تصویری ندارد

چالش های پرستاری سکته مغزی

 مولف/مترجم: رویا نادری  دسته: کتاب علوم پزشکی  ناشر: انتشارات ترجمک  سال انتشار: 2021  شابک: 978-622-98021-0-6  قیمت: 15800 تومان  زبان: فارسی  کد ترجمه: قطع وزیری  سایز فایل: 3.87 مگابایت  Tags: دانلود کتابدانلود کتاب پرستاریدانلود کتاب توانبخشیکتاب توانبخشی سکته مغزی |  خرید/دانلود کتاب
 شرح:

چالش های پرستاری سکته مغزی در مراکز توانبخشی

نویسندگان: دکتر بیانکا بیجک و جرارد ریبرس

ترجمه: رویا نادری

مقدمه

پرستاران دارای نقش مهمی در توانبخشی، آموزش، مشاوره، پیشگیری و مراقبت از بیماران مبتلا به سانحه عروق مغزی (CVA) هستند. در مراقبت از بیماران مبتلا به سکته مغزی، پرستاران به توانایی ها و مهارت های خاصی نیاز دارند که فراتر از دانش و تجربه معمول نورولوژیک است. پرستاران لازم است که به شیوه ای اثربخش و کارآمد با اعضای تیم بین شغلی سازمان خود و خارج از سازمان خود همکاری کنند.

در این کتاب پرستاری که توسط رویا نادری ترجمه شده است، دانش تلفیقی و جامع تمامی جنبه های مراقبت از سکته و توانبخشی پس از وقوع سکته بحث شده است و بنابراین برای پرستارانی که در بخش های داخلی، مغز و اعصاب یا توانبخشی کار می کنند و یا در تسهیلات تخصصی مراقبت پرستاری مشغول هستند، می تواند مفید باشد.

در کتاب چالش های پرستاری سکته مغزی در بخش های توانبخشی جنبه های پزشکی و علائم خاص سکته مغزی بحث شده است و محدودیت هایی که بیماران تجربه می کنند و مداخلاتی که به هدف بهبودی این بیماران انجام می شود، بحث شده است. چندین فاز پس از سکته معرفی شده است و برای نمونه، مراقبت بیماران در فاز حاد بیمارستانی و موقعیت مزمن در منزل بحث شده است.

علاوه بر این، دانش مربوط به درمان سکته، اهمیت مشاهدات و مراقبت های پرستاری تبیین شده است. در این کتاب اطلاعات مربوط به برقراری ارتباط با بیماران سکته مغزی و مشکلات بلع پس از سکته باز شده است. هرچند مراقبت های پرستاری مرتبط با فعالیت های زندگی روزمره، بی اختیاری ادرار، مشکلات شانه و دست نیز بحث شده است

مهارت های عملی با استفاده از تصاویر ارائه شده است تا امکان انتقال بیمار به وضعیت مناسب و مراقبت از وی فراهم گردد. همچنین روی علائم عصبی روانشناختی، رفتار و عملکرد شناختی پس از سکته تاکید شده است. فصول مختلف کتاب مثال هایی از همکاری اثربخش و کارآمد پرستار با اعضای تیم بین بخشی و بین شغلی مراقبت از بیماران سکته مغزی، مراقبین غیررسمی و خود بیماران ارائه نموده است. نهایتا، در چند فصل سازمان توانبخشی در جوی درمانی، تحصیلی و آموزشی همراه با مسائل مراقبت تلفیقی و یکپارچه بحث شده است.

کتاب چالش های پرستاری سکته مغزی در بخش های توانبخشی در ۱۶ فصل به آموزش توانبخشی سکته مغزی پرداخته است و توسط خانم رویا نادری، کارشناسی ارشد پرستاری توانبخشی ترجمه شده و توسط انتشارات ترجمک ویراستاری، حروفچینی، چاپ و توزیع شده است.

دانلود رایگان یک نمونه از کتاب چالش های پرستاری سکته مغزی در بخش توانبخشی

دانلود رایگان فایل اندنوت منابع کتاب پرستاری توانبخشی سکته مغزی


فهرست مندرجات این کتاب عبارتست از:

 • فصل ۱ – سکته مغزی: جوانب پزشکی
 • فصل ۲ – فاز حاد
 • فصل ۳ – ریکاوری پس از سکته
 • فصل ۴ – جو درمانی
 • فصل ۵ – همکاری بین شغلی
 • فصل ۶ – مهارت ها
 • فصل ۷ – اختلالات بلعی
 • فصل ۸ – اختلالات برقراری ارتباط
 • فصل ۹ – فعالیت های زندگی روزمره (ADL)
 • فصل ۱۰ – بی اختیاری ادراری پس از سکته مغزی
 • فصل ۱۱ – بازنمایی مشکلات شانه و دست در اثر همی پلژی
 • فصل ۱۲ – اختلالات شناختی، هیجانی و رفتاری
 • فصل ۱۳ – علائم عصبی روانشناختی پس از سکته
 • فصل ۱۴ – مراقبت در فاز مزمن: مراقبت در منزل
 • فصل ۱۵ – مسیر مراقبت تلفیقی پس از سکته مغزی
 • فصل ۱۶ – یک مثال: دوره مراقبتی تدوین شده در خدمات سکته روتردام هلند

منابع مورد استفاده کتاب چالش های پرستاری سکته مغزی در مراکز توانبخشی

 • Angelelli P, Paolucci S, Bivona U, Piccardi L, Ciurli P, Cantagallo A, Antonucci G, Fasotti L, Di Santantonio A, Grasso MG, Pizzamiglio L. Development of neuropsychiatric symptoms in poststroke patients: a cross-sectional study. Acta Psychiatr Scand. 2004;110(1):55–۶۳٫
 • Astrom M, Adolfsson R, Asplund K. Major depression in stroke patients. A 3-year longitudinal study. Stroke. 1993;24(7):976–۸۲٫
 • Astrom M. Generalized anxiety disorder in stroke patients. A 3-year longitudinal study. Stroke. 1996, 27(2): 5-27.
 • AVERT. Efficacy and safety of very early mobilization within 24 h of stroke onset (AVERT): a randomized controlled trial. Lancet. 2015;386(9988):46-55.
 • Bertolin M, Van Patten R, Greif T, Fucetola R. Predicting cognitive functioning, activities of daily living, and participation 6 months after mild to moderate stroke. Arch Clin Neuropsychol. 2017;25:1–۱۵٫
 • Bjelland I, Dahl AA, Haug TT, Neckelmann D. The validity of the Hospital Anxiety and Depression Scale. An updated literature review. J Psychosom Res. 2002;52:69–۷۷٫
 • Borrie SA, McAuliffe JJ, Liss JM. Perceptual learning of dysarthric speech: a review of experi- mental studies. J Speech Lang Hear Res. 2012;55:290–۳۰۵٫
 • Buijck BI, Zuidema SU, Spruit-van Eijk M, Bor H, Gerritsen DL, Koopmans RT. Is patient- grouping on basis of condition on admission indicative for discharge destination in geriatric stroke patients after rehabilitation in skilled nursing facilities? The results of a cluster analysis. BMC Health Serv Res. 2012a;12: 443.
 • Buijck BI, Zuidema SU, Spruit-van Eijk M, Bor H, Gerritsen DL, Koopmans RT. Determinants of geriatric patients’ quality of life after stroke rehabilitation. Aging Ment Health. 2014, 18 (8): 980-985.
 • Buijck BI, Zuidema SU, Spruit-van Eijk M, Geurts AC, Koopmans RT. Neuropsychiatric symptoms in geriatric patients admitted to skilled nursing facilities in nursing homes for rehabilita- tion after stroke: a longitudinal multicenter study. Int J Geriatr Psychiatry. 2012b;27(7):734–۴۱٫
 • Burton CAC, Murray J, Holmes J, Astin F, Greenwood D, Knapp P. Frequency of anxiety after stroke: a systematic review and meta-analysis of observational studies. Int J Stroke. 2013;8(7):545–۵۹٫
 • Caeiro L, Ferro JM, Santos CO, Figueira ML. Depression in acute stroke. J Psychiatry Neurosci. 2006, 31(6): 377-383.
 • Carnaby G, Hankey GJ, Pizzi J. Behavioral intervention for dysphagia in acute stroke: a randomised controlled trial. Lancet Neurol. 2006;5(1):31-7.
 • Chae J. Post stroke complex regional pain syndrome. Top Stroke Rehabil. 2010;17(3):151–۶۲٫
 • Clark JD. The role of multidisciplinary team care in stroke rehabilitation. Prog Neurol Psychiatry. 2013. 5: 13-17.
 • Collin C, Wade DT, Davies S, Horne V. The Barthel ADL Index: a reliability study. Int Disabil Stud. 1988;10(2):61–۳٫
 • Cummings JL. The neuropsychiatric inventory: assessing psychopathology in dementia patients. Neurology. 1997;48(5 Suppl 6):10–۶٫
 • Dafer RM, Rao M, Shareef A, Sharma A. Poststroke depression. Top Stroke Rehabil 2008;15(1):13–۲۱٫
 • Dennis M, Sandercock PA, Reid J, Graham C, Murray G, Venables G, et al. Effectiveness of thigh-length graduated compression stockings to reduce the risk of deep vein thrombosis after stroke (CLOTS trial 1): a multicenter, randomized controlled trial. Lancet. 2009;373(9679):1958-65.
 • Donkervoort M. Effect of strategy training in CVA patients with apraxia. J Neurol Neurosurg. 2003, 57: 1-8.
 • Dutch Heart Foundation, Committee Stroke-Rehabilitation. Rehabilitation after stroke guidelines and recommendations for healthcare providers. The Hague: Dutch Heart Foundation; 2001. In Dutch.
 • Fagan PJ. Sexual disorders: perspectives on diagnosis and treatment. Baltimore: Johns Hopkins University Press; 2004. p. 34.
 • Galińska E. Music therapy in neurological rehabilitation settings. Psychiatr Pol. 2015;49(4):835–۴۶٫
 • Gillen, G. Stroke rehabilitation: a function-based approach, Chapter 4. Elsevier Publisher. ISBN 978–۰–۳۲۳-۱۷۲۸۱-۳٫ Chapter 4: https://books.google.nl/books?id=8vBwCgAAQBAJ&pg= PA83&lpg=PA83&dq=generalization+phase+stroke&source=bl&ots=8GYQUhR79P&sig= LBaWYbQR1TgQZ6K2PYVFhp1rVvI&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwiClvra2frXAhWIA 8AKHTHwDN0Q6AEIVjAF#v=onepage&q=generalization%20phase%20stroke&f=false Consulted on December 5th, 2017. 2016.
 • Goodwin N, Dixon A, Anderson G, Wodchis W. Providing integrated care for older people with complex needs: lessons from seven international case studies. London: The King’s Fund; 2014.
 • Goyal M, Menon B, Zwam W, Dippel D, Mitchell P, Demchuk A, et al. Endovascular thrombectomy after large-vessel ischemic stroke: A meta-analysis of individual patient data from five randomised trials. The Lancet. 2016;387.
 • Hackett ML, Köhler S, T O’Brien J, Mead GE. Neuropsychiatric outcomes of stroke. Lancet Neurol. 2014;13(5):525–۳۴٫
 • Hackett ML, Pickles K. Part I: frequency of depression after stroke: an updated systematic review and meta-analysis of observational studies. Int J Stroke. 2014;9(8):1017–۲۵٫
 • Hankey GJ. Stroke. Lancet. 2017;389(10069):641-54.
 • Harrison R, Field TS. Post stroke pain: identification, assessment, and therapy. Cerebrovasc Dis. 2015, 39 (3-4): 201-219.
 • Hatem SM, Saussez G, della Faille M, Prist V, Zhang X, Dispa D, Bleyenheuft Y. Rehabilitation of motor function after stroke: a multiple systematic review focused on techniques to stimulate upper extremity recovery. Front Hum Neurosci. 2016;10:442.
 • Heuschmann PU, Di Carlo A, Bejot Y, Rastenyte D, Ryglewicz D, Sarti C, et al. Incidence of stroke in Europe at the beginning of the 21st century. Stroke. 2009;40(5):1557-63.
 • Hillbom M, Juvela S, Numminen H. Alcohol intake and the risk of stroke. J Cardiovasc Risk. 1999, 223: 6-8.
 • http://www.kennisnetwerkcva.nl. Consulted on November 25, 2017.
 • http://www.rotterdamstrokeservice.nl. Consulted on November 25, 2017.
 • http://www.scirocco-project.eu/maturitymodel. Consulted on November 25, 2017.
 • Huffman JC, Stern TA. Poststroke neuropsychiatric symptoms and pseudoseizures: a discussion. Prim Care Companion J Clin Psychiatry. 2003;5(2):85–۸٫
 • Intercollegiate Stroke Working Party. National clinical guidelines for stroke: prepared by the Intercollegiate Stroke Working Party. 5th edn; 2016.
 • Ismail Z, Smith EE, Geda Y, Sultzer D, Brodaty H, Smith G, et al. Neuropsychiatric symptoms as early manifestations of emergent dementia: provisional diagnostic criteria for mild behavioral impairment. Alzheimers Dement. 2016;12(2):195–۲۰۲٫
 • Kagan A. Supported conversation for adults with aphasia: methods and resources for training con- versation partners. Aphasiology. 1998;12:816–۳۰٫
 • Kendall E, Catalano T, Kuipers P, Posner N, Buys N, Charker J. Recovery following stroke: the role of self-management education. Soc Sci Med. 2007;64(3):735–۴۶٫
 • Kodner DL. All together now: a conceptual exploration of integrated care. Healthc Q. 2009, 13 (Special Issue):6–۱۵٫
 • Langhammer B, Sunnerhagen KS, Lundgren-Nilsson Å, Sällström S, Becker F, Stanghelle JK. Factors enhancing activities of daily living after stroke in specialized rehabilitation: an observational multicenter study within the Sunnaas International Network. Eur J Phys Rehabil Med. 2017;53(5):725–۳۴٫
 • Leandro TA, Araujo TL, Cavalcante TF, Lopes MV, Oliveira TM, Lopes AC. Nursing diagnoses of urinary incontinence in patients with stroke. Rev Esc Enferm USP. 2015;49(6):924–۳۲٫
 • Lindgren I, Gard G, Brogårdh C. Shoulder pain after stroke—experiences, consequences in daily life and effects of interventions: a qualitative study. Disabil Rehabil. 2017;40:1–۷٫
 • Lohman AHM. Shape and movement, manual of human movement apparatus. 11th ed. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2008. In Dutch.
 • Mahoney FI, Barthel DW. Functional evaluation: the barthel index. Md State Med J. 1965;14:61–۵٫ van Peppen R, Beurskens S. Predicting ADL independence in patients with a CVA. Physio Practice. 2010;19(6):18–۲۰٫
 • Miller GE. The assessment of clinical skills/competence/performance. Acad Med. 1990;65(9):63–۷٫ PubMed: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed. Consulted on December 5, 2017.
 • Minkman MMN, Schouten L, van Splunteren P, Huijsman R. Integrated care for patients with a stroke in the Netherlands: results and experiences from a national breakthrough collaborative improvement project. Int J Integr Care. 2005;5(1–۱۲):e14.
 • Minkman MMN, Vermeulen RP, Ahaus KTB, Huijsman R. A survey study to validate a four phases development model for integrated care in the Netherlands. BMC Health Serv Res. 2013;13:214.
 • Mitchell AJ, Sheth B, Gill J, Yadegarfar M, Stubbs B, Yadegarfar M, Meader N. Prevalence and predictors of post-stroke mood disorders: a meta-analysis and meta-regression of depression, anxiety and adjustment disorder. Gen Hosp Psychiatry. 2017;47:48–۶۰٫
 • Mozaffarian D, Benjamin EJ, Go AS, Arnett DK, Blaha MJ, Cushman M, et al. Heart Disease and Stroke Statistics-2016 Update: A Report from the American Heart Association. Circulation. 2016;133(4): e38-360.
 • Mur-Veeman I, Hardy B, Steenbergen M, Wistow G. Development of integrated care in England and the Netherlands: managing across public-private boundaries. Health Policy. 2003;65(3):227–۴۱٫
 • Nijsse B, van Heugten CM, van Mierlo ML, Post MW, de Kort PL, Visser-Meily JM. Psychological factors are associated with subjective cognitive complaints 2 months poststroke. Neuropsychol Rehabil. 2015; 24: 1–۱۷٫
 • Otterman NM, van der Wees PJ, Bernhardt J, Kwakkel G. Physical therapists’ guideline adher- ence on early mobilization and intensity of practice at dutch acute stroke units: a country-wide survey. Stroke. 2012;43(9):2395–۴۰۱٫
 • Redfern J, McKevitt C, Dundas R, Rudd AG, Wolfe CD. Behavioral risk factor prevalence and lifestyle change after stroke: a prospective study. Stroke. 2000;31(8):1877–۸۱٫
 • Rosenbek JC. Dysphagia in movement disorders. San Diego (VS): Harrison J. Jones Plural Publishing; 2009.
 • Schuurmans M, Hafsteinsdóttir T. Rehabilitation directive stroke for nurses. Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg; 2008.
 • Spruit-van Eijk M, Zuidema SU, Buijck BI, Geurts ACH, Koopmans RTCM. Determinants of rehabilitation outcome in geriatric patients admitted to skilled nursing facilities after stroke: a Dutch multicenter cohort study. Age Ageing. 2012;41(6):746–۵۲.
 • Spruit-van Eijk M, Zuidema SU, Buijck BI, Koopmans RT, Geurts AC. To what extent can mul- timorbidity be viewed as a determinant of postural control in stroke patients? Arch Phys Med Rehabil. 2012a;93(6):1021–۶.
 • Tanner DC, Culbertson WR. Avoiding negative dysphagia outcomes. Online J Issues Nurs. 2014;19(2):6.
 • Thibaut A, Chatelle C, Ziegler E, Bruno MA, Laureys S, Gosseries O. Spasticity after stroke: physiology, assessment and treatment. Brain Inj. 2013;27(10):1093–۱۰۵. https://doi.org/10.3 109/02699052.2013.804202.
 • Thomas LH, Watkins CL, Sutton CJ, Forshaw D, Leathley MJ, French B, et al. Identifying con- tinence options after stroke (ICONS): a cluster randomised controlled feasibility trial. Trials. 2014;15:509.
 • Thrift AG, Cadilhac DA, Thayabaranathan T, Howard G, Howard VJ, Rothwell PM, Donnan GA. Global stroke statistics. Int J Stroke. 2014;9(1):6–۱۸.
 • Tummers JFM, Schrijvers AJ, Visser-Meily JM. Economic evidence on integrated care for stroke patients; a systematic review. Int J Integr Care. 2012;12:e193.
 • van der Worp, H.B. (2012). Classification of dysarthria. J Neurol Neurosurg, 113(3).
 • van Dijk D, Wapstra T. A good collaboration: working together for success. Amersfoort: Thieme Meulenhoff; 2005. In Dutch.
 • van Heugten CM, Groet E, Stolker D. Cognitive, emotional and behavioral effects after stroke: evidence-based guidelines for rehabilitation. Neuropraxis. 2003;7(5):129–۳۹.
 • van Kordelaar J, van Wegen EE, Nijland RH, Daffertshofer A, Kwakkel G. Understanding adap- tive motor control of the paretic upper limb early poststroke: the EXPLICIT-stroke program. Neurorehabil Neural Repair. 2013;27(9):854–۶۳.
 • van Mierlo ML, Schröder C, van Heugten CM, Post MW, de Kort PL, Visser-Meily JM. The influ- ence of psychological factors on health-related quality of life after stroke: a systematic review. Int J Stroke. 2014;9(3):341–۸.
 • Vat L, Middelkoop I, Buijck B, Minkman MMN. The development of integrated stoke care in the Netherlands: a benchmark study. Int J Integr Care. 2016;16(4):12.
 • Veerbeek JM, van Wegen E, van Peppen R, van der Wees PJ, Hendriks E, Rietberg M. Kwakkel G. What is the evidence for physical therapy poststroke? A systematic review and meta- analysis. PLoS One. 2014;9(2):e87987
 • Vermeulen CJAHR, Buijck BI, van der Stegen JCGH, van Eijk MS, Koopmans RT, Hafsteinsdóttir TB. Time use of stroke patients admitted for rehabilitation in skilled nursing facilities. Rehabil Nurs. 2013;30(6):297–۳۰۵.
 • Wissink KS, Spruit-van Eijk M, Buijck BI, Koopmans RT, Zuidema SU. Therapy-intensity and rehabilitation participation of geriatric CVA patients in Dutch nursing homes. J Gerontol Geriatr. 2014;45(3):144–۵۳.
 • Zhang H, Thijs L, Staessen JA. Blood pressure lowering for primary and secondary prevention of stroke. Hypertension. 2006;48(2):187–۹۵.

دانلود رایگان یک نمونه از کتاب چالش های پرستاری سکته مغزی در بخش توانبخشی

دانلود رایگان فایل اندنوت منابع کتاب پرستاری توانبخشی سکته مغزی