نمایش 1-2 of 2 کتاب ها
ترجمه تخصصی کتاب رشته حقوق خصوصی و حقوق بین الملل دستورالعمل توزیع بیمه دسته: حقوق بین الملل, حقوق خصوصی نویسنده: پیرپائولو مارانو (Pierpaolo Marano) و کیریاکی نوسیا (Kyriaki Noussia)
ترجمه تخصصی کتاب حقوق بین الملل رای دادگاه قانون اساسی... دسته: حقوق بین الملل نویسنده: مارک زوبیک (Marek Zubik) و همکاران