تصویری ندارد

کتاب پرستاری بهداشت روان – جلد دو

 مولف/مترجم: آمنه پیراینده، فاطمه حاصلی  دسته: کتاب علوم پزشکی  ناشر: انتشارات ترجمک  سال انتشار: 2021  شابک: 978-622-98021-3-7  قیمت: 13600 تومان  زبان: فارسی  کد ترجمه: قطع وزیری  سایز فایل: 2.23 مگابایت  Tags: تازه های نشردانلود کتابدانلود کتاب بهداشت رواندانلود کتاب روانپرستاری |  خرید/دانلود کتاب
 شرح:

پرستاری بهداشت روان: جلد دوم

برقراری رابطه پرستار-مددجو

نویسنده: شیلا ال. ویدبک

مترجم: آمنه پیراینده، فاطمه حاصلی (کارشناسان ارشد پرستاری)

توانایی برقراری ارتباط درمانی با مددجویان یکی از مهمترین مهارت هایی است که یک پرستار می تواند داشته باشد. گرچه رابطه درمانی در تمامی تخصص های پرستاری مهم است، اما برقراری ارتباط درمانی برای موفقیت مداخلات پرستاری در مددجویانی که به مراقبت روانشناختی نیاز دارند و در روان پرستاری، بسیار حیاتی است زیرا رابطه درمانی و برقراری ارتباط به عنوان سنگ بنای درمان و موفقیت عمل می کند.

برقراری ارتباط (Communication) فرآیندی است که افراد برای تبادل اطلاعات استفاده می کنند. پیام ها در دو سطح به طور همزمان ارسال و دریافت می شوند: کلامی با استفاده از کلمات و غیرکلامی با استفاده از رفتارهایی که همراه کلمات اجرا می شود. برقراری ارتباط کلامی (Verbal communication) متشکل از کلماتی است که شخص برای صحبت کردن با یک یا چندین شنونده استفاده می کند. کلمات نمایانگر اشیا و مفاهیمی است که بحث می شوند. قراردادن کلمات در قالب عبارات و جملاتی که برای گوینده و شنوندگان قابل درک باشد به این نمادها نظم و معنی می بخشد. در برقراری ارتباط کلامی، محتوا (Content) کلمات عادی است که شخص گوینده با آنها حرف می زند. زمینه (Context) محیطی است که در آن ارتباط رخ می دهد و می تواند شامل زمان و محیط های فیزیکی، اجتماعی، عاطفی و فرهنگی باشد. زمینه شامل موقعیت ها یا شرایطی است که معنی محتوای پیام را تصریح می کند.
ارتباط غیرکلامی (Nonverbal communication) رفتاری است که با محتوای کلامی همراه است از قبیل زبان بدن، تماس چشمی، حالات چهره، تون صدا، سرعت و درنگ در سخن، ناله و غر زدن، فاصله از شنوندگان. برقراری ارتباط غیرکلامی می تواند نشانگر افکار، احساسات، نیازها و ارزش های گوینده باشد که وی بطور ناآگاهانه نمایش می دهد.

دانلود نمونه رایگان کتاب روان پرستاری: برقراری ارتباط پرستار – مددجو

دانلود فایل اندنوت منابع مورد استفاده در کتاب پرستاری بهداشت روان

فهرست مندرجات کتاب روانپرستاری شیلا ویدبک – جلد دوم

 • فصل 1- رابطه درمانی
 • مؤلفه های رابطه درمانی
 • اعتماد
 • توجه و علاقه صادقانه
 • همدلی
 • پذیرش
 • احترام مثبت
 • خود-آگاهی و استفاده درمانی از خود
 • استفاده درمانی از خود
 • الگوهای دانش
 • انواع رابطه
 • رابطه اجتماعی
 • رابطه صمیمی (محرم)
 • رابطه درمانی
 • برقراری رابطه درمانی
 • مراحل برقراری رابطه درمانی
 • مرحله آشنایی
 • مرحله اقدام (کاری)
 • مرحله خاتمه
 • اجتناب از رفتارهایی که رابطه درمانی را دچار افت می کند
 • نقش های پرستار در رابطه درمانی
 • معلم
 • مراقبت دهنده
 • مدافع و وکیل
 • جانشین والدین
 • مثال بالینی
 • فصل 2- برقراری ارتباط درمانی
 • برقراری ارتباط درمانی چیست؟
 • حریم خصوصی و احترام به حدود
 • لمس
 • گوش دادن و مشاهده فعال
 • مهارت های برقراری ارتباط کلامی
 • استفاده از پیام های عینی
 • استفاده از تکنیک های برقراری ارتباط درمانی
 • اجتناب از برقراری ارتباط غیر درمانی
 • تفسیر سیگنال ها یا سرنخ ها
 • مهارت های برقراری ارتباط غیر کلامی
 • حالات چهره
 • زبان بدن
 • سرنخ های صوتی
 • تماس چشمی
 • سکوت
 • درک معنای ارتباط
 • درک و فهم زمینه ارتباط
 • درک و فهم معنویت
 • جلسه برقراری ارتباط درمانی
 • نقش غیر دستوری
 • نقش دستوری
 • طریقه تدوین سئوالات
 • درخواست شفاف سازی
 • اجتناب مددجو از موضوعات اضطراب آور
 • هدایت مددجو در مشکل گشایی و نیروبخشی مددجو برای تغییر کردن
 • برقراری ارتباط با جرات
 • مراقبت مبتنی بر جامعه
 • فصل 3- پاسخ مددجو به بیماری
 • عوامل فردی
 • سن، رشد و تکامل
 • عوامل ژنتیک و بیولوژیک
 • سلامت جسمی و اقدامات بهداشتی
 • پاسخ به داروها
 • خود-کارآمدی
 • سرسختی
 • تاب آوری و در اختیار داشتن منابع
 • معنویت
 • عوامل بین فردی
 • حس تعلق داشتن
 • شبکه های اجتماعی و حمایت اجتماعی
 • حمایت خانوادگی
 • عوامل فرهنگی
 • باورهای مربوط به علل بیماری
 • فاکتورهای مهم در بررسی و شناخت فرهنگی
 • برقراری ارتباط
 • فضا یا فاصله فیزیکی
 • سازمان اجتماعی
 • جهت گیری زمانی
 • کنترل محیطی
 • تنوع بیولوژیک
 • وضعیت اجتماعی اقتصادی و کلاس اجتماعی
 • الگوها و تفاوت های فرهنگی
 • نقش پرستار در کار با مددجویان فرهنگ های مختلف
 • فصل 4- بررسی و شناخت مددجو
 • عوامل موثر بر بررسی و شناخت
 • مشارکت/بازخورد مددجو
 • وضعیت سلامت مددجو
 • تجارب قبلی /سوء برداشت های مددجو در مورد مراقبت بهداشتی
 • توانایی درک و فهم مددجو
 • نگرش و رویکرد پرستار
 • طریقه انجام مصاحبه
 • محیط
 • گفته های خانواده و دوستان
 • طریقه بیان سئوالات مصاحبه
 • محتوای بررسی و شناخت
 • ظاهر عمومی و رفتار حرکتی
 • خلق و عاطفه
 • فرآیند و محتوای فکر
 • بررسی و شناخت خودکشی یا آسیب به دیگران
 • فرآیندهای حسی و هوشی
 • جهت یابی و آگاهی به زمان و مکان و شخص
 • حافظه
 • توانایی تمرکز
 • تفکر انتزاعی و توانایی های هوشی
 • تغییرات حسی – درکی
 • قضاوت و بینش
 • مفهوم از خود یا خود-پنداره
 • نقش ها و مسئولیت ها
 • ملاحظات فیزیولوژیک و خود-مراقبتی
 • تجزیه و تحلیل داده ها
 • تست های روانشناختی
 • تشخیص های روانشناختی
 • معاینه وضعیت ذهنی روانی

دانلود فایل اندنوت منابع مورد استفاده در کتاب پرستاری بهداشت روان