تصویری ندارد

روش تحقیق در علوم تربیتی

 مولف/مترجم: مروّت گیوی  دسته: کتاب علوم انسانی, کتاب عمومی  ناشر: انتشارات ترجمک  سال انتشار: 2021  شابک: 978-622-98021-6-8  تعداد صفحات: 223  قیمت: 23000 تومان  زبان: فارسی  کد ترجمه: قطع وزیری  سایز فایل: 17.5 مگابایت  Tags: تازه های نشردانلود کتابدانلود کتاب روش تحقیقدانلود کتاب روش تحقیق علوم تربیتی |  خرید/دانلود کتاب
 شرح:

روش های تحقیق کمّی در علوم تربیتی

نویسنده: سعیدی مک رونی، مارگارت کریستین مرگا، جولیا الیزابت موریس

ترجمه: مروت گیوی

کتاب روش تحقیق در علوم تربیتی: به کتاب اجرای تحقیقات کمّی در علوم تربیتی خوش آمدید. این کتاب برای کمک به دریافت مدارج بالای پژوهشی، ادامه تحصیل، اوایل فعالیت آموزشی و محققان عمرانه تدوین شده است، کسانی که قصد دارند ظرفیت خود را در انتخاب و استفاده از روش های جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده های کمّی بهبود بخشند.

در پایان این کتاب فراگیر قادر خواهد بود پروژه های پژوهشی را طراحی و اجرا کند که به طور کامل یا نسبی به روش های تحقیق کمّی متکی باشد. در این کتاب گام به گام، تمامی مراحل انجام تحقیقات کمّی بحث می شود، بنابراین حتی کسانی که تازه کار هستند و برای اولین بار مطالعه در مورد طراحی پژوهشی کمّی و تجزیه و تحلیل داده را شروع کرده اند (با مطالعه منابع دیگر هراسان شده‌اند) قادر خواهند بود ایده های مرتبط بحث شده در کتاب را در طرح های تحقیقاتی خود با درجات بالایی از اطمینان اعمال نمایند. هر یک از فصول تحلیلی ارائه شده در این کتاب کامل بوده، با بحث در مورد رویه آماری اجرای آن شروع شده، ابزار پیمایش و پرسشنامه، سئوال تحقیق، فرضیه، طریقه انجام رویه آماری در SPSS و تحلیل خروجی برنامه معرفی می شود.

کتاب روش های تحقیق کمّی در علوم تربیتی در ده فصل به بررسی روش های تحقیق کمّی و تجزیه و تحلیل آماری داده های کمی پرداخته است. کتاب با مقدمه ای بر روش های تحقیق کمّی شروع شده و به انواع روش های تحقیق کمّی، طریقه اجرای پیمایش یا نظرسنجی در مدارس، انواع تحقیق کمّی، انواع داده و نمونه گیری پرداخته است. سپس در فصول ۶ تا ۱۰ به تجزیه و تحلیل آماری پرداخته است و روش های پارامتری به طور خلاصه و روش های ناپارامتری به طور مفصل بحث شده است.

برای هر آزمون آماری موارد زیر بحث شده است:

 • پیش فرض های لازم برای استفاده از آزمون
 • مثال کاربردی از اجرای آزمون آماری مذکور
 • رویه انجام آزمون در برنامه SPSS
 • خروجی و طریقه تفسیر نتایج آزمون
 • بررسی وجود پیش فرض های آزمون
 • گزارش خروجی آزمون

در فصل ۶ تجزیه و تحلیل تفاوت بین گروه ها از طریق بکارگیری آزمون من-ویتنی یو (Mann-Whitney U)، آزمون کروسکال-والیس (Kruskal-Wallis)، آزمون کای دو (Chi-Square)، آزمون مکنمار (Mcnemar Test)، آزمون کوکران کیو (Cochran’s Q Test)، آزمون ویلکاکسون رتبه-علامت دار (Wilcoxon Signed-Rank) بحث شده است.

در فصل ۷ به تجزیه و تحلیل همبستگی با استفاده از آزمون اسپیرمن رو (Spearman’s Rho)، آزمون کندال تائو (Kendall’s Tau)، آزمون کرامر وی (Cramer’s V) پرداخته و فصل ۸ روند تجزیه و تحلیل رگرسیون: رگرسیون ساده (Simple Regression)، رگرسیون دو جمله ای (Binomial Regression)، رگرسیون چند جمله ای (Multinomial Regression) بحث شده است.

هر یک از آزمون های معرفی شده با استفاده از یک مثال عملی بحث شده و طریقه انجام آزمون در بسته نرم افزاری SPSS بصورت تصویری و گام به گام آموزش داده شده است.

دانلود نمونه رایگان کتاب روش تحقیق در علوم تربیتی

دانلود فایل اندنوت منابع مورد استفاده در کتاب روش تحقیق در علوم تربیتی

فهرست مندرجات کتاب روش تحقیق در علوم تربیتی

 • فصل ۱ – مقدمه
  • این کتاب چکار خواهد کرد
  • اهمیت فراگیری روش های تحقیق و تجزیه و تحلیل کمّی
  • تجزیه و تحلیل ناپارامتری فراموش شده
  • قالب کتاب و مشارکت پیشنهادی
 • فصل ۲  سرآغاز: چه، چرا و کجا؟
  • مقدمه
  • روش های کمّی چیست و چه موقع باید از آنها استفاده کرد؟
  • کجا داده های کمّی جمع آوری کنیم و چگونه اینکار را بکنیم؟
  • چرا از روش های کمّی استفاده می شود؟ چند مثال
 • فصل ۳  اجرای پژوهش در بچه ها و دانش‌آموزان
  • مقدمه
  • ابزارهای مناسب سن
  • راضی نگه داشتن
  • اهمیت مطالعه راهنما
  • در مطالعه راهنما به دنبال چه هستیم؟
  • اخلاقیات
  • درک و مشارکت مدارس
 • فصل ۴  انواع داده و نمونه گیری
  • مقدمه
  • انواع داده
  • نمونه گیری
 • فصل ۵- آماده سازی داده ها
  • مقدمه
  • آماده کردن داده ها
  • وارد کردن داده ها در SPSS
  • شناخت داده های خود
  • کدگذاری و محاسبه مجدد داده ها
 • فصل ۶- تجزیه و تحلیل تفاوت بین گروه ها
  • مقدمه
  • آزمون من-ویتنی یو (Mann-Whitney U)
  • آزمون کروسکال-والیس (Kruskal-Wallis)
  • آزمون کای دو (Chi-Square)
  • آزمون مکنمار (Mcnemar Test)
  • آزمون کوکران کیو (Cochran’s Q Test)
  • آزمون ویلکاکسون رتبه-علامت دار (Wilcoxon Signed-Rank)
 • فصل ۷- تجزیه و تحلیل همبستگی
  • مقدمه
  • اسپیرمن رو (Spearman’s Rho)
  • آزمون کندال تائو (Kendall’s Tau)
  • آزمون کرامر وی (Cramer’s V)
 • فصل ۸- تجزیه و تحلیل رگرسیون
  • مقدمه
  • رگرسیون ساده (Simple Regression)
  • رگرسیون دو جمله ای (Binomial Regression)
  • رگرسیون چند جمله ای (Multinomial Regression)
 • فصل ۹  نوشتن گزارش و تبدیل پژوهش
  • مقدمه
  • گزارش ساده برای دانشکده
  • مقاله ژورنال
  • تحصیل پژوهشی
 • فصل ۱۰  نتیجه گیری و مطالعه بیشتر
 • منابع مورد استفاده در کتاب

منابع مورد استفاده در کتاب روش تحقیق کمّی در علوم تربیتی

 1. AMC, A. M. C. (2013). An introduction to non-parametric statistics. Analytical Methods, 5(20), 5373-5374.
 2. Bell, A. (2007). Designing and testing questionnaires for children. Journal of Research in Nursing, 12(5), 461-469.
 3. Borgers, N., De Leeuw, E., & Hox, J. (2000). Children as respondents in survey research: Cognitive development and response quality 1. Bulletin of Sociological Methodology/Bulletin de Méthodologie Sociologique, 66(1), 60-75.
 4. Borgers, N., & Hox, J. (2001). Item nonresponse in questionnaire research with children. Journal of Official Statistics, 17(2), 321-335.
 5. Borgers, N., Sikkel, D., & Hox, J. (2004). Response effects in surveys on children and adolescents: The effect of number of response options, negative wording, and neutral mid-point. Quality & Quantity, 38(1), 17-33.
 6. Brooks, R., Maguire, M., & te Riele, K. (2014). Ethics and education research. Sage.
 7. Cameron, R. (2009). A sequential mixed model research design: Design, analytical and display issues. International Journal of Multiple Research Approaches, 3(2), 140-152.
 8. Cherney, A., Povey, J., Head, B., Boreham, P., & Ferguson, M. (2012). What influences the utilization of educational research by policy-makers and practitioners?: The perspectives of academic educational researchers. International Journal of Educational Research, 56, 23-34.
 9. Collins, D. (2003). Pretesting survey instruments: An overview of cognitive methods. Quality of Life Research, 12(3), 229-238.
 10. Creswell, J. (2014). Educational research: Planning, conducting and evaluating quantitative and qualitative research (4th ed. ed.). Pearson.
 11. Creswell, J., & Plano Clark, V. L. (2011). Designing and conducting mixed methods research (2nd ed. ed.). Sage.
 12. Creswell, J., & Tashakkori, A. (2007). Developing publishable mixed methods manuscripts. Journal of Mixed Methods Research, 1(2), 107-111.
 13. De Vaus, D. (2002). Surveys in social research (5th ed. ed.). Allen Unwin.
 14. Duckworth, A., & Yeager, D. S. (2015). Measurement matters. Educational Researcher, 44(4), 237-251. https://doi.org/https://doi.org/10.3102/0013189×15584327
 15. Enochs, L., Smith, P., & Huinker, D. (2000). Establishing factorial validity of the mathematics teaching efficacy beliefs instrument. School Science and Mathematics, 100(4), 194-202.
 16. Faul, F., Erdfelder, E., Buchner, A., & Lang, A. (2009). Statistical power analyses using G∗Power 3.1: Tests for correlation and regression analyses. Behavior Research Methods, 41(4), 1149-1160. https://doi.org/https://doi.org/10.3758/brm.41.4.1149
 17. Field, A. (2013). Discovering statistics using IBM SPSS statistics (4th ed. ed.). Sage.
 18. Fuchs, M. (2005). Children and adolescents as respondents. Experiments on question order, response order, scale effects and the effect of numeric values associated with response options. Journal of Official Statistics, 21(4), 701.
 19. Ha, T., Tan, S., & Soo, K. (2006). The journal impact factor: Too much of an impact? Annals-Academy of Medicine Singapore, 35(12), 911.
 20. Hattie, J., & Brown, G. (2011). Assessment and evaluation. In C. M. Rubie-Davies (Ed.), Educational psychology: Concepts, research and challenges. Routledge.
 21. Hopewell, S., Clarke, M., Stewart, L., & Tierney, J. (2007). Time to publication for results of clinical trials. The Cochrane Library.
 22. Horn, S. (2016). The social and psychological costs of peer review: Stress and coping with manuscript rejection. Journal of Management Inquiry, 25(1), 11-26.
 23. Institute of Medicine of the National Academies. (2015). Psychological testing in the service of disability determination. The National Academies Press.
 24. Johnson, A. (2012). Charting a course for a successful research career (2nd ed. ed.). Elsevier.
 25. Kamler, B. (2008). Rethinking doctoral publication practices: Writing from and beyond the thesis. Studies in Higher Education, 33(3), 283-294.
 26. Kamler, B., & Thomson, P. (2008). The failure of dissertation advice books: Toward alternative pedagogies for doctoral writing. Educational Researcher, 37(8), 507-514.
 27. Knight, L., & Steinbach, T. (2008). Selecting an appropriate publication outlet: A comprehensive model of journal selection criteria for researchers in a broad range of academic disciplines. International Journal of Doctoral Studies, 3, 59-79.
 28. Leech, N., Onwuegbuzie, A., & Combs, J. (2011). Writing publishable mixed research articles: Guidelines for emerging scholars in the health sciences and beyond. International Journal of Multiple Research Approaches, 5(1), 7-24.
 29. Leonard, E. (2010). Elmore Leonard’s rules for writers. The Guardian. https://www.theguardian.com/books/2010/feb/24/elmore-leonard-rulesfor-writers
 30. Levin, B. (2011). Mobilizing research knowledge in education. London Review of Education, 9(1), 15-26.
 31. Lipsey, M. (1990). Design sensitivity: Statistical power for experimental research. Sage.
 32. Mason, S., & Merga, M. (2018). Integrating publications in the social science doctoral thesis by publication. Higher Education Research & Development. https://www.tandfonline.com/doi/ful l/10.1080/07294360.2018.1498461
 33. McGrail, M., Rickard, C., & Jones, R. (2006). Publish or perish: A systematic review of interventions to increase academic publication rates. Higher Education Research & Development, 25(1), 19-35.
 34. Merga, M. (2015). Thesis by publication in education: An autoethnographic perspective for educational researchers. Issues in Educational Research, 25(3), 291-308.
 35. Merga, M. (2016). “I don’t know if she likes reading”: Are teachers perceived to be keen readers, and how is this determined? English in Education, 50(3), 255-269.
 36. Merga, M., Mason, S., & Morris, J. (2018). Early Career experiences of navigating journal article publication: Lessons learnt using an autoethnographic approach. Learned Publishing. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/leap.1192
 37. Merga, M., & Mat Roni, S. (2018). Characteristics, preferences and motivation of avid non- fiction readers. Collection and Curation, 37(2), 50-59.
 38. Merga, M., & Roni, S. (2017). The influence of access to eReaders, computers and mobile phones on children’s book reading frequency. Computers & Education, 109, 187-196.
 39. Morris, J. (2018). The development of a student engagement instrument for the respond- ing strand in visual arts. The Australian Educational Researcher. https://doi.org/https://doi.org/10.1007/ s13384-018-0296-5
 40. Morris, J., Lummis, G., McKinnon, D., & Heyworth, J. (2017). Measuring preservice teacher self-efficacy in music and visual arts: Validation of an amended science teacher efficacy belief instrument. Teaching and Teacher Education, 64(1), 1-11. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.tate.2017.01.014
 41. Morrow, V., & Richards, M. (1996). The ethics of social research with children: An overview. Children & Society, 10(2), 90-105.
 42. NHMRC , N. H. a. M. R. C. (2007, updated May 2015). National statement on ethical conduct in human research 2007.
 43. Norris, C., Morris, J., & Lummis, G. (2018). Preservice teachers’ self-efficacy to teach primary science based on ‘science learner’ typology. International Journal of Science Education. https://doi.org/https://doi.org/10.1080/09500693.2018.1528645
 44. Parsons, S., & Gallagher, M. (2016). A content analysis of nine literacy journals, 2009–۲۰۱۴. Journal of Literacy Research, 48(4), 476-502.
 45. Read, J., & MacFarlane, S. (2006, June). Using the fun toolkit and other survey methods to gather opinions in child computer interaction. 2006 conference on inter- action design and children, New York.
 46. Salomon, G. (1991). Transcending the qualitative-quantitative debate: The analytic and systemic approaches to educational research. Educational Researcher, 20(6), 10-18.
 47. Sugimoto, C., Larivière, V., Ni, C., & Cronin, B. (2013). Journal acceptance rates: A cross- disciplinary analysis of variability and relationships with journal measures. Journal of Informetric, 7(4), 897-906.
 48. Tashakkori, A., & Creswell, J. (2007). The new era of mixed methods. Journal of Mixed Methods Research, 1, 3-7.
 49. Timperley, H. (2009). Using assessment data for improving teaching practice Assessment and student learning: Collecting, interpreting and using data to inform teaching, Perth, Australia.
 50. Van Teijlingen, E., & Hundley, V. (2002). The importance of pilot studies. Nursing Standard, 16(40), 33-36.