Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “تکنولوژیست جراحی”

رشته تکنسین اتاق عمل یا تکنولوژیست جراحی

رشته تکنسین اتاق عمل یا تکنولوژیست جراحی: تکنولوژیست جراحی (surgical technologist) یا تکنولوژیست اتاق‌عمل دانش آموخته ای است که در منطقه استریل و حفاظت شده…