تصویری ندارد

اصول بیهوشی در جراحی توراسیک

 مولف/مترجم: پیتر اسلینگر (Peter Slinger) و همکاران  دسته: بیهوشی, هوشبری  ناشر: اسپرینگر  سال انتشار: 2019  شابک: 9783030008598  تعداد صفحات: 1047  قیمت: 5235000 تومان  زبان: انگلیسی  کد ترجمه: TPC202299  سایز فایل: 55.6 مگابایت  Tags: ترجمه کتابترجمه کتاب بیهوشیترجمه کتاب تخصصی بیهوشیترجمه کتاب هوشبری |  خرید/دانلود کتاب
 شرح:

عنوان فارسی:  اصول و اقدامات بیهوشی در جراحی توراسیک

عنوان انگلیسی:   Principles and Practice of Anesthesia for Thoracic Surgery


معرفی کتاب اصول بیهوشی در جراحی توراسیک

Updated and expanded, this comprehensive new edition captures the considerable evolution in the anesthetic management of patients requiring anesthesia for non-cardiac intrathoracic diagnostic and therapeutic procedures. Major advances addressed include the expanded role of ultrasound beyond trans-esophageal echocardiography, the role of extra-corporeal membrane oxygenation in thoracic anesthesia, and postoperative pain management for thoracic surgery. Chapters are authored by prominent anesthesiologists and feature cases commonly encountered in clinical practice. Authoritative and the leading text in the field, this book will serve as an indispensable guide to practitioners of thoracic anesthesia at all levels.

فهرست مطالب کتاب اصول بیهوشی در جراحی توراسیک

کتاب اصول بیهوشی در جراحی توراسیک در 61 فصل به شرح زیر سازماندهی شده است:

 1. History of Thoracic Anesthesiology
 2. Preanesthetic Assessment for Thoracic Surgery
 3. Thoracic Imaging
 4. Essential Anatomy and Physiology of the Respiratory System and the Pulmonary Circulation
 5. Physiology of the Lateral Decubitus Position, Open Chest, and One-Lung Ventilation
 6. Clinical Management of One-Lung Ventilation
 7. Nonrespiratory Functions of the Lung
 8. Pharmacology of the Airways
 9. Pharmacology of the Pulmonary Circulation
 10. Perioperative Lung Injury
 11. Bronchoscopic Procedures
 12. Intravenous Anesthesia for Thoracic Procedures
 13. Tracheal Resection and Reconstruction
 14. Anesthesia for Patients with Mediastinal Masses
 15. Thymic Surgery and Paraendocrine Syndromes
 16. Lung Isolation
 17. Fiberoptic Bronchoscopy for Positioning Double-Lumen Tubes and Bronchial Blockers
 18. Lung Isolation in Patients with Difficult Airways
 19. Intraoperative Patient Positioning and Neurological Injuries
 20. Intraoperative Monitoring
 21. Fluid Management in Thoracic Surgery
 22. Intraoperative Ventilation Strategies for Thoracic Surgery
 23. Anesthesia for Open Pulmonary Resection: A Systems Approach
 24. Anesthesia for Video-Assisted Thoracoscopic Surgery (VATS)
 25. Anesthesia for Non-intubated Thoracic Surgery
 26. Troubleshooting One-Lung Ventilation
 27. Intraoperative Extracorporeal Life Support for Thoracic and Airway Surgery
 28. Pulmonary Ultrasound
 29. Ultrasound for Vascular Access
 30. Intraoperative Transesophageal Echocardiography for Thoracic Surgery
 31. Anesthesia for Patients with End-Stage Lung Disease
 32. Thoracic Surgery in the Elderly
 33. Thoracic Anesthesia for Morbidly Obese Patients and Obese Patients with Obstructive Sleep Apnea
 34. Pulmonary Resection in the Patient with Pulmonary Hypertension
 35. Surgery of the Chest Wall and Diaphragm
 36. Extrapleural Pneumonectomy
 37. Pancoast Tumors and Combined Spinal Resections
 38. Anesthesia for Esophageal Surgery
 39. Anesthesia for Robotic Thoracic Surgery
 40. Anaesthesia for Combined Cardiac and Thoracic Procedures
 41. Open Thoracoabdominal Aortic Aneurysm Repair
 42. Thoracic Anesthesia in the Developing World
 43. Bronchopleural Fistulae
 44. Massive Hemoptysis
 45. Whole Lung Lavage
 46. Lung Volume Reduction
 47. Lung Transplantation
 48. Anesthesia for the Patient with a Previous Lung Transplant
 49. Anesthesia for Pulmonary Thromboendarterectomy
 50. Anesthesia for Pediatric Thoracic Surgery
 51. Anesthetic Management of Thoracic Trauma
 52. Enhanced Recovery After Surgery (ERAS) for Thoracic Surgery
 53. Anesthetic Management of Post-thoracotomy Complications
 54. Postoperative Respiratory Failure and Treatment
 55. Postoperative Management of Respiratory Failure: Extracorporeal Ventilatory Therapy
 56. Cardiovascular Adaptations and Complications
 57. Post-thoracic Surgery Patient Management and Complications
 58. Troubleshooting Chest Drains
 59. Pain Management After Thoracic Surgery
 60. Long-Acting Local Anesthetics for Analgesia Following Thoracic Surgery
 61. Chronic Post-thoracotomy Pain

دانلود و ترجمه اصول بیهوشی در جراحی توراسیک

لینک ثبت سفارش ترجمه این کتاب در انتهای صفحه آمده است. این کتاب 1047 صفحه می باشد و می توانید با پرداخت پنج میلیون و دویست و سی و پنج هزار تومان  [icon name=”bullhorn” class=”” unprefixed_class=””]  کتاب را به نام خود منتشر کنید. پلن طلایی ترجمه کتاب دانشگاهی ترجمک به طور مختصر به صورت زیر می باشد:

پس از ثبت سفارش ترجمه کتاب [icon name=”shopping-bag” class=”” unprefixed_class=””]، اپراتور سایت با شما تماس گرفته و ملزومات و توقعات شما از این همکاری را بررسی می کند. سپس یک نسخه قرارداد ترجمه و چاپ کتاب را برای شما ارسال می کند. پس از امضاء و برگرداندن فرم قرارداد، پروژه ترجمه کتاب شروع می شود.

پس از اتمام ترجمه مقدماتی، یک نسخه برای ویرایش و تایید برای کاربر ارسال می شود. سپس مراحل روند چاپ کتاب شامل ویراستاری، بازبینی، حروفچینی، طراحی جلد کتاب انجام می شود. همزمان نسخه pdf کتاب تهیه شده و برای گرفتن شابک و فیپا اقدام می شود.

پس از دریافت مجوزهای رسمی، اقدامات DRM به عمل آمده و کتاب به نام شما و به صورت نسخه الکترونیک (ایبوک) منتشر می شود.