کتاب مفاهیم حرفه پرستاری – جلد ششم

(1 بررسی مشتری)

420,000 ریال

کتاب مفاهیم حرفه پرستاری برپایه بخش بندی و مضمون بندی اورجینال کتاب دسته بندی شده و هر مضمون در قالب یک جلد کتاب عرضه شده است. در کتاب مفاهیم پرستاری هر مضمون با توجه به وسعت آن، از چند مفهوم تشکیل شده است. مضامین و مفاهیم پوشش داده شده در جلد ششم کتاب شامل مفاهیم عفونت، ایمنی، التهاب و تحرک از مضامین حفاظت و تحرک می باشد.

کتابفروشی آنلاین انتشارات ترجمک

توضیحات

کتاب مفاهیم حرفه پرستاری: حفاظت و تحرک

نویسنده: ژان فورنت گیدنز
ترجمه: نسرین دهقانی ، ملیحه رضائی، مریم علی شاپور، مریم امیرپور حبیب آباد ، فروغ انصاری نیک، امین حقگو
ناشر: انتشارات ترجمک
شابک دوره: 5-13-7855-622-978
شابک جلد 6: 7-22-7855-622-978

دانلود نمونه رایگان جلد ششم کتاب مفاهیم حرفه پرستاری: حفاظت و تحرک

دانلود فایل اندنوت منابع جلد ششم کتاب مفاهیم حرفه پرستاری: حفاظت و تحرک

خرد به معنای پذیرش خطاپذیری نظرات و عقایدمان و
عدم قطعیت و ناپایداری چیزهایی است که بیشتر روی آنها حساب می کنیم.

جرارد براون (Gerard Brown)

فهرست رئوس مطالب جلد ششم کتاب مفاهیم پرستاری

 • مفهوم 24- ایمنی
 • مفهوم 25- التهاب
 • مفهوم 26- عفونت
 • مفهوم 27- تحرک
 • منابع مورد استفاده در کتاب
 • واژه نامه

مقدمه ای بر یادگیری استنباطی

یادگیری استنباطی (Conceptual Learning) بطور فزاینده ای به عنوان یک روند بزرگ در آینده آموزش و پرورش در نظر گرفته می شود (نه تنها در پرستاری، بلکه در رشته ها و حرفه های مختلف دیگر). این باور بر این پیش فرض استوار است که مفاهیم را می توان به طور اثربخش به عنوان یکپارچه ساز دسته بندی ها یا اصول یادگیری قالبی استفاده کرد، در حالی که دانش و آگاهی بطور تصاعدی افزایش می یابد.

بنابراین مفهوم (Concept) چیست؟ در بیان ساده، مفهوم اصل سازماندهی کننده یا دسته بندی اطلاعات است. مفهوم می تواند از نظر حوزه محدود یا پیچیده باشد و می تواند به عنوان پایه آموزش از پیش دبستانی تا آموزش دکتری مفید باشد. در کاربردهای پیشرفته، مفاهیم بلوک های ساختاری یا بنیان های نظری در نظر گرفته می شوند.

فراگیران می توانند با کسب درک عمیق تری از مجموعه محوری مفاهیم، شباهت ها و ویژگی های تکرار شونده را تشخیص دهند و درک کنند، تا بتوانند مفاهیم را خیلی اثربخش تر از حقایق حفظ شده بکار بگیرند. آموزش مفهومی یادگیری سنتی را وارونه می کند و برخلاف رویکرد آموزشی سنتی که بیشتر بر محتوا و حقایق تمرکز می کند، بر کلیات (مفاهیم) تمرکز می کند و سپس این درک را در موارد خاص (مثال) به کار می برد.

سازماندهی کتاب مفاهیم حرفه پرستاری

رویکرد استنباطی در پرستاری شامل بررسی مفاهیمی است که با ارائه مراقبت به بیماران در ارتباط است. مفاهیم متعددی در حرفه پرستاری قابل اعمال است. در این کتاب تلاش نشده است که همه مفاهیم پرستاری ارائه شود، همچنین مفاهیم ویژه انتخابی که در کتاب عرضه شده است بدین معنی نیست که مهمترین مفاهیم هستند. هرچند 57 مفهوم ارائه شده در این کتاب عموما در ادبیات و پیشینه پرستاری استفاده شده است یا نمایانگر پدیده های حرفه ای مهم است، مفاهیمی است که در گروه وسیعی از بیماران در گروه های سنی مختلف و در محیط های مختلف مراقبت بهداشتی بکار برده می شود. در این کتاب از یک قالب تسهیل کننده برای ارائه مفاهیم استفاده شده است و سرفصل‌های یکنواخت عمدا استفاده شده تا فراگیران بتوانند از رویکرد بصری و شهودی برای فراگیری مفاهیم استفاده کنند و همزمان تجزیه و تحلیل رسمی تر مفاهیم تقویت شود. مفاهیم در سه گروه کلی یا سه بخش بطور ویژه ارائه شده اند:

 • مفاهیم مربوط به دریافت کننده مراقبت های بهداشتی (بخش 1): مفاهیمی که به ما کمک می‌کند افرادی که مراقبت می کنیم، را درک کنیم.
 • مفاهیم سلامت و بیماری (بخش 2): مفاهیمی که به ما کمک می کند اختلالات سلامتی متعددی که بیماران در طول عمر خود تجربه می کنند، را درک کنیم.
 • مفاهیم حرفه ای پرستاری و مراقبت های بهداشتی (بخش 3): مفاهیمی که راهنمای عملکرد حرفه ای ما در زمینه مراقبت بهداشتی می باشند.

برای ایجاد چارچوب ساختاردهی شده، این سه بخش کلی در قالب مضامین دسته بندی شده و هر مضمون شامل مفاهیم مرتبط است. این رویکرد ساختار یافته درک کامل هر یک از مفاهیم و اهمیت آنها در زمینه مفاهیم مراقبت بهداشتی را ارتقا می دهد.

هر مفهوم طیف کاملی از اطلاعات را ارائه می دهد و عناوین فرعی جداگانه برای تعریف مفهوم، عوامل خطر، ارزیابی سلامت، زمینه مفهوم پرستاری و مراقبت های بهداشتی، مفاهیم مرتبط، مطالعات موردی، و مثال هایی (نمونه هایی) از مفاهیم در عمل؛ ارائه شده است. هر بخش به ایجاد درک درستی از مفهوم به عنوان یک کل کمک می کند، که به نوبه خود تکامل قضاوت بالینی را ارتقا می بخشد، یک برآیند کلیدی که دانشجویان پرستاری برای عملکرد اثربخش در محیط پیچیده مراقبت های بهداشتی امروزی به آن نیاز دارند.

ویژگی های کتاب مفاهیم حرفه پرستاری

بحث هر مفهوم شامل یک دیاگرام مفهومی یکپارچه است که به بصری سازی فرآیندهای استفهامی کمک می‌کند و همراه آن دیاگرام مفاهیم به هم مرتبط آمده است. این دیاگرام ها دانشجویان را تشویق می کند که ارتباط مهمی بین مفاهیم به هم مربوط ایجاد کنند. مطالعات موردی مثالی از بکارگیری مفهوم در زمینه مراقبت از بیمار یا عملکرد حرفه ای ارائه نموده است.

لیست وسیعی از نمونه های کاربرد مفهوم (کادرهای پایان هر فصل) ارائه شده است که براساس میزان وقوع و شیوع آن در طول عمر و در محیط های بالینی است. بخش مثال های ویژه به شرح مختصر بعضی از مهمترین نمونه ها پرداخته است. گرچه مدرسان انعطاف پذیری کامل دارند تا مفاهیم و نمونه هایی را انتخاب کنند که با موسسه و دستورالعمل تدریس خاص آنها بیشتر مناسب و هماهنگ باشد.

سئوالات تعاملی بازنگری مورد به نوعی خود-ارزشیابی برای فراگیران است تا بتوانند آموخته های خود را تست کنند. یک آزمون تعاملی نیز در وبسایت الزوایر موجود است.

بطور خلاصه، چرا باید از رویکرد استنباطی استفاده کنیم؟ تولید تصاعدی دانش و اطلاعات جدید در تمامی حوزه‌های دنیای ما (از جمله مراقبت بهداشتی و پرستاری) موجب شده است که اساسا دانستن همه اطلاعات حرفه پرستاری غیرممکن شود. مطالعه مفاهیم پرستاری برای فراگیران فرصتی فراهم می کند تا اجزای اساسی حرفه پرستاری را بدون اشباع و غرق شدن در جزئیات هر حوزه از تخصص های بالینی، فرا بگیرند. اگر مفاهیم بطور عمقی درک شوند، هنگام استفاده از آنها در حوزه های مختلف حرفه پرستاری، می توان آنها را به هم ربط داد.

رویکرد استنباطی (مفهومی) همچنین باعث پیشرفت رشته پرستاری در آینده می شود. این کتاب به عنوان یک راهنما در یادگیری مفاهیم و کاربرد آنها در حرفه پرستاری بالینی عمل می کند. رویکرد مفهومی پایه ای را برای یادگیری، تمرین بالینی و تلاش های تحقیقاتی مورد نیاز برای ادامه ایجاد دانش اساسی در رشته پرستاری فراهم می کند. رویکرد استنباطی نشانگر سفری است که تغییر را می پذیرد. بگذارید سفر آغاز شود!

طبقه بندی کتاب

کتاب مفاهیم حرفه پرستاری برپایه بخش بندی و مضمون بندی اورجینال کتاب دسته بندی شده و هر مضمون در قالب یک جلد کتاب عرضه شده است. در این کتاب هر مضمون با توجه به وسعت آن، از چند مفهوم تشکیل شده است. مضامین و مفاهیم پوشش داده شده در قالب 12 جلد کتاب به شرح زیر می باشد:

جلد1: مضمون خصیصه ها و منابع می باشد که از سه مفهوم تکامل، توانایی کارکردی و پویایی های خانوادگی تشکیل شده است.

جلد2: مضمون علائق شخصی است و از چهار مفهوم فرهنگ، معنویت، تبعیت و خود-مدیریتی تشکیل شده است.

جلد3: شامل مفاهیم سلامت و بیماری است. در جلد سوم مضمون هومئوستاز و تنظیمات بدن پوشش داده شده است و شامل شش مفهوم آب و الکترولیت ها، تعادل اسید-باز، تنظیم دمای بدن، خواب، تنظیم سلولی و تنظیم داخل جمجمه ای است.

جلد4: ادامه مفاهیم سلامت و بیماری است. در جلد چهارم مضمون هومئوستاز و تنظیمات بدن پوشش داده شده است و شامل شش مفاهیم تنظیم هورمونی، تنظیم گلوکز، تغذیه، دفع، خونرسانی و مفهوم تبادل گازی است.

جلد 5: شامل مضمون جنسیت و تولید مثل است. از مفاهیم تولید مثل و جنسیت و فعالیت جنسی تشکیل شده است.

جلد 6: مضمون محافظت و حرکت پوشش داده شده است. از مفاهیم ایمنی، التهاب، عفونت، حرکت، تمامیت بافتی، درک حسی، درد و خستگی تشکیل شده است.

جلد 7: مضمون خلق و شناخت است. از مفاهیم استرس و سازگاری، خلق و عاطفه، اضطراب، شناخت و سایکوز تشکیل شده است.

جلد 8: مضمون رفتار ناسازگار را پوشش داده است. از مفاهیم اعتیاد و خشونت بین فردی تشکیل شده است.

جلد 9: مضمون خصیصه ها و نقش های پرستار را پوشش داده است. شامل مفاهیم هویت حرفه ای، قضاوت بالینی، رهبری، اخلاقیات، آموزش بیمار و ارتقای بهداشت است.

جلد 10: مضمون توانایی و صلاحیت مراقبت را پوشش داده است. شامل مفاهیم برقراری ارتباط، همکاری، ایمنی، تکنولوژی و انفورماتیک، شواهد و مفهوم کیفیت مراقبت بهداشتی است.

جلد 11: مضمون ارائه مراقبت بهداشتی را پوشش داده است. شامل مفاهیم هماهنگی مراقبت، مراقب، مراقبت تسکینی، نابرابری های بهداشتی و مفهوم سلامت جامعه است.

جلد 12: مضمون فراساختارهای مراقبت بهداشتی را پوشش داده است و شامل مفاهیم سازمان های مراقبت بهداشتی، اقتصاد مراقبت بهداشتی، سیاست های بهداشتی، قانون مراقبت بهداشتی است.

دانلود نمونه رایگان جلد ششم کتاب مفاهیم حرفه پرستاری: حفاظت و تحرک

دانلود فایل اندنوت منابع جلد ششم کتاب مفاهیم حرفه پرستاری: حفاظت و تحرک

فهرست مندرجات جلد ششم کتاب مفاهیم حرفه پرستاری: مفاهیم حفاظت و تحرک

مفهوم 24 – ایمنی

 • تعریف
 • حوزه
 • فرآیند فیزیولوژیک طبیعی
 • پروتئین های کمپلکس سازگاری بافتی اصلی
 • ارگان های تشکیل دهنده سیستم ایمنی
 • منشاء سلول های درگیر در پاسخ ایمنی
 • لنفوسیت های B و T
 • تولید آنتی بادی
 • فاگوسیت ها
 • سیستم کمپلمان
 • عملکرد لنفوسیت در پاسخ ایمنی
 • پاسخ لنفوسیت B
 • پاسخ لنفوسیت T
 • پاسخ سیستم کمپلمان
 • عملکرد سلول های دندریتی در پاسخ ایمنی
 • تفاوت های طبیعی وابسته به سن
 • تفاوت ها و زمینه
 • پاسخ ایمنی سرکوب شده
 • پاسخ ایمنی افراطی
 • پیامدها
 • پیامدهای سرکوب ایمنی
 • پیامدهای پاسخ ایمنی افراطی
 • ریسک فاکتورها
 • پاسخ ایمنی سرکوب شده
 • سن
 • وضعیت مصون سازی نشده
 • عوامل محیطی
 • بیماری های مزمن
 • درمان های طبی
 • ژنتیک
 • رفتارهای پرخطر و مصرف مواد
 • حاملگی
 • پاسخ ایمنی افراطی
 • جنس، نژاد و قومیت
 • ژنتیک
 • مواجهه محیطی یا دارویی
 • بررسی و شناخت
 • تاریخچه (شرح حال)
 • یافته های معاینه
 • یافته های بالینی نشانگر عملکرد مطلوب ایمنی
 • یافته های بالینی: عملکرد ایمنی سرکوب شده
 • یافته های بالینی: عملکرد ایمنی افراطی
 • تست های تشخیصی
 • تست های اولیه
 • آزمایش آلرژی
 • تست های پیشرفته یا اختصاصی بیماری ها
 • تست عملکرد ارگان ها
 • درمان بالینی
 • پیشگیری اولیه
 • پیشگیری ثانویه (غربالگری)
 • مداخلات مشارکتی
 • مفاهیم به هم مرتبط
 • مثال های بالینی
 • مثال های ویژه
 • لنفومای هوچکین و غیر هوچکین
 • بیماری HIV
 • آنافیلاکسی
 • رنیت آلرژیک
 • لوپوس اریتماتوز سیستمیک
 • دیابت ملیتوس نوع 1
 • مولتیپل اسکلروز
 • منابع فصل

مفهوم 25 – التهاب

 • تعریف
 • حوزه
 • فرآیند فیزیولوژیک طبیعی
 • التهاب حاد
 • التهاب مزمن
 • تفاوت های وابسته به سن
 • تفاوت ها و زمینه
 • پیامدها
 • ریسک فاکتورها
 • جمعیت های در خطر
 • ریسک فاکتورهای فردی
 • بررسی و شناخت
 • تاریخچه (شرح حال)
 • یافته های معاینه
 • تست های تشخیصی
 • آزمایشات خون
 • رادیوگرافی و آزمایشات دیگر
 • درمان بالینی
 • پیشگیری اولیه
 • پیشگیری ثانویه (غربالگری)
 • مداخلات مشارکتی
 • استراحت، یخ، کمپرس و بالا بردن
 • دستگاه های بی حرکت کردن
 • مواد فارماکولوژیک
 • داروهای استروئیدی
 • داروهای ضد التهاب غیراستروئیدی
 • DNA نوترکیب و آنتی بادی های مونوکلونال
 • تب برها
 • مسکن ها
 • داروهای ضد میکروبی
 • مفاهیم مرتبط
 • مثال های بالینی
 • مثال های ویژه
 • برونشیت
 • گاستروانتریت
 • آترواسکلروز
 • سیروز
 • آسم
 • آرتریت روماتوئید
 • منابع فصل

مفهوم 26 – عفونت

 • تعریف
 • حوزه
 • عفونت های باکتریال
 • عفونت های ویرال
 • عفونت های قارچی
 • عفونت های تک یاخته ها/ انگلی
 • سایر انواع عفونت
 • فرآیند فیزیولوژیک نرمال
 • فرآیند عفونت
 • تهاجم پاتوژن
 • تفاوت های وابسته به سن
 • تفاوت ها و زمینه
 • پیامدها
 • عفونت مقاوم یا درمان نشده
 • جبران سیستم عروقی، کلیوی و عصبی
 • جبران تنفسی
 • نارسایی چند سیستمی
 • ریسک فاکتورها
 • جمعیت های در خطر
 • ریسک فاکتورهای فردی
 • میزبان در معرض خطر به دلیل نقص ایمنی
 • مخاطره میزبان به دلیل بیماری مزمن
 • شرایط محیطی
 • بررسی و شناخت
 • تاریخچه (شرح حال)
 • یافته های معاینه
 • تست های تشخیصی
 • تست های آزمایشگاهی
 • تست های رادیوگرافیک
 • درمان بالینی
 • پیشگیری اولیه
 • بهداشت دست و احتیاطات استاندارد
 • مصون سازی (واکسیناسیون)
 • پیشگیری ثانویه (غربالگری)
 • مداخلات مشارکتی
 • داروهای ضد میکروبی
 • مفاهیم به هم مرتبط
 • مثال های بالینی
 • مثال های ویژه
 • پنومونی
 • التهاب ملتحمه
 • عفونت گوش میانی
 • هپاتیت
 • پاپیلوماویروس انسانی
 • منابع فصل

مفهوم 27 – تحرک

 • تعریف
 • حوزه
 • فرآیند فیزیولوژیک نرمال
 • سیستم عصبی
 • سیستم عضلانی اسکلتی
 • استخوان ها
 • مفاصل
 • عضلات
 • تفاوت های وابسته به سن
 • تفاوت ها و زمینه
 • پیامدها
 • عوارض قلبی عروقی
 • عوارض تنفسی
 • عوارض عضلانی اسکلتی
 • سیستم پوششی
 • عوارض گوارشی
 • عوارض ادراری
 • اثرات روانشناختی
 • ریسک فاکتورها
 • جمعیت های در خطر
 • ریسک فاکتورهای فردی
 • بررسی و شناخت
 • تاریخچه (شرح حال)
 • یافته های معاینه
 • تست های تشخیصی
 • تشخیص های رادیوگرافیک
 • سایر تست های تشخیصی
 • درمان بالینی
 • پیشگیری اولیه
 • پیشگیری ثانویه (غربالگری)
 • مداخلات مشارکتی
 • مراقبت از بیمار بی حرکت
 • ورزش درمانی
 • عوامل فارماکولوژیک
 • مداخلات جراحی
 • بی حرکت کردن
 • وسایل کمکی و فناوری جابجایی بیمار
 • سایر روش های درمانی
 • مفاهیم مرتبط
 • مثال های بالینی
 • مثال های ویژه
 • استئوآرتریت
 • آرتریت روماتوئید
 • آرتریت ایدیوپاتیک جوانان
 • شکستگی استخوان
 • بیماری پارکینسون
 • آسیب نخاعی
 • کمر درد
 • منابع فصل
 • منابع مورد استفاده در کتاب
 • واژگان

دانلود نمونه رایگان جلد ششم کتاب مفاهیم حرفه پرستاری: حفاظت و تحرک

دانلود فایل اندنوت منابع جلد ششم کتاب مفاهیم حرفه پرستاری: حفاظت و تحرک

توضیحات تکمیلی

سال چاپ

2021

نویسنده

ژان فورنت گیدنز

مترجم

نسرین دهقانی ، ملیحه رضائی، مریم علی شاپور، مریم امیرپور حبیب آباد ، فروغ انصاری نیک، امین حقگو

شابک

978-622-7855-22-7

تعداد صفحات

162 صفحه

نوع فایل

PDF

سال انتشار

بهار 1401

سایز

2.97 مگابایت

ناشر

انتشارات ترجمک

قطع

قطع وزیری

برند

ترجمک

نوع کتاب

کتاب الکترونیک

نوبت چاپ

چاپ اول

برند

انتشارات ترجمک

انتشارات ترجمک: واحد تخصصی ترجمه و چاپ کتاب های تخصصی و آکادمیک در ایران و جهان

معرفی انتشارات ترجمک

انتشارات ترجمک با مجوز رسمی نشر فیزیکی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با پروانه نشر شماره 15032 و مجوز نشر دیجیتال از مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی آمادگی دارد خدمات زیرا را به کاربران خود ارائه نماید:
 • ترجمه کتاب های تخصصی علوم پزشکی و پیراپزشکی
 • ترجمه کتاب های تخصصی فنی و مهندسی
 • نشر دیجیتال کلیه کتاب های تخصصی و عمومی
 • نشر فیزیکی (هارد کاور) کلیه کتاب های تخصصی و عمومی
 • ویراستاری و تبدیل و دیجیتال سازی کتاب های قدیمی و جدید
 • ترجمه کتاب های فارسی به انگلیسی و انتشار در خارج از کشور
 • توزیع کتاب های دیجیتال در سایت های مطرح جهانی مثل گوگل پلی و آمازون

خدمات انتشارات ترجمک

خدمات ترجمه و چاپ کتاب انتشارات ترجمک در چهار پلن مختلف عرضه می شود:
 • پلن عادی: ترجمه کتاب با قیمت عادی و در فرجه زمانی عادی
 • پلن نیمه فوری: ترجمه کتاب در یک سوم زمان عادی و با قیمت 15 درصد بیشتر
 • پلن فوری: ترجمه کتاب در یک پنجم زمان عادی و با قیمت 35 درصد بیشتر
 • پلن پریمیوم: ترجمه و نشر دیجیتال کتاب با کمترین قیمت و نزدیکترین زمان

پلن معمول ترجمه کتاب

در پلن های عادی، نیمه فوری و فوری کتاب کلمه شمار شده و بر حسب تعداد کلمات قیمت گذاری و ترجمه می شود. ترجمه مقدماتی کتاب مورد بازبینی و کنترل کیفی قرار گرفته و بعد از تایید واحد کنترل کیفی در دو قالب مایکروسافت ورد (docx) و ادوبی آکروبات (pdf) به مشتری تحویل داده می شود. ترجمک هیچ گونه تعهدی در قبال حروفچینی و انتشار کتاب ندارد.

پلن پریمیوم ترجمه کتاب

در پلن پریمیوم 60 درصد هزینه ترجمه را مشتری پرداخت کرده و 40 درصد را انتشارات ترجمک پرداخت می کند. کلیه اقدامات آماده سازی کتاب از تهیه کتاب اورجینال تا ترجمه تا تبدیل دیجیتال و انتشار به عهده ترجمک خواهد بود. مالکیت حقوق معنوی کتاب به طور کامل در اختیار و متعلق به مشتری بوده و مالکیت مادی کتاب در اختیار انتشارات ترجمک خواهد بود. درآمد کتاب به صورت 60 درصد مشتری و 40 درصد انتشارات توزیع خواهد شد. برای سفارش ترجمه و چاپ کتاب کافی است فرم ثبت سفارش را تکمیل کنید. در اسرع وقت کوردیناتور ترجمک با شما تماس گرفته و اقدامات لازم برای ترجمه و نشر کتاب شما را به عمل خواهد آورد. تذکر: پلن پریمیوم برای اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی 100 درصد رایگان می باشد.
کتابفروشی آنلاین انتشارات ترجمک

1 دیدگاه برای کتاب مفاهیم حرفه پرستاری – جلد ششم

 1. tarjomac

  برای سفارش نسخه فیزیکی کتاب لطفا از رسانه های اجتماعی واتساپ، تلگرام یا دایرکت اینستاگرام ترجمک اقدام بفرمایید.

دیدگاه خود را بنویسید

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…