نمایش 1-10 of 42 کتاب ها
تصویری ندارد مبانی آمار برای علوم... دسته: آموزش بهداشت نویسنده:فردریک گراواتار (Frederick J Gravetter) و همکاران
تصویری ندارد تبدیل شواهد به عمل... دسته: آموزش بهداشت, پرستاری نویسنده:کاتلین مورفی وایت (Kathleen Murphy White) و همکاران
تصویری ندارد مهارت های برقراری ارتباط... دسته: آموزش بهداشت نویسنده:گون فون سرولن
تصویری ندارد مبانی اپیدمیولوژی در بهداشت... دسته: آموزش بهداشت نویسنده:ان آشنگروا (Ann Aschengrau)، جورج سیج (George R. Seage)
تصویری ندارد اطلاع رسانی بهداشت و... دسته: آموزش بهداشت نویسنده:کلادیا پاروانتا (Claudia Parvanta) و سارا باس (Sarah Bass)
تصویری ندارد جامعه شناسی در پرستاری دسته: آموزش بهداشت, پرستاری نویسنده:ریکاردو آیالا (Ricardo A. Ayala)
تصویری ندارد بنیان های روانشناسی بهداشت... دسته: آموزش بهداشت نویسنده:تیموتی ملچرت (Timothy P. Melchert)
تصویری ندارد توسعه شغلی از طریق... دسته: آموزش بهداشت نویسنده:ایرا نورمالا (Ira Nurmala) و یاشوانت پاتاک (Yashwant V. Pathak)
تصویری ندارد اپیدمیولوژی بالینی: تشخیص مبتنی... دسته: آموزش بهداشت نویسنده:توماس نیومن (Thomas B. Newman) و مایکل کوهن (Michael A. Kohn)
تصویری ندارد آشنایی با سیاست های... دسته: آموزش بهداشت نویسنده:توماس بدنهایمر (Thomas Bodenheimer) و کوین گرامباخ (Kevin Grumbach)