Press "Enter" to skip to content

کتاب های رشته توانبخشی گفتاری-شنیداری

در جدول زیر چند نمونه کتاب مرتبط با رشته توانبخشی از جمله گفتار درمانی و رشته شنوایی سنجی، اختلالات ارتباطی و زبانی، آواشناسی، فیزیولوژی و آناتومی سیستم زبان و شنوایی لیست شده است. شما می توانید هر کدام از کتاب ها را که مایل باشید با کلیک بر تصویر آن بطور رایگان دانلود کنید و یا سفارش ترجمه و چاپ آن به نام خود را ثبت کنید.

نام کتاب: آناتومی و فیزیولوژی کلام، زبان و شنوایی
سال چاپ: 2021
تعداد صفحات: 941 صفحه
هزینه ترجمه: 4905000 تومان
شماره شابک: 9781635503005
کد ترجمه: TPC202158


ترجمه کتاب شنوایی سنجی - ترجمه کتاب گفتاردرمانی

نام کتاب: مشکلات حرفه ای در گفتار درمانی و شنوایی سنجی
سال چاپ: 2021
تعداد صفحات: 648 صفحه
هزینه ترجمه: 3240000 تومان
شماره شابک: 9781635502206
کد ترجمه: TPC202159


ترجمه کتاب مشکلات حرفه ای گفتار درمانی و شنوایی سنجی

نام کتاب: روش تحقیق در اختلالات ارتباطی
سال چاپ: 2021
تعداد صفحات: 541 صفحه
هزینه ترجمه: 2705000 تومان
شماره شابک: 9781635502008
کد ترجمه: TPC202160


ترجمه کتاب تخصصی اختلالات ارتباطی

نام کتاب: اختلالات اکتسابی گفتار: رویکرد موردی
سال چاپ: 2021
تعداد صفحات: 348 صفحه
هزینه ترجمه: 1740000 تومان
شماره شابک: 9781635500974
کد ترجمه: TPC202161


ترجمه کتاب گفتار درمانی اختلالات گفتاری

نام کتاب: مقدمه ای بر علوم و اختلالات ارتباطی
سال چاپ: 2021
تعداد صفحات: 411 صفحه
هزینه ترجمه: 2055000 تومان
شماره شابک: 9781597562973
کد ترجمه: TPC202162


ترجمه کتاب تخصصی اختلالات ارتباطی

نام کتاب: توانبخشی شنوایی سنجی در بزرگسالان
سال چاپ: 2021
تعداد صفحات: 641 صفحه
هزینه ترجمه: 3205000 تومان
شماره شابک: 9781635501438
کد ترجمه: TPC202163


ترجمه کتاب تخصصی شنوایی سنجی

نام کتاب: دستنامه مرجع معاینه در گفتاردرمانی و شنوایی سنجی
سال چاپ: 2021
تعداد صفحات: 738 صفحه
هزینه ترجمه: 3690000 تومان
شماره شابک: 9781635502091
کد ترجمه: TPC202164


ترجمه کتاب معاینات شنوایی سنجی

دیدگاهتان را بنویسید