تصویری ندارد

کتاب فرآیند پرستاری اختلالات آب و الکترولیت

 مولف/مترجم: محمد ذوالعدل - مروت گیوی  دسته: کتاب علوم پزشکی  ناشر: انتشارات ترجمک  سال انتشار: 2021  شابک: 978-622-98227-7-7  تعداد صفحات: 83  قیمت: 8000 تومان  زبان: فارسی  کد ترجمه: قطع وزیری  سایز فایل: 1.49 مگابایت  Tags: دانلود کتابدانلود کتاب آب و الکترولیت برونر فارسیدانلود کتاب پرستاریدانلود کتاب پرستاری آب و الکترولیت |  خرید/دانلود کتاب
 شرح:

دانلود کتاب پرستاری سیستم آب و الکترولیت برونر – سودارث

گردآوری و ترجمه: دکتر محمد ذوالعدل مروت گیوی

لینک دانلود کتاب فرآیند پرستاری سیستم آب و الکترولیت

خرید/دانلود کتاب فرآیند پرستاری بیماری های سیستم آب و الکترولیت

خرید/دانلود کتاب جامع اختلالات آب و الکترولیت: راهنمای عملی

دانلود کتاب پرستاری سیستم آب و الکترولیت: در پایان این کتاب فراگیران قادر خواهند بود:

 • آناتومی و فیزیولوژی نرمال سیستم آب و الکترولیت را بشناسند
 • بیماری هایی که تغییرات پاتولوژیک در سیستم آب و الکترولیت ایجاد می کنند را نام ببرند
 • علائم یا نشانه های مخصوص بیماری ها یا آسیب های سیستم آب و الکترولیت را لیست کنند
 • درمان های طبی و مداخلات پرستاری مورد انتظار در بیماری یا آسیب های سیستم آب و الکترولیت را تشخیص دهند.

دانلود رایگان نمونه کتاب فرآیند پرستاری اختلالات سیستم آب و الکترولیت

دانلود کتاب پرستاری سیستم آب و الکترولیت

کتاب حاضر ترجمه چاپ دوم خودآموز فرآیند پرستاری کتاب مرجع پرستاری داخلی – جراحی برونر و سودارث: بخش فرآیند پرستاری اختلالات سیستم آب و الکترولیت است. این مجموعه کتاب از ۱۸ جلد کتاب تشکیل شده است.

در چاپ جدید کتاب علاوه بر اضافه شدن سه جلد پرستاری سالمندان، پرستاری اختلالات مصرف مواد و تست های تشخیصی و آزمایشگاهی، فصول قبلی نیز تکمیل تر شده و اطلاعات بیشتری به آنها اضافه شده است.

ساختار کتاب پرستاری سیستم آب و الکترولیت

مطالب این قسمت (فرآیند پرستاری) در ۱۸ بخش ارائه می شود و هر بخش یکی از سیستم های اصلی بدن را پوشش می دهد. در هر بخش بیماری ها و اختلالات هر بخش از بدن بررسی می شود. شرح هر بیماری یا اختلال به صورت زیر تقسیم بندی می شود:

 • مشکل چیست؟
 • پیش آگهی
 • علائم و نشانه های اصلی
 • تفسیر تست های تشخیصی
 • درمان
 • تشخیص های پرستاری
 • مداخلات پرستاری
 • تست های تشخیصی حیاتی

در بخش مشکل چیست، شرح مختصری از طریقه ابتلای بدن به آن بیماری یا اختلال خاص آمده است. بخش پیش آگهی احتمال درمان بیماری و احتمال وقوع آسیب دائمی به سیستم مورد نظر بررسی می شود. باقیمانده بخش ها نیز اطلاعاتی به صورت لیست علائم و نشانه ها، تشخیص ها و غیره ارائه می کنند. این تقسیم بندی به شیوه ای انجام شده است که یادگیری آنها ساده تر شده و همچنین به عنوان یک منبع سریع در دسترس پرستاران باشد.

فهرست مطالب کتاب پرستاری بیماری های آب و الکترولیت

 1. مقدمه ای بر آب و الکترولیت ها
 2. مداخلات پرستاری هیپوناترمی (Hyponatremia)
 3. مداخلات پرستاری هیپرناترمی (Hypernatremia)
 4. مداخلات پرستاری هیپوکلسمی (Hypocalcemia)
 5. مداخلات پرستاری هیپرکلسمی (Hypercalcemia)
 6. مداخلات پرستاری هیپوکالمی (Hypokalemia)
 7. مداخلات پرستاری هیپرکالمی (Hyperkalemia)
 8. مداخلات پرستاری هیپومنیزیمی (Hypomagnesemia)
 9. مداخلات پرستاری هیپرمنیزیمی (Hypermagnesemia)
 10. مداخلات پرستاری اسیدوز متابولیک (Metabolic Acidosis)
 11. مداخلات پرستاری آلکالوز متابولیک (Metabolic Alkalosis)
 12. مداخلات پرستاری هیپوفسفاتمی (Hypophosphatemia)
 13. مداخلات پرستاری هیپرفسفاتمی (Hyperphosphatemia)
 14. مداخلات پرستاری دهیدراسیون (Dehydration)
 15. تست های تشخیصی حیاتی (Crucial Diagnostic Tests)

واژه های کلیدی کتاب پرستاری اختلالات آب و الکترولیت

 • تعادل اسید-باز (Acid-base balance)
 • آلدسترون (Aldosterone)
 • آنژیوتنسین (Angiotensin)
 • هورمون آنتی دیورتیک (Antidiuretic hormone (ADH))
 • انتشار (Diffusion)
 • ادم (Edema)
 • خارج سلولی (Extracellular)
 • هیپرتونیک (Hypertonic)
 • هیپوتونیک (Hypotonic)
 • فضای بین بافتی (Interstitial space)
 • داخل سلولی (Intracellular)
 • ایزوتونیک (Isotonic)
 • پپتیدهای ناترویورتیک (Natriuretic peptides)
 • اسمولاریته (Osmolarity)
 • رنین (Renin)
 • فضای سوم (Third space)
 • pH

سایر جلدهای کتاب

جلد ۱ – فرآیند پرستاری اختلالات سیستم قلب و عروق (Cardiovascular System)
جلد ۲ – فرآیند پرستاری اختلالات سیستم تنفسی (Respiratory System)
جلد ۳ – فرآیند پرستاری اختلالات سیستم ایمنی (Immune System)
جلد ۴ – فرآیند پرستاری اختلالات سیستم خونی (Hematologic System)
جلد ۵ – فرآیند پرستاری اختلالات سیستم عصبی (Nervous System)
جلد ۶ – فرآیند پرستاری اختلالات سیستم عضلانی اسکلتی (Musculoskeletal System)
جلد ۷ – فرآیند پرستاری اختلالات سیستم گوارشی (Gastrointestinal System)
جلد ۸ – فرآیند پرستاری اختلالات سیستم آندوکرین (Endocrine System)
جلد ۹ – فرآیند پرستاری اختلالات سیستم ادراری تناسلی (Genitourinary System)
جلد ۱۰ – فرآیند پرستاری اختلالات سیستم آب و الکترولیت (Integumentary System)
جلد ۱۱ – فرآیند پرستاری اختلالات مایعات و الکترولیت ها (Fluid and Electrolyte Balance)
جلد ۱۲ – فرآیند پرستاری اختلالات بهداشت روانی (Mental Health)
جلد ۱۳ – فرآیند پرستاری اختلالات مراقبت حین عمل (Prioperative Care)
جلد ۱۴ – فرآیند پرستاری اختلالات بهداشت زنان (Women Health)
جلد ۱۵ – فرآیند پرستاری اختلالات درمان درد (Pain Management)
جلد ۱۶- فرآیند پرستاری اختلالات سالمندان (Geriatrics)
جلد ۱۷- فرآیند پرستاری اختلالات سوء مصرف مواد (Substance Abuse Disorders)
جلد ۱۸- تست های تشخیصی و آزمایشگاهی رایج (Laboratory and Diagnostic Tests)

نمونه منابع مورد استفاده پرستاری بیماری های پوست

 1. DiGiulio M., Jackson D., Keogh J. (2019) Medical-Surgical Nursing: Demystified, New York: McGraw-Hill.
 2. Smeltzer, Suzanne C.; Brenda G. Bare; Janice L. Hinkle; Kerry H. Cheever. Brunner and Suddarth’s textbook of medical-surgical nursing, 14th Edition, Philadelphia: Wolters Kluwer Health / Lippincott Williams & Wilkins, 2021.
 3. Johnson, Joyce Young. Handbook for Brunner &Suddarth’s textbook of medical-surgical nursing: Handbook for Brunner and Suddarth’s textbook of medical-surgical nursing. 14th Edition, Philadelphia: Wolters Kluwer Health / Lippincott Williams & Wilkins, 2018.

خرید/دانلود کتاب فرآیند پرستاری بیماری های سیستم آب و الکترولیت