Press "Enter" to skip to content

مبانی بیهوشی و مراقبت ویژه جراحی اعصاب

دانلود رایگان کتاب مبانی بیهوشی و مراقبت ویژه جراحی اعصاب

عنوان: مبانی بیهوشی جراحی اعصاب و مراقبت ویژه: راهبردهای پیشگیری، تشخیص زودرس و درمان موفق عوارض حین جراحی (Essentials of Neurosurgical Anesthesia & Critical Care)

نویسنده: آنسگار برامبرینک (Ansgar Brambrink) و جفری کیرش (Jeffrey Kirsch)

ناشر: انتشارات اسپرینگر

سال چاپ: 2020، چاپ دوم

تعداد صفحات: 642 صفحه

دستمزد ترجمه: 3210000 تومان

شابک (ISBN): 9783030174101

دانلود ترجمه کتاب مبانی بیهوشی جراحی اعصاب و مراقبت ویژه: راهبردهای پیشگیری، تشخیص زودرس و درمان موفق عوارض حین جراحی

معرفی کتاب مبانی بیهوشی و مراقبت ویژه جراحی اعصاب

این کتاب جامع و مبتنی بر شواهد به عنوان مرجعی برای درمانگران درگیر در مراقبت های جراحی بیماران جراحی مغز و اعصاب عرضه شده است. جوانب حیاتی و اساسی بیهوشی عصبی و مراقبت ویژه عصبی به طور کامل در 101 فصل مورد بررسی قرار گرفته و عناصر اصلی لازم که ارائه دهنده مراقبت های جراحی بایستی بداند و اهمیت دارد را بیان کرده است.

این عناصر شامل روش های تشخیصی و گزینه های درمانی خاص، مفاهیم و جزئیات عملی مداخلات و تکنیک های جراحی مغز و اعصاب موجود و ساز و کارهای لازم برای ارائه مراقبت های ویژه به این بیماران است. هر فصل دارای زمینه ای مشخص و خاص از این رشته چند تخصصی است و برای هدایت خواننده از مسئله به راه حل در شرایطی که در موقعیت بالینی رخ می دهد، طراحی شده است.

چاپ دوم کتاب مبانی بیهوشی جراحی اعصاب و مراقبت های ویژه عصبی، یک کتاب درسی مسئله محور است که به طیف گسترده ای از خوانندگان در رسیدگی به مسائل روزمره و تحولات مربوط به مراقبت های قبل، حین و بعد از عمل بیماران جراحی مغز و اعصاب کمک می کند.

فهرست مطالب کتاب مبانی بیهوشی و مراقبت ویژه نوروسرجری

این کتاب در 100 فصل به شرح زیر عرضه شده است:

 1. سیستم اعصاب مرکزی بزرگسالان: آناتومی و فیزیولوژی
 2. فیزیولوژی نوروآندوکرین: اصول و سندرم های مشترک
 3. ادم مغزی: پاتوفیزیولوژی و اصول درمانی
 4. درمان مایعات، الکترولیت ها و فرآورده های خونی در بیماران جراحی مغز و اعصاب
 5. مانیتورینگ کلیدی در بیهوشی اعصاب: اصول، فنون و موارد مصرف
 6. ارزیابی وضعیت بیهوشی با الکتروانسفالوگرام
 7. خطر و بی ثباتی قلب و عروق: ارزیابی، درمان و تریاژ
 8. ارزیابی و درمان ریسک تنگی مهم کاروتید: پیشنهاداتی برای درمان جراحی
 9. خونریزی آنوریسمی تحت عنکبوتیه: ارزیابی خطر و عوارض درمان جراحی
 10. ضربه مغزی تروماتیک: ارزیابی ریسک و درمان جراحی
 11. اختلالات عصبی نادر و بیماری های عصبی عضلانی: ارزیابی خطر و درمان جراحی
 12. دارو درمانی در جراحی مغز و اعصاب: ارزیابی و برنامه ریزی خطر
 13. ملاحظات خاص در مورد رضایت و ارتباط با بیماران و خانواده قبل از جراحی مغز و اعصاب
 14. سمیت عصبی بیهوشی عمومی
 15. اختلالات عصبی شناختی بعد از عمل در بیمار سالمندان
 16. بیماران متبلا به درد مزمن در لیست جراحی مغز و اعصاب
 17. بیهوشی در بیماران برنامه ریزی شده برای پایش الکتروفیزیولوژیک حین عمل
 18. عوامل موثر بر برآیند بیهوشی جراحی مغز و اعصاب
 19. مقایسه بیهوشی استنشاقی و بیهوشی کامل وریدی بصورت تزریق با هدف کنترل شده برای نوروانستزی
 20. آماده سازی برای بیهوشی در بیماران جراحی مغز و اعصاب
 21. مبانی تکنیک ها و روش های جراحی مغز و اعصاب
 22. وضعیت دهی بیمار برای انجام عمل های جراحی مغز و اعصاب
 23. تیم حین عمل: بیشترین بهره برداری از مراقبت مشارکتی در اتاق عمل
 24. ارتباطات سطح بعدی
 25. “مغز تنگ”: سندرم فتق مغزی
 26. ایسکمی مغزی: گزینه های محافظت از سلول عصبی حین عمل
 27. خونریزی گسترده در حین کرانیوتومی: درمان اضطراری
 28. چالش های حین بیهوشی کرانیوتومی بیدار
 29. چالش های جراحی در طی عمل مغز و اعصاب استریوتاکتیک و قرار دادن محرک مغز عمقی
 30. چالش های حین عمل در طی جراحی حفره خلفی
 31. چالش های جراحی تخلیه هماتوم های ساب دورال و اپیدورال
 32. چالش های جراحی عروق مغزی
 33. چالش های جراحی هیپوفیز
 34. چالش های جراحی کرانیوتومی برای ضایعات مغزی فضاگیر
 35. چالش های جراحی در بیماران مبتلا به ستون فقرات ناپایدار
 36. بحران راه هوایی همراه با جراحی ستون فقرات گردنی
 37. آسیب نخاع در طی جراحی ستون فقرات
 38. دفع خون در طی جراحی ستون فقرات
 39. بیماری های انعقادی در جراحی ستون فقرات
 40. از دست دادن بینایی بعد از جراحی ستون فقرات
 41. چالش های جراحی در حین تصویربرداری تشدید مغناطیسی تشخیصی و حین عمل (MRI)
 42. چالش های جراحی در طول الکتروشوک درمانی (ECT)
 43. چالش های حین جراحی عروقی سازی مجدد شریان کاروتید
 44. آمبولی هوا وریدی در طی جراحی مغز و اعصاب
 45. هیپرتانسیون و هیپوتانسیون شریانی
 46. هیپرترمی و هیپوترمی در طی مراحل جراحی مغز و اعصاب
 47. چالش های مانیتورنیگ در طی جراحی مغز و اعصاب
 48. بیدار شدن ناخواسته در حین جراحی مغز و اعصاب
 49. ایست قلبی / کد
 50. بیداری از بیهوشی: عدم بیهوشی
 51. چالش های ارتباطی در طول دوره جراحی
 52. آناتومی و فیزیولوژی سیستم اعصاب مرکزی در کودکان
 53. ملزومات مراقبت بیهوشی در کودکان
 54. راه هوایی کودکان در جراحی مغز و اعصاب
 55. جنبه های خاص وضعیت دهی، درمان مایعات، کنترل گلوکز و دما
 56. چالش های حین جراحی هیدروسفالی
 57. چالش های حین جراحی آسیب مغزی تروماتیک در کودکان و بزرگسالان
 58. چالش های حین جراحی میلومنینگوسل و انسفالوسل
 59. چالش ها رفع فشار از جمجمه
 60. چالش های جراحی برای کرانیوسینستوز و کرانیوفشیال
 61. چالش های جراحی تومور در کودکان و نوزادان
 62. چالش های جراحی ناهنجاری های عروقی در کودکان
 63. چالش های جراحی صرع در کودکان
 64. چالش ها جراحی اندوسکوپیک اعصاب در کودکان
 65. چالش ها حین تصویربرداری تشخیصی و درمانی در کودکان مبتلا به پاتولوژی مغز
 66. بیداری از بیهوشی پس از جراحی مغز و اعصاب کودکان
 67. خطرات بخش مراقبت پس از بیهوشی به دنبال جراحی مغز و اعصاب کودکان
 68. خطرات مراقبت ویژه جراحی مغز و اعصاب کودکان
 69. ایمنی در برابر اشعه در نورورادیولوژی مداخله ای
 70. درک تکنیک ها و روش های اساسی در نورورادیولوژی مداخله ای
 71. مبانی تفسیر تصویر در نورورادیولوژی مداخله ای
 72. چالش های رویه در نورورادیولوژی مداخله ای
 73. چالش های بیهوشی در طول مداخلات عصبی
 74. چالش های خاص در طول مداخلات نورورادیولوژیک در بیماران کودکان
 75. موارد اضطراری جراحی بعد از جراحی مغز و اعصاب
 76. عوارض تنفسی بعد از عمل
 77. اورژانس های عصبی پس از جراحی مغز و اعصاب
 78. عوارض همودینامیکی بعد از جراحی مغز و اعصاب
 79. موارد اضطراری اندوکرین بعد از جراحی مغز و اعصاب
 80. فلج بعد از عمل، ضایعات پوستی و خراش قرنیه بعد از جراحی مغز و اعصاب
 81. درمان درد بعد از عمل در بیماران پس از عمل جراحی مغز و اعصاب
 82. حمل و نقل درون بیمارستانی بیماران جراحی مغز و اعصاب
 83. اختلال وضعیت ذهنی در مراقبت های ویژه جراحی مغز و اعصاب
 84. وازواسپاسم عروقی مغزی، ورم دستیابی به فشار طبیعی پرفیوژن و سندرم انسفالوپاتی برگشت پذیر خلفی (PRES) در مراقبت های ویژه جراحی مغز و اعصاب
 85. آرام بخشی، مسکن و بلوک عصبی عضلانی در مراقبت های ویژه جراحی مغز و اعصاب
 86. راه هوایی و درمان ریوی در مراقبت های ویژه جراحی مغز و اعصاب
 87. درمان میوکارد و عروق در مراقبت های ویژه مغز و اعصاب
 88. تغذیه و مدیریت گلوکز
 89. مدیریت مایعات و الکترولیت ها در مراقبت های ویژه مغز و اعصاب
 90. مدیریت دما در مراقبت های ویژه جراحی مغز و اعصاب
 91. درمان انعقادی در مراقبت های ویژه جراحی مغز و اعصاب
 92. خونریزی دستگاه گوارش در مراقبت های ویژه مغز و اعصاب
 93. مانیتور داخل جمجمه در مراقبت های ویژه مغز و اعصاب
 94. عفونت سیستم عصبی مرکزی در مراقبت های ویژه جراحی مغز و اعصاب
 95. درمان دارویی ضد صرع در مراقبت های ویژه مغز و اعصاب
 96. خروج از تهویه مکانیکی در مراقبت های ویژه جراحی مغز و اعصاب
 97. مرگ مغزی در مراقبت های ویژه جراحی مغز و اعصاب
 98. اهدای عضو
 99. تعامل با خانواده و دوستان در مراقبت های ویژه مغز و اعصاب
 100. واژه نامه

دانلود و ترجمه کتاب مبانی بیهوشی و مراقبت ویژه جراحی اعصاب

لینک دانلود این کتاب در انتهای صفحه آمده است. این کتاب 642 صفحه می باشد و می توانید با پرداخت  سه میلیون و دویست و ده هزار تومان کتاب را به نام خود منتشر کنید. پلن طلایی ترجمه کتاب دانشگاهی ترجمک به صورت زیر می باشد:

پس از ثبت سفارش ترجمه کتاب ، اپراتور سایت با شما تماس گرفته و ملزومات و توقعات شما از این همکاری را بررسی می کند. سپس یک نسخه قرارداد ترجمه و چاپ کتاب را برای شما ارسال می کند. پس از امضاء و برگرداندن فرم قرارداد، پروژه ترجمه کتاب شروع می شود.
پس از اتمام ترجمه مقدماتی، یک نسخه برای ویرایش و تایید برای کاربر ارسال می شود. سپس مراحل روند چاپ کتاب شامل ویراستاری، بازبینی، حروفچینی، طراحی جلد کتاب انجام می شود. همزمان نسخه pdf کتاب تهیه شده و برای گرفتن شابک و فیپا اقدام می شود.

پس از دریافت مجوزهای رسمی، اقدامات DRM به عمل آمده و کتاب به نام شما و به صورت نسخه الکترونیک (ایبوک) منتشر می شود.

دیدگاهتان را بنویسید