Press "Enter" to skip to content

مستندات ترجمک

مستندات و مجوزهای انتشارات ترجمک

در این بخش مجوزها و مستندات قانونی انتشارات ترجمک لیست شده است. با کلیک بر تصویر مجوز مربوطه می توانید صحت و سقم آن را بررسی کنید.

در صورت سئوال یا پیشنهاد، ارتباط با مدیریت انتشارات می توانید از مجراهای تماس قید شده در زیر لوگو وبسایت استفاده نمایید.


logo-samandehi

مجوز انتشارات ترجمک