Press "Enter" to skip to content

Posts published in “گفتاردرمانی”

کتاب های رشته توانبخشی گفتاری-شنیداری

در جدول زیر چند نمونه کتاب مرتبط با رشته توانبخشی از جمله گفتار درمانی و رشته شنوایی سنجی، اختلالات ارتباطی و زبانی، آواشناسی، فیزیولوژی و…

گفتار درمانی و گفتار درمانگر

مقدمه گفتار درمانی (Speech Therapy) تخصص بررسی و شناخت، تشخیص و درمان مشکلات ارتباطی و اختلالات گفتاری و کلامی است. گفتار درمانی توسط پاتولوژیست گفتار-زبان…