تصویری ندارد

دستنامه زبانشناسی تاریخی

 مولف/مترجم: ریچارد جاندا (Richard D. Janda) و همکاران  دسته: مترجمی زبان  ناشر: ویلی  سال انتشار: 2021  شابک: 9780470756393  تعداد صفحات: 695  قیمت: 3475000 تومان  زبان: انگلیسی  کد ترجمه: TPC505107  سایز فایل: 9.16 مگابایت  Tags: ترجمه کتابترجمه کتاب تخصصی رشته زبانترجمه کتاب دانشگاهیترجمه کتاب مترجمی زبان |  خرید/دانلود کتاب
 شرح:

عنوان فارسی:    دستنامه زبانشناسی تاریخی

عنوان انگلیسی:    The Handbook of Historical Linguistics


معرفی کتاب دستنامه زبانشناسی تاریخی

The Handbook of Historical Linguistics provides a detailed account of the numerous issues, methods, and results that characterize current work in historical linguistics, the area of linguistics most directly concerned with language change as well as past language states.

  • Contains an extensive introduction that places the study of historical linguistics in its proper context within linguistics and the historical sciences in general
  • Covers the methodology of historical linguistics and presents sophisticated overviews of the principles governing phonological, morphological, syntactic, and semantic change
  • Includes contributions from the leading specialists in the field

فهرست مطالب کتاب دستنامه زبانشناسی تاریخی

کتاب درسنامه زبانشناسی تاریخی در 25 فصل به شرح زیر سازماندهی شده است:

Introduction Contents: On Language, Change, and Language Change – Or, Of History, Linguistics, and Historical Linguistics
CHAPTER 1- The Comparative Method
CHAPTER 2- On the Limits of the Comparative Method
CHAPTER 3- Internal Reconstruction
CHAPTER 4- How to Show Languages are Related: Methods for Distant Genetic Relationship
CHAPTER 5- Diversity and Stability in Language
CHAPTER 6- The Phonological Basis of Sound Change
CHAPTER 7- Neogrammarian Sound Change
CHAPTER 8- Variationist Approaches to Phonological Change
CHAPTER 9- “Phonologization” as the Start of Dephoneticization — Or, On Sound Change and its Aftermath: Of Extension, Generalization, Lexicalization, and Morphologization
CHAPTER 10- Analogy: The Warp and Woof of Cognition
CHAPTER 11- Analogical Change
CHAPTER 12- Naturalness and Morphological Change
CHAPTER 13- Morphologization from Syntax
CHAPTER 14- Grammatical Approaches to Syntactic Change
CHAPTER 15- Variationist Approaches to Syntactic Change
CHAPTER 16- Cross‐Linguistic Perspectives on Syntactic Change
CHAPTER 17- Functional Perspectives on Syntactic Change
CHAPTER 18- Grammaticalization
CHAPTER 19- Mechanisms of Change in Grammaticization: The Role of Frequency
CHAPTER 20- Constructions in Grammaticalization
CHAPTER 21- An Approach to Semantic Change
CHAPTER 22- Phonetics and Historical Phonology
CHAPTER 23- Contact as a Source of Language Change
CHAPTER 24- Dialectology and Linguistic Diffusion
CHAPTER 25- Psycholinguistic Perspectives on Language Change
Summary
Bibliography
References
Name Index
Language Index
Subject Index

دانلود و ترجمه درسنامه زبانشناسی تاریخی

لینک ثبت سفارش ترجمه این کتاب در انتهای صفحه آمده است. این کتاب 695 صفحه می باشد و می توانید با پرداخت سه میلیون و چهارصد و هفتاد و پنج هزار تومان  [icon name=”bullhorn” class=”” unprefixed_class=””]  کتاب را به نام خود منتشر کنید. پلن طلایی ترجمه کتاب دانشگاهی ترجمک به طور مختصر به صورت زیر می باشد:

پس از ثبت سفارش ترجمه کتاب [icon name=”shopping-bag” class=”” unprefixed_class=””]، اپراتور سایت با شما تماس گرفته و ملزومات و توقعات شما از این همکاری را بررسی می کند. سپس یک نسخه قرارداد ترجمه و چاپ کتاب را برای شما ارسال می کند. پس از امضاء و برگرداندن فرم قرارداد، پروژه ترجمه کتاب شروع می شود.

پس از اتمام ترجمه مقدماتی، یک نسخه برای ویرایش و تایید برای کاربر ارسال می شود. سپس مراحل روند چاپ کتاب شامل ویراستاری، بازبینی، حروفچینی، طراحی جلد کتاب انجام می شود. همزمان نسخه pdf کتاب تهیه شده و برای گرفتن شابک و فیپا اقدام می شود.

پس از دریافت مجوزهای رسمی، اقدامات DRM به عمل آمده و کتاب به نام شما و به صورت نسخه الکترونیک (ایبوک) منتشر می شود.