کتاب سنجش و اندازه گیری

(1 بررسی مشتری)

520,000 ریال

چاپ ششم (2021) کتاب سنجش و اندازه گیری در آموزش پرستاری منبعی مناسب برای مدرسان آموزش پرستاری و سایر موسسات بهداشت و درمان است، کتاب مرجعی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی است تا خود را برای نقش مدرس پرستاری آماده سازند، راهنمایی است برای پرستاران در عملکرد بالینی که به دیگران آموزش می دهند و مسئول ارزشیابی یادگیری و عملکرد بالینی هستند، منبعی است برای سایر متخصصان مراقبت بهداشتی که در امر بررسی و شناخت، اندازه گیری، تست کردن و ارزشیابی درگیر هستند.

کتابفروشی آنلاین انتشارات ترجمک

توضیحات

کتاب سنجش و اندازه گیری در آموزش پرستاری

نویسنده: ماریلین اچ. اورمان (Marilyn H. Oermann) – کاتلین بی. گیبرسون (Kathleen B. Gaberson)

ناشر: انتشارات اسپرینگر، چاپ ششم، 2021

ترجمه: عاطفه حقیقت

زیر نظر: دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی

شابک: 6-03-7855-622-978

دانلود نمونه رایگان کتاب سنجش و اندازه گیری در آموزش پرستاری

مقدمه ای بر کتاب سنجش و اندازه گیری در آموزش پرستاری

همه معلمان در نقطه از مسیر کاری خود به بررسی و شناخت یادگیری نیاز پیدا می کنند. معلم ممکن است گویه های امتحان را بنویسد؛ تست ها و تجزیه و تحلیل نتایج آنها را آماده کند؛ مقیاس های عیارزنی و روش های ارزشیابی بالینی تهیه کند؛ راهبردهای دیگری برای بررسی و شناخت یادگیری در کلاس درس، کارآموزی بالینی، دوره های آنلاین، شبیه سازی و سایر محیط ها فراهم سازد. اغلب معلمان آمادگی انجام همه این اقدامات به عنوان نقش آموزشی و تدریس خود را ندارند.

چاپ ششم کتاب سنجش و اندازه گیری در آموزش پرستاری منبعی مناسب برای معلمان برنامه های آموزش پرستاری و سایر موسسات بهداشت و درمان است، کتاب مرجعی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی است تا خود را برای نقش مدرس پرستاری آماده سازند، راهنمایی است برای پرستاران در عملکرد بالینی که به دیگران آموزش می دهند و مسئول ارزشیابی یادگیری و عملکرد بالینی هستند، منبعی است برای سایر متخصصان مراقبت بهداشتی که در امر بررسی و شناخت، اندازه گیری، تست کردن و ارزشیابی درگیر هستند. گرچه مثال های گویه های امتحان و سایر انواع روش های بررسی و شناخت در این کتاب برای رشته پرستاری است، اما به سادگی می توان آنها را برای بررسی و شناخت سایر رشته های بهداشت و درمان اتخاذ نمود.

هدف از کتاب سنجش و اندازه گیری در آموزش پرستاری توصیف مفاهیم بررسی و شناخت، امتحان و ارزشیابی در آموزش پرستاری و آماده سازی مدرسان برای انجام این بخش از نقش های خویش است. در این کتاب ویژگی های رویه های بررسی و شناخت اثربخش (پایایی، روایی، کاربرد پذیری)؛ شیوه طراحی امتحانات، چیدمان و اجرای امتحانات، نمره گذاری امتحان؛ شیوه نوشتن همه انواع گویه های امتحان و تدوین روش های بررسی و شناخت؛ راهبردهای بررسی و شناخت یادگیری سطح بالاتر؛ امتحان و ارزشیابی در دوره ها و برنامه های آنلاین؛ ارائه شده است.

کتاب سنجش و اندازه گیری در آموزش پرستاری ارزشیابی تکالیف نوشتنی در پرستاری، تهیه روال ها، ارزشیابی بالینی، روش های ارزشیابی عملکرد بالینی و استفاده از شبیه سازی و امتحانات بالینی ساختاردهی شده عینی ( Objective Structured Clinical Examinations OSCE) برای ارزشیابی توصیف شده است. فصل جدید کتاب مدرسان را برای تجزیه و تحلیل عملکرد امتحان به صورت کلی و گویه های امتحان به صورت فردی و تفسیر نمرات امتحان آماده می کند؛ این چاپ کتاب همچنین به بررسی مسائل اجتماعی، اخلاقی و حقوقی مرتبط با امتحان کردن و ارزشیابی در پرستاری؛ نمره گذاری؛ ارزشیابی برنامه (با بخش جدیدی در مورد اعتبارسنجی برنامه های آموزش پرستاری) می پردازد. ضمیمه های کتاب مرجع سریعی به دستورالعمل نوشتن انواع مختلف گویه های تست (همراه با مثال) و سایر منابع امتحان گرفتن، ارائه نموده است. محتوای کتاب برای تمامی معلمان در هر محیطی که در برگیرنده ارزشیابی دیگران است، صرفنظر از اینکه دانشجو، پرستار یا سایر پرسنل بهداشت و درمان ارزشیابی شوند، قابل استفاده است.

فهرست رئوس مطالب کتاب سنجش و اندازه گیری در آموزش پرستاری

بخش 1- مفاهیم بررسی و شناخت

فصل 1- بررسی و شناخت و فرآیند آموزشی
فصل 2- کیفیت رویه های بررسی و شناخت اثربخش: روایی، پایایی و قابلیت استفاده

بخش 2- امتحان و سایر روش های بررسی و شناخت

فصل 3- برنامه ریزی امتحانات
فصل 4- صحیح – غلط و تطبیقی
فصل 5- چند گزینه ای و چند پاسخی
فصل 6- کوتاه پاسخ (پر کردن جای خالی) و تشریحی
فصل 7- بررسی و شناخت یادگیری رده بالاتر
فصل 8- ساخت آزمون و آماده سازی دانشجویان برای امتحانات NCLEX و مجوزدهی
فصل 9- بررسی و شناخت تکالیف نوشتنی

بخش 3- ساخت و تجزیه و تحلیل امتحان

فصل 10- چیدن، اجرا کردن و نمره گذاری امتحانات
فصل 11- سنجش و اندازه گیری دوره ها و برنامه های آنلاین
فصل 12- تجزیه و تحلیل تست و گویه: تفسیر نتایج تست

بخش 4- ارزشیابی بالینی

فصل 13- فرآیند ارزشیابی بالینی
فصل 14- روش های ارزشیابی بالینی
فصل 15- بررسی و شناخت با شبیه سازی و امتحان بالینی ساختاردار عینی

بخش 5- مسائل مرتبط با سنجش و اندازه گیری در آموزش پرستاری

فصل 16- مسائل اجتماعی، اخلاقی و حقوقی
فصل 17- نمره گذاری
فصل 18- ارزشیابی و اعتبارسنجی برنامه

ضمیمه ها

ضمیمه الف – مرجع سریع گویه های امتحان
ضمیمه ب – منابع امتحان برای مدرسان پرستاری
ضمیمه ج – قوانین امتحان عادلانه در علوم تربیتی
ضمیمه د – دستورالعمل های آزمون عادلانه در آموزش پرستاری
ضمیمه ه – استانداردهای صلاحیت معلم در سنجش دانشجو

دانلود نمونه رایگان کتاب سنجش و اندازه گیری در آموزش پرستاری

معرفی کتاب سنجش و اندازه گیری در آموزش پرستاری

فصل 1 به تبیین هدف از بررسی و شناخت، امتحان کردن، اندازه گیری و ارزشیابی در آموزش پرستاری می پردازد. تفاوت های بین ارزشیابی تکوینی و پایانی و بین اندازه گیری هنجار-مرجع و ملاک مرجع بررسی شده است. از آنجایی که بررسی و شناخت اثربخش مستلزم توصیف روشن چه چیزی و چگونه بررسی شود، در این فصل استفاده از برآیندها برای تهیه گویه های تست استفاده شده است، مثال هایی از برآیندها در سطوح مختلف طبقه بندی ارائه شده و چگونگی تهیه گویه های تست برای هر یک از این سطوح تکاملی توصیف شده است.

در فصل 2 کیفیت های رویه های بررسی و شناخت اثربخش مورد بحث قرار گرفته است. مفهوم روایی بررسی و شناخت، نقش پایایی و تاثیر آنها بر کیفیت تفسیری نتایج بررسی و شناخت توصیف شده است. از بکارگیری تست ها و سایر ابزارهای بررسی و شناخت نمراتی حاصل می شود که معلمان می توانند برای استنباط میزان دانسته های فراگیران یا اینکه چکار می توانند بکنند، استفاده نمایند. روایی میزان کفایت و تناسب این تفسیرها در مورد دانش یا توانایی فراگیر براساس آن نمرات است. راه های جاری تفکر به پایایی و رابطه آن با روایی شرح داده شده است. همچنین در فصل ملاحظات عملی مهمی بحث شده است که ممکن است روی انتخاب یا تهیه تست ها و سایر ابزارها تاثیر داشته باشد.

در فصل 3 مراحل درگیر در برنامه ریزی ساخت تست توصیف شده است، معلمان را قادر می سازد تصمیمات خوبی در مورد چه چیزی و چه موقع تست انجام شود، طول تست، سطح سختی گویه های تست، قالب گویه ها، رویه های نمره گذاری، بگیرند. یکی از کانون های تمرکز مهم این فصل در طریقه تهیه بلوپرینت امتحان و سپس استفاده از آن برای نوشتن گویه های امتحان است، مثال هایی برای تصریح این فرآیند برای مخاطبان ارائه شده است. اصول مهم وسیع در تهیه گویه های تست، صرفنظر از نوع خاص گویه در این فصل بحث شده است.

راه های مختلفی برای دسته بندی گویه های امتحان وجود دارد: یکی از آنها گروه بندی گویه ها طبق نحوه نمره گذاری است (عینی یا ذهنی). راه دیگر گروه بندی آنها براساس نوع پاسخی که لازم است امتحان شونده ارائه نماید (پاسخ انتخابی یا پاسخ ساختنی)، که نحوه سازماندهی فصول است. گویه های پاسخ-انتخابی مستلزم آن است که امتحان شونده پاسخ صحیح یا بهترین پاسخ را از بین گزینه های ارائه شده توسط معلم انتخاب نماید. این گویه ها شامل صحیح-غلط، جور کردنی، چند گزینه ای و چند پاسخی است. گویه های پاسخ-ساختنی (پر کردن جا خالی و تشریحی) مستلزم آن است که امتحان شونده پاسخ را بسازد بجای اینکه از بین گزینه هایی که ارائه شده است، انتخاب نماید. فصل های 4 تا 6 به بحث در مورد این گویه های تست پرداخته است.

گویه صحیح-غلط از بیانیه ای تشکیل شده است که دانشجو در مورد صحیح یا غلط بودن آن قضاوت می کند. در بعضی از اشکال، دانشجویان همچنین پاسخ را تصحیح کرده یا دلیل و منطق صحیح یا غلط بودن پاسخ را بیان می کنند. گویه های صحیح-غلط بیشتر برای بخاطر آوردن حقایق و اطلاعات خاص مفید هستند اما ممکن است برای تست درک مطلب دانشجویان از محتوا نیز استفاده شوند. فصل 4 شیوه ساخت گویه های صحیح-غلط و انواع مختلف آن را توصیف می کند، مثلا تصحیح بیانیه غلط یا ارائه منطق انتخاب پاسخ، که به معلم این امکان را می دهد که درک فراگیر از محتوا را مورد بررسی و شناخت قرار دهد. فصل 4 همچنین شیوه ساخت تمرینات جور کردنی را شرح داده است. اینها شامل دو ستون موازی است که در آن دانشجویان عبارات، اصطلاحات، جملات یا اعداد یک ستون را با ستون دیگر مقایسه و منطبق می کنند. اصول نوشتن هر نوع از گویه ها ارائه شده است و با گویه های نمونه همراه شده است.

فصل 5 روی نوشتن گویه های چند گزینه ای و چند پاسخی متمرکز شده است. گویه های چند گزینه ای که در آن یک پاسخ صحیح است بطور وسیعی در پرستاری و سایر رشته ها استفاده می شود. این قالب گویه امتحان شامل یک بیانیه یا سئوال ناقص است که در پی آن لیست از گزینه ها آمده است که بیانیه را تکمیل کرده یا سئوال را پاسخ می دهد. گویه های چند پاسخی بطور مشابه طراحی می شوند گرچه بیش از یک پاسخ صحیح وجود دارد. گویه چند گزینه ای دارای سه بخش است، هر کدام دارای مجموعه اصول خاص خود برای تهیه است: (الف) ساقه، (ب) پاسخ و (ج) انحرافی. در فصل 5 ما به بحث در مورد شیوه نوشتن این سه بخش پرداخته و مثال هایی ارائه کرده ایم. ما همچنین اصول نوشتن گویه های چند پاسخی را بحث کرده ایم که شامل قالب مورد استفاده در امتحان NCLEX (شورای ملی امتحانات مجوزدهی) می باشد.

گویه های کوته-پاسخ (پر کردن جای خالی) را می توان با یک کلمه، عبارت یا عدد تکمیل کرد. در یک قالب سئوالی ارائه می شود که دانشجو در چند کلمه یا عبارت به آن پاسخ می دهد. در سایر قالب ها، تکمیل کردنی یا پر کردنی جا خالی، دانشجویان جمله ناقص سئوال را با درج کلمه یا کلمات در جای خالی تکمیل می کنند. در NCLEX ممکن است از داوطلبان خواسته شود که محاسبه ای انجام داده و عددی را تایپ کرده یا لیستی از پاسخ ها را به ترتیب مناسب بنویسند. در فصل 6 ما شیوه نوشتن قالب های مختلف گویه های کوته-پاسخ را بحث می کنیم. همچنین شیوه نوشتن و نمره گذاری گویه های تشریحی بحث می شود. گویه های تشریحی فرصتی برای فراگیران فراهم می سازد که محتوا را انتخاب و بحث کنند، ایده های خود را به زبان خود ارائه کرده و پاسخ اورجینال و خلاقه ای برای سئوال عرضه کنند. ما بحث وسیعی در مورد نمره گذاری پاسخ های تشریحی و نحوه ایجاد روال ارائه کرده ایم.

در تفکر سطح بالا، دانشجویان مفاهیم و سایر اشکال دانش را به موقعیت های جدید اعمال کرده، از آن دانش برای حل مشکلات بیماران و سایر انواع مشکلات استفاده می کنند و به تصمیمات منطقی و کاملا متفکرانه ای در مورد اقدامات انجام شده می رسد. اصل اساسی در بررسی و شناخت یادگیری سطح بالا ایجاد گوی های تست و سایر روش های بررسی و شناختی است که مستلزم آن است که دانشجویان دانش و مهارت های خود را در موقعیت جدید بکار بگیرند، معلم می تواند سپس بررسی کند که آیا دانشجویان قادر به استفاده از آموخته های خود در موقعیت ها و زمینه های مختلف هستند یا خیر. در فصل 7 راهبردهایی برای بررسی و شناخت سطوح بالاتر یادگیری در پرستاری معرفی شده است. مجموعه گویه وابسته به زمینه یا تفسیری به عنوان یکی از قالب های امتحان مناسب برای بررسی و شناخت مهارت های شناختی سطح بالاتر استفاده می شود. پیشنهاداتی برای تهیه این گویه ها در این فصل ارائه شده است که شامل مثال هایی از گویه های مختلف است. سایر روش های بررسی و شناخت مهارت های شناختی در پرستاری نیز در این فصل ارائه شده است: کیس ها، مطالعه موردی، کیس های گشوده، بحث با استفاده از سئوالات سطح بالا، مناظره، کلیپ ویدیویی، تکالیف نوشتنی کوتاه.

فصل 8 روی تهیه گویه های تستی متمرکز است که دانشجویان را برای امتحانات مجوزدهی و اعتبارسنجی آماده می‌سازد. این فصل با شرح طرح امتحان NCLEX شروع می شود و کاربردهای آن برای مدرسان پرستاری بحث می‌شود. مثال هایی از گویه های نوشته شده برای سطوح مختلف شناختی ارائه شده است، بدینوسیله از تست هایی که فقط روی بخاطر آوری و حفظ کردن حقایق تمرکز داشته باشد، اجتناب می شود. این فصل همچنین شیوه نوشتن سئوالات مربوط به عملکرد بالینی یا فرآیند پرستاری توصیف شده، ساقه های نمونه برای استفاده در این گویه ها ارائه شده است. انواع گویه های ارائه شده در فصل شبیه به گویه های امتحان NCLEX و بسیاری از امتحانات مجوزدهی است. وقتی معلمان این گویه ها را در امتحانات دوره های پرستاری تلفیق کنند، دانشجویان تجربه کافی از این نوع امتحانات را بدست می آورند همانطور که در طول برنامه پیشروی می کنند، آنها را برای قبول امتحانات مجوزدهی و اعتبارسنجی به عنوانی یک فارغ تحصیل آماده می سازد.

دانشجویان از طریق مقالات و تکالیف نوشتنی دیگر، دانشجویان به درک محتوایی که در مورد آن می نویسند، می‌رسند. تکالیف نوشتنی با بازخورد معلم نیز به دانشجویان در بهبود توانایی نوشتن کمک می کند که یکی از برآیندهای مهم برنامه پرستاری از سطح مبتدی تا مطالعه تحصیلات تکمیلی است. در فصل 9 دستورالعمل هایی برای بررسی و شناخت مقالات رسمی و سایر تکالیف نوشتنی در دوره های پرستاری ارائه شده است. این فصل همچنین شامل معیارهای بررسی و شناخت کیفیت مقالات است از قبیل مثال هایی از روال نمره گذاری و پیشنهاداتی برای بررسی و شناخت و نمره گذاری تکالیف نوشتاری ارائه شده است.

در فصل 10 شیوه چیدن، اجرا و نمره گذاری امتحان بحث شده است. علاوه بر آماده سازی بلوپرینت امتحان و ساخت ماهرانه گویه های تست، ظاهر نهایی امتحان و راهی که در آن امتحان اجرا شود می تواند روی روایی نتایج تست تاثیر بگذارد. در فصل 10 قواعد طراحی امتحان توصیف شده است، پیشنهاداتی برای بازتولید امتحان، حفظ امنیت امتحان، اجرای آن و پیشگیری از تقلب در امتحان در این فصل ارائه شده است.

آموزش آنلاین در پرستاری با سرعت بالایی در حال گسترش است. در فصل 11 بررسی و شناخت یادگیری در دوره های آنلاین بحث شده است که شامل تست کردن و ارزشیابی تکالیف دوره است. این فصل با بحث در مورد امتحان آنلاین شروع شده است. سپس جلوگیری از تقلب و ترویج صداقت تحصیلی بحث شده، اعضای هیئت علمی می توانند از انواع راه حل های کم تکنولوژی و تکنولوژی بالا استفاده نمایند. ارائه بازخورد به موقع و اساسی به دانشجویان در دوره های آنلاین حیاتی است و ما روال نمونه ای برای تکالیف انجمن مناظره آنلاین و ارزشیابی آنها ارائه کرده ایم. ارزشیابی بالینی دانشجویان در برنامه ها و دوره های آنلاین اعضای هیئت علمی و مدیران برنامه ها را با چالش مواجه ساخته است. سایر بخش های این فصل به بررسی و شناخت دوره های آنلاین، ارزشیابی دانشجویان از تدریس و ارزشیابی کیفیت برنامه‌های پرستاری آنلاین پرداخته است.

پس از اجرای تست، معلم لازم است آن را نمره گذاری کرده و نتایج را تفسیر کند و سپس از نتایج برای گرفتن تصمیمات آگاهانه استفاده کند. فصل 12 به بحث در مورد فرآیندهای بدست آوردن نمرات، انجام تجزیه و تحلیل تست و گویه های آن و تفسیر نتایج پرداخته است (هم امتحانات معلم ساخته و هم استاندارد). در این فصل توزیع نمرات امتحان بررسی شده، سنجه های گرایش مرکزی و تغییر پذیری توصیف شده و استفاده از آنها در تفسیر نمرات تست بحث شده است. شیوه تفسیر شاخص سختی و شاخص تمایز و تجزیه و تحلیل گویه های انحرافی توصیف شده است. مثال هایی از تجزیه و تحلیل گویه ها برای گویه های صحیح-غلط، جور کردنی، چند گزینه ای و چند پاسخی ارائه شده است. کادرهای نمایشی این فصل اینگونه تجزیه و تحلیل ها را نمایش داده است بطوری که مخاطبان نحوه تجزیه و تحلیل و تفسیر عملکرد هر یک از گویه ها را بفهمند. همچنین راههایی پیشنهاد شده که در آن معلمان می توانند از بحث های پس از امتحان برای همیاری با یادگیری دانشجویان و گرفتن بازخورد دانشجویان استفاده نمایند تا به بهبود گویه های تست منجر شود. معلمان اغلب در مورد امتیاز تنظیم نمرات امتحان توسط حذف گویه ها یا اضافه کردن امتیاز برای جبران نقص های واقعی یا درک شده در ساخت تست یا عملکرد آن بحث می کنند. ما این را در فصل بحث کرده و دستورالعمل هایی برای اساتید ارائه کرده ایم که در تصمیم گیری های اینچنین کمک کننده باشد. یک بخش از این فصل نیز به ارائه پیشنهادات و مثال هایی برای ساخت بانک گویه تست تخصیص یافته است. بسیاری از ناشران نیز بانک های گویه امتحان عرضه کرده اند که به محتوای موجود در کتاب های مرجع آنها ربط دارد، ما بحث کرده ایم که چرا اعضای هیئت علمی بایستی در استفاده از این گویه ها در امتحانات خود محتاط باشند.

در فصل 13 فرآیند ارزشیابی بالینی در پرستاری بحث شده است. این فصل با بحث در مورد برآیندهای کارآموزی بالینی در برنامه های پرستاری شروع شده، سپس مفاهیم اساسی زمینه ارزشیابی بالینی ارائه شده است. در این فصل ما به بحث در مورد عدالت در ارزشیابی، شیوه ساخت بازخورد در مورد فرآیند ارزشیابی و شیوه تعیین چیزی که باید در دوره های بالینی ارزشیابی شود، پرداخته ایم.

فصل 14 براساس مفاهیم ارزشیابی بالینی ارائه شده در فصل قبلی ساخته شده است. روش های ارزشیابی زیادی برای بررسی و شناخت توانمندی ها در عملکرد بالینی دردسترس است. ما مشاهده و ضبط مشاهدات به صورت یاداشت عملکرد، چک لیست ها و مقیاس های عیارزنی، تکالیف نوشتنی مفید برای ارزشیابی بالینی مثل ژورنال ها، نقشه های مفهومی، تجزیه و تحلیل کیس، مقالات کوتاه، بررسی و شناخت پرتفوی الکترونیک و نحوه نصب سیستم پرتفو برای ارزشیابی بالینی، کنفرانس ها و سایر روش هایی چون پروژه گروهی و خود-ارزشیابی را بحث کرده ایم. این فصل شامل یک فرم نمونه برای ارزشیابی مشارکت دانشجویان در کنفرانس های بالینی و روالی برای استفاده در ارزشیابی همتا از مشارکت در پروژه های گروهی است.

شبیه سازی بطور وسیعی برای تدریس در پرستاری استفاده می شود و می توان از آن برای بررسی و شناخت نیز استفاده کرد. شبیه سازی را می توان برای دانشجویان ایجاد کرد تا رویه ها و فناوری ها، تجزیه و تحلیل داده ها، گرفتن تصمیمات را نمایش دهند. دانشجویان می توانند از بیماران به صورت فردی یا تیمی مراقبت کنند. عملکرد دانشجویان در این شبیه سازی ها را می توان برای ارائه بازخورد یا تمایز توانمندی ها بررسی کرد. در بعضی از شبیه سازی ها بیماران استاندارد شده تلفیق شده است، هنرپیشه هایی که نقش بیماران دارای تشخیص یا اختلال خاص را بازی می کنند. راه دیگر ارزشیابی مهارت ها و توانمندی های بالینی دانشجویان پرستاری OSCE است. در OSCE دانشجویان بصورت چرخشی بین ایستگاههای مختلف چرخیده و در هر ایستگاه فعالیت خاصی را انجام داده یا مهارت خاصی را اجرا می کنند که سپس مورد ارزشیابی قرار می گیرد. در فصل 15 این روش های بررسی و شناخت توانمندی های بالینی دانشجویان بحث شده است.

فصل 16 به کاوش مسائل اجتماعی، اخلاقی و قانونی مرتبط با تست و ارزشیابی پرداخته است. مسائل اجتماعی از قبیل سوگیری و تبعیض در تست، تورم نمره، تاثیر امتحان بر اعتماد به نفس، اضطراب امتحان بحث شده است. مسائل اخلاقی شامل رعایت حریم و دسترسی به نتایج تست است. با درک و اعمال قوانین استفاده مسئولانه و اخلاقی از امتحانات، معلمان می توانند اطمینان حاصل کنند که از رویه های بررسی و شناخت مناسب استفاده شده و تفسیر روایی از نتایج تست به عمل آید. ما همچنین مشکلات حقوقی و قانونی منتخب مرتبط با امتحان کردن را بحث کرده ایم.

نمره (بارم) گذاری استفاده از نمادهایی چون حروف A تا F یا قبول-مردود برای گزارش پیشرفت تحصیلی دانشجویان است. نمره گذاری برای مقاصد پایانی استفاده می شود، نشان می دهد که دانشجو چقدر به برآیندهای دوره و کارآموزی بالینی دست یافته است. برای ارائه قضاوت معتبر در مورد پیشرفت دانشجو، نمرات بایستی براساس اقدامات ارزشیابی دقیق، نتایج امتحان پایا و روش های بررسی و شناخت چندگانه باشد. فصل 17 به مرور استفاده از نمرات در برنامه های پرستاری، انواع سیستم های نمره گذاری، شیوه انتخاب چارچوب نمره گذاری، شیوه محاسبه نمرات در هر یک از این چارچوب‌ها پرداخته است. همچنین عمل نمره گذاری کارآموزی بالینی، استفاده از سیستم های قبول-مردود یا سایر سیستم های نمره گذاری بحث شده و دستورالعمل هایی برای معلمان ارائه شده است تا زمانی که دانشجو در شرف رد شدن از کارورزی بالینی است، پیروی شود. همچنین قراردادهای یادگیری بحث شده و یک مثال از آن ارائه شده است.

ارزشیابی برنامه فرآیند قضاوت در مورد ارزش یا اعتبار یک برنامه آموزشی است. با تقاضای برنامه های کیفیت بالا، تاکید بیشتری بر ارزشیابی سیستماتیک و مستمر برنامه ها وجود دارد. بنابراین در فصل 18 مروری بر مدل های ارزشیابی برنامه انجام شده و ارزشیابی اجزای منتخب برنامه بحث شده است، از جمله برنامه ریزی درسی، دوره ها یا واحدها، فعالیت های تدریس-یادگیری. این فصل شامل محتوایی در مورد اعتبارسنجی، نهادهای اعتبارسنجی در پرستاری، انواع اعتبارسنجی و ارزشیابی برنامه های آموزش از دور است. ما تهیه یک طرح نظامدار ارزشیابی به همراه یک قالب نمونه را ارائه کرده ایم. عیارزنی دوره ها و معلمان توسط دانشجویان وزن خیلی بیشتری در بسیاری از مدارس پرستاری دارد، ما به بحث این روش های عیارزنی و مسائل مربوطه پرداخته، سایر منابع اطلاعاتی در مورد اثربخشی تدریس را بررسی کرده ایم.

علاوه بر این کتاب، ما دستنامه مدرس را ارائه کرده ایم که شامل نمونه ای از سیلاب دوره، نمایش پاورپوینت فصول و ماژول های آماده استفاده برای دوره آنلاین است (همراه با خلاصه فصول، فعالیت های یادیگری دانشجو، سئوالات انجمن مناظره، راهبردهای بررسی و شناخت).

دانلود نمونه رایگان کتاب سنجش و اندازه گیری در آموزش پرستاری

فهرست تفضیلی مندرجات کتاب سنجش و اندازه گیری در آموزش پرستاری

بخش 1- مفاهیم بررسی و شناخت

فصل 1- بررسی و شناخت و فرآیند آموزشی

بررسی و شناخت و فرآیند آموزشی، بررسی و شناخت، سنجش (امتحان)، اندازه گیری، تفسیر هنجار-مرجع، تفسیر ملاک-مرجع، ارزشیابی، ارزشیابی تکوینی، ارزشیابی پایانی، ارزشیابی و تدریس، برآیند بررسی و شناخت و سنجش، نوشتن برآیندها، طبقه بندی ها، حوزه شناختی، حوزه عاطفی، حوزه روان حرکتی، استفاده از برآیندها برای بررسی و شناخت و سنجش، خلاصه فصل، منابع فصل

فصل 2- کیفیت رویه های بررسی و شناخت اثربخش: روایی، پایایی و قابلیت استفاده

کیفیت رویه های بررسی و شناخت اثربخش: روایی، پایایی و قابلیت استفاده، روایی بررسی و شناخت، ملاحظات محتوا، ملاحظات سازه، ملاحظات رابطه بررسی و شناخت-معیار، ملاحظات عواقب، عوامل موثر بر روایی، ویژگی های بررسی و شناخت، عوامل مرتبط با اجرا و نمره بندی بررسی و شناخت، ویژگی های دانشجویان، پایایی، روش های برآورد پایایی، اندازه ثبات، اندازه هم ارزی، اندازه یکنواختی داخلی، اندازه یکنواختی عیارزنی، خطای استاندارد اندازه گیری، عوامل موثر بر پایایی نمرات، عملی بودن، خلاصه فصل، منابع فصل

بخش 2- امتحان و سایر روش های بررسی و شناخت

فصل 3- برنامه ریزی امتحانات

برنامه ریزی امتحانات، هدف و جامعه، طول تست، سطح سختی و تمایز، قالب گویه ها، معیار انتخاب قالب گویه، نمره گذاری عینی و ذهنی گویه ها، گویه های پاسخ-انتخابی و پاسخ-ساختنی، رویه های نمره گذاری، طرح اولیه امتحان، نوشتن گویه های امتحان، قواعد عمومی نوشتن گویه های امتحان، آماده سازی دانشجویان برای امتحان دادن، نیازهای اطلاعاتی، مهارت های امتحان دادن، اضطراب امتحان، خلاصه فصل، منابع فصل

فصل 4- صحیح – غلط و تطبیقی

صحیح-غلط و تطبیقی، صحیح-غلط، نوشتن گویه های صحیح-غلط، نمونه گویه صحیح-غلط، انواع گویه صحیح – غلط، نمونه گویه ها، تمرینات تطبیقی (جور کردنی)، نوشتن تمرینات جور کردنی، خلاصه فصل، منابع فصل

فصل 5- چند گزینه ای و چند پاسخی

چند-گزینه ای و چند-پاسخی، گویه های چند-گزینه ای، نوشتن گویه های چند گزینه ای، ساقه، پاسخ های بدیل، پاسخ صحیح یا بهترین پاسخ، گزینه های انحرافی، انواع گویه های چند گزینه ای، گویه چند-پاسخی، خلاصه فصل، منابع فصل

فصل 6- کوتاه پاسخ (پر کردن جای خالی) و تشریحی

کوتاه-پاسخ (پر کردن جای خالی) و تشریحی، پاسخ-کوتاه یا کوته-پاسخ، نوشتن گویه های کوته-پاسخ، گویه تشریحی، مشکلات گویه های تشریحی، توانایی محدود نمونه گیری محتوا، عدم پایایی در نمره گذاری، اثر انتقال انتظار، اثر هاله ای، اراده مصحح، زمان، انتخاب گویه ها توسط دانشجو، گویه های تشریحی با پاسخ-محدود، گویه های تشریحی پاسخ-مبسوط، نوشتن گویه های تشریحی، نمره گذاری گویه های تشریحی: کلی نگر در مقابل تحلیلی، نمره گذاری کلی نگر، نمره گذاری تحلیلی، معیارهای بررسی و شناخت گویه های تشریحی، پیشنهاداتی برای نمره گذاری، خلاصه فصل، منابع فصل

فصل 7- بررسی و شناخت یادگیری رده بالاتر

بررسی و شناخت یادگیری رده بالاتر، یادگیری رده بالاتر، حل مسئله، مسائل خوش ساختار و بد ساختار، تفکر نقادانه، قضاوت بالینی، مجموعه گویه های وابسته به زمینه، نوشتن مجموعه گویه های وابسته به زمینه، گویه های تفسیری در NCLEX، چیدمان، راهبردهای نوشتن گویه های وابسته به زمینه، روش های بررسی و شناخت مهارت های شناختی رده بالا، کیس ها، مطالعه موردی و کیس های باز نشده، بحث، مناظره، کلیپ های ویدیویی، تکالیف نوشتنی کوتاه، خلاصه فصل، منابع فصل

فصل 8- ساخت آزمون و آماده سازی دانشجویان برای امتحانات NCLEX و مجوزدهی

ساخت آزمون و آماده سازی دانشجویان برای امتحانات NCLEX و مجوزدهی، طرح های آزمون NCLEX، طرح های آزمون NCLEX-RN، نیازهای مددجویان، محیط مراقبت ایمن و اثربخش، ارتقاء و حفظ سلامتی، تمامیت روانی اجتماعی، تمامیت فیزیولوژیک، فرآیندهای یکپارچه (تلفیقی)، سطوح شناختی، طرح امتحان NCLEX-PN، انواع گویه امتحانات NCLEX، اجرای امتحانات NCLEX، آماده سازی گویه ها در سطوح شناختی مختلف، بخاطر آوردن (دانش)، درک و فهم (درک مطلب)، بکارگیری (کاربرد)، تجزیه و تحلیل کردن (تجزیه و تحلیل)، آماده سازی گویه ها در چارچوب عملکرد بالینی، بررسی و شناخت، تجزیه و تحلیل، برنامه ریزی، اجرا، ارزشیابی، آماده سازی دانشجویان برای امتحانات NCLEX، خلاصه فصل، منابع فصل

فصل 9- بررسی و شناخت تکالیف نوشتنی

بررسی و شناخت تکالیف نوشتنی، هدف از تکالیف نوشتنی، نوشتن در رشته و فعالیت های نوشتن برای یادگیری، پیش نویس و بازنویسی، انواع تکالیف نوشتنی، فعالیت های نوشتنی کلاسی و گروه کوچک، فعالیت های نوشتنی برای کنفرانس پایان کارآموزی، بررسی و شناخت تکالیف نوشتنی، پیشنهاداتی برای سنجش و نمره گذاری تکالیف نوشتنی، خلاصه فصل، منابع فصل

بخش 3- ساخت و تجزیه و تحلیل امتحان

فصل 10- چیدن، اجرا کردن و نمره گذاری امتحانات

چیدن، اجرا و نمره گذاری امتحان، قواعد طراحی امتحان، تعیین زمان کافی، چیدن گویه های تست به ترتیب منطقی، نوشتن دستورالعمل، استفاده از برگه جلد (عنوان)، اجتناب از شلوغی (تراکم متن)، کنار هم چیدن مطالب مرتبط، تسهیل نمره گذاری، الگوی تصادفی پاسخ های صحیح، چیدن گزینه ها به ترتیب منطقی یا عددی، شماره گذاری متوالی گویه ها در سراسر تست، نمونه خوانی، آماده سازی کلید پاسخ، تکثیر تست، اطمینان از خوانا بودن، پرینت بر یک سمت کاغذ، تکثیر به تعداد کافی، حفظ امنیت تست، اجرای تست، شرایط محیطی، توزیع مطالب امتحان، پاسخ به سئوالات در طی تست، پیشگیری از تقلب، امتحان آنلاین، جمع کردن مطالب امتحان، امتحان مشارکتی، نمره گذاری، توزین گویه ها، تصحیح حدس زدن، خلاصه فصل، منابع فصل

فصل 11- سنجش و اندازه گیری دوره ها و برنامه های آنلاین

سنجش و اندازه گیری دوره ها و برنامه های آنلاین، بررسی و شناخت یادگیری در سطح فردی فراگیران، امتحان آنلاین، تصادفی سازی توالی گویه های تست و گزینه های پاسخ، نمایش یک گویه در هر بار و اجازه ندادن به دانشجو جهت مرور گویه های پیشین، تهیه و استفاده از اشکال مختلف امتحان در یک گروه یکسان از دانشجویان، تهیه و اجرای امتحانات کتاب-باز، تکالیف دوره، بازخورد، بررسی و شناخت عملکرد بالینی دانشجو، استفاده از مربی (مراقب)، ارزشیابی و مشاهده اساتید، مکان های ارزشیابی در دانشکده یا منطقه ای، بازدید مکان مجازی با استفاده از فناوری های مختلف، روش های ارزشیابی بالینی، بررسی و شناخت دوره های آنلاین، طراحی تدریس، بررسی و شناخت تدریس آنلاین، ارزشیابی تدریس توسط دانشجویان، بازنگری تدریس توسط همکار، بررسی و شناخت کیفیت برنامه های آنلاین، خلاصه فصل، منابع فصل

فصل 12- تجزیه و تحلیل تست و گویه: تفسیر نتایج تست

تجزیه و تحلیل امتحان و گویه ها: تفسیر نتایج امتحان، تفسیر نمرات امتحان، توزیع نمره امتحان، اندازه گرایش مرکزی، اندازه تغییر پذیری، سایر ویژگی های امتحان، تفسیر یک نمره منفرد، تفسیر نتایج امتحانات معلم ساخته، تفسیر نتایج تست های استاندارد شده، تجزیه و تحلیل گویه، شاخص سختی، شاخص تمایز، ضریب همبستگی دو رشته ای نقطه ای، تجزیه و تحلیل پاسخ های انحرافی، ارزیابی داده های تحلیل گویه در یک زمینه، اجرای بحث پس آزمون، حذف کردن گویه ها یا افزودن امتیاز، ایجاد بانک گویه امتحان، خلاصه فصل، منابع فصل

بخش 4- ارزشیابی بالینی

فصل 13- فرآیند ارزشیابی بالینی

فرآیند ارزشیابی بالینی، برآیندهای عملکرد بالینی، مفهوم ارزشیابی بالینی، ارزشیابی بالینی در مقابل بارم دهی، ارزشیابی بالینی هنجار-مرجع و ملاک-مرجع، ارزشیابی بالینی تکوینی و پایانی، عدالت در ارزشیابی بالینی، شناخت ارزش های فردی خود، ارزشیابی بالینی پایه برآیندها یا توانمندی های از پیش تعیین شده، ایجاد محیط یادگیری حمایتی، استرس دانشجو در کارآموزی بالینی، بازخورد در ارزشیابی بالینی، اصول ارائه بازخورد به عنوان بخشی از ارزشیابی بالینی، برآیندها و توانمندیهای بالینی، خلاصه فصل، منابع فصل

فصل 14- روش های ارزشیابی بالینی

روش های ارزشیابی بالینی، انتخاب روش ارزشیابی بالینی، مشاهده، نکاتی در مورد عملکرد، چک لیست ها، مقیاس های عیارزنی، انواع مقیاس عیارزنی، مشکلات مقیاس های عیارزنی، تکالیف نوشتنی، نوشتن ژورنال، طرح مراقبت پرستاری، نقشه های مفهومی، موردها، موارد گشوده و مطالعات موردی، مقالات، پرتفوی الکترونیک، کنفرانس ها، کلیپ های رسانه ای، پروژه های گروهی، خود-ارزشیابی، خلاصه فصل، منابع فصل

فصل 15- بررسی و شناخت با شبیه سازی و امتحان بالینی ساختاردار عینی

شبیه سازی و امتحان بالینی ساختاردار عینی برای بررسی و شناخت، شبیه سازی، دستورالعمل های بررسی و شناخت مبتنی بر شبیه سازی، بیماران استاندارد شده، امتحان بالینی ساختاردهی شده عینی، خلاصه فصل، منابع فصل

بخش 5- مسائل مرتبط با سنجش و اندازه گیری در آموزش پرستاری

فصل 16- مسائل اجتماعی، اخلاقی و حقوقی

مسائل اجتماعی، اخلاقی و حقوقی، مسائل اجتماعی، سوگیری و تبعیض در بررسی و شناخت، تورم بارم و نمره امتحان، تاثیر امتحانات و نمرات بر اعتماد به نفس، امتحان به عنوان راهی برای کنترل اجتماعی، مسائل اخلاقی، استانداردهای امتحان اخلاقی، بررسی و شناخت رده بالا، جنبه های حقوقی بررسی و شناخت، مسائل روان سنجی، بررسی و شناخت دانشجویان دارای معلولیت، خلاصه فصل، منابع فصل

فصل 17- نمره گذاری

نمره گذاری، هدف از نمره، اهداف آموزشی، اهداف مدیریتی، هدایت و مشاوره، انتقادها از نمرات، انواع سیستم نمره گذاری، معدل گیری (متوسط نمرات و امتیازات)، تخصیص نمرات حروفی، تصمیم گیری در مورد چیزی که در نمره گنجانده می شود، انتخاب چارچوب نمره گذاری، نمره گذاری ملاک-مرجع، روش درصد ثابت، محاسبه یک نمره مرکب (منفرد) برای دوره، روش مجموع-امتیازات، محاسبه نمره ترکیبی برای دوره، نمره گذاری هنجار-مرجع، نمره گذاری بر منحنی، روش انحراف استاندارد، نمره گذاری خود-مرجع، نمره گذاری کارآموزی بالینی، قبول-رد، رد شدن از عملکرد بالینی، اشتراک مکتوب روش های ارزشیابی و نمره گذاری، شناخت تاثیر ردی کارآموزی بالینی بر نمره دوره، دانشجویان یاداشت ها، فرم های عیارزنی، خلاصه ارزشیابی را امضاء کنند، شناخت زودرس مشکلات عملکرد و تدوین قراردادهای یادگیری، شناخت خدمات حمایتی، ثبت عملکرد، تبعیت از سیاست عملکرد بالینی ناامن، پیروی از سیاست ها در صورت رد شدن از دوره بالینی، نرم افزار نمره گذاری، خلاصه فصل، منابع فصل

فصل 18- ارزشیابی و اعتبارسنجی برنامه

ارزشیابی و اعتبارسنجی برنامه، اعتبارسنجی برنامه های آموزش پرستاری، انواع اعتبارسنجی، ارزشیابی برنامه های آموزش از دور با استفاده از مدل اعتبارسنجی، مدل های ارزشیابی برنامه، ارزشیابی برنامه ریزی درسی، ارزشیابی دوره، ارزشیابی فعالیت های تدریس-بادگیری، تدریس، دانش، توانمندی بالینی، تدریس، روابط بین فردی با فراگیران، ویژگی های فردی معلم، نحوه ارزشیابی اثربخشی تدریس، عیارزنی دانشجو، بازنگری همتا، پرتفوی تدریس، طرح ارزشیابی نظامدار برنامه، چارچوب ارزشیابی، عناصر، حیطه های ارزشیابی، محک ها، شخص یا گروه مسئول، روش بررسی و شناخت، قالب زمانی، نتایج، اقدامات به عمل آمده، محتوای حیطه ها یا معیارهای ارزشیابی، مدیریت، اساتید، دانشجویان، برنامه ریزی درسی، منابع، برآیندهای برنامه، خلاصه فصل، منابع فصل

ضمیمه ها

ضمیمه الف – مرجع سریع گویه های امتحان

مرجع سریع نوشتن انواع گویه های امتحان همراه با مثال، صحیح-غلط، دستورالعمل نگارش، مثال ها، جور کردنی، دستورالعمل نگارش، مثال ها، چند گزینه ای، دستورالعمل نگارش: ساقه، دستورالعمل نگارش: بدیل ها، دستورالعمل نگارش: پاسخ صحیح یا بهترین پاسخ، دستورالعمل نگارش: انحرافی ها، مثال ها، قالب نمایشی، قالب پاسخ مرتب شده، چند پاسخی، مثال ها، کوته پاسخ (کامل کردنی)، دستورالعمل نوشتن، مثال ها، قالب محاسبه ای، قالب نقطه داغ، تشریحی، دستورالعمل نگارش، دستورالعمل نمره گذاری گویه های تشریحی، مثال ها

ضمیمه ب – منابع امتحان برای مدرسان پرستاری

منابع امتحان برای مدرسان پرستاری

ضمیمه ج – قوانین امتحان عادلانه در علوم تربیتی

قوانین امتحان عادلانه در علوم تربیتی، آماده شده توسط کمیسیون الحاقی آزمون ها، الف. تهیه و انتخاب آزمونهای مناسب، ب. اجرا و نمره گذاری امتحان، ج. گزارش و تفسیر نتایج امتحان، د. اطلاع دادن به امتحان شونده

ضمیمه د – دستورالعمل های آزمون عادلانه در آموزش پرستاری

اتحادیه ملی دستورالعمل های آزمون عادلانه در پرستاری برای آموزش پرستاری، I دستورالعمل های عمومی، II تهیه و اجرای امتحان، III توصیه های دستیابی به محیط امتحان عادلانه

ضمیمه ه – استانداردهای صلاحیت معلم در سنجش دانشجو

استانداردهایی برای صلاحیت معلم در بررسی و شناخت آموزشی دانشجویان

دانلود نمونه رایگان کتاب سنجش و اندازه گیری در آموزش پرستاری

بازنگری کنندگان

دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی

دکتر نیکبخت نصرآبادی استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی تهران و عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی علوم پزشکی تهران می باشند. در زمان انتشار این کتاب ایشان ریاست دانشکده پرستاری و مامایی علوم پزشکی تهران را عهده دار بودند.

دکتر عیسی محمدی

دکتری عیسی محمدی استاد تمام دانشگاه تربیت مدرس می باشند. در زمان انتشار این کتاب ایشان در دانشکده پرستاری دانشگاه تربیت مدرس مشغول به تدریس دانشجویان تحصیلات تکمیلی بودند.

دکتر محمد ذوالعدل

دکتر محمد ذوالعدل دانشیار دانشگاه علوم پزشکی یاسوج می باشند. در زمان انتشار این کتاب دکتر ذوالعدل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج بوده و به امر تدریس دروس تحصیلات تکمیلی مشغول بودند.

دکتر حسین کیخا

دکتر حسین کیخا استادیار دانشگاه علوم پزشکی زابل و عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی زابل می باشند. ایشان دانش آموخته دانشگاه تربیت مدرس بوده و در حال حاضر به امر تدریس واحدهای درسی تحصیلات تکمیلی مشغول می باشند.

توضیحات تکمیلی

سال چاپ

2021

نویسنده

ماریلین اچ. اورمان (Marilyn H. Oermann) – کاتلین بی. گیبرسون (Kathleen B. Gaberson)

مترجم

عاطفه حقیقت

شابک

978-622-7855-03-6

تعداد صفحات

427 صفحه

نوع فایل

PDF

سال انتشار

زمستان 1400

سایز

5.91 مگابایت

ناشر

انتشارات ترجمک

قطع

قطع وزیری

برند

ترجمک

نوع کتاب

کتاب الکترونیک

نوبت چاپ

چاپ اول

برند

انتشارات ترجمک

انتشارات ترجمک: واحد تخصصی ترجمه و چاپ کتاب های تخصصی و آکادمیک در ایران و جهان

معرفی انتشارات ترجمک

انتشارات ترجمک با مجوز رسمی نشر فیزیکی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با پروانه نشر شماره 15032 و مجوز نشر دیجیتال از مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی آمادگی دارد خدمات زیرا را به کاربران خود ارائه نماید:
 • ترجمه کتاب های تخصصی علوم پزشکی و پیراپزشکی
 • ترجمه کتاب های تخصصی فنی و مهندسی
 • نشر دیجیتال کلیه کتاب های تخصصی و عمومی
 • نشر فیزیکی (هارد کاور) کلیه کتاب های تخصصی و عمومی
 • ویراستاری و تبدیل و دیجیتال سازی کتاب های قدیمی و جدید
 • ترجمه کتاب های فارسی به انگلیسی و انتشار در خارج از کشور
 • توزیع کتاب های دیجیتال در سایت های مطرح جهانی مثل گوگل پلی و آمازون

خدمات انتشارات ترجمک

خدمات ترجمه و چاپ کتاب انتشارات ترجمک در چهار پلن مختلف عرضه می شود:
 • پلن عادی: ترجمه کتاب با قیمت عادی و در فرجه زمانی عادی
 • پلن نیمه فوری: ترجمه کتاب در یک سوم زمان عادی و با قیمت 15 درصد بیشتر
 • پلن فوری: ترجمه کتاب در یک پنجم زمان عادی و با قیمت 35 درصد بیشتر
 • پلن پریمیوم: ترجمه و نشر دیجیتال کتاب با کمترین قیمت و نزدیکترین زمان

پلن معمول ترجمه کتاب

در پلن های عادی، نیمه فوری و فوری کتاب کلمه شمار شده و بر حسب تعداد کلمات قیمت گذاری و ترجمه می شود. ترجمه مقدماتی کتاب مورد بازبینی و کنترل کیفی قرار گرفته و بعد از تایید واحد کنترل کیفی در دو قالب مایکروسافت ورد (docx) و ادوبی آکروبات (pdf) به مشتری تحویل داده می شود. ترجمک هیچ گونه تعهدی در قبال حروفچینی و انتشار کتاب ندارد.

پلن پریمیوم ترجمه کتاب

در پلن پریمیوم 60 درصد هزینه ترجمه را مشتری پرداخت کرده و 40 درصد را انتشارات ترجمک پرداخت می کند. کلیه اقدامات آماده سازی کتاب از تهیه کتاب اورجینال تا ترجمه تا تبدیل دیجیتال و انتشار به عهده ترجمک خواهد بود. مالکیت حقوق معنوی کتاب به طور کامل در اختیار و متعلق به مشتری بوده و مالکیت مادی کتاب در اختیار انتشارات ترجمک خواهد بود. درآمد کتاب به صورت 60 درصد مشتری و 40 درصد انتشارات توزیع خواهد شد. برای سفارش ترجمه و چاپ کتاب کافی است فرم ثبت سفارش را تکمیل کنید. در اسرع وقت کوردیناتور ترجمک با شما تماس گرفته و اقدامات لازم برای ترجمه و نشر کتاب شما را به عمل خواهد آورد. تذکر: پلن پریمیوم برای اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی 100 درصد رایگان می باشد.
کتابفروشی آنلاین انتشارات ترجمک

1 دیدگاه برای کتاب سنجش و اندازه گیری

 1. tarjomac

  برای خرید نسخه فیزیکی کتاب از طریق واتساپ یا اینستاگرام اقدام بفرمایید.

دیدگاه خود را بنویسید

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…