نمایش 1-4 of 4 کتاب ها
ترجمه تخصصی کتاب های فلسفه و منطق معرفت شناسی انتقادی کانت دسته: فلسفه-منطق نویسنده: کنث وستفال (Kenneth R. Westphal)
ترجمه درسنامه فلسفه و علم تنبیه دستنامه علم و فلسفه... دسته: حقوق, روانشناسی, فلسفه-منطق نویسنده: فرح فوکوارت (Farah Focquaert) و همکاران
ترجمه تخصصی کتاب روانشناسی خود ، انگیزه و... دسته: روانشناسی, فلسفه-منطق نویسنده: نانسی اسنو (Nancy E. Snow) و دارسیا نارویز (Darcia Narvaez)