تصویری ندارد

تحلیل محتوا در تحقیقات کیفی

 مولف/مترجم: دکتر حسین کیخا  دسته: کتاب علوم پزشکی  ناشر: انتشارات ترجمک  سال انتشار: 2021  شابک: 978-622-98227-2-2  قیمت: 35000 تومان  زبان: فارسی  کد ترجمه: قطع وزیری  سایز فایل: 3.37 مگابایت  Tags: تازه های نشردانلود کتابدانلود کتاب تحلیل محتوادانلود کتاب روش تحقیقدانلود کتاب روش تحقیق کیفی |  خرید/دانلود کتاب
 شرح:

کاربرد تحلیل محتوا در تحقیقات پرستاری

نویسنده: هلوی کینگاس، کریستینا میکونن، ماریا کاریاینن

ترجمه: دکتر حسین کیخا

زیر نظر: دکتر عیسی محمدی، استاد دانشگاه تربیت مدرس

کتاب تحلیل محتوا در تحقیقات کیفی: به کتاب کاربرد تحلیل محتوا در تحقیقات علوم پرستاری خوش آمدید. این کتاب برای کمک به دریافت مدارج بالای پژوهشی، ادامه تحصیل، اوایل فعالیت آموزشی و محققان عمرانه تدوین شده است، کسانی که قصد دارند ظرفیت خود را در انتخاب و استفاده از روش های جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده های کیفی و تحلیل محتوای روش های ترکیبی یا میکس متد (کیفی – کمّی) بهبود بخشند.

عموما تحقیق را می توان بطور کلی به دو دسته تحقیقات کمّی و تحقیقات کیفی و همچنین تحقیق ترکیبی که در آن از هر دوی تحقیقات کیفی و کمّی استفاده می شود؛ تقسیم کرد. علاوه بر این، تحقیقات را می توان براساس نقطه شروع به دو نوع تحقیق استقرایی و تحقیق قیاسی تقسیم کرد. تحقیقات کمّی عموما از نوع قیاسی است در حالی که تحقیق کیفی روند استقرایی دارد. این دو نوع پژوهش دارای بنیان های فلسفی متفاوتی بوده و به شیوه متفاوتی انجام می شوند.

دانلود کتاب کاربرد تحلیل محتوا در تحقیقات پرستاری

در پایان این کتاب مخاطب قادر خواهد بود پروژه های پژوهشی خود را براساس تقسیم بندی فوق و با استفاده از روش تحلیل محتوا مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد و بهترین نتیجه ممکن را از پروژه خود استخراج نماید. همچنین با کمک گیری از روش تحقیق، اخلاق در پژوهش و شیوه گزارش نتایج و نوشتن ذکر شده در این کتاب، مقاله تحقیق خود را بنویسند.

کتاب کاربرد تحلیل محتوا در تحقیقات پرستاری در ده فصل به بررسی روش های تحقیق کمّی و کیفی و اخلاق پژوهش پرداخته است. کتاب با مقدمه ای بر تحلیل محتوا شروع شده، به تحقیقات کیفی و تحلیل محتوا پرداخته است. سپس تحلیل محتوای استقرایی و تحلیل محتوای قیاسی را در دو فصل بحث کرده است. در فصل چهارم به تحلیل محتوای پروژه های تحقیقاتی ترکیبی (میکس متد) پرداخته و طریقه محاسبه روایی، پایایی، استحکام و اعتماد پذیری ابزار را بحث کرده است. سپس به نظریه پردازی پرداخته و نظریه پردازی از نتایج تحلیل محتوای تحقیقات کیفی را پوشش داده است. در مجموع این کتاب در ده فصل به نیازهای محققان کیفی و تا حدودی کمّی بخصوص میکس متد پرداخته است.

دانلود نمونه رایگان کتاب کاربرد تحلیل محتوا در تحقیقات علوم پرستاری

دانلود فایل اندنوت منابع مورد استفاده در کتاب کاربرد تحلیل محتوا در تحقیقات علوم پرستاری

فهرست مندرجات کتاب کاربرد تحلیل محتوا در تحقیقات علوم پرستاری

بخش ۱- مروری بر تحلیل محتوا

 • فصل ۱ – تحقیقات کیفی و تحلیل محتوا
  • رویکردهای پژوهشی در تحقیق علوم پرستاری
  • ۲-۱ مقایسه تحقیق کمّی و کیفی
  • ۳-۱ فرآیند تحقیق کمّی و کیفی
  • ۴-۱ ویژگی های خاص تحقیق کیفی
  • ۵-۱ تحقیقات کیفی و تحلیل محتوا
 • فصل ۲ – تحلیل محتوای استقرایی
  • ۱-۲ مقدمه ای بر تحلیل محتوا
  • ۲-۲ تحلیل محتوای استقرایی
  • ۱-۲-۲ مثالی از تحلیل محتوای استقرایی
  • ۲-۲-۲ سئوالاتی که مکرر پرسیده شده
  • ۳-۲ گزارش نتایج
  • ۴-۲ قابلیت اعتماد تحلیل محتوای استقرایی
 • فصل ۳ – تحلیل محتوای قیاسی
  • ۱-۳ مقدمه ای بر تحلیل محتوای قیاسی
  • ۲-۳ فرآیند پژوهشی تحلیل محتوای قیاسی
  • ۱-۲-۳ نمونه هایی از چگونگی بکارگیری تحلیل محتوای قیاسی در پژوهش های پرستاری
  • ۲-۲-۳ نمونه ای از تحلیل محتوای قیاسی ساختارمند
  • ۳-۳ گزارش نتایج
  • ۴-۳ قابل اعتماد بودن تحلیل محتوای قیاسی
 • فصل ۴ – تحلیل محتوا در روش تحقیق مختلط
  • ۱-۴ زمینه فلسفی روش مختلط در علوم پرستاری
  • ۲-۴ مثال هایی از کاربرد روش های مختلط در علم پرستاری
 • فصل ۵ – استحکام (اعتماد پذیری) تحلیل محتوا
  • ۱-۵ اعتماد پذیری در زمینه پژوهش کیفی
  • ۲-۵ وثاقت: اعتبار
  • ۳-۵ وثاقت: ثبات یا وابستگی
  • ۴-۵ وثاقت: تایید یا تصدیق پذیری
  • ۵-۵ وثاقت: اصالت
  • ۶-۵ وثاقت: انتقال پذیری
 • فصل ۶ – پژوهش کیفی: ملاحظات اخلاقی
  • ۱-۶ مقدمه
  • ۲-۶ نقش و اهمیت اصول اخلاقی در محافظت از نمونه تحقیق
  • ۳-۶ اصول اجرای مسئولانه پژوهش
  • ۴-۶ تحقق اصول اخلاقی در تحلیل محتوا
  • ۵-۶ چالش های آینده تحلیل محتوا

بخش ۲ – تلفیق تحلیل محتوا در نظریه پردازی

 • فصل ۷ – نظریه پردازی از نتایج تحلیل محتوا
  • ۱-۷ نظریه پردازی در علوم پرستاری
  • ۱-۱-۷ تعریف نظریه
  • ۲-۱-۷ سطح نظریه
  • ۳-۱-۷ راهبردهای نظریه پردازی
  • ۴-۱-۷ ساختار نظریه
  • ۲-۷ خلق مفهوم از طریق تحلیل محتوا
  • ۱-۲-۷ فرآیند نظریه پردازی: از استقرایی به قیاسی
  • ۲-۲-۷ گزارش نظریه
  • ۳-۷ ارزشیابی نظریه
 • فصل ۸ – ساخت ابزار بر پایه تحلیل محتوا
  • ۱-۸ سنجش و اندازه گیری در علوم پرستاری
  • ۱-۱-۸ فرآیند ساخت ابزار
  • ۲-۸ بحث یافته ها
  • ۱-۲-۸ روایی ابزار
  • ۳-۸ محدودیت ها
 • فصل ۹ – آزمون آماری نظریه
  • ۱-۹ نظریه های علم پرستاری
  • ۲-۹ تعریف آزمون نظریه
  • ۳-۹ فرآیند آزمون نظریه
  • ۱-۳-۹ هدف
  • ۲-۳-۹ طرح تحقیق
  • ۳-۳-۹ گردآوری داده
  • ۴-۹ تجزیه و تحلیل داده ها
  • ۵-۹ گزارش یافته ها
  • ۱-۵-۹ تعمیم پذیری و قابلیت استفاده یافته ها
  • ۲-۵-۹ محدودیت های آزمون نظریه
 • فصل ۱۰ – تحلیل محتوا در مرور نظامدار
  • ۱-۱۰ مرور نظامدار در علم پرستاری
  • ۲-۱۰ استفاده از تحلیل محتوا در فاز سنتز داده مرور نظامدار
  • ۱-۲-۱۰ مثالی از مرور نظامدار مطالعات کیفی که در آن از تحلیل محتوا در مرحله سنتز داده استفاده شده است
 • فهرست منابع کتاب
 • واژگان

نمونه ای از منابع مورد استفاده در کتاب کاربرد تحلیل محتوا در تحقیقات کیفی

 1. Polit, D. and C. Beck, Nursing research: generating and assessing evidence for nursing practice. 9th ed. ed. 2012, Philadelphia: Wolters Kluwer Health; Lippincott Williams & Wilkins.
 2. Robson, C., Real world research: a resource for social scientists and practitioner-researchers. 1993, Oxford: Blackwell.
 3. Green, J. and N. Thorogood, Qualitative methods for health research, in The SAGE handbook of qualitative research, N. Denzin and Y. Lincoln, Editors. 2011, SAGE Publications: Los Angeles. p. 387–۴۰۰.
 4. Creswell, J., Qualitative inquiry and research design. Choosing among five approaches. 2013, California: SAGE Publications.
 5. Allmark, P. and K. Machaczek, Realism and Pragmatism in a mixed methods study. J Adv Nurs, 2018. 74: p. 1301-1309.
 6. Neuman, W., Social research methods: qualitative and quantitative approaches. 5th ed. ed. 2003, Boston: Allyn and Bacon.
 7. Sarantakos, S., Social research. 3rd ed. ed. 2005, Melbourne: Macmillan Education.
 8. Elo, S. and H. Kyngäs, The qualitative content analysis process. J Adv Nurs, 2008. 62: p. 107-115.
 9. Sandelowski, M., Qualitative analysis: what it is and how to begin. Res Nurs Health, 1995. 18: p. 371-375.
 10. Sandelowski, M., Real qualitative researchers do not count: the use of numbers in qualitative research. Res Nurs Health, 2001. 24: p. 230-240.
 11. Holloway, I. and S. Wheeler, Qualitative research in nursing and healthcare. 2010, Oxford: Blackwell Publishing.
 12. Pyett, P., Validation of qualitative research in the “real world”. Qual Health Res, 2004. 13: p. 1170-1179.
 13. Hastings, J., Qualitative data analysis from start to finish. 2013, Los Angles: SAGE Publications.
 14. Sandelowski, M. and J. Leeman, Writing usable qualitative health research findings. Qual Health Res., 2011. 22: p. 1404-1413.
 15. Weber, R., Basic content analysis. 1990, Newbury Park: SAGE Publications.

دانلود کل منابع مورد استفاده در کتاب کاربرد تحلیل محتوا در تحقیقات علوم پرستاری