نویسنده: tarjomac

انتشارات ترجمک سال 1385 تاسیس و تا کنون به فعالیت خود در حوزه ترجمه، تدوین، تالیف، گردآوری و انتشار کتاب ادامه داده است. انتشارات ترجمک دارای مجوز رسمی نشر فیزیکی و نشر دیجیتال از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد.