نمایش 1-5 of 5 کتاب ها
ترجمه تخصصی کتاب مدیریت بازرگانی مدیریت کاربردی کارآفرینی دسته: مدیریت, مدیریت بازرگانی نویسنده: والتر آمدزرو سنت-هیلایری (Walter Amedzro St-Hilaire)
ترجمه تخصصی کتاب روش تحقیق بازاریابی تحقیقات بازاریابی برنز و... دسته: روش تحقیق, مدیریت بازرگانی نویسنده: آلوین برنز (Alvin C. Burns) و رونالد بوش (Ronald F. Bush)
ترجمه کتاب مدیریت بازرگانی تحقیق عملیات رفتاری دسته: روش تحقیق, مدیریت بازرگانی نویسنده: لروی وایت (Leroy White) و همکاران
ترجمه تخصصی کتاب حسابداری و مدیریت بازرگانی شفاف سازی و فساد... دسته: حسابداری, روش تحقیق, مدیریت بازرگانی نویسنده: تیمت تانکا کلیورت (Kıymet Tunca Çalıyurt)
ترجمه کتاب مدیریت بازرگانی نظریه بازی ها در... دسته: مدیریت بازرگانی نویسنده: پیر-الیویر پنیا (Pierre-Olivier Pineau) و همکاران