تصویری ندارد

کتاب فرآیند پرستاری قلب برونر

 مولف/مترجم: محمد ذوالعدل - مروت گیوی  دسته: کتاب علوم پزشکی  ناشر: انتشارات ترجمک  سال انتشار: 2020  شابک: 978-622-96582-6-0  تعداد صفحات: 155  قیمت: 7500 تومان  زبان: فارسی  کد ترجمه: وزیری  سایز فایل: 2.18 مگابایت  Tags: دانلود برونر فارسیدانلود کتابدانلود کتاب پرستاریدانلود کتاب قلب و عروق |  خرید/دانلود کتاب
 شرح:

پرستاری داخلی و جراحی برونر و سودراث

 

فرآیند پرستاری اختلالات سیستم قلب و عروق

 

کتاب حاضر ترجمه چاپ دوم خودآموز فرآیند پرستاری کتاب مرجع پرستاری داخلی – جراحی برونر و سودارث: بخش فرآیند پرستاری اختلالات سیستم قلب و عروق است. این مجموعه کتاب از ۱۸ جلد کتاب تشکیل شده است، توسط دکتر محمد ذوالعدل، دکترای روان پرستاری و مروت گیوی کارشناس ارشد پرستاری ترجمه و تکمیل شده است.

در چاپ جدید کتاب علاوه بر اضافه شدن سه فصل پرستاری سالمندان، پرستاری اختلالات مصرف مواد و تست های تشخیصی و آزمایشگاهی، فصول قبلی نیز تکمیل تر شده و اطلاعات بیشتری به آنها اضافه شده است.

پرستاری قلب و عروق

همین که نام قلب و عروق (Cardiovascular System) به زبان می آید، افکار مختلفی به ذهن می رسد، هرچند این افکار با توجه به تجربه بیماران می تواند متفاوت باشد. نگاه مراقبین بهداشتی به علائم و نشانه های این سیستم متنوع است، زیرا سیستم قلب و عروق به عنوان شاهراه توزیع مواد غذایی و اکسیژن در سراسر بدن و جمع آوری و دفع دی اکسید کربن و فرآورده های جنبی متابولیک از ارگان های مختلف بدن نگریسته می شود. نارسایی سیستم قلب و عروق دارای تاثیر مرکبی بر بدن اس، زیرا با سایر سیستم های بدن در تعامل مستقیم است و زنجیره ای از واکنش ها را بوجود می آورد. مراقبت دهنده بایستی درک جامعی از سیستم قلب و عروق داشته باشد، تا بتواند علت مشکل بیمار را تعیین کند. در این کتاب شناسایی اختلالات قلب و عروق و اجرای مداخلات پرستاری متناظر با مشکلات که به برگردان عملکرد نرمال آن کمک کند؛ آموزش داده می شود.

دانلود رایگان نمونه کتاب فرآیند پرستاری اختلالات سیستم قلب و عروق

دانلود کتاب پرستاری قلب و عروق:

در پایان این کتاب فراگیران قادر خواهند بود:

 • آناتومی و فیزیولوژی نرمال سیستم قلب و عروق را بشناسند
 • بیماری هایی که تغییرات پاتولوژیک در سیستم قلب و عروق ایجاد می کنند را نام ببرند
 • علائم یا نشانه های مخصوص بیماری ها یا آسیب های سیستم قلب و عروق را لیست کنند
 • درمان های طبی و مداخلات پرستاری مورد انتظار در بیماری یا آسیب های سیستم قلب و عروق را تشخیص دهند.

دانلود کتاب فرآیند پرستاری سیستم قلب و عروق

در این کتاب علاوه بر بررسی مختصر عملکرد سیستم قلب و عروق، فرآیند پرستاری بیماری های سیستم قلب و عروق به شرح زیر عرضه شده است:

 • مقدمه ای بر عملکرد سیستم قلب و عروق
 • مردان و بیماری قلبی (Men and heart disease)
 • زنان و بیماری قلبی (Women and heart disease)
 • ریسک فاکتورهای بیماری قلبی (Risk for heart disease)

بخش یک

 • فرآیند پرستاری آنوریسم آئورت (Aortic Aneurysm)
 • فرآیند پرستاری آنژین صدری (Angina Pectoris)
 • فرآیند پرستاری تامپوناد قلبی (Cardiac Tamponade)
 • فرآیند پرستاری شوک کاردیوژنیک (Cardiogenic-Shock)
 • فرآیند پرستاری کاردیومیوپاتی (Cardiomyopathy)
 • فرآیند پرستاری بیماری شریان کرونر (Coronary Artery Disease)
 • فرآیند پرستاری آندوکاردیت (Endocarditis)
 • فرآیند پرستاری نارسایی قلبی (Heart Failure)
 • فرآیند پرستاری نارسایی احتقانی قلب (CHF)
 • فرآیند پرستاری هیپرتانسیون (Hypertension)
 • فرآیند پرستاری شوک هیپوولومیک (Hypovolemic Shock)
 • فرآیند پرستاری انفارکتوس میوکارد (Myocardial Infarction)
 • فرآیند پرستاری میوکاردیت (Myocarditis)
 • فرآیند پرستاری پریکاردیت (Pericarditis)
 • فرآیند پرستاری بیماری شریان های محیطی (PAD)
 • فرآیند پرستاری ادم ریوی (Pulmonary edema)
 • فرآیند پرستاری بیماری رینود (Raynaud’s Disease)
 • فرآیند پرستاری بیماری های روماتوئید قلب (Rheumatic Heart Disease)
 • فرآیند پرستاری ترومبوفلبیت (Thrombophlebitis)

بخش دو

 • فرآیند پرستاری فیبریلاسیون دهلیزی (Atrial Fibrillation)
 • فرآیند پرستاری آسیستول (Asystole)
 • فرآیند پرستاری فیبریلاسیون بطنی (Ventricular Fibrillation)
 • فرآیند پرستاری تاکیکاردی بطنی (Ventricular Tachycardia)

بخش ۳

 • فرآیند پرستاری نارسایی آئورت (Aortic Insufficiency)
 • فرآیند پرستاری نارسایی میترال (Mitral Insufficiency)
 • فرآیند پرستاری تنگی میترال (Mitral Stenosis)
 • فرآیند پرستاری پرولاپس دریچه میترال (Mitral Valve Prolapse)
 • فرآیند پرستاری نارسایی تریکوسپید (Tricuspid Insufficiency)
 • فرآیند پرستاری سندرم مارفان (Marfan Syndrome)

تست های تشخیصی حیاتی

مطالب این کتاب به صورت زیر سازماندهی شده است. برای هر یک از بیماری های سیستم قلب و عروق بخش های زیر ارائه شده است:

 • مشکل چیست؟
 • پیش آگهی
 • علائم و نشانه های اصلی
 • تفسیر تست های تشخیصی
 • درمان
 • تشخیص های پرستاری
 • مداخلات پرستاری
 • تست های تشخیصی حیاتی

دانلود رایگان نمونه کتاب فرآیند پرستاری اختلالات سیستم قلب و عروق

در بخش مشکل چیست، شرح مختصری از طریقه ابتلای بدن به آن بیماری یا اختلال خاص آمده است. بخش پیش آگهی احتمال درمان بیماری و احتمال وقوع آسیب دائمی به سیستم مورد نظر بررسی می شود. باقیمانده بخش ها نیز اطلاعاتی به صورت لیست علائم و نشانه ها، تشخیص ها و غیره ارائه می کنند. این تقسیم بندی به شیوه ای انجام شده است که یادگیری آنها ساده تر شده و همچنین به عنوان یک منبع سریع در دسترس پرستاران باشد.

منبع:

 • DiGiulio M., Jackson D., Keogh J. (2019) Medical-Surgical Nursing: Demystified, New York: McGraw-Hill.
 • Smeltzer, Suzanne C.; Brenda G. Bare; Janice L. Hinkle; Kerry H. Cheever. (2021). Brunner and Suddarth’s textbook of medical-surgical nursing, 14th Edition, Philadelphia: Wolters Kluwer Health / Lippincott Williams & Wilkins.
 • Johnson, Joyce Young. (2018). Handbook for Brunner &Suddarth’s textbook of medical-surgical nursing: Handbook for Brunner and Suddarth’s textbook of medical-surgical nursing. 14th Edition, Philadelphia: Wolters Kluwer Health / Lippincott Williams & Wilkins.