تصویری ندارد

فرآیند پرستاری سیستم آندوکرین

 مولف/مترجم: محمد ذوالعدل - مروت گیوی  دسته: کتاب علوم پزشکی  ناشر: انتشارات ترجمک  سال انتشار: 2020  شابک: 978-622-98227-4-6  تعداد صفحات: 113  قیمت: 8000 تومان  زبان: فارسی  کد ترجمه: قطع وزیری  سایز فایل: 1.49 مگابایت  Tags: ترجمه کتابدانلود برونر آندوکریندانلود برونر غدد فارسیدانلود کتابدانلود کتاب پرستاری |  خرید/دانلود کتاب
 شرح:

دانلود کتاب پرستاری سیستم غدد درون ریز برونر – سودارث

گردآوری و ترجمه: دکتر محمد ذوالعدل – مروت گیوی

دانلود کتاب پرستاری سیستم آندوکرین: در پایان این کتاب فراگیران قادر خواهند بود:

 • آناتومی و فیزیولوژی نرمال سیستم آندوکرین را بشناسند
 • بیماری هایی که تغییرات پاتولوژیک در سیستم آندوکرین ایجاد می کنند را نام ببرند
 • علائم یا نشانه های مخصوص بیماری ها یا آسیب های سیستم آندوکرین را لیست کنند
 • درمان های طبی و مداخلات پرستاری مورد انتظار در بیماری یا آسیب های سیستم آندوکرین را تشخیص دهند.

دانلود کتاب پرستاری سیستم آندوکرین

کتاب حاضر ترجمه چاپ دوم خودآموز فرآیند پرستاری کتاب مرجع پرستاری داخلی – جراحی برونر و سودارث: بخش فرآیند پرستاری اختلالات سیستم آندوکرین است. این مجموعه کتاب از ۱۸ جلد کتاب تشکیل شده است.

در چاپ جدید کتاب علاوه بر اضافه شدن سه جلد پرستاری سالمندان، پرستاری اختلالات مصرف مواد و تست های تشخیصی و آزمایشگاهی، فصول قبلی نیز تکمیل تر شده و اطلاعات بیشتری به آنها اضافه شده است.

ساختار کتاب پرستاری سیستم آندوکرین

مطالب این قسمت (فرآیند پرستاری) در ۱۸ بخش ارائه می شود و هر بخش یکی از سیستم های اصلی بدن را پوشش می دهد. در هر بخش بیماری ها و اختلالات هر بخش از بدن بررسی می شود. شرح هر بیماری یا اختلال به صورت زیر تقسیم بندی می شود:

 • مشکل چیست؟
 • پیش آگهی
 • علائم و نشانه های اصلی
 • تفسیر تست های تشخیصی
 • درمان
 • تشخیص های پرستاری
 • مداخلات پرستاری
 • تست های تشخیصی حیاتی

در بخش مشکل چیست، شرح مختصری از طریقه ابتلای بدن به آن بیماری یا اختلال خاص آمده است. بخش پیش آگهی احتمال درمان بیماری و احتمال وقوع آسیب دائمی به سیستم مورد نظر بررسی می شود. باقیمانده بخش ها نیز اطلاعاتی به صورت لیست علائم و نشانه ها، تشخیص ها و غیره ارائه می کنند. این تقسیم بندی به شیوه ای انجام شده است که یادگیری آنها ساده تر شده و همچنین به عنوان یک منبع سریع در دسترس پرستاران باشد.

فهرست مطالب کتاب پرستاری غدد درون ریز – آندوکرین

 1. مقدمه ای بر سیستم غدد درون ریز (آندوکرین) (How the Endocrine System Works)
 2. فرآیند پرستاری بیماری آدیسون (Addison’s Disease)
 3. فرآیند پرستاری سندرم کوشینگ (Cushing’s Syndrome)
 4. فرآیند پرستاری دیابت بی مزه (Diabetes Insipidus)
 5. فرآیند پرستاری دیابت ملیتوس (Diabetes Mellitus)
 6. فرآیند پرستاری گواتر ساده (Simple Goiter)
 7. فرآیند پرستاری پرکاری تیروئید (Hyperthyroidism)
 8. فرآیند پرستاری کم کاری تیروئید (Hypothyroidism)
 9. فرآیند پرستاری پرکاری پاراتیروئید (Hyperparathyroidism)
 10. فرآیند پرستاری کم کاری پاراتیروئید (Hypoparathyroidism)
 11. فرآیند پرستاری پرکاری هیپوفیز (Hyperpituitarism)
 12. فرآیند پرستاری کم کاری هیپوفیز (Hypopituitarism)
 13. فرآیند پرستاری هیپر پرولاکتینمی (Hyperprolactinemia)
 14. فرآیند پرستاری سندرم متابولیک (Metabolic Syndrome)
 15. فرآیند پرستاری فئوکروموسیتوم (Pheochromocytoma)
 16. فرآیند پرستاری آلدسترونیسم اولیه (Primary Aldosteronism)
 17. فرآیند پرستاری سندرم ترشح نامناسب هورمون ضد ادراری (Syndrome of Inappropriate Anti- diuretic Hormone Secretion)
 18. تست های تشخیصی حیاتی (Crucial Diagnostic Tests)

واژه های کلیدی کتاب پرستاری اختلالات آندوکرین

 • آکرومگالی (Acromegaly)
 • آلدسترون (Aldosterone)
 • هورمون ضد ادراری (Antidiuretic hormone)
 • کاته کولامین ها (Catecholamines)
 • نشانه چوستک(Chvostek’s sign)
 • کورتیزول (Cortisol)
 • کورتیزون (Cortisone)
 • اپی نفرین (Epinephrine)
 • ژیگانتیسم(Gigantism)
 • کورتیکواستروئیدها (Glucocorticoids)
 • بیماری گریوز(Graves’ disease)
 • هیدروکورتیزون (Hydrocortisone)
 • انسولین (Insulin)
 • مینرالوکورتیکوئیدها (mineralocorticoids)
 • میکزودم(Myxedema)
 • نور اپی نفرین (Norepinephrine)
 • هورمون پاراتیروئید (Parathyroid hormone (PTH))
 • RAIU
 • تری یدوتیرونین (Triiodothyronine(T3))
 • هورمون محرک تیروئید (Thyroid-stimulating hormone (TSH))
 • تیروکسین (Thyroxine(T 4))
 • هورمون آزاد کننده تیروتروپین (Thyrotropin-releasing hormone (TRH))
 • نشانه تروسو (Trousseau’s sign)

سایر جلدهای کتاب

جلد ۱ – سیستم قلب و عروق (Cardiovascular System)
جلد ۲ – سیستم تنفسی (Respiratory System)
جلد ۳ – سیستم ایمنی (Immune System)
جلد ۴ – سیستم خونی (Hematologic System)
جلد ۵ – سیستم عصبی (Nervous System)
جلد ۶ – سیستم عضلانی اسکلتی (Musculoskeletal System)
جلد ۷ – سیستم گوارشی (Gastrointestinal System)
جلد ۸ – سیستم آندوکرین (Endocrine System)
جلد ۹ – سیستم ادراری تناسلی (Genitourinary System)
جلد ۱۰ – سیستم پوششی (Integumentary System)
جلد ۱۱ – مایعات و الکترولیت ها (Fluid and Electrolyte Balance)
جلد ۱۲ – بهداشت روانی (Mental Health)
جلد ۱۳ – مراقبت حین عمل (Prioperative Care)
جلد ۱۴ – بهداشت زنان (Women Health)
جلد ۱۵ – درمان درد (Pain Management)
جلد ۱۶- پرستاری سالمندان (Geriatrics)
جلد ۱۷- پرستاری اختلالات سوء مصرف مواد (Substance Abuse Disorders)
جلد ۱۸- تست های تشخیصی و آزمایشگاهی رایج (Laboratory and Diagnostic Tests)

نمونه منابع مورد استفاده پرستاری سیستم ادراری تناسلی

 1. DiGiulio M., Jackson D., Keogh J. (2019) Medical-Surgical Nursing: Demystified, New York: McGraw-Hill.
 2. Smeltzer, Suzanne C.; Brenda G. Bare; Janice L. Hinkle; Kerry H. Cheever. Brunner and Suddarth’s textbook of medical-surgical nursing, 14th Edition, Philadelphia: Wolters Kluwer Health / Lippincott Williams & Wilkins, 2021.
 3. Johnson, Joyce Young. Handbook for Brunner &Suddarth’s textbook of medical-surgical nursing: Handbook for Brunner and Suddarth’s textbook of medical-surgical nursing. 14th Edition, Philadelphia: Wolters Kluwer Health / Lippincott Williams & Wilkins, 2018.

خرید/دانلود کتاب فرآیند پرستاری بیماری های سیستم غدد درونریز