Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “دانلود کتاب تحلیل محتوا”

تحلیل محتوا در تحقیقات کیفی

کاربرد تحلیل محتوا در تحقیقات پرستاری نویسنده: هلوی کینگاس، کریستینا میکونن، ماریا کاریاینن ترجمه: دکتر حسین کیخا زیر نظر: دکتر عیسی محمدی، استاد دانشگاه تربیت مدرس…