تصویری ندارد

کتاب برونر قلب فارسی

 مولف/مترجم: محمد ذوالعدل - مروت گیوی  دسته: کتاب علوم پزشکی  ناشر: انتشارات ترجمک  سال انتشار: 2018  تعداد صفحات: 98 صفحه  قیمت: 3000 تومان  زبان: فارسی  کد ترجمه: قطع وزیری  سایز فایل: 2.18 مگابایت  Tags: دانلود برونر قلب فارسیدانلود ترجمه برونر سودارثدانلود کتابدانلود کتاب پرستاری |  خرید/دانلود کتاب
 شرح:

فرآیند پرستاری اختلالات سیستم قلب و عروق – چاپ اول

نویسنده: جیم کیو

مترجم: دکتر محمد ذوالعدل – مروت گیوی

کتاب برونر قلب فارسی: کتاب حاضر ترجمه چاپ اول چکیده فرآیند پرستاری کتاب مرجع پرستاری داخلی – جراحی برونر و سودارث: بخش فرآیند پرستاری بیماری های سیستم قلب و عروق است.

مطالب این مجموعه در 15 جلد کتاب ارائه شده است که هر کتاب یکی از سیستم های اصلی بدن را پوشش می دهد. در هر بخش بیماری ها و اختلالات هر بخش از بدن بررسی می شود. شرح هر بیماری یا اختلال به صورت زیر تقسیم بندی می شود:

  • مشکل چیست؟
  • پیش آگهی
  • علائم و نشانه های اصلی
  • تفسیر تست های تشخیصی
  • درمان
  • تشخیص های پرستاری
  • مداخلات پرستاری
  • تست های تشخیصی حیاتی

در بخش مشکل چیست، شرح مختصری از طریقه ابتلای بدن به آن بیماری یا اختلال خاص آمده است. بخش پیش آگهی احتمال درمان بیماری و احتمال وقوع آسیب دائمی به سیستم مورد نظر بررسی می شود. باقیمانده بخش ها نیز اطلاعاتی به صورت لیست علائم و نشانه ها، تشخیص ها و غیره ارائه می کنند. این تقسیم بندی به شیوه ای انجام شده است که یادگیری آنها ساده تر شده و همچنین به عنوان یک منبع سریع در دسترس پرستاران باشد.

فهرست منابع فرآیند پرستاری اختلالات سیستم قلب و عروق

» مقدمه ای بر سیستم قلب و عروق
» فرآیند پرستاری آنوریسم آئورت
» فرآیند پرستاری آنژین (آنژین صدری)
» فرآیند پرستاری انفارکتوس میوکارد (MI)
» فرآیند پرستاری بیماری شریان کرونر (CAD)
» فرآیند پرستاری بیماری شریان های محیطی (PAD)
» فرآیند پرستاری تامپوناد قلبی
» فرآیند پرستاری شوک کاردیوژنیک
» فرآیند پرستاری کاردیومیوپاتی
» فرآیند پرستاری آندوکاردیت
» فرآیند پرستاری نارسایی قلبی [(نارسایی احتقانی قلب (CHF)]
» فرآیند پرستاری هیپرتانسیون (HTN)
» فرآیند پرستاری شوک هیپوولومیک
» فرآیند پرستاری میوکاردیت
» فرآیند پرستاری پریکاردیت
» فرآیند پرستاری ادم ریوی
» فرآیند پرستاری بیماری راینودز
» فرآیند پرستاری بیماری های روماتوئید قلب
» فرآیند پرستاری ترومبوفلبیت
» فرآیند پرستاری فیبریلاسیون دهلیزی
» فرآیند پرستاری آسیستول
» فرآیند پرستاری فیبریلاسیون بطنی
» فرآیند پرستاری تاکیکاردی بطنی
» فرآیند پرستاری نارسایی آئورت (AI)
» فرآیند پرستاری نارسایی میترال
» فرآیند پرستاری تنگی میترال
» فرآیند پرستاری پرولاپس دریچه میترال
» فرآیند پرستاری نارسایی تریکوسپید
» تست های تشخیصی حیاتی سیستم قلب و عروق

منبع کتاب برونر قلب فارسی:

  • DiGiulio M., Jackson D., Keogh J. (2008) Medical-Surgical Nursing: Demystified, New York: McGraw-Hill.