کتاب پرستاری بهداشت روان – جلد شش

(2 بررسی مشتری)

600,000 ریال

تعداد فروش: 3

جلد ششم کتاب پرستاری بهداشت روان (ترجمه روانپرستاری شیلا ویدبک ۲۰۲۰، چاپ هشتم) در چهار فصل جامع به بحث نظری در مورد مراقبت پرستاری اختلالات روانی شامل بیماری علامت جسمانی، اختلالات ایذایی، اختلالات شناختی و اختلالات عصبی تکاملی پرداخته است. کتاب روان پرستاری شیلا ویدبک به عنوان منبع آزمون ورودی کارشناسی ارشد ناپیوسته پرستاری معرفی شده است. دانلود کتاب روان پرستاری ۲۰۲۱ .

کتابفروشی آنلاین انتشارات ترجمک

توضیحات

پرستاری بهداشت روان: مراقبت پرستاری اختلالات روانی

شیلا ال. ویدبک – چاپ هشتم، ۲۰۲۰

ترجمه: سالار داسدار

شامل بیماری علامت جسمانی، اختلالات ایذایی، اختلالات شناختی و اختلالات عصبی تکاملی

منبع مصوب آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته پرستاری سال 1402-1403

کتاب پرستاری بهداشت روان ترجمه بخش ششم از چاپ هشتم (۲۰۲۰) کتاب روان پرستاری، نوشته شیلا ویدبک می باشد. مخاطبان این کتاب را دانشجویان، دانش آموختگان، اساتید و صاحبنظران رشته پرستاری و گرایش های آن و کسانی که قصد دارند در آزمون ورودی کارشناسی ارشد ناپیوسته پرستاری شرکت کنند، می باشد. هرچند مطلب جامع و کامل بوده و دانشجویان سایر رشته های گروه علوم پزشکی نیز می توانند از آن بهره ببرند. راهنمای کتاب پرستاری بهداشت روان – جلد ششم را برای آشنایی با کتاب و مندرجات کتاب مطالعه کنید.

دانلود نمونه رایگان کتاب روانپرستاری: مراقبت پرستاری اختلالات روانی

دانلود رایگان فایل اندنوت منابع کتاب روانپرستاری: مراقبت پرستاری اختلالات روانی

مطالب کتاب روان پرستاری حاضر جایگزین طرح معاینه، تشخیص یا درمان هیچ کسی نیست. بیماران و افراد نیازمند مراقبت های روانشناختی بایستی توسط متخصصان امر معاینه و تحت درمان قرار گیرند. در این بین بایستی بررسی و شناخت منحصر به فرد هر بیمار با توجه به سن، وزن، جنس، وضعیت فعلی و تاریخچه قبلی، تاریخچه دارویی، نتایج آزمایشات و تست های تشخیصی و عوامل منحصر دیگر که مختص فرد بیمار است، انجام شود. ناشر یا مترجمان در این کتاب هیچگونه توصیه پزشکی یا روانپزشکی و روانپرستاری برای شخص خاص ارائه نکرده اند. این کتاب صرفا یک مرجع علمی جامع است. متخصصان مراقبت بهداشتی و بیماران و نه ناشر یا مترجم مسئول رفتار و قضاوت خویش هستند.

ویژگی های کتاب پرستاری بهداشت روان: مراقبت پرستاری اختلالات روانی

با توجه به رشد و پیشرفت بسیار سریع علوم پزشکی و اطلاعات بهداشتی، تمایز حرفه ای مستقل تشخیص های طبی، اندیکاسیون ها، انتخاب و دوز بندی مناسب داروها و گزینه های درمانی لازم است و متخصصان مراقبت بهداشتی و بخصوص روان پرستاران بایستی از منابع مختلف و بخصوص کتاب حاضر به عنوان یک منبع جهانی جامع کمک بگیرند.

جلد ششم کتاب پرستاری بهداشت روان (ترجمه روانپرستاری شیلا ویدبک ۲۰۲۰، چاپ هشتم) در چهار فصل جامع به بحث نظری در مورد مراقبت پرستاری اختلالات روانی شامل بیماری علامت جسمانی، اختلالات ایذایی، اختلالات شناختی و اختلالات عصبی تکاملی پرداخته است. ادامه مراقبت پرستاری اختلالات روانی و درمان های آنها در جلدهای قبلی کتاب منتشر شده است. توصیه می شود که جلد های قبلی کتاب را تهیه و مطالعه نمایید.

کتاب روانپرستاری شیلا ویدبک توسط وزارت بهداشت به عنوان منبع آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته پرستاری معرفی شده است. می توانید ترجمه فارسی کتاب پرستاری بهداشت روان نوشته شیلا ویدبک ترجمه گروه پرستاری را تهیه و مطالعه فرمایید.

فهرست مطالب کتاب پرستاری بهداشت روان: مراقبت پرستاری اختلالات روانی

فصل 1- بیماری های علامت جسمانی

 • مقدمه
 • مروری بر ناخوشی های علامت جسمانی
 • بروز و دوره بالینی
 • اختلالات مرتبط
 • طرح مراقبت پرستاری: اختلال تبدیلی
 • اتیولوژی
 • نظریه های روانی اجتماعی
 • نظریه های بیولوژیک
 • درمان
 • بکارگیری فرآیند پرستاری
 • بررسی و شناخت
 • تاریخچه (شرح حال)
 • ظاهر عمومی و رفتار حرکتی
 • خلق و عاطفه
 • فرآیند و محتوا فکر
 • فرآیندهای حسی و هوشی
 • قضاوت و بینش
 • مفهوم از خود
 • طرح مراقبت پرستاری: هیپوکندریا / اختلال اضطراب ناخوشی
 • نقش ها و روابط
 • نگرانی های فیزیولوژیک و خود-مراقبتی
 • تجزیه و تحلیل داده ها
 • برآیندهای مورد انتظار
 • مداخلات
 • ارائه آموزش بهداشت
 • کمک به مددجو در ابراز عواطف خود
 • آموزش راهبردهای سازشی
 • ارزشیابی
 • مراقبت مبتنی بر جامعه
 • ارتقای سلامت روان
 • منابع فصل
 • مطالعه بیشتر
 • راهنمای مطالعه فصل
 • سئوالات چند گزینه ای
 • سئوالات چند پاسخی
 • نمونه بالینی

فصل 2- اختلالات عصبی تکاملی

 • مقدمه
 • اختلال طیف اوتیسم
 • اختلالات مرتبط
 • اختلالات تیک
 • اختلال حرکتی یا تیک مزمن
 • اختلالات یادگیری
 • اختلال مهارت های حرکتی
 • اختلال برقراری ارتباط
 • اختلالات دفعی
 • اختلال کمبود توجه/بیش فعالی
 • بروز و دوره بالینی
 • اتیولوژی
 • طرح مراقبت پرستاری: اختلال تبدیلی
 • درمان
 • روان فارماکولوژی
 • راهبردهایی برای منزل و مدرسه
 • کاربرد فرآیند پرستاری: اختلال کمبود توجه / بیش فعالی
 • بررسی و شناخت
 • تاریخچه
 • ظاهر عمومی و رفتار حرکتی
 • خلق و عاطفه
 • فرآیند و محتوا فکر
 • حواس و فرآیندهای هوشی
 • قضاوت و بصیرت
 • مفهوم از خود
 • نقش ها و روابط
 • ملاحظات فیزیولوژیکی و خود-مراقبتی
 • تجزیه و تحلیل داده ها و برنامه ریزی
 • برآیندهای مورد انتظار
 • مداخلات
 • اطمینان از ایمنی
 • بهبود ایفای نقش
 • ساده سازی دستورالعمل ها
 • ترویج یک روتین روزانه ساختار یافته
 • ارائه آموزش و پشتیبانی از مددجو و خانواده
 • ارزشیابی
 • ارتقاء سلامت روان
 • منابع فصل
 • مطالعه بیشتر
 • راهنمای مطالعه فصل
 • سئوالات چند گزینه ای
 • سئوالات چند پاسخی
 • نمونه بالینی

فصل 3- اختلالات رفتار ایذایی

 • مقدمه
 • اختلالات مرتبط
 • اختلال نافرمانی مقابله ای
 • اختلال انفجاری متناوب
 • اختلال سلوک
 • بروز و دوره بالینی
 • اتیولوژی
 • طرح مراقبت پرستاری: اختلال تبدیلی
 • مشکلات مرتبط
 • درمان
 • ظاهر عمومی و رفتار حرکتی
 • خلق و عاطفه
 • فرآیند و محتوای فکر
 • حواس و فرآیندهای هوشی
 • قضاوت و بصیرت
 • مفهوم از خود (خودپنداره)
 • نقش ها و روابط
 • ملاحظات فیزیولوژیک و خود-مراقبتی
 • تجزیه و تحلیل داده ها و برنامه ریزی
 • برآیندهای مورد انتظار
 • مداخلات
 • کاهش خشونت و افزایش تبعیت از درمان
 • بهبود مهارت های سازشی و اعتماد به نفس
 • ترویج تعامل اجتماعی
 • ارائه آموزش به مددجو و خانواده
 • ارزشیابی
 • مراقبت مبتنی بر جامعه
 • ارتقای بهداشت روان
 • منابع فصل
 • مطالعه بیشتر
 • راهنمای مطالعه فصل
 • سئوالات چند گزینه ای
 • سئوالات چند پاسخی
 • نمونه بالینی

فصل 4- اختلالات شناختی

 • مقدمه
 • هذیان
 • اتیولوژی
 • درمان و پیش آگهی
 • روان داروشناسی
 • سایر درمان های طبی
 • کاربرد فرآیند پرستاری: دلیریوم
 • بررسی و شناخت
 • ظاهر عمومی و رفتار حرکتی
 • طرح مراقبت پرستاری: دلیریوم
 • خلق و عاطفه
 • فرآیند و محتوای فکر
 • حواس و فرآیندهای هوشی
 • قضاوت و بصیرت
 • نقش ها و روابط
 • مفهوم از خود (خود پنداره)
 • ملاحظات فیزیولوژیک و خود-مراقبتی
 • تجزیه و تحلیل داده ها
 • برآیندهای مورد انتظار
 • مداخلات
 • ارتقای امنیت مددجو
 • مدیریت گیجی مددجو
 • ارتقای خواب و تغذیه مناسب
 • ارزشیابی
 • مراقبت مبتنی بر جامعه
 • جنون
 • شروع و دوره بالینی
 • اتیولوژی
 • اختلالات مرتبط
 • درمان و پیش آگهی
 • کاربرد فرآیند پرستاری: جنون
 • بررسی و شناخت
 • تاریخچه
 • ظاهر عمومی و رفتار حرکتی
 • خلق و عاطفه
 • طرح مراقبت پرستاری: جنون
 • فرآیند و محتوای فکر
 • حواس و فرآیندهای هوشی
 • قضاوت و بصیرت
 • مفهوم از خود (خود-پنداره)
 • نقش ها و روابط
 • ملاحظات فیزیولوژیکی و خود-مراقبتی
 • تجزیه و تحلیل داده ها
 • برآیندهای مورد انتظار
 • مداخلات
 • ارتقای ایمنی مددجو
 • ارتقای خواب کافی و تغذیه مناسب، بهداشت و فعالیت
 • ساختاردهی محیطی و روتین
 • فراهم کردن حمایت عاطفی
 • ترویج تعامل و مشارکت
 • ارزشیابی
 • مراقبت مبتنی بر جامعه
 • ارتقای سلامت روان
 • نقش مراقب
 • منابع فصل
 • مطالعه بیشتر
 • راهنمای مطالعه فصل
 • سئوالات چند گزینه ای
 • سئوالات چند پاسخی
 • نمونه بالینی

پاسخ به تمرینات پایان هر فصل

 • سئوالات روانپرستاری فصل 1 تا فصل 4

برای دانلود نمونه رایگان ترجمه فارسی کتاب پرستاری بهداشت روان شیلا ویدبک، منبع مصوب آزمون ورودی کارشناسی ارشد ناپیوسته پرستاری روی لینک زیر کلیک کنید:

دانلود نمونه رایگان کتاب روانپرستاری: مراقبت پرستاری اختلالات روانی

دانلود رایگان فایل اندنوت منابع کتاب روانپرستاری: مراقبت پرستاری اختلالات روانی

توضیحات تکمیلی

سال چاپ

2020

نویسنده

شیلا ال. ویدبک

مترجم

سالار داسدار

شابک

978-622-7855-31-9

تعداد صفحات

203 صفحه

نوع فایل

PDF

سال انتشار

تابستان 1401

سایز

3.06 مگابایت

ناشر

انتشارات ترجمک

قطع

قطع وزیری

برند

ترجمک

نوع کتاب

کتاب الکترونیک

نوبت چاپ

چاپ اول

برند

انتشارات ترجمک

انتشارات ترجمک: واحد تخصصی ترجمه و چاپ کتاب های تخصصی و آکادمیک در ایران و جهان

معرفی انتشارات ترجمک

انتشارات ترجمک با مجوز رسمی نشر فیزیکی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با پروانه نشر شماره 15032 و مجوز نشر دیجیتال از مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی آمادگی دارد خدمات زیرا را به کاربران خود ارائه نماید:
 • ترجمه کتاب های تخصصی علوم پزشکی و پیراپزشکی
 • ترجمه کتاب های تخصصی فنی و مهندسی
 • نشر دیجیتال کلیه کتاب های تخصصی و عمومی
 • نشر فیزیکی (هارد کاور) کلیه کتاب های تخصصی و عمومی
 • ویراستاری و تبدیل و دیجیتال سازی کتاب های قدیمی و جدید
 • ترجمه کتاب های فارسی به انگلیسی و انتشار در خارج از کشور
 • توزیع کتاب های دیجیتال در سایت های مطرح جهانی مثل گوگل پلی و آمازون

خدمات انتشارات ترجمک

خدمات ترجمه و چاپ کتاب انتشارات ترجمک در چهار پلن مختلف عرضه می شود:
 • پلن عادی: ترجمه کتاب با قیمت عادی و در فرجه زمانی عادی
 • پلن نیمه فوری: ترجمه کتاب در یک سوم زمان عادی و با قیمت 15 درصد بیشتر
 • پلن فوری: ترجمه کتاب در یک پنجم زمان عادی و با قیمت 35 درصد بیشتر
 • پلن پریمیوم: ترجمه و نشر دیجیتال کتاب با کمترین قیمت و نزدیکترین زمان

پلن معمول ترجمه کتاب

در پلن های عادی، نیمه فوری و فوری کتاب کلمه شمار شده و بر حسب تعداد کلمات قیمت گذاری و ترجمه می شود. ترجمه مقدماتی کتاب مورد بازبینی و کنترل کیفی قرار گرفته و بعد از تایید واحد کنترل کیفی در دو قالب مایکروسافت ورد (docx) و ادوبی آکروبات (pdf) به مشتری تحویل داده می شود. ترجمک هیچ گونه تعهدی در قبال حروفچینی و انتشار کتاب ندارد.

پلن پریمیوم ترجمه کتاب

در پلن پریمیوم 60 درصد هزینه ترجمه را مشتری پرداخت کرده و 40 درصد را انتشارات ترجمک پرداخت می کند. کلیه اقدامات آماده سازی کتاب از تهیه کتاب اورجینال تا ترجمه تا تبدیل دیجیتال و انتشار به عهده ترجمک خواهد بود. مالکیت حقوق معنوی کتاب به طور کامل در اختیار و متعلق به مشتری بوده و مالکیت مادی کتاب در اختیار انتشارات ترجمک خواهد بود. درآمد کتاب به صورت 60 درصد مشتری و 40 درصد انتشارات توزیع خواهد شد. برای سفارش ترجمه و چاپ کتاب کافی است فرم ثبت سفارش را تکمیل کنید. در اسرع وقت کوردیناتور ترجمک با شما تماس گرفته و اقدامات لازم برای ترجمه و نشر کتاب شما را به عمل خواهد آورد. تذکر: پلن پریمیوم برای اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی 100 درصد رایگان می باشد.
کتابفروشی آنلاین انتشارات ترجمک

2 دیدگاه برای کتاب پرستاری بهداشت روان – جلد شش

 1. tarjomac

  برای خرید کتاب فیزیکی (چاپی) از طریق واتساپ یا دایرکت اینستاگرام ترجمک اقدام بفرمایید.

 2. tarjomac

  برای دریافت نسخه چابی از طریق فرم تماس با ما درخواست خود را ارسال نمایید. لطفا شماره همراه خود را فراموش نکنید.

دیدگاه خود را بنویسید

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…