تصویری ندارد

اکوکاردیوگرافی مراقبت ویژه پیشرفته

 مولف/مترجم: آنتونی مک لین و همکاران (Anthony McLean)  دسته: بیهوشی, پرستاری, هوشبری  ناشر: آکسفورد یونیورسیتی پرس  سال انتشار: 2020  شابک: 9780198749288  تعداد صفحات: 393  قیمت: 1965000 تومان  زبان: انگلیسی  کد ترجمه: TPC202296  سایز فایل: 144 مگابایت  Tags: ترجمه کتابترجمه کتاب بیهوشیترجمه کتاب تخصصی بیهوشیترجمه کتاب هوشبری |  خرید/دانلود کتاب
 شرح:

عنوان فارسی:      مرجع اکوکاردیوگرافی مراقبت ویژه پیشرفته اکسفورد

عنوان انگلیسی:   Practical Trends in Anesthesia and Intensive Care 2019


معرفی کتاب اکوکاردیوگرافی مراقبت ویژه پیشرفته

Advanced critical care echocardiography brings many benefits to critical care medicine. For those wishing to practice echo at a more advance level, it is necessary to master the theoretical aspects. The Oxford Textbook of Advanced Critical Care Echocardiography provides a physiological and evidence-based reference guide to the principles and techniques of advanced echocardiography. Both transoesophageal and transthoracic echocardiography are addressed and over 300 videos, 470 figures and, 140 mcqs are included making this an ideal adjunct for courses for intensivists.

The foundations of advanced echocardiography are outlined before specific assessment methods of critical care echo are provided. In reality, most critically ill patients do not suffer only one clinical problem so a section on integrated techniques explains how to answer both common and unexpected critical care questions. Finally the re use of echocardiography in critical care is explored. Important reference values for clinical use can be accessed easily in the appendices.

The Oxford Textbook of Advanced Critical Care Echocardiography includes access to online-only content, consisting of videos, figures and multiple choice questions that can be used to reinforce understanding. This online material can be accessed by activating your unique access code.

Authored by an international team of expert practitioners this textbook reflects the International Consensus Statement on Training Standards for Advanced Critical Care Echocardiography. Designed for trainees and consultants, this resource provides comprehensive and integrated coverage of all aspects of advanced critical care echo.

فهرست مطالب کتاب اکوکاردیوگرافی مراقبت ویژه پیشرفته

کتاب اکوکاردیوگرافی مراقبت ویژه پیشرفته در 4 بخش و 30 فصل به شرح زیر سازماندهی شده است:

PART I: General principles
1: Basic doppler principles
2: Common doppler artefacts and pitfalls
3: Hemodynamics for echocardiography
4: Cardiac mechanics
5: Heart-lung interactions
PART II: Echo assessments
6: Left ventricular systolic function
7: Left ventricular diastolic function
8: Right Ventricular Function
9: Pulmonary hypertension
10: Preload and fluid responsiveness
11: Cardiac output measurement
12: Pericardial Effusion & Cardiac Tamponade
13: Dynamic left ventricular outflow tract obstruction
14: Valvular stenosis
15: Valvular Regurgitation
16: Adult Congenital Heart Disease
17: Miscellaneous
Part III: Integrative Approach
18: Hypotension
19: Acute Pulmonary Embolism
20: Septic shock
21: Acute respiratory failure
22: Chest pain
23: Post-cardiac surgery
24: Trauma
25: Mechanically ventilated patients
Part IV: Future Developments
26: Strain, twist and torsion in left ventricular assessment
27: Strain imaging in right ventricle assessment
28: Contrast echocardiography
29: 3D Echocardiography in the Intensive Care
30: Accreditation in Advanced Critical Care Echocardiography

دانلود و ترجمه اکوکاردیوگرافی مراقبت ویژه پیشرفته

لینک ثبت سفارش ترجمه این کتاب در انتهای صفحه آمده است. این کتاب 393 صفحه می باشد و می توانید با پرداخت یک میلیون و نهصد و شصت و پنج هزار تومان  [icon name=”bullhorn” class=”” unprefixed_class=””]  کتاب را به نام خود منتشر کنید. پلن طلایی ترجمه کتاب دانشگاهی ترجمک به طور مختصر به صورت زیر می باشد:

پس از ثبت سفارش ترجمه کتاب [icon name=”shopping-bag” class=”” unprefixed_class=””]، اپراتور سایت با شما تماس گرفته و ملزومات و توقعات شما از این همکاری را بررسی می کند. سپس یک نسخه قرارداد ترجمه و چاپ کتاب را برای شما ارسال می کند. پس از امضاء و برگرداندن فرم قرارداد، پروژه ترجمه کتاب شروع می شود.

پس از اتمام ترجمه مقدماتی، یک نسخه برای ویرایش و تایید برای کاربر ارسال می شود. سپس مراحل روند چاپ کتاب شامل ویراستاری، بازبینی، حروفچینی، طراحی جلد کتاب انجام می شود. همزمان نسخه pdf کتاب تهیه شده و برای گرفتن شابک و فیپا اقدام می شود.

پس از دریافت مجوزهای رسمی، اقدامات DRM به عمل آمده و کتاب به نام شما و به صورت نسخه الکترونیک (ایبوک) منتشر می شود.