تصویری ندارد

برنامه ریزی و اجرای برنامه های ارتقای سلامتی

 مولف/مترجم: جیمز مکنزی (James F. McKenzie) و همکاران  دسته: آموزش بهداشت  ناشر: پیرسون  سال انتشار: 2017  شابک: 9780134219929  تعداد صفحات: 513 صفحه  قیمت: 2565000 تومان  زبان: انگلیسی  کد ترجمه: TPC202331  سایز فایل: 7.94 مگابایت  Tags: ترجمه کتابدانلود رایگان کتابدانلود کتاب آموزش بهداشت |  خرید/دانلود کتاب
 شرح:

عنوان فارسی: بازنگری برنامه ریزی، اجرا و ارزشیابی برنامه های ارتقای سلامتی

عنوان انگلیسی: Planning, Implementing, and Evaluating Health Promotion Programs


معرفی کتاب بازنگری برنامه ریزی، اجرا و ارزشیابی برنامه های ارتقای سلامتی

کتاب برنامه ریزی، پیاده سازی و ارزشیابی برنامه های ارتقای سلامتی، چاپ هفتم برای دانشجویان مرور جامعی بر مهارت های عملی و نظری مورد نیاز برای طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه های ارتقای بهداشت در محیط های کاری مختلف فراهم ساخته است.

در چاپ هفتم کتاب پیشگام برنامه ریزی، اجرا و ارزشیابی برنامه های ارتقای سلامتی، اطلاعات به روز شده و بخش مسئولیت ها و صلاحیت های تدوین شده توسط  هیئت تجزیه و تحلیل متخصصان آموزش بهداشت، 2015 (HESPA-2015) به آن اضافه شده است و نمایانگر آخرین روند این رشته است.

موضوعات کلیدی کتاب برنامه ریزی، اجرا و ارزشیابی برنامه های ارتقای سلامتی

آموزش بهداشت، ارتقای سلامتی، متخصص آموزش بهداشت، شروع برنامه ریزی آموزش بهداشت و ارتقای سلامتی، مدل های برنامه ریزی در ارتقای سلامتی، نیاز سنجی و بررسی و شناخت نیازها، سنجش و اندازه گیری و ابزارهای سنجش و اندازه گیری نیازها، مداخلات، راهبردهای اجرایی و نگرانی ها، سازماندهی جامعه و ساخت جامعه، رویکردهای ارزشیابی و طراحی برنامه ارزشیابی مداخلات ارتقای سلامتی و غیره.

فهرست مطالب کتاب بازنگری برنامه ریزی، اجرا و ارزشیابی برنامه های ارتقای سلامتی

 • فصل 1- آموزش بهداشت، ارتقای سلامتی، متخصصان آموزش بهداشت و برنامه ریزی طرح

بخش یک: برنامه ریزی یک طرح ارتقای سلامتی

 • فصل 2- شروع فرآیند برنامه ریزی
 • فصل 3- مدل های برنامه ریزی طرح در ارتقای بهداشت
 • فصل 4- نیازسنجی
 • فصل 5- سنجش، اندازه گیری، ابزارهای اندازه گیری و نمونه گیری
 • فصل 6- بیان مقاصد، اهداف کلی و اهداف جزئی
 • فصل 7- نظریه ها و مدل هایی که بطور رایج در مداخلات ارتقای سلامت استفاده می شوند
 • فصل 8- مداخلات
 • فصل 9- سازماندهی جامعه و ساخت جامعه

بخش دوم: اجرای برنامه ارتقای سلامتی

 • فصل 10- شناسایی و تخصیص منابع
 • فصل 11- بازاریابی: تدوین برنامه ای که به خواسته و نیازها و اولویت های جامعه پاسخ دهد
 • فصل 12- پیاده سازی: راهبردها و نگرانی های مرتبط

بخش سوم: ارزشیابی برنامه ارتقای سلامتی

 • فصل 13- ارزشیابی: بازنگری
 • فصل 14- رویکردهای ارزشیابی و طراحی برنامه ارزشیابی
 • فصل 15- تجزیه و تحلیل داده ها و گزارش دهی
 • ضمیمه ها و واژه نامه