کتاب مفاهیم حرفه پرستاری – جلد پنجم

(1 بررسی مشتری)

450,000 ریال

کتاب مفاهیم حرفه پرستاری برپایه بخش بندی و مضمون بندی اورجینال کتاب دسته بندی شده و هر مضمون در قالب یک جلد کتاب عرضه شده است. در کتاب مفاهیم پرستاری هر مضمون با توجه به وسعت آن، از چند مفهوم تشکیل شده است. مضامین و مفاهیم پوشش داده شده در جلد پنجم کتاب شامل مفاهیم تولید مثل، فعالیت جنسی و سکسوالیتی، اعتیاد، خشونت بین فردی از مضامین جنسیت و رفتار ناسازگار می باشد.

کتابفروشی آنلاین انتشارات ترجمک

توضیحات

کتاب مفاهیم حرفه پرستاری: تولید مثل، جنسیت و رفتار ناسازگار

نویسنده: ژان فورنت گیدنز

ترجمه: ملیحه رضائی، مریم علی شاپور، مریم امیرپور حبیب آباد ، فروغ انصاری نیک، امین حقگو، نسرین دهقانی

ناشر: انتشارات ترجمک

شابک دوره: 5-13-7855-622-978

شابک جلد 5: 0-21-7855-622-978

دانلود نمونه رایگان جلد پنجم کتاب مفاهیم حرفه پرستاری: تولید مثل، جنسیت و رفتار ناسازگار

دانلود فایل اندنوت منابع جلد پنجم کتاب مفاهیم حرفه پرستاری: تولید مثل، جنسیت و رفتار ناسازگار

خرد به معنای پذیرش خطاپذیری نظرات و عقایدمان و
عدم قطعیت و ناپایداری چیزهایی است که بیشتر روی آنها حساب می کنیم.

جرارد براون (Gerard Brown)

فهرست رئوس مطالب جلد پنجم کتاب مفاهیم پرستاری

 • مفهوم 20- تولید مثل
 • مفهوم 21- فعالیت جنسی
 • مفهوم 22- اعتیاد
 • مفهوم 23- خشونت بین فردی
 • منابع مورد استفاده در کتاب
 • واژه نامه

مقدمه ای بر یادگیری استنباطی

یادگیری استنباطی (Conceptual Learning) بطور فزاینده ای به عنوان یک روند بزرگ در آینده آموزش و پرورش در نظر گرفته می شود (نه تنها در پرستاری، بلکه در رشته ها و حرفه های مختلف دیگر). این باور بر این پیش فرض استوار است که مفاهیم را می توان به طور اثربخش به عنوان یکپارچه ساز دسته بندی ها یا اصول یادگیری قالبی استفاده کرد، در حالی که دانش و آگاهی بطور تصاعدی افزایش می یابد.

بنابراین مفهوم (Concept) چیست؟ در بیان ساده، مفهوم اصل سازماندهی کننده یا دسته بندی اطلاعات است. مفهوم می تواند از نظر حوزه محدود یا پیچیده باشد و می تواند به عنوان پایه آموزش از پیش دبستانی تا آموزش دکتری مفید باشد. در کاربردهای پیشرفته، مفاهیم بلوک های ساختاری یا بنیان های نظری در نظر گرفته می شوند.

فراگیران می توانند با کسب درک عمیق تری از مجموعه محوری مفاهیم، شباهت ها و ویژگی های تکرار شونده را تشخیص دهند و درک کنند، تا بتوانند مفاهیم را خیلی اثربخش تر از حقایق حفظ شده بکار بگیرند. آموزش مفهومی یادگیری سنتی را وارونه می کند و برخلاف رویکرد آموزشی سنتی که بیشتر بر محتوا و حقایق تمرکز می کند، بر کلیات (مفاهیم) تمرکز می کند و سپس این درک را در موارد خاص (مثال) به کار می برد.

سازماندهی کتاب مفاهیم حرفه پرستاری

رویکرد استنباطی در پرستاری شامل بررسی مفاهیمی است که با ارائه مراقبت به بیماران در ارتباط است. مفاهیم متعددی در حرفه پرستاری قابل اعمال است. در این کتاب تلاش نشده است که همه مفاهیم پرستاری ارائه شود، همچنین مفاهیم ویژه انتخابی که در کتاب عرضه شده است بدین معنی نیست که مهمترین مفاهیم هستند. هرچند 57 مفهوم ارائه شده در این کتاب عموما در ادبیات و پیشینه پرستاری استفاده شده است یا نمایانگر پدیده های حرفه ای مهم است، مفاهیمی است که در گروه وسیعی از بیماران در گروه های سنی مختلف و در محیط های مختلف مراقبت بهداشتی بکار برده می شود. در این کتاب از یک قالب تسهیل کننده برای ارائه مفاهیم استفاده شده است و سرفصل‌های یکنواخت عمدا استفاده شده تا فراگیران بتوانند از رویکرد بصری و شهودی برای فراگیری مفاهیم استفاده کنند و همزمان تجزیه و تحلیل رسمی تر مفاهیم تقویت شود. مفاهیم در سه گروه کلی یا سه بخش بطور ویژه ارائه شده اند:

 • مفاهیم مربوط به دریافت کننده مراقبت های بهداشتی (بخش 1): مفاهیمی که به ما کمک می‌کند افرادی که مراقبت می کنیم، را درک کنیم.
 • مفاهیم سلامت و بیماری (بخش 2): مفاهیمی که به ما کمک می کند اختلالات سلامتی متعددی که بیماران در طول عمر خود تجربه می کنند، را درک کنیم.
 • مفاهیم حرفه ای پرستاری و مراقبت های بهداشتی (بخش 3): مفاهیمی که راهنمای عملکرد حرفه ای ما در زمینه مراقبت بهداشتی می باشند.

برای ایجاد چارچوب ساختاردهی شده، این سه بخش کلی در قالب مضامین دسته بندی شده و هر مضمون شامل مفاهیم مرتبط است. این رویکرد ساختار یافته درک کامل هر یک از مفاهیم و اهمیت آنها در زمینه مفاهیم مراقبت بهداشتی را ارتقا می دهد.

هر مفهوم طیف کاملی از اطلاعات را ارائه می دهد و عناوین فرعی جداگانه برای تعریف مفهوم، عوامل خطر، ارزیابی سلامت، زمینه مفهوم پرستاری و مراقبت های بهداشتی، مفاهیم مرتبط، مطالعات موردی، و مثال هایی (نمونه هایی) از مفاهیم در عمل؛ ارائه شده است. هر بخش به ایجاد درک درستی از مفهوم به عنوان یک کل کمک می کند، که به نوبه خود تکامل قضاوت بالینی را ارتقا می بخشد، یک برآیند کلیدی که دانشجویان پرستاری برای عملکرد اثربخش در محیط پیچیده مراقبت های بهداشتی امروزی به آن نیاز دارند.

ویژگی های کتاب مفاهیم حرفه پرستاری

بحث هر مفهوم شامل یک دیاگرام مفهومی یکپارچه است که به بصری سازی فرآیندهای استفهامی کمک می‌کند و همراه آن دیاگرام مفاهیم به هم مرتبط آمده است. این دیاگرام ها دانشجویان را تشویق می کند که ارتباط مهمی بین مفاهیم به هم مربوط ایجاد کنند. مطالعات موردی مثالی از بکارگیری مفهوم در زمینه مراقبت از بیمار یا عملکرد حرفه ای ارائه نموده است.

لیست وسیعی از نمونه های کاربرد مفهوم (کادرهای پایان هر فصل) ارائه شده است که براساس میزان وقوع و شیوع آن در طول عمر و در محیط های بالینی است. بخش مثال های ویژه به شرح مختصر بعضی از مهمترین نمونه ها پرداخته است. گرچه مدرسان انعطاف پذیری کامل دارند تا مفاهیم و نمونه هایی را انتخاب کنند که با موسسه و دستورالعمل تدریس خاص آنها بیشتر مناسب و هماهنگ باشد.

سئوالات تعاملی بازنگری مورد به نوعی خود-ارزشیابی برای فراگیران است تا بتوانند آموخته های خود را تست کنند. یک آزمون تعاملی نیز در وبسایت الزوایر موجود است.

بطور خلاصه، چرا باید از رویکرد استنباطی استفاده کنیم؟ تولید تصاعدی دانش و اطلاعات جدید در تمامی حوزه‌های دنیای ما (از جمله مراقبت بهداشتی و پرستاری) موجب شده است که اساسا دانستن همه اطلاعات حرفه پرستاری غیرممکن شود. مطالعه مفاهیم پرستاری برای فراگیران فرصتی فراهم می کند تا اجزای اساسی حرفه پرستاری را بدون اشباع و غرق شدن در جزئیات هر حوزه از تخصص های بالینی، فرا بگیرند. اگر مفاهیم بطور عمقی درک شوند، هنگام استفاده از آنها در حوزه های مختلف حرفه پرستاری، می توان آنها را به هم ربط داد.

رویکرد استنباطی (مفهومی) همچنین باعث پیشرفت رشته پرستاری در آینده می شود. این کتاب به عنوان یک راهنما در یادگیری مفاهیم و کاربرد آنها در حرفه پرستاری بالینی عمل می کند. رویکرد مفهومی پایه ای را برای یادگیری، تمرین بالینی و تلاش های تحقیقاتی مورد نیاز برای ادامه ایجاد دانش اساسی در رشته پرستاری فراهم می کند. رویکرد استنباطی نشانگر سفری است که تغییر را می پذیرد. بگذارید سفر آغاز شود!

طبقه بندی کتاب

کتاب مفاهیم حرفه پرستاری برپایه بخش بندی و مضمون بندی اورجینال کتاب دسته بندی شده و هر مضمون در قالب یک جلد کتاب عرضه شده است. در این کتاب هر مضمون با توجه به وسعت آن، از چند مفهوم تشکیل شده است. مضامین و مفاهیم پوشش داده شده در قالب 12 جلد کتاب به شرح زیر می باشد:

جلد1: مضمون خصیصه ها و منابع می باشد که از سه مفهوم تکامل، توانایی کارکردی و پویایی های خانوادگی تشکیل شده است.

جلد2: مضمون علائق شخصی است و از چهار مفهوم فرهنگ، معنویت، تبعیت و خود-مدیریتی تشکیل شده است.

جلد3: شامل مفاهیم سلامت و بیماری است. در جلد سوم مضمون هومئوستاز و تنظیمات بدن پوشش داده شده است و شامل شش مفهوم آب و الکترولیت ها، تعادل اسید-باز، تنظیم دمای بدن، خواب، تنظیم سلولی و تنظیم داخل جمجمه ای است.

جلد4: ادامه مفاهیم سلامت و بیماری است. در جلد چهارم مضمون هومئوستاز و تنظیمات بدن پوشش داده شده است و شامل شش مفاهیم تنظیم هورمونی، تنظیم گلوکز، تغذیه، دفع، خونرسانی و مفهوم تبادل گازی است.

جلد 5: شامل مضمون جنسیت و تولید مثل است. از مفاهیم تولید مثل و جنسیت و فعالیت جنسی تشکیل شده است.

جلد 6: مضمون محافظت و حرکت پوشش داده شده است. از مفاهیم ایمنی، التهاب، عفونت، حرکت، تمامیت بافتی، درک حسی، درد و خستگی تشکیل شده است.

جلد 7: مضمون خلق و شناخت است. از مفاهیم استرس و سازگاری، خلق و عاطفه، اضطراب، شناخت و سایکوز تشکیل شده است.

جلد 8: مضمون رفتار ناسازگار را پوشش داده است. از مفاهیم اعتیاد و خشونت بین فردی تشکیل شده است.

جلد 9: مضمون خصیصه ها و نقش های پرستار را پوشش داده است. شامل مفاهیم هویت حرفه ای، قضاوت بالینی، رهبری، اخلاقیات، آموزش بیمار و ارتقای بهداشت است.

جلد 10: مضمون توانایی و صلاحیت مراقبت را پوشش داده است. شامل مفاهیم برقراری ارتباط، همکاری، ایمنی، تکنولوژی و انفورماتیک، شواهد و مفهوم کیفیت مراقبت بهداشتی است.

جلد 11: مضمون ارائه مراقبت بهداشتی را پوشش داده است. شامل مفاهیم هماهنگی مراقبت، مراقب، مراقبت تسکینی، نابرابری های بهداشتی و مفهوم سلامت جامعه است.

جلد 12: مضمون فراساختارهای مراقبت بهداشتی را پوشش داده است و شامل مفاهیم سازمان های مراقبت بهداشتی، اقتصاد مراقبت بهداشتی، سیاست های بهداشتی، قانون مراقبت بهداشتی است.

دانلود نمونه رایگان جلد پنجم کتاب مفاهیم حرفه پرستاری: تولید مثل، جنسیت و رفتار ناسازگار

دانلود فایل اندنوت منابع جلد پنجم کتاب مفاهیم حرفه پرستاری: تولید مثل، جنسیت و رفتار ناسازگار

فهرست مندرجات جلد پنجم کتاب مفاهیم حرفه پرستاری: مفاهیم تولید مثل، جنسیت و رفتار ناسازگار

مفهوم 20 – تولید مثل

 • تعریف
 • حوزه
 • وضعیت غیر حامله
 • وضعیت حامله
 • فرآیند فیزیولوژیک طبیعی
 • تشکیل سلول های تولید مثل
 • اووژنز (تشکیل تخمک)
 • اسپرماتوژنز (تشکیل اسپرم)
 • سیکل قاعدگی و تخمک گذاری
 • حاملگی
 • لقاح
 • لانه گزینی
 • دوره رویانی
 • دوره جنینی
 • تفاوت ها و زمینه
 • نازایی
 • حفظ حاملگی و بهینه سازی رشد و تکامل جنین
 • حاملگی ناخواسته
 • پیامدها
 • ریسک فاکتورها
 • جمعیت های در خطر
 • ریسک فاکتورهای فردی
 • عوامل بیوفیزیک
 • عوامل روانی اجتماعی
 • عوامل اجتماعی دموگرافیک
 • عوامل محیطی
 • بررسی و شناخت
 • تاریخچه (شرح حال)
 • یافته های معاینه
 • تست های تشخیصی
 • پایش حاملگی
 • درمان بالینی
 • پیشگیری اولیه
 • پیشگیری ثانویه (غربالگری)
 • مداخلات مشارکتی
 • مدیریت حاملگی های پرخطر
 • فناوری های کمکی باروری
 • سقط جنین
 • مفاهیم مرتبط
 • مثال های بالینی
 • مثال های ویژه
 • دیابت ملیتوس بارداری
 • پره اکلامپسی
 • خونریزی پس از زایمان
 • دیستوشی شانه
 • منابع فصل

مفهوم 21 – فعالیت جنسی

 • تعریف
 • حوزه
 • فرآیند فیزیولوژیک طبیعی
 • پاسخ جنسی
 • انگیزه
 • تحریک
 • احتقان اندام تناسلی
 • ارگاسم
 • تفکیک
 • تفاوت های وابسته به سن
 • دوران بچگی (تولد تا 7 سالگی)
 • پیش نوجوانی (8 تا 12 سال)
 • نوجوانی (سنین 13 تا 19 سال)
 • بزرگسالی (20 ساله و بالاتر)
 • نگرش ها و رفتارهای جنسی مثبت
 • تفاوت ها و زمینه
 • اتیولوژی اختلالات جنسی
 • عوامل فیزیولوژیک
 • عوامل روانشناختی
 • عوامل بلوغی
 • عوامل محیطی
 • عفونت های منتقله جنسی
 • اختلالات جنسی زنان
 • اختلالات جنسی مردانه
 • پیامدها
 • ریسک فاکتورها
 • جمعیت های در خطر
 • نوجوانان
 • معلولیت ها: شناختی، تکاملی و جسمی
 • گرایش و هویت جنسی: لزبین، گی، دو جنسی، تراجنسی و کویر
 • ریسک فاکتورهای فردی
 • رفتارهای پر خطر
 • اختلالات طبی زمینه ای و داروها
 • بررسی و شناخت
 • تاریخچه (شرح حال)
 • یافته های معاینات
 • معاینه فیزیکی زن
 • معاینه فیزیکی مرد
 • تست های تشخیصی
 • درمان بالینی
 • پیشگیری اولیه
 • پیشگیری ثانویه (غربالگری)
 • غربالگری عفونت های منتقله جنسی
 • غربالگری خشونت محارم
 • مداخلات مشارکتی
 • دارو درمانی
 • رویه های جراحی
 • درمان شناختی – رفتاری
 • سایر مداخلات
 • مفاهیم مرتبط
 • مثال های بالینی
 • مثال های ویژه
 • نقص عملکرد نعوظی
 • یائسگی
 • پرولاپس احشای لگنی
 • خشونت محارم
 • خشونت جنسی
 • اینترسکس (بین جنسی)
 • منابع فصل

مفهوم 22 – اعتیاد

 • تعریف
 • حوزه
 • فرآیند فیزیولوژیک نرمال
 • تفاوت ها و زمینه ها
 • اعتیاد به مواد
 • اختلالات ناشی از مواد
 • اختلالات مصرف مواد
 • اعتیاد رفتاری
 • پیامدها
 • ریسک فاکتورها
 • شیوع
 • سوء مصرف مواد در بین پرستاران
 • بررسی و شناخت
 • تاریخچه (شرح حال)
 • تحمل و ترک
 • فریب خود و دیگران (انکار)
 • عود (از دست دادن اراده)
 • معاینه فیزیکی
 • تست های تشخیصی
 • درمان بالینی
 • پیشگیری اولیه
 • بهداشت جامعه
 • راهبردهای سازشی مثبت فردی
 • پیشگیری ثانویه (غربالگری)
 • مداخلات مشارکتی
 • درمان اورژانسی
 • اوردوز مخدرها
 • سندرم حاد ترک الکل
 • آنسفالوپاتی ورنیکه و سندرم کورساکوف
 • بهبودی از سوء مصرف مواد: درمان غیر اورژانسی اعتیاد
 • مصاحبه انگیزشی
 • دارودرمانی در ریکاوری سوء مصرف مواد
 • اختلالات هم وقوع
 • مفاهیم به هم مربوط
 • مثال های بالینی
 • مثال های ویژه
 • اختلال مصرف تنباکو و ترک تنباکو
 • مسمومیت الکل
 • اختلال مصرف الکل
 • اختلال مصرف مخدرها
 • اختلال قمار بازی
 • منابع فصل

مفهوم 23 – خشونت بین فردی

 • تعریف
 • حوزه
 • گونه ها و زمینه
 • کودک آزاری و غفلت
 • سالمند آزاری و غفلت
 • خشونت جوانان
 • زورگویی
 • خشونت جنسی
 • پیامدها
 • پیامدهای جسمی
 • پیامدهای بهداشت روان
 • پیامدهای زورگویی
 • پیامدهای خشونت بین فردی تجربه شده توسط نوزادان و بچه ها
 • ریسک فاکتورها
 • جمعیت های در معرض خطر
 • نوزادان و کودکان
 • سالمندان
 • جنسیت
 • ریسک فاکتورهای فردی
 • مصرف مواد
 • اختلالات بهداشت روان
 • قرار گرفتن در معرض خشونت در بچگی
 • عوامل اجتماعی فرهنگی
 • بررسی و شناخت
 • تاریخچه (شرح حال)
 • یافته های معاینه
 • درمان بالینی
 • پیشگیری اولیه
 • پیشگیری ثانویه (غربالگری)
 • مداخلات مشارکتی
 • مفاهیم مرتبط
 • مثال های بالینی
 • مثال های ویژه
 • کودک آزاری
 • بی توجهی یا غفلت
 • زورگویی
 • خشونت جوانان
 • خشونت محارم
 • خشونت جنسی
 • سالمند آزاری
 • منابع فصل
 • منابع مورد استفاده در کتاب
 • واژگان

دانلود نمونه رایگان جلد پنجم کتاب مفاهیم حرفه پرستاری: تولید مثل، جنسیت و رفتار ناسازگار

دانلود فایل اندنوت منابع جلد پنجم کتاب مفاهیم حرفه پرستاری: تولید مثل، جنسیت و رفتار ناسازگار

توضیحات تکمیلی

سال چاپ

2021

نویسنده

ژان فورنت گیدنز

مترجم

ملیحه رضائی، مریم علی شاپور، مریم امیرپور حبیب آباد ، فروغ انصاری نیک، امین حقگو، نسرین دهقانی

شابک

978-622-7855-21-0

تعداد صفحات

176 صفحه

نوع فایل

PDF

سال انتشار

بهار 1401

سایز

2.97 مگابایت

ناشر

انتشارات ترجمک

قطع

قطع وزیری

برند

ترجمک

نوع کتاب

کتاب الکترونیک

نوبت چاپ

چاپ اول

برند

انتشارات ترجمک

انتشارات ترجمک: واحد تخصصی ترجمه و چاپ کتاب های تخصصی و آکادمیک در ایران و جهان

معرفی انتشارات ترجمک

انتشارات ترجمک با مجوز رسمی نشر فیزیکی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با پروانه نشر شماره 15032 و مجوز نشر دیجیتال از مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی آمادگی دارد خدمات زیرا را به کاربران خود ارائه نماید:
 • ترجمه کتاب های تخصصی علوم پزشکی و پیراپزشکی
 • ترجمه کتاب های تخصصی فنی و مهندسی
 • نشر دیجیتال کلیه کتاب های تخصصی و عمومی
 • نشر فیزیکی (هارد کاور) کلیه کتاب های تخصصی و عمومی
 • ویراستاری و تبدیل و دیجیتال سازی کتاب های قدیمی و جدید
 • ترجمه کتاب های فارسی به انگلیسی و انتشار در خارج از کشور
 • توزیع کتاب های دیجیتال در سایت های مطرح جهانی مثل گوگل پلی و آمازون

خدمات انتشارات ترجمک

خدمات ترجمه و چاپ کتاب انتشارات ترجمک در چهار پلن مختلف عرضه می شود:
 • پلن عادی: ترجمه کتاب با قیمت عادی و در فرجه زمانی عادی
 • پلن نیمه فوری: ترجمه کتاب در یک سوم زمان عادی و با قیمت 15 درصد بیشتر
 • پلن فوری: ترجمه کتاب در یک پنجم زمان عادی و با قیمت 35 درصد بیشتر
 • پلن پریمیوم: ترجمه و نشر دیجیتال کتاب با کمترین قیمت و نزدیکترین زمان

پلن معمول ترجمه کتاب

در پلن های عادی، نیمه فوری و فوری کتاب کلمه شمار شده و بر حسب تعداد کلمات قیمت گذاری و ترجمه می شود. ترجمه مقدماتی کتاب مورد بازبینی و کنترل کیفی قرار گرفته و بعد از تایید واحد کنترل کیفی در دو قالب مایکروسافت ورد (docx) و ادوبی آکروبات (pdf) به مشتری تحویل داده می شود. ترجمک هیچ گونه تعهدی در قبال حروفچینی و انتشار کتاب ندارد.

پلن پریمیوم ترجمه کتاب

در پلن پریمیوم 60 درصد هزینه ترجمه را مشتری پرداخت کرده و 40 درصد را انتشارات ترجمک پرداخت می کند. کلیه اقدامات آماده سازی کتاب از تهیه کتاب اورجینال تا ترجمه تا تبدیل دیجیتال و انتشار به عهده ترجمک خواهد بود. مالکیت حقوق معنوی کتاب به طور کامل در اختیار و متعلق به مشتری بوده و مالکیت مادی کتاب در اختیار انتشارات ترجمک خواهد بود. درآمد کتاب به صورت 60 درصد مشتری و 40 درصد انتشارات توزیع خواهد شد. برای سفارش ترجمه و چاپ کتاب کافی است فرم ثبت سفارش را تکمیل کنید. در اسرع وقت کوردیناتور ترجمک با شما تماس گرفته و اقدامات لازم برای ترجمه و نشر کتاب شما را به عمل خواهد آورد. تذکر: پلن پریمیوم برای اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی 100 درصد رایگان می باشد.
کتابفروشی آنلاین انتشارات ترجمک

1 دیدگاه برای کتاب مفاهیم حرفه پرستاری – جلد پنجم

 1. tarjomac

  برای دریافت نسخه فیزیکی از طریق رسانه های اجتماعی واتساپ، تلگرام یا دایرکت اینستاگرام اقدام بفرمایید.

دیدگاه خود را بنویسید

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…