نمایش 1-10 of 42 کتاب ها
دانلود رایگان کتاب آمار برای علوم رفتاری مبانی آمار برای علوم... دسته: آموزش بهداشت نویسنده: فردریک گراواتار (Frederick J Gravetter) و همکاران
ترجمه تخصصی کتاب عملکرد مبتنی بر شواهد در پرستاری تبدیل شواهد به عمل... دسته: آموزش بهداشت, پرستاری نویسنده: کاتلین مورفی وایت (Kathleen Murphy White) و همکاران
ترجمه کتاب های تخصصی رشته آموزش بهداشت مبانی اپیدمیولوژی در بهداشت... دسته: آموزش بهداشت نویسنده: ان آشنگروا (Ann Aschengrau)، جورج سیج (George R. Seage)
ترجمه کتاب ارشد آموزش بهداشت اطلاع رسانی بهداشت و... دسته: آموزش بهداشت نویسنده: کلادیا پاروانتا (Claudia Parvanta) و سارا باس (Sarah Bass)
ترجمه کتاب پیشرفت های توسعه شغلی از طریق آموزش ضمن خدمت در بهداشت عمومی توسعه شغلی از طریق... دسته: آموزش بهداشت نویسنده: ایرا نورمالا (Ira Nurmala) و یاشوانت پاتاک (Yashwant V. Pathak)
ترجمه تخصصی کتاب فارسی به انگلیسی اپیدمیولوژی بالینی: تشخیص مبتنی... دسته: آموزش بهداشت نویسنده: توماس نیومن (Thomas B. Newman) و مایکل کوهن (Michael A. Kohn)
درک سیاست بهداشتی: یک رویکرد بالینی آشنایی با سیاست های... دسته: آموزش بهداشت نویسنده: توماس بدنهایمر (Thomas Bodenheimer) و کوین گرامباخ (Kevin Grumbach)