تصویری ندارد

فرآیند پرستاری سیستم هماتولوژی

 مولف/مترجم: محمد ذوالعدل - مروت گیوی  دسته: کتاب علوم پزشکی  ناشر: انتشارات ترجمک  سال انتشار: 2020  شابک: 978-622-98021-9-9  تعداد صفحات: 110  قیمت: 6000 تومان  زبان: فارسی  کد ترجمه: قطع وزیری  سایز فایل: 1.21 مگابایت  Tags: دانلود کتابدانلود کتاب برونر خوندانلود کتاب برونر فارسیدانلود کتاب پرستاری |  خرید/دانلود کتاب
 شرح:

دانلود کتاب پرستاری سیستم هماتولوژی برونر – سودارث

گردآوری و ترجمه: دکتر محمد ذوالعدل مروت گیوی

خرید/دانلود کتاب فرآیند پرستاری بیماری های سیستم هماتولوژی

دانلود کتاب فرآیند پرستاری سیستم هماتولوژی: در پایان این کتاب فراگیران قادر خواهند بود:

 • آناتومی و فیزیولوژی نرمال سیستم هماتولوژی را بشناسند
 • بیماری هایی که تغییرات پاتولوژیک در سیستم هماتولوژی ایجاد می کنند را نام ببرند
 • علائم یا نشانه های مخصوص بیماری ها یا آسیب های سیستم هماتولوژی را لیست کنند
 • درمان های طبی و مداخلات پرستاری مورد انتظار در بیماری یا آسیب های سیستم هماتولوژی را تشخیص دهند.

دانلود رایگان نمونه کتاب فرآیند پرستاری اختلالات سیستم هماتولوژی

دانلود کتاب فرآیند پرستاری سیستم هماتولوژی

کتاب حاضر ترجمه چاپ دوم خودآموز فرآیند پرستاری کتاب مرجع پرستاری داخلی – جراحی برونر و سودارث: بخش فرآیند پرستاری اختلالات سیستم هماتولوژی است. این مجموعه کتاب از ۱۸ جلد کتاب تشکیل شده است.

در چاپ جدید کتاب علاوه بر اضافه شدن سه جلد پرستاری سالمندان، پرستاری اختلالات مصرف مواد و تست های تشخیصی و آزمایشگاهی، فصول قبلی نیز تکمیل تر شده و اطلاعات بیشتری به آنها اضافه شده است.

ساختار کتاب فرآیند پرستاری بیماری های خونی

مطالب این قسمت (فرآیند پرستاری) در ۱۸ بخش ارائه می شود و هر بخش یکی از سیستم های اصلی بدن را پوشش می دهد. در هر بخش بیماری ها و اختلالات هر بخش از بدن بررسی می شود. شرح هر بیماری یا اختلال به صورت زیر تقسیم بندی می شود:

 • مشکل چیست؟
 • پیش آگهی
 • علائم و نشانه های اصلی
 • تفسیر تست های تشخیصی
 • درمان
 • تشخیص های پرستاری
 • مداخلات پرستاری
 • تست های تشخیصی حیاتی

در بخش مشکل چیست، شرح مختصری از طریقه ابتلای بدن به آن بیماری یا اختلال خاص آمده است. بخش پیش آگهی احتمال درمان بیماری و احتمال وقوع آسیب دائمی به سیستم مورد نظر بررسی می شود. باقیمانده بخش ها نیز اطلاعاتی به صورت لیست علائم و نشانه ها، تشخیص ها و غیره ارائه می کنند. این تقسیم بندی به شیوه ای انجام شده است که یادگیری آنها ساده تر شده و همچنین به عنوان یک منبع سریع در دسترس پرستاران باشد.

فهرست مطالب کتاب پرستاری بیماری های خون

در این کتاب علاوه بر بررسی مختصر عملکرد سیستم هماتولوژی یا بیماریهای خون، فرآیند پرستاری و آموزش بیمار در اختلالات خونی زیر عرضه شده است:

 1. سیستم هماتولوژیک (Hematologic System)
 2. مقدمه ای بر سیستم هماتولوژی (How the Hematologic System Works)
 3. انواع آنمی (Anemia Classification)
 4. آنمی (Anemia)
 5. آنمی و بیماری های همزمان (Anemia and chronic disease)
 6. آنمی آپلاستیک (Aplastic Anemia)
 7. آنمی کمبود آهن (Iron Deficiency Anemia)
 8. آنمی مگالوبلاستیک (Megaloblastic Anemia)
 9. آنمی پرنشیوز (Pernicious Anemia)
 10. آنمی سلول های داسی شکل (Sickle Cell Anemia)
 11. ترومبوز وریدهای عمقی (Deep Vein Thrombosis)
 12. انعقاد منتشره درون رگی (Disseminated Intravascular Coagulation)
 13. هموفیلی (Hemophilia)
 14. پورپورای ترمبوسیتوپنیک ایدیوپاتیک (Idiopathic Thrombocytopenic Purpura)
 15. هموکروماتوز (Hemochromatosis)
 16. سندرم میلودیسپلاستیک (Myelodysplastic syndrome)
 17. لوسمی (Leukemia)
 18. مولتیپل میلوما (Multiple Myeloma)
 19. پلی سیتمی ورا (Polycythemia Vera)
 20. بیماری فون ویلبراند (Von Willebrand Disease)
 21. تست های تشخیصی حیاتی (Critical Laboratory Tests)

واژه های کلیدی کتاب پرستاری برونر خون فارسی

 • فاکتور لخته (Clotting factors)
 • اکیموز (Ecchymosis)
 • خوندماغ (Epistaxis)
 • هماتوکریت (Hematocrit)
 • هموگلوبین (Hemoglobin)
 • همولیز (Hemolysis)
 • لکوپنی (Leukopenia)
 • لنفوسیت (Lymphocytes)
 • ماکروفاژ (Macrophages)
 • میکروآمبولی (Microemboli)
 • زمان نسبی ترومبوپلاستین
 • (Partial thromboplastin time)
 • پتشی یا خونمردگی (Petechiae)
 • پروترومبین (Prothrombin)
 • زمان پروترومبین (Prothrombin time)
 • پورپورا (Purpura)
 • سلول های بنیادی (Stem cells)
 • ترمبوسیتوپنی (Thrombocytopenia)

سایر جلدهای کتاب چکیده داخلی و جراحی برونر و سودارث

جلد ۱ – فرآیند پرستاری اختلالات سیستم قلب و عروق (Cardiovascular System)
جلد ۲ – فرآیند پرستاری اختلالات سیستم تنفسی (Respiratory System)
جلد ۳ – فرآیند پرستاری اختلالات سیستم هماتولوژی (Immune System)
جلد ۴ – فرآیند پرستاری اختلالات سیستم خونی (Hematologic System)
جلد ۵ – فرآیند پرستاری اختلالات سیستم عصبی (Nervous System)
جلد ۶ – فرآیند پرستاری اختلالات سیستم عضلانی اسکلتی (Musculoskeletal System)
جلد ۷ – فرآیند پرستاری اختلالات سیستم گوارشی (Gastrointestinal System)
جلد ۸ – فرآیند پرستاری اختلالات سیستم آندوکرین (Endocrine System)
جلد ۹ – فرآیند پرستاری اختلالات سیستم ادراری تناسلی (Genitourinary System)
جلد ۱۰ – فرآیند پرستاری اختلالات سیستم آب و الکترولیت (Integumentary System)
جلد ۱۱ – فرآیند پرستاری اختلالات مایعات و الکترولیت ها (Fluid and Electrolyte Balance)
جلد ۱۲ – فرآیند پرستاری اختلالات بهداشت روانی (Mental Health)
جلد ۱۳ – فرآیند پرستاری اختلالات مراقبت حین عمل (Prioperative Care)
جلد ۱۴ – فرآیند پرستاری اختلالات بهداشت زنان (Women Health)
جلد ۱۵ – فرآیند پرستاری اختلالات درمان درد (Pain Management)
جلد ۱۶- فرآیند پرستاری اختلالات سالمندان (Geriatrics)
جلد ۱۷- فرآیند پرستاری اختلالات سوء مصرف مواد (Substance Abuse Disorders)
جلد ۱۸- تست های تشخیصی و آزمایشگاهی رایج (Laboratory and Diagnostic Tests)

نمونه منابع مورد استفاده پرستاری بیماری های سیستم هماتولوژی

 1. DiGiulio M., Jackson D., Keogh J. (2019) Medical-Surgical Nursing: Demystified, New York: McGraw-Hill.
 2. Smeltzer, Suzanne C.; Brenda G. Bare; Janice L. Hinkle; Kerry H. Cheever. Brunner and Suddarth’s textbook of medical-surgical nursing, 14th Edition, Philadelphia: Wolters Kluwer Health / Lippincott Williams & Wilkins, 2021.
 3. Johnson, Joyce Young. Handbook for Brunner &Suddarth’s textbook of medical-surgical nursing: Handbook for Brunner and Suddarth’s textbook of medical-surgical nursing. 14th Edition, Philadelphia: Wolters Kluwer Health / Lippincott Williams & Wilkins, 2018.

خرید/دانلود کتاب فرآیند پرستاری بیماری های سیستم هماتولوژی