تصویری ندارد

تدوین برنامه ریزی درسی در آموزش پرستاری

 مولف/مترجم: کارول ایواسیو (Carroll Iwasiw) و همکاران  دسته: پرستاری  ناشر: جونز و بارلت  سال انتشار: 2020  شابک: 9781284143584  تعداد صفحات: 506  قیمت: 2530000 تومان  زبان: انگلیسی  کد ترجمه: TPC202204  سایز فایل: 19.9 مگابایت  Tags: ترجمه کتابترجمه کتاب پرستاریترجمه کتاب پزشکی و پیراپزشکیترجمه کتاب تخصصی پرستاری |  خرید/دانلود کتاب
 شرح:

عنوان فارسی:         تدوین کوریکولوم در آموزش پرستاری، چاپ چهارم

عنوان انگلیسی:     Curriculum Development in Nursing Education, 4th Edition


معرفی کتاب تدوین برنامه ریزی درسی در آموزش پرستاری

Curriculum Development in Nursing Education, Fourth Edition is designed for novice and experienced faculty, presenting logical processes to develop, implement, and evaluate a curriculum. The Fourth Edition has an updated version of the Model of Evidence-Informed, Context-Relevant, Unified Curriculum Development in Nursing Education with separate chapters explicating each aspect of the model. Additional content is devoted to nursing education by distance delivery. The Fourth Edition attends more meticulously to concept-based curricula and the accompanying teaching-learning processes, than in previous editions. Faculty development, ongoing appraisal, and scholarship are emphasized as core components of all curriculum work. This comprehensive text encompasses a combination of original concepts, current and classic literature and research, and the practicalities of curriculum work to guide readers in their own curriculum endeavors. The cases presented are new and can be used as a springboard for teaching and learning in courses as well as for faculty development. New to the Fourth Edition: Simulated learning experiences as part of curriculum design How the NCLEX exam and external reviews influence undergraduate curriculum New case studies and synthesis activities Updated references across all chapters

فهرست مندرجات کتاب تدوین برنامه ریزی درسی در آموزش پرستاری

کتاب تدوین برنامه ریزی درسی در آموزش پرستاری در 10 فصل به شرح زیر سازماندهی شده است:

Part I: Introduction to Curriculum Development in Nursing Education: The Evidence-Informed, Context-Relevant, Unified Curriculum
CHAPTER 1- Creation of an Evidence-Informed, Context-Relevant, Unified Curriculum

Part II: Core Processes of Curriculum Work
CHAPTER 2- Faculty Development for Curriculum Work and Change
CHAPTER 3- Ongoing Appraisal in Curriculum Work
CHAPTER 4- Scholarship in Curriculum Work

Part III: Preparation for Curriculum Development
CHAPTER 5- Determining the Need and Gaining Support for Curriculum Development
CHAPTER 6- Deciding on the Curriculum Leader and Leading Curriculum Development
CHAPTER 7- Organizing for Curriculum Development

Part IV: Development of an Evidence-Informed, Context-Relevant, Unified Curriculum
CHAPTER 8- Data Gathering for an Evidence-Informed, Context-Relevant, Unified Curriculum
CHAPTER 9- Analyzing and Interpreting Contextual Data for an Evidence-Informed, Context-Relevant, Unified Curriculum
CHAPTER 10- Establishing Philosophical and Educational Approaches for an Evidence-Informed, Context-Relevant, Unified Curriculum
CHAPTER 11- Formulating Curriculum Goals and Outcome Statements for an Evidence-Informed, Context-Relevant, Unified Curriculum
CHAPTER 12- Designing an Evidence-Informed, Context-Relevant, Unified Curriculum
CHAPTER 13- Creating Courses for an Evidence-Informed, Context-Relevant, Unified Curriculum

Part V: Implementation and Evaluation of an Evidence-Informed, Context-Relevant, Unified Curriculum
CHAPTER 14- Ensuring Readiness for and Fidelity of Curriculum Implementation
CHAPTER 15- Planning Curriculum Evaluation

Part VI: Nursing Education by Distance Delivery
CHAPTER 16- Curriculum Considerations in Nursing Education Offered by Distance

دانلود و ترجمه تدوین کوریکولوم در آموزش پرستاری

لینک ثبت سفارش ترجمه این کتاب در انتهای صفحه آمده است. این کتاب 506 صفحه می باشد و می توانید با پرداخت دو میلیون و پانصد و سی هزار تومان  [icon name=”bullhorn” class=”” unprefixed_class=””]  کتاب را به نام خود منتشر کنید. پلن طلایی ترجمه کتاب دانشگاهی ترجمک به طور مختصر به صورت زیر می باشد:

پس از ثبت سفارش ترجمه کتاب [icon name=”shopping-bag” class=”” unprefixed_class=””]، اپراتور سایت با شما تماس گرفته و ملزومات و توقعات شما از این همکاری را بررسی می کند. سپس یک نسخه قرارداد ترجمه و چاپ کتاب را برای شما ارسال می کند. پس از امضاء و برگرداندن فرم قرارداد، پروژه ترجمه کتاب شروع می شود.

پس از اتمام ترجمه مقدماتی، یک نسخه برای ویرایش و تایید برای کاربر ارسال می شود. سپس مراحل روند چاپ کتاب شامل ویراستاری، بازبینی، حروفچینی، طراحی جلد کتاب انجام می شود. همزمان نسخه pdf کتاب تهیه شده و برای گرفتن شابک و فیپا اقدام می شود.

پس از دریافت مجوزهای رسمی، اقدامات DRM به عمل آمده و کتاب به نام شما و به صورت نسخه الکترونیک (ایبوک) منتشر می شود.