نمایش 1-6 of 6 کتاب ها
ترجمه کتاب رشته علوم سیاسی و روابط بین الملل با کیفیت بالا روابط بین الملل و... دسته: روابط بین الملل نویسنده: ییگادیسن سیمی (Yiagadeesen Samy) و هوارد دانکن (Howard Duncan)
ترجمه تخصصی کتاب رشته علوم سیاسی روابط پس از آشتی... دسته: روابط بین الملل, علوم سیاسی نویسنده: نیکول کولین (Nicole Colin) و کلیر دمسمی (Claire Demesmay)
ترجمه کتاب تاثیر بحران سوریه بر منطقه و روابط بین الملل اثرات منطقه ای و... دسته: روابط بین الملل, علوم سیاسی نویسنده: دانیا کولیلات خطیب (Dania Koleilat Khatib)
ترجمه تخصصی کتاب روابط بین الملل و علوم سیاسی دکترین ترامپ و سیستم... دسته: روابط بین الملل, علوم سیاسی نویسنده: استنلی رنشون (Stanley A. Renshon) و پیتر سودفلد (Peter Suedfeld)