نمایش 1-9 of 9 کتاب ها
تصویری ندارد روش تحقیق در علوم... دسته: کتاب علوم انسانی, کتاب عمومی نویسنده:مروّت گیوی
تصویری ندارد خودآموز عملی IBM SPSS... دسته: کتاب عمومی نویسنده:گروه فنی ترجمک
تصویری ندارد خودآموز عملی IBM SPSS... دسته: آمار و محاسبات, کتاب عمومی نویسنده:گروه فنی ترجمک
تصویری ندارد آموزش ساخت ماسک در... دسته: کتاب عمومی نویسنده:محمد حسین گیوی
تصویری ندارد دسترسی آزاد در تئوری... دسته: کتاب عمومی نویسنده:استفان پینفیلد (Stephen Pinfield) و همکاران
تصویری ندارد راهنمای انتشار پایان نامه... دسته: روش تحقیق, کتاب عمومی نویسنده:جانت سالمونز (Janet Salmons) و هلن کارا (Helen Kara)
تصویری ندارد مرجع سریع و برنامه... دسته: کتاب عمومی نویسنده:کاتلین هاگینز (Kathleen Huggins)
تصویری ندارد روش های تحقیق کیفی دسته: روش تحقیق, کتاب عمومی نویسنده:سارا تریسی (Sarah J. Tracy)
تصویری ندارد تعلیم کیفیت زندگی در... دسته: کتاب عمومی نویسنده:گارسیلا تونون (Graciela Tonon)