مستقیم به محتوا

وبلاگ انتشارات ترجمک نوشته ها

درمان پاسخ ایمنی مختل در بیماران بحرانی

درمان پاسخ ایمنی مختل در بیماران بحرانی Management of Dysregulated Immune Response in the Critically Ill زولت مولنار (Zsolt Molnar)، مارلیس اوسترمن (Marlies Ostermann)، مانو…

نظردهی بسته است.

کتاب سندرم پس از مراقبت های ویژه

سندرم پس از مراقبت های ویژه Post-Intensive Care Syndrome ژان چارلز پریزر (Jean-Charles Preiser)، مارگارت هریج (Margaret Herridge)، الی آزولای (Elie Azoulay) شابک (هاردکور): 9783030242497…

نظردهی بسته است.