نمایش 1-5 of 5 کتاب ها
ترجمه کتاب علوم اجتماعی و جامعه شناسی خطرات و قواعد فناوری... دسته: جامعه شناسی, علوم اجتماعی نویسنده: ماتسودا تسویوشی (Matsuda Tsuyoshi) و همکاران
ترجمه تخصصی کتاب علوم اجتماعی چالش های پژوهش در... دسته: جامعه شناسی, روش تحقیق, علوم اجتماعی نویسنده: جیان کارلو راگوزینی (Giancarlo Ragozini) و ماریا پروسپرینا ویتاله (Maria Prosperina Vitale)
ترجمه تخصصی کتاب جامعه شناسی وضعیت کودکان خیابانی دسته: جامعه شناسی, علوم اجتماعی نویسنده: ریکاردو لوچینی (Riccardo Lucchini) و دنیل استویکلین (Daniel Stoecklin)
ترجمه تخصصی کتاب جامعه شناسی و علوم اجتماعی روش تحقیق حوزه غیرانتفاعی دسته: جامعه شناسی, روش تحقیق, علوم اجتماعی نویسنده: والتر پاول (Walter W. Powell) و پاتریشیا بروملی (Patricia Bromley)