نمایش 1-10 of 38 کتاب ها
تصویری ندارد مبانی پرستاری کوزیر و... دسته: پرستاری نویسنده:آدری برمن (Audrey Berman) و همکاران
تصویری ندارد اصول تهویه مکانیکی دسته: پرستاری, پزشکی نویسنده:سوزان ویلکاکس (Susan R. Wilcox) و همکاران ترجمه مروت گیوی
تصویری ندارد اختلالات آب و الکترولیت دسته: پرستاری, پزشکی, کتاب علوم پزشکی نویسنده:مروت گیوی
تصویری ندارد مفاهیم حرفه پرستاری دسته: پرستاری نویسنده:ژان فورت گیدنز (Jean Foret Giddens)
تصویری ندارد رهبری تحول گرای پرستاری دسته: پرستاری نویسنده:الین مارشال (Elaine S. Marshall)، ماریون بروم (Marion Broome)
تصویری ندارد تبدیل شواهد به عمل... دسته: آموزش بهداشت, پرستاری نویسنده:کاتلین مورفی وایت (Kathleen Murphy White) و همکاران
تصویری ندارد سنجش و اندازه گیری... دسته: پرستاری, روش تحقیق نویسنده:کاتلین گابرسون (Kathleen B. Gaberson) و مارلین اورمان (Marilyn H. Oermann)
تصویری ندارد مبانی پرستاری پوتر و... دسته: پرستاری نویسنده:امی هال (Amy M. Hall) و همکاران
تصویری ندارد تهویه مکانیکی دسته: بیهوشی, پرستاری, تکنولوژیست جراحی, هوشبری نویسنده:دیوید شلدی (David C. Shelledy) و جی پترز (Jay I. Peters)
تصویری ندارد جامعه شناسی در پرستاری دسته: آموزش بهداشت, پرستاری نویسنده:ریکاردو آیالا (Ricardo A. Ayala)