تصویری ندارد

رای دادگاه قانون اساسی اروپا در مورد قوانین ذخیره داده

 مولف/مترجم: مارک زوبیک (Marek Zubik) و همکاران  دسته: حقوق بین الملل  ناشر: اسپرینگر  سال انتشار: 2021  شابک: 9783030571894  تعداد صفحات: 384  قیمت: 1920000 تومان  زبان: انگلیسی  کد ترجمه: TPC505120  سایز فایل: 4.02 مگابایت  Tags: ترجمه کتابترجمه کتاب تخصصی دانشگاهیترجمه کتاب حقوقترجمه کتاب حقوق بین الملل |  خرید/دانلود کتاب
 شرح:

عنوان فارسی:    معماری تحولات دیجیتال: تجارت، فناوری، حمایت تصمیم و مدیریت دیجیتال

عنوان انگلیسی:    Architecting the Digital Transformation: Digital Business, Technology, Decision Support, Management


معرفی کتاب رای دادگاه قانون اساسی اروپا در مورد قوانین ذخیره داده

ویژگی های کتاب رای دادگاه قانون اساسی اروپا در مورد قوانین نگهداری داده (European Constitutional Courts towards Data Retention Laws) عبارتست از:

 • Presents a unique comparative analysis of all judgments of European constitutional courts as well as the ECJ and ECHR in the matter of Data Retention Law
 • Offers an interdisciplinary study of data retention from the perspectives of constitutional law, administrative law, criminal law and private law
 • Reveals the impact of constitutional jurisprudence on our understanding freedom of communications in the digital era

The book analyses the impact the jurisprudence of the constitutional courts of EU Member States and the Court of Justice of the European Union has had on the perception of freedom of communications in the digital era with respect to these courts’ judgments regarding regulating storage and access to telecommunications data (known as telecommunications data retention) from 2008 to 2017. To do so, it examines the jurisprudence of the constitutional courts of Austria, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Ireland, Germany, Poland, Portugal, Romania, Slovenia, and Slovakia, i.e. those courts that have already ruled on domestic provisions regulating telecommunications data retention. Further, it investigates the judgments of the Court of Justice of European Union regarding directive 2006/24/EC regulating telecommunications data retention along with relevant jurisprudence of the European Court of Human Rights. As such, the book provides a comparative study of jurisprudence and national measures to implement the Data Retention Directive.

Moreover, the book discusses whether our current understanding of protection of freedom of communications guaranteed by the constitutions of EU member states and the EU Charter of Fundamental Rights, which was developed in the era of analogue communications, remains accurate in the era of digital technologies and mass surveillance (simultaneously applied by states and private corporations). In this context, the book reconstructs constitutional standards that currently apply in the EU towards data retention.

This book presents a unique comparative analysis of all judgments concerning Directive 2006/24/EC, which can be used in the legislative process on the EU forum aimed at introducing new principles of data retention and by constitutional courts in the context of comparative argumentation.

فهرست مطالب کتاب رای دادگاه قانون اساسی اروپا در مورد قوانین ذخیره داده

کتاب رای دادگاه قانون اساسی اروپا در مورد قوانین ذخیره داده در 15 فصل به شرح زیر سازماندهی شده است:

 1. Data Retention in the European Union
 2. Freedom of Communication and Data Retention in Judgments of the European Court of Human Rights
 3. Data Retention in Austria
 4. Data Retention in Belgium
 5. Data Retention in Bulgaria
 6. Data Retention in Cyprus in the Light of EU Data Retention Law
 7. Data Retention in the Czech Republic
 8. Data Retention in Germany
 9. Data Retention in Ireland
 10. Data Retention in Poland
 11. Data Retention in Portugal
 12. Data Retention in Romania
 13. Data Retention in Slovakia
 14. Data Retention in Slovenia
 15. Judicial Dialogue on Data Retention Laws in Europe in the Digital Age: Concluding Remarks

دانلود و ترجمه معماری تحولات تجارت، فناوری، حمایت تصمیم و مدیریت دیجیتال

لینک ثبت سفارش ترجمه این کتاب در انتهای صفحه آمده است. این کتاب 384 صفحه می باشد و می توانید با پرداخت یک میلیون و نهصد و بیست هزار تومان  [icon name=”bullhorn” class=”” unprefixed_class=””]  کتاب را به نام خود منتشر کنید. پلن طلایی ترجمه کتاب دانشگاهی ترجمک به طور مختصر به صورت زیر می باشد:

پس از ثبت سفارش ترجمه کتاب [icon name=”shopping-bag” class=”” unprefixed_class=””]، اپراتور سایت با شما تماس گرفته و ملزومات و توقعات شما از این همکاری را بررسی می کند. سپس یک نسخه قرارداد ترجمه و چاپ کتاب را برای شما ارسال می کند. پس از امضاء و برگرداندن فرم قرارداد، پروژه ترجمه کتاب شروع می شود.

پس از اتمام ترجمه مقدماتی، یک نسخه برای ویرایش و تایید برای کاربر ارسال می شود. سپس مراحل روند چاپ کتاب شامل ویراستاری، بازبینی، حروفچینی، طراحی جلد کتاب انجام می شود. همزمان نسخه pdf کتاب تهیه شده و برای گرفتن شابک و فیپا اقدام می شود.

پس از دریافت مجوزهای رسمی، اقدامات DRM به عمل آمده و کتاب به نام شما و به صورت نسخه الکترونیک (ایبوک) منتشر می شود.