تصویری ندارد

فارماکولوژی و فیزیولوژی بیهوشی و هوشبری

 مولف/مترجم: هیو همینگز (Hugh C. Hemmings) و تالمیج ایگان (Talmage D. Egan)  دسته: بیهوشی, هوشبری  ناشر: الزوایر  سال انتشار: 2019  شابک: 9780323755696  تعداد صفحات: 975  قیمت: 4875000 تومان  زبان: انگلیسی  کد ترجمه: TPC202307  سایز فایل: 67.4 مگابایت  Tags: ترجمه کتابترجمه کتاب بیهوشیترجمه کتاب تخصصی بیهوشیترجمه کتاب هوشبری |  خرید/دانلود کتاب
 شرح:

عنوان فارسی:      فارماکولوژی و فیزیولوژی بیهوشی و هوشبری

عنوان انگلیسی:   Essentials of Regional Anesthesia


معرفی کتاب فارماکولوژی و فیزیولوژی بیهوشی

Pharmacology and physiology are the foundation of every anesthesia provider’s training and clinical competency. Pharmacology and Physiology for Anesthesia: Foundations and Clinical Application, 2nd Edition, delivers the information you need in pharmacology, physiology, and molecular-cellular biology, keeping you current with contemporary training and practice. This thoroughly updated edition is your one-stop, comprehensive overview of physiology, and rational anesthetic drug selection and administration, perfect for study, review, and successful practice.

فهرست مطالب کتاب فارماکولوژی و فیزیولوژی بیهوشی

کتاب فارماکولوژی و فیزیولوژی بیهوشی در 8 بخش و 45 فصل به شرح زیر سازماندهی شده است:

Section 1. Basic Principles of Pharmacology

 1. Mechanisms of Drug Action
 2. Pharmacokinetics and Pharmacodynamics for Intravenous Anesthetics
 3. Pharmacokinetics and Pharmacodynamics of Inhaled Anesthetics
 4. Drug Metabolism and Pharmacogenetics
 5. Physiology and Pharmacology of Obesity, Prematurity, and Aging
 6. Pharmacodynamic Drug Interactions
 7. Adverse Drug Reactions

Section 2. Nervous System

 1. Central Nervous System Physiology: Neurophysiology
 2. Central Nervous System Physiology: Cerebrovascular
 3. Pharmacology of Intravenous Anesthetics
 4. Pharmacology of Inhaled Anesthetics
 5. Neuropharmacology
 6. Autonomic Nervous System: Physiology
 7. Autonomic Nervous System: Pharmacology
 8. Thermoregulation
 9. Physiology of Pain
 10. Intravenous Opioid Agonists and Antagonists
 11. Oral and Non-Intravenous Opioids
 12. Non-Opioid Analgesics and Anti-Inflammatory Drugs
 13. Local Anesthetics
 14. Neuromuscular Physiology and Pharmacology
 15. Neuromuscular Blockers and Reversal Drugs

Section 3. Cardiovascular System

 1. Cardiovascular Physiology: Cellular and Molecular Regulation
 2. Cardiovascular Physiology: Integrative Function
 3. Vasopressors and Inotropes
 4. Antihypertensive Drugs and Vasodilators
 5. Anti-arrhythmic Drugs
 6. Cardiopulmonary Resuscitation

Section 4. Pulmonary System

 1. Pulmonary Physiology
 2. Pulmonary Pharmacology

Section 5. Gastrointestinal and Endocrine Systems

 1. Liver and Gastrointestinal Physiology
 2. Liver and Gastrointestinal Pharmacology
 3. Nutritional and Metabolic Therapy
 4. Pharmacology of Postoperative Nausea and Vomiting
 5. Endocrine Physiology
 6. Endocrine Pharmacology
 7. Physiology and Pharmacology of Obstetric Anesthesia

Section 6. Immunity and Infection

 1. Chemotherapy, Immunosuppression, and Anesthesia
 2. Infection, Antimicrobial Drugs and Anesthesia

Section 7. Fluid, Electrolyte and Hematologic Homeostasis

 1. Renal Physiology
 2. Intravascular Volume: Regulation and Replacement Therapy
 3. Electrolytes and Diuretics

Section 8. Blood and Hemostasis

 1. Blood and Coagulation
 2. Transfusion and Coagulation Therapy
 3. Antiplatelet and Anticoagulant Therapy

دانلود و ترجمه فارماکولوژی و فیزیولوژی بیهوشی

لینک ثبت سفارش ترجمه این کتاب در انتهای صفحه آمده است. این کتاب 975 صفحه می باشد و می توانید با پرداخت چهار میلیون و هشتصد و هفتاد و پنج هزار تومان  [icon name=”bullhorn” class=”” unprefixed_class=””]  کتاب را به نام خود منتشر کنید. پلن طلایی ترجمه کتاب دانشگاهی ترجمک به طور مختصر به صورت زیر می باشد:

پس از ثبت سفارش ترجمه کتاب [icon name=”shopping-bag” class=”” unprefixed_class=””]، اپراتور سایت با شما تماس گرفته و ملزومات و توقعات شما از این همکاری را بررسی می کند. سپس یک نسخه قرارداد ترجمه و چاپ کتاب را برای شما ارسال می کند. پس از امضاء و برگرداندن فرم قرارداد، پروژه ترجمه کتاب شروع می شود.

پس از اتمام ترجمه مقدماتی، یک نسخه برای ویرایش و تایید برای کاربر ارسال می شود. سپس مراحل روند چاپ کتاب شامل ویراستاری، بازبینی، حروفچینی، طراحی جلد کتاب انجام می شود. همزمان نسخه pdf کتاب تهیه شده و برای گرفتن شابک و فیپا اقدام می شود.

پس از دریافت مجوزهای رسمی، اقدامات DRM به عمل آمده و کتاب به نام شما و به صورت نسخه الکترونیک (ایبوک) منتشر می شود.