Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “ترجمه تخصصی گفتار درمانی”

کتاب های رشته توانبخشی گفتاری-شنیداری

در جدول زیر چند نمونه کتاب مرتبط با رشته توانبخشی از جمله گفتار درمانی و رشته شنوایی سنجی، اختلالات ارتباطی و زبانی، آواشناسی، فیزیولوژی و…

بررسی و شناخت در پاتولوژی گفتار-زبان: دستنامه مرجع

دانلود رایگان کتاب بررسی و شناخت در پاتولوژی گفتار-زبان: دستنامه مرجع​ عنوان: بررسی و شناخت در پاتولوژی گفتار-زبان: دستنامه مرجع (Assessment in speech-language pathology :…

گفتار درمانی و گفتار درمانگر

مقدمه گفتار درمانی (Speech Therapy) تخصص بررسی و شناخت، تشخیص و درمان مشکلات ارتباطی و اختلالات گفتاری و کلامی است. گفتار درمانی توسط پاتولوژیست گفتار-زبان…