Press "Enter" to skip to content

بنیان های روانشناسی بهداشت و درمان

دانلود رایگان کتاب بنیان های روانشناسی خدمات بهداشتی

عنوان: بنیان های روانشناسی خدمات بهداشتی: رویکردی زیست روانی اجتماعی مبتنی بر شواهد (Foundations of Health Service Psychology: An Evidence-Based Biopsychosocial Approach)

نویسنده: تیموتی ملچرت (Timothy P. Melchert)

ناشر: انتشارات آکادمیک پرس

سال چاپ: 2020، چاپ دوم

تعداد صفحات: 303 صفحه

دستمزد ترجمه: 1515000 تومان

شابک (ISBN): 9789811388866

ترجمه تخصصی کتاب آموزش بهداشت

معرفی کتاب مبانی روانشناسی خدمات بهداشتی: رویکردی زیست روانی اجتماعی مبتنی بر شواهد

چاپ دوم کتاب مبانی روانشناسی خدمات بهداشتی در کل رویکردی جامع و مبتنی بر علم برای حرفه و عملکرد بالینی روانشناسی توصیف می کند. این کتاب به طور نظامدار از پیشرفت های علمی در درک روانشناسی انسان برای به روزرسانی چارچوب های مفهومی مورد استفاده برای آموزش، تمرین و تحقیق در روانشناسی خدمات بهداشتی استفاده می کند.

چاپ جدید کتاب روانشناسی بهداشت و درمان شامل توضیحات قابل توجهی در مورد پژوهش های اخیر است. حاصل تحقیقات علوم عصبی و رفتاری در مورد بسیاری از جنبه های شناخت، عاطفه و رفتار که تقویت کننده موضوع در طی دهه گذشته بوده است و همچنین نقش نظریه تکاملی برای درک اینکه چرا انسانها “به شکلی که هستیم” طراحی شده اند، بررسی شده است. جنبش مراقبت های اولیه یکپارچه نیز پیشرفت چشمگیری داشته است. اینها و سایر موضوعات به طور قابل توجهی در این نسخه به روز رسانی شده اند.

ویژگی های کلیدی کتاب مبانی روانشناسی بهداشت و درمان

 • ارائه یک چارچوب مفهومی واحد برای روانشناسی خدمات بهداشتی
 • مرور کلی فرآیند درمان از رویکرد زیست روانی اجتماعی، از مصرف تا ارزیابی برآیند
 • ارائه پیشرفت های عمده در علم و حرفه روانشناسی
 • اجتناب از زبان خیلی فنی تا دانشجویان و دست اندرکاران حوزه های مختلف بتوانند به راحتی بحث را دنبال کنند

فهرست مطالب کتاب بنیان های روانشناسی مراقبت بهداشتی

 

بخش اول – مبانی مفهومی رویکرد زیست روانی اجتماعی به مراقبت های بهداشتی رفتاری

 1. چارچوب بنیادین درک روانشناسی انسانی و مراقبت های بهداشتی رفتاری
 2. تکامل روانشناسی به عنوان یک علم و یک زمینه عملکرد حرفه ای
 3. مبانی علمی: درک ماهیت انسان
 4. مبانی اخلاقی مراقبت های بهداشتی رفتاری

بخش دوم – جمعیتی که خدمت می کنیم و شرایط زیست روانی اجتماعی آنها

 1. عملکرد روانشناختی
 2. عملکرد فرهنگی اجتماعی
 3. سلامت جسمی و عملکرد
 4. تکامل: عوامل زیست روانشناختی متعامل در طول زمان

بخش سوم – مفهومی سازی روند درمان های مراقبت بهداشتی رفتاری

 1. ارزیابی یا بررسی و شناخت
 2. برنامه ریزی درمانی
 3. درمان
 4. ارزیابی برآیند

بخش چهارم – پیامدهای دیگر روانشناسی خدمات بهداشتی

 1. بهداشت همگانی و مراقبت های اولیه یکپارچه
 2. عصری جدید برای روانشناسی خدمات بهداشتی
 3. واژه نامه و منابع

دانلود و ترجمه کتاب بنیان های روانشناسی بهداشت و درمان

لینک دانلود این کتاب در انتهای صفحه آمده است. این کتاب 303 صفحه می باشد و می توانید با پرداخت  یک میلیون و پانصد و پانزده هزار تومان کتاب را به نام خود منتشر کنید. پلن طلایی ترجمه کتاب دانشگاهی ترجمک به صورت زیر می باشد:

پس از ثبت سفارش ترجمه کتاب، اپراتور سایت با شما تماس گرفته و ملزومات و توقعات شما از این همکاری را بررسی می کند. سپس یک نسخه قرارداد ترجمه و چاپ کتاب را برای شما ارسال می کند. پس از امضاء و برگرداندن فرم قرارداد، پروژه ترجمه کتاب شروع می شود.
پس از اتمام ترجمه مقدماتی، یک نسخه برای ویرایش و تایید برای کاربر ارسال می شود. سپس مراحل روند چاپ کتاب شامل ویراستاری، بازبینی، حروفچینی، طراحی جلد کتاب انجام می شود. همزمان نسخه pdf کتاب تهیه شده و برای گرفتن شابک و فیپا اقدام می شود.

پس از دریافت مجوزهای رسمی، اقدامات DRM به عمل آمده و کتاب به نام شما و به صورت نسخه الکترونیک (ایبوک) منتشر می شود.

دیدگاهتان را بنویسید