تصویری ندارد

دستنامه روشهای تحقیق در علوم اجتماعی بهداشت

 مولف/مترجم: پرانی لیامپوتانگ (Pranee Liamputtong)  دسته: روش تحقیق, علوم اجتماعی  ناشر: اسپرینگر  سال انتشار: 2019  شابک: 9789811052521  تعداد صفحات: 2258  قیمت: 11290000 تومان  زبان: انگلیسی  کد ترجمه: TPC505322  سایز فایل: 38.4 مگابایت  Tags: ترجمه کتابترجمه کتاب روش تحقیقترجمه کتاب علوم اجتماعیترجمه کتاب مدیریت بهداشت |  خرید/دانلود کتاب
 شرح:

عنوان فارسی:        دستنامه روشهای تحقیق در علوم اجتماعی بهداشت

عنوان انگلیسی:      Handbook of Research Methods in Health Social Sciences


معرفی کتاب دستنامه روشهای تحقیق در علوم اجتماعی بهداشت

Research is defined by the Australian Research Council as “the creation of new knowledge and/or the use of existing knowledge in a new and creative way so as to generate new concepts, methodologies, inventions and understandings”. Research is thus the foundation for knowledge. It produces evidence and informs actions that can provide wider benefit to a society. The knowledge that researchers cultivate from a piece of research can be adopted for social and health programs that can improve the health and well-being of the individuals, their communities and the societies in which they live. As we have witnessed in all corners of the globe, research has become an endeavor that most of us in the health and social sciences cannot avoid. This Handbook is conceived to provide the foundation to readers who wish to embark on a research project in order to form knowledge that they need. The Handbook comprises four main sections: Traditional research methods sciences; Innovative research methods; Doing cross-cultural research; and Sensitive research methodology and approach. This Handbook attests to the diversity and richness of research methods in the health and social sciences. It will benefit many readers, particularly students and researchers who undertake research in health and social science areas. It is also valuable for the training needs of postgraduate students who wish to undertake research in cross-cultural settings, with special groups of people, as it provides essential knowledge not only on the methods of data collection but also salient issues that they need to know if they wish to succeed in their research endeavors.

فهرست مندرجات کتاب دستنامه روشهای تحقیق در علوم اجتماعی بهداشت

کتاب دستنامه روشهای تحقیق در علوم اجتماعی بهداشت در 127 فصل به شرح زیر سازماندهی شده است:

 1. Traditional Research Methods in Health and Social Sciences: An Introduction
 2. Qualitative Inquiry
 3. Quantitative Research
 4. The Nature of Mixed Methods Research
 5. Recruitment of Research Participants
 6. Ontology and Epistemology
 7. Social Constructionism
 8. Critical Theory: Epistemological Content and Method
 9. Positivism and Realism
 10. Symbolic Interactionism as a Methodological Framework
 11. Hermeneutics: A Boon for Cross-Disciplinary Research
 12. Feminism and Healthcare: Toward a Feminist Pragmatist Model of Healthcare Provision
 13. Critical Ethnography in Public Health: Politicizing Culture and Politicizing Methodology
 14. Empathy as Research Methodology
 15. Indigenist and Decolonizing Research Methodology
 16. Ethnomethodology
 17. Community-Based Participatory Action Research
 18. Grounded Theory Methodology: Principles and Practices
 19. Case Study Research
 20. Evaluation Research in Public Health
 21. Methods for Evaluating Online Health Information Systems
 22. Translational Research: Bridging the Chasm Between New Knowledge and Useful Knowledge
 23. Qualitative Interviewing
 24. Narrative Research
 25. The Life History Interview
 26. Ethnographic Method
 27. Institutional Ethnography
 28. Conversation Analysis: An Introduction to Methodology, Data Collection, and Analysis
 29. Unobtrusive Methods
 30. Autoethnography
 31. Memory Work
 32. Traditional Survey and Questionnaire Platforms
 33. Epidemiology
 34. Single-Case Designs
 35. Longitudinal Study Designs
 36. Eliciting Preferences from Choices: Discrete Choice Experiments
 37. Randomized Controlled Trials
 38. Measurement Issues in Quantitative Research
 39. Integrated Methods in Research
 40. The Use of Mixed Methods in Research
 41. The Delphi Technique
 42. Consensus Methods: Nominal Group Technique
 43. Jumping the Methodological Fence: Q Methodology
 44. Social Network Research
 45. Meta-synthesis of Qualitative Research
 46. Conducting a Systematic Review: A Practical Guide
 47. Content Analysis: Using Critical Realism to Extend Its Utility
 48. Thematic Analysis
 49. بیشتر

دانلود و ترجمه دستنامه روشهای تحقیق در علوم اجتماعی بهداشت

لینک ثبت سفارش ترجمه این کتاب در انتهای صفحه آمده است. این کتاب 2258 صفحه می باشد و می توانید با پرداخت یازده میلیون و دویست و نود هزار تومان [icon name=”bullhorn” class=”” unprefixed_class=””] کتاب را به نام خود منتشر کنید. پلن طلایی ترجمه کتاب دانشگاهی ترجمک به طور مختصر به صورت زیر می باشد:

پس از ثبت سفارش ترجمه کتاب [icon name=”shopping-bag” class=”” unprefixed_class=””]، اپراتور سایت با شما تماس گرفته و ملزومات و توقعات شما از این همکاری را بررسی می کند. سپس یک نسخه قرارداد ترجمه و چاپ کتاب را برای شما ارسال می کند. پس از امضاء و برگرداندن فرم قرارداد، پروژه ترجمه کتاب شروع می شود.

پس از اتمام ترجمه مقدماتی، یک نسخه برای ویرایش و تایید برای کاربر ارسال می شود. سپس مراحل روند چاپ کتاب شامل ویراستاری، بازبینی، حروفچینی، طراحی جلد کتاب انجام می شود. همزمان نسخه pdf کتاب تهیه شده و برای گرفتن شابک و فیپا اقدام می شود.

پس از دریافت مجوزهای رسمی، اقدامات DRM به عمل آمده و کتاب به نام شما و به صورت نسخه الکترونیک (ایبوک) منتشر می شود.