کتاب مفاهیم حرفه پرستاری – جلد سوم

(1 بررسی مشتری)

450,000 ریال

کتاب مفاهیم حرفه پرستاری برپایه بخش بندی و مضمون بندی اورجینال کتاب دسته بندی شده و هر مضمون در قالب یک جلد کتاب عرضه شده است. در کتاب مفاهیم پرستاری هر مضمون با توجه به وسعت آن، از چند مفهوم تشکیل شده است. مضامین و مفاهیم پوشش داده شده در جلد سوم کتاب شامل مفاهیم مایعات و الکترولیت ها، تعادل اسید-باز، تنظیم دما، خواب، تنظیم سلولی، تنظیم داخل جمجمه ای می باشد.

کتابفروشی آنلاین انتشارات ترجمک

توضیحات

کتاب مفاهیم حرفه پرستاری: سلامت و بیماری

نویسنده: ژان فورنت گیدنز

ترجمه: مریم امیرپور حبیب آباد ، فروغ انصاری نیک، امین حقگو، نسرین دهقانی، ملیحه رضائی، مریم علی شاپور

ناشر: انتشارات ترجمک

شابک دوره: 5-13-7855-622-978

شابک جلد3: 0-18-7855-622-978

دانلود نمونه رایگان جلد سوم کتاب مفاهیم حرفه پرستاری: سلامت و بیماری

دانلود فایل اندنوت منابع جلد سوم کتاب مفاهیم حرفه پرستاری: سلامت و بیماری

خرد به معنای پذیرش خطاپذیری نظرات و عقایدمان و
عدم قطعیت و ناپایداری چیزهایی است که بیشتر روی آنها حساب می کنیم.

جرارد براون (Gerard Brown)

فهرست رئوس مطالب جلد سوم

 • مفهوم 8- مایعات و الکترولیت ها
 • مفهوم 9- تعادل اسید – باز
 • مفهوم 10- تنظیم دما
 • مفهوم 11- خواب
 • مفهوم 12- تنظیم سلولی
 • مفهوم 13- تنظیم داخل جمجمه ای
 • منابع کتاب
 • واژه نامه

مقدمه ای بر یادگیری استنباطی

یادگیری استنباطی (Conceptual Learning) بطور فزاینده ای به عنوان یک روند بزرگ در آینده آموزش و پرورش در نظر گرفته می شود (نه تنها در پرستاری، بلکه در رشته ها و حرفه های مختلف دیگر). این باور بر این پیش فرض استوار است که مفاهیم را می توان به طور اثربخش به عنوان یکپارچه ساز دسته بندی ها یا اصول یادگیری قالبی استفاده کرد، در حالی که دانش و آگاهی بطور تصاعدی افزایش می یابد.

بنابراین مفهوم (Concept) چیست؟ در بیان ساده، مفهوم اصل سازماندهی کننده یا دسته بندی اطلاعات است. مفهوم می تواند از نظر حوزه محدود یا پیچیده باشد و می تواند به عنوان پایه آموزش از پیش دبستانی تا آموزش دکتری مفید باشد. در کاربردهای پیشرفته، مفاهیم بلوک های ساختاری یا بنیان های نظری در نظر گرفته می شوند.

فراگیران می توانند با کسب درک عمیق تری از مجموعه محوری مفاهیم، شباهت ها و ویژگی های تکرار شونده را تشخیص دهند و درک کنند، تا بتوانند مفاهیم را خیلی اثربخش تر از حقایق حفظ شده بکار بگیرند. آموزش مفهومی یادگیری سنتی را وارونه می کند و برخلاف رویکرد آموزشی سنتی که بیشتر بر محتوا و حقایق تمرکز می کند، بر کلیات (مفاهیم) تمرکز می کند و سپس این درک را در موارد خاص (مثال) به کار می برد.

سازماندهی کتاب مفاهیم حرفه پرستاری

رویکرد استنباطی در پرستاری شامل بررسی مفاهیمی است که با ارائه مراقبت به بیماران در ارتباط است. مفاهیم متعددی در حرفه پرستاری قابل اعمال است. در این کتاب تلاش نشده است که همه مفاهیم پرستاری ارائه شود، همچنین مفاهیم ویژه انتخابی که در کتاب عرضه شده است بدین معنی نیست که مهمترین مفاهیم هستند. هرچند 57 مفهوم ارائه شده در این کتاب عموما در ادبیات و پیشینه پرستاری استفاده شده است یا نمایانگر پدیده های حرفه ای مهم است، مفاهیمی است که در گروه وسیعی از بیماران در گروه های سنی مختلف و در محیط های مختلف مراقبت بهداشتی بکار برده می شود. در این کتاب از یک قالب تسهیل کننده برای ارائه مفاهیم استفاده شده است و سرفصل‌های یکنواخت عمدا استفاده شده تا فراگیران بتوانند از رویکرد بصری و شهودی برای فراگیری مفاهیم استفاده کنند و همزمان تجزیه و تحلیل رسمی تر مفاهیم تقویت شود. مفاهیم در سه گروه کلی یا سه بخش بطور ویژه ارائه شده اند:

 • مفاهیم مربوط به دریافت کننده مراقبت های بهداشتی (بخش 1): مفاهیمی که به ما کمک می‌کند افرادی که مراقبت می کنیم، را درک کنیم.
 • مفاهیم سلامت و بیماری (بخش 2): مفاهیمی که به ما کمک می کند اختلالات سلامتی متعددی که بیماران در طول عمر خود تجربه می کنند، را درک کنیم.
 • مفاهیم حرفه ای پرستاری و مراقبت های بهداشتی (بخش 3): مفاهیمی که راهنمای عملکرد حرفه ای ما در زمینه مراقبت بهداشتی می باشند.

برای ایجاد چارچوب ساختاردهی شده، این سه بخش کلی در قالب مضامین دسته بندی شده و هر مضمون شامل مفاهیم مرتبط است. این رویکرد ساختار یافته درک کامل هر یک از مفاهیم و اهمیت آنها در زمینه مفاهیم مراقبت بهداشتی را ارتقا می دهد.

هر مفهوم طیف کاملی از اطلاعات را ارائه می دهد و عناوین فرعی جداگانه برای تعریف مفهوم، عوامل خطر، ارزیابی سلامت، زمینه مفهوم پرستاری و مراقبت های بهداشتی، مفاهیم مرتبط، مطالعات موردی، و مثال هایی (نمونه هایی) از مفاهیم در عمل؛ ارائه شده است. هر بخش به ایجاد درک درستی از مفهوم به عنوان یک کل کمک می کند، که به نوبه خود تکامل قضاوت بالینی را ارتقا می بخشد، یک برآیند کلیدی که دانشجویان پرستاری برای عملکرد اثربخش در محیط پیچیده مراقبت های بهداشتی امروزی به آن نیاز دارند.

ویژگی های کتاب مفاهیم حرفه پرستاری

بحث هر مفهوم شامل یک دیاگرام مفهومی یکپارچه است که به بصری سازی فرآیندهای استفهامی کمک می‌کند و همراه آن دیاگرام مفاهیم به هم مرتبط آمده است. این دیاگرام ها دانشجویان را تشویق می کند که ارتباط مهمی بین مفاهیم به هم مربوط ایجاد کنند. مطالعات موردی مثالی از بکارگیری مفهوم در زمینه مراقبت از بیمار یا عملکرد حرفه ای ارائه نموده است.

لیست وسیعی از نمونه های کاربرد مفهوم (کادرهای پایان هر فصل) ارائه شده است که براساس میزان وقوع و شیوع آن در طول عمر و در محیط های بالینی است. بخش مثال های ویژه به شرح مختصر بعضی از مهمترین نمونه ها پرداخته است. گرچه مدرسان انعطاف پذیری کامل دارند تا مفاهیم و نمونه هایی را انتخاب کنند که با موسسه و دستورالعمل تدریس خاص آنها بیشتر مناسب و هماهنگ باشد.

سئوالات تعاملی بازنگری مورد به نوعی خود-ارزشیابی برای فراگیران است تا بتوانند آموخته های خود را تست کنند. یک آزمون تعاملی نیز در وبسایت الزوایر موجود است.

بطور خلاصه، چرا باید از رویکرد استنباطی استفاده کنیم؟ تولید تصاعدی دانش و اطلاعات جدید در تمامی حوزه‌های دنیای ما (از جمله مراقبت بهداشتی و پرستاری) موجب شده است که اساسا دانستن همه اطلاعات حرفه پرستاری غیرممکن شود. مطالعه مفاهیم پرستاری برای فراگیران فرصتی فراهم می کند تا اجزای اساسی حرفه پرستاری را بدون اشباع و غرق شدن در جزئیات هر حوزه از تخصص های بالینی، فرا بگیرند. اگر مفاهیم بطور عمقی درک شوند، هنگام استفاده از آنها در حوزه های مختلف حرفه پرستاری، می توان آنها را به هم ربط داد.

رویکرد استنباطی (مفهومی) همچنین باعث پیشرفت رشته پرستاری در آینده می شود. این کتاب به عنوان یک راهنما در یادگیری مفاهیم و کاربرد آنها در حرفه پرستاری بالینی عمل می کند. رویکرد مفهومی پایه ای را برای یادگیری، تمرین بالینی و تلاش های تحقیقاتی مورد نیاز برای ادامه ایجاد دانش اساسی در رشته پرستاری فراهم می کند. رویکرد استنباطی نشانگر سفری است که تغییر را می پذیرد. بگذارید سفر آغاز شود!

طبقه بندی کتاب مفاهیم پرستاری

کتاب مفاهیم حرفه پرستاری برپایه بخش بندی و مضمون بندی اورجینال کتاب دسته بندی شده و هر مضمون در قالب یک جلد کتاب عرضه شده است. در این کتاب هر مضمون با توجه به وسعت آن، از چند مفهوم تشکیل شده است. مضامین و مفاهیم پوشش داده شده در قالب 12 جلد کتاب به شرح زیر می باشد:

جلد1: مضمون خصیصه ها و منابع می باشد که از سه مفهوم تکامل، توانایی کارکردی و پویایی های خانوادگی تشکیل شده است.

جلد2: مضمون علائق شخصی است و از چهار مفهوم فرهنگ، معنویت، تبعیت و خود-مدیریتی تشکیل شده است.

جلد3: شامل مفاهیم سلامت و بیماری است. در جلد سوم مضمون هومئوستاز و تنظیمات بدن پوشش داده شده است و شامل شش مفهوم آب و الکترولیت ها، تعادل اسید-باز، تنظیم دمای بدن، خواب، تنظیم سلولی و تنظیم داخل جمجمه ای است.

جلد4: ادامه مفاهیم سلامت و بیماری است. در جلد چهارم مضمون هومئوستاز و تنظیمات بدن پوشش داده شده است و شامل شش مفاهیم تنظیم هورمونی، تنظیم گلوکز، تغذیه، دفع، خونرسانی و مفهوم تبادل گازی است.

جلد 5: شامل مضمون جنسیت و تولید مثل است. از مفاهیم تولید مثل و جنسیت و فعالیت جنسی تشکیل شده است.

جلد 6: مضمون محافظت و حرکت پوشش داده شده است. از مفاهیم ایمنی، التهاب، عفونت، حرکت، تمامیت بافتی، درک حسی، درد و خستگی تشکیل شده است.

جلد 7: مضمون خلق و شناخت است. از مفاهیم استرس و سازگاری، خلق و عاطفه، اضطراب، شناخت و سایکوز تشکیل شده است.

جلد 8: مضمون رفتار ناسازگار را پوشش داده است. از مفاهیم اعتیاد و خشونت بین فردی تشکیل شده است.

جلد 9: مضمون خصیصه ها و نقش های پرستار را پوشش داده است. شامل مفاهیم هویت حرفه ای، قضاوت بالینی، رهبری، اخلاقیات، آموزش بیمار و ارتقای بهداشت است.

جلد 10: مضمون توانایی و صلاحیت مراقبت را پوشش داده است. شامل مفاهیم برقراری ارتباط، همکاری، ایمنی، تکنولوژی و انفورماتیک، شواهد و مفهوم کیفیت مراقبت بهداشتی است.

جلد 11: مضمون ارائه مراقبت بهداشتی را پوشش داده است. شامل مفاهیم هماهنگی مراقبت، مراقب، مراقبت تسکینی، نابرابری های بهداشتی و مفهوم سلامت جامعه است.

جلد 12: مضمون فراساختارهای مراقبت بهداشتی را پوشش داده است و شامل مفاهیم سازمان های مراقبت بهداشتی، اقتصاد مراقبت بهداشتی، سیاست های بهداشتی، قانون مراقبت بهداشتی است.

دانلود نمونه رایگان جلد سوم کتاب مفاهیم حرفه پرستاری: سلامت و بیماری

دانلود فایل اندنوت منابع جلد سوم کتاب مفاهیم حرفه پرستاری: سلامت و بیماری

فهرست مندرجات جلد سوم کتاب مفاهیم حرفه پرستاری: مفاهیم سلامت و بیماری

مفهوم 8 – مایعات و الکترولیت ها

 • تعریف
 • حوزه
 • فرآیند فیزیولوژیک طبیعی
 • ورودی و جذب
 • توزیع
 • توزیع مایعات بین کمپارتمان های داخل عروقی و بین بافتی
 • توزیع آب بین مایع خارج سلولی و داخل سلولی
 • توزیع الکترولیت ها
 • خروجی
 • آلدسترون
 • هورمون ضد ادراری
 • تفاوت های وابسته به سن
 • نوزادان و بچه ها
 • سالمندان
 • گونه ها و زمینه ها
 • دسته بندی عدم تعادل مایعات و الکترولیت ها
 • عدم تعادل حجم مایع خارج سلولی
 • عدم تعادل اسمولاریته
 • عدم تعادل الکترولیت ها
 • علل اختلالات آب و الکترولیت
 • خروجی بیشتر از مصرف و جذب
 • دفع کمتر از مصرف و جذب
 • اختلال در توزیع مایعات و الکترولیت ها
 • پیامدها
 • اختلال خونرسانی و اکسیژناسیون
 • اختلال عملکرد مغزی
 • اختلال عملکرد عصبی عضلانی
 • ریسک فاکتورها
 • جمعیت های در خطر
 • ریسک فاکتورهای فردی
 • بررسی و شناخت
 • شرح و حال (تاریخچه)
 • یافته های معاینات
 • تست های تشخیصی
 • درمان بالینی
 • پیشگیری اولیه
 • پیشگیری ثانویه (غربالگری)
 • مداخلات مشارکتی
 • حمایت مایعات و الکترولیت ها
 • درمان دارویی
 • مداخلات پرستاری مستقل
 • مفاهیم مرتبط
 • مثال های بالینی
 • مثال های ویژه
 • افزایش حجم خارج سلولی
 • دهیدراسیون
 • هیپوناترمی
 • هیپوکالمی
 • هیپرکلسمی
 • هیپومنزیمی
 • منابع فصل

مفهوم 9 – تعادل اسید-باز

 • تعریف
 • حوزه
 • فرآیند فیزیولوژیک طبیعی
 • تولید اسید
 • تولید اسید کربنیک
 • تولید اسید متابولیک
 • بافر شدن اسید
 • دفع اسید
 • دفع اسید کربنیک
 • دفع اسید متابولیک
 • تفاوت های وابسته به سن
 • نوزادان و بچه ها
 • سالمندان
 • تفاوت ها و زمینه
 • اسیدوز (زیاد بودن اسید)
 • آلکالوز (اسید خیلی کم)
 • پیامدها
 • دوره زمانی مکانیسم های جبرانی
 • اختلال عملکرد سلولی و ارگان
 • ریسک فاکتورها
 • جمعیت در خطر
 • ریسک فاکتورهای افراد
 • تولید یا جذب افراطی اسید متابولیک
 • اختلال بافر اسیدی بخاطر دفع یا جذب بیکربنات
 • اختلال دفع اسید
 • انتقال غیرطبیعی یون هیدروژن به داخل سلول ها
 • بررسی و شناخت
 • شرح حال (تاریخچه)
 • یافته های معاینه
 • تست های تشخیصی
 • pH
 • فشار نسبی دی اکسید کربن (PaCO2)
 • غلظت بیکربنات
 • اضافه باز
 • درمان بالینی
 • پیشگیری اولیه
 • پیشگیری ثانویه (غربالگری)
 • مداخلات مشارکتی
 • حمایت تنفسی
 • حمایت مایعات و الکترولیت ها
 • مداخلات پرستاری مستقل
 • مفاهیم به هم مرتبط
 • مثال های بالینی
 • مثال های ویژه
 • اسیدوز تنفسی
 • آلکالوز تنفسی
 • اسیدوز متابولیک
 • آلکالوز متابولیک
 • منابع فصل

مفهوم 10 – تنظیم دما

 • تعریف
 • حوزه
 • فرآیند فیزیولوژیک طبیعی
 • تولید و حفظ دما
 • از دست دادن دما
 • کنترل دما
 • تفاوت های وابسته به سن
 • نوزادان
 • سالمندان
 • تفاوت ها و زمینه
 • تب
 • هیپرترمی
 • هیپوترمی
 • پیامدها
 • پیامدهای بالا رفتن دمای بدن
 • پیامدهای هیپوترمی
 • ریسک فاکتورها
 • جمعیت های در معرض خطر
 • نوزادان و بچه های کوچک
 • سالمندان
 • سایر گروه های جمعیتی
 • ریسک فاکتور اختلال شناختی در افراد
 • وضعیت سلامتی زمینه ای
 • ژنتیک
 • مواجهه تفریحی یا شغلی
 • بررسی و شناخت
 • تاریخچه (شرح حال)
 • یافته های معاینه
 • علائم حیاتی
 • بالا رفتن دمای بدن
 • هیپوترمی
 • درمان بالینی
 • پیشگیری اولیه
 • کنترل محیطی و پناه گرفتن
 • لباس مناسب
 • فعالیت فیزیکی
 • پیشگیری ثانویه (غربالگری)
 • مداخلات مشارکتی
 • بالا رفتن دمای بدن
 • هیپوترمی
 • مفاهیم به هم مربوط
 • مثال های بالینی
 • مثال های ویژه
 • تب
 • هیپرترمی بدخیم
 • گرمازدگی
 • هیپوترمی نوزادان نارس و شیرخوار
 • هیپوترمی ناشی از مواجهه محیطی
 • منابع فصل

مفهوم 11 – خواب

 • تعریف
 • حوزه
 • فرآیند فیزیولوژیک طبیعی
 • خواب حرکات غیر سریع چشم
 • خواب حرکت سریع چشم
 • فرآیندهای ترمیم کننده خواب
 • تفاوت های وابسته به سن
 • تفاوت ها و زمینه
 • الگوهای نامناسب خواب
 • اختلالات خواب
 • اختلالات اولیه خواب
 • اختلالات ثانویه خواب
 • پیامدها
 • ریسک فاکتورها
 • جمعیت های در خطر
 • ریسک فاکتورهای فردی
 • سابقه خانوادگی
 • رفتار فردی
 • اختلالات طبی زمینه ای
 • بررسی و شناخت
 • تاریخچه
 • یافته های معاینه
 • تست های تشخیصی
 • پلی سومنوگرام
 • یاداشت خواب
 • درمان بالینی
 • پیشگیری اولیه
 • پیشگیری ثانویه (غربالگری)
 • مداخلات مشارکتی بهداشت خواب
 • مواد فارماکولوژیک
 • رویه های تهاجمی
 • مفاهیم به هم مرتبط
 • مثال های بالینی
 • مثال های ویژه
 • بی خوابی
 • اختلالات جت لگ / کار در شیفت
 • نارکولپسی
 • آپنه انسدادی خواب
 • سندرم هیپوونتیلاسیون چاقی
 • خوابگردی
 • وحشت خواب
 • منابع فصل

مفهوم 12 – تنظیم سلولی

 • تعریف
 • حوزه
 • فرآیند فیزیولوژیک طبیعی
 • رشد و تکثیر نرمال سلول
 • تکثیر
 • تمایز
 • نظارت بر تکثیر و رشد سلولی
 • تفاوت ها و زمینه
 • نئوپلاسم خوش خیم
 • نئوپلاسم بدخیم
 • پیامدها
 • ریسک فاکتورها
 • جمعیت در خطر
 • ریسک فاکتورهای فردی
 • سن
 • کشیدن سیگار / تنباکو
 • عوامل عفونی
 • ریسک ژنتیکی
 • تابش اشعه
 • کارسینوژن ها
 • تغذیه و فعالیت جسمی
 • بررسی و شناخت
 • تاریخچه
 • یافته های معاینه
 • تست های تشخیصی
 • تست های رادیوگرافیک
 • مشاهده مستقیم
 • تست های آزمایشگاهی
 • پاتولوژی
 • دسته بندی: تعیین گرید و استیج
 • تعیین گرید تمایز سلولی
 • مرحله بندی بالینی
 • درمان بالینی
 • پیشگیری اولیه
 • پیشگیری ثانویه
 • مداخلات مشارکتی
 • جراحی
 • پرتو درمانی
 • شیمی درمانی
 • هورمون درمانی
 • درمان هدفمند
 • درمان بیولوژیک
 • پیوند مغز استخوان و سلول بنیادی خونساز
 • درمان علائم ناشی از سرطان و درمان سرطان
 • مفاهیم به هم مرتبط
 • مثال های بالینی
 • مثال های ویژه
 • سرطان پستان
 • سرطان ریه
 • سرطان پروستات
 • لوسمی لنفوستیک حاد
 • فیبروم
 • لیپوم
 • منابع فصل

مفهوم 13 – تنظیم داخل جمجمه ای

 • تعریف
 • حوزه
 • فرآیند فیزیولوژیک طبیعی
 • محفظه جمجمه/جمجمه
 • سد خونی مغز
 • مننژ
 • تنظیم خودکار
 • مایع مغزی نخاعی
 • هیپرونتیلاسیون
 • تفاوت های وابسته به سن
 • گونه ها و زمینه
 • اختلال گردش خون
 • مخاطره انتقال عصبی
 • تنظیم گلوکز
 • پاتولوژی
 • پیامدها
 • ادم مغزی
 • افزایش فشار داخل جمجمه
 • تومورهای مغزی
 • ریسک فاکتورها
 • جمعیت در خطر
 • ریسک فاکتورهای فردی
 • بررسی و شناخت
 • تاریخچه
 • یافته های معاینه
 • وضعیت روانی
 • مقیاس کمای گلاسکو
 • اعصاب جمجمه ای
 • فشار داخل جمجمه
 • اندازه گیری فشار خونرسانی مغزی
 • مقیاس سکته موسسه ملی سلامتی
 • تست های تشخیصی
 • مطالعات تصویربرداری عصبی
 • رادیوگرافی جمجمه
 • الکتروانسفالوگرام
 • بیوپسی مغز
 • لومبار پانکچر
 • درمان بالینی
 • پیشگیری اولیه
 • پیشگیری ثانویه (غربالگری)
 • مداخلات مشارکتی
 • دارو درمانی
 • مداخلات جراحی
 • بررسی و شناخت پیوسته
 • پایش فشار داخل جمجمه / فشار پرفیوژن مغزی
 • مداخلات کاهش فشار داخل جمجمه
 • مدیریت تغذیه
 • آموزش بیمار
 • توانبخشی
 • مفاهیم به هم مربوط
 • مثال های بالینی
 • مثال های ویژه
 • سکته مغزی
 • ضربه مغزی تروماتیک
 • صرع
 • بیماری آلزایمر
 • مننژیت
 • منابع فصل

دانلود نمونه رایگان جلد سوم کتاب مفاهیم حرفه پرستاری: سلامت و بیماری

دانلود فایل اندنوت منابع جلد سوم کتاب مفاهیم حرفه پرستاری: سلامت و بیماری

توضیحات تکمیلی

سال چاپ

2021

نویسنده

ژان فورنت گیدنز

مترجم

مریم امیرپور حبیب آباد ، فروغ انصاری نیک، امین حقگو، نسرین دهقانی، ملیحه رضائی، مریم علی شاپور

شابک

978-622-7855-18-0

تعداد صفحات

247 صفحه

نوع فایل

PDF

سال انتشار

بهار 1401

سایز

4.20 مگابایت

ناشر

انتشارات ترجمک

قطع

قطع وزیری

برند

ترجمک

نوع کتاب

کتاب الکترونیک

نوبت چاپ

چاپ اول

برند

انتشارات ترجمک

انتشارات ترجمک: واحد تخصصی ترجمه و چاپ کتاب های تخصصی و آکادمیک در ایران و جهان

معرفی انتشارات ترجمک

انتشارات ترجمک با مجوز رسمی نشر فیزیکی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با پروانه نشر شماره 15032 و مجوز نشر دیجیتال از مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی آمادگی دارد خدمات زیرا را به کاربران خود ارائه نماید:
 • ترجمه کتاب های تخصصی علوم پزشکی و پیراپزشکی
 • ترجمه کتاب های تخصصی فنی و مهندسی
 • نشر دیجیتال کلیه کتاب های تخصصی و عمومی
 • نشر فیزیکی (هارد کاور) کلیه کتاب های تخصصی و عمومی
 • ویراستاری و تبدیل و دیجیتال سازی کتاب های قدیمی و جدید
 • ترجمه کتاب های فارسی به انگلیسی و انتشار در خارج از کشور
 • توزیع کتاب های دیجیتال در سایت های مطرح جهانی مثل گوگل پلی و آمازون

خدمات انتشارات ترجمک

خدمات ترجمه و چاپ کتاب انتشارات ترجمک در چهار پلن مختلف عرضه می شود:
 • پلن عادی: ترجمه کتاب با قیمت عادی و در فرجه زمانی عادی
 • پلن نیمه فوری: ترجمه کتاب در یک سوم زمان عادی و با قیمت 15 درصد بیشتر
 • پلن فوری: ترجمه کتاب در یک پنجم زمان عادی و با قیمت 35 درصد بیشتر
 • پلن پریمیوم: ترجمه و نشر دیجیتال کتاب با کمترین قیمت و نزدیکترین زمان

پلن معمول ترجمه کتاب

در پلن های عادی، نیمه فوری و فوری کتاب کلمه شمار شده و بر حسب تعداد کلمات قیمت گذاری و ترجمه می شود. ترجمه مقدماتی کتاب مورد بازبینی و کنترل کیفی قرار گرفته و بعد از تایید واحد کنترل کیفی در دو قالب مایکروسافت ورد (docx) و ادوبی آکروبات (pdf) به مشتری تحویل داده می شود. ترجمک هیچ گونه تعهدی در قبال حروفچینی و انتشار کتاب ندارد.

پلن پریمیوم ترجمه کتاب

در پلن پریمیوم 60 درصد هزینه ترجمه را مشتری پرداخت کرده و 40 درصد را انتشارات ترجمک پرداخت می کند. کلیه اقدامات آماده سازی کتاب از تهیه کتاب اورجینال تا ترجمه تا تبدیل دیجیتال و انتشار به عهده ترجمک خواهد بود. مالکیت حقوق معنوی کتاب به طور کامل در اختیار و متعلق به مشتری بوده و مالکیت مادی کتاب در اختیار انتشارات ترجمک خواهد بود. درآمد کتاب به صورت 60 درصد مشتری و 40 درصد انتشارات توزیع خواهد شد. برای سفارش ترجمه و چاپ کتاب کافی است فرم ثبت سفارش را تکمیل کنید. در اسرع وقت کوردیناتور ترجمک با شما تماس گرفته و اقدامات لازم برای ترجمه و نشر کتاب شما را به عمل خواهد آورد. تذکر: پلن پریمیوم برای اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی 100 درصد رایگان می باشد.
کتابفروشی آنلاین انتشارات ترجمک

1 دیدگاه برای کتاب مفاهیم حرفه پرستاری – جلد سوم

 1. tarjomac

  برای دریافت نسخه چاپی کتاب از رسانه های اجتماعی واتساپ، تلگرام یا دایرکت اینستاگرام اقدام بفرمایید.

دیدگاه خود را بنویسید

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…