کتاب پرستاری بهداشت روان – جلد پنج

(1 بررسی مشتری)

480,000 ریال

تعداد فروش: 4

جلد پنجم کتاب پرستاری بهداشت روان (ترجمه روانپرستاری شیلا ویدبک ۲۰۲۰، چاپ هشتم) در چهار فصل جامع به بحث نظری در مورد مراقبت پرستاری اختلالات روانی شامل اختلالات خلقی و خودکشی، اختلالات شخصیت، اعتیاد و اختلالات خوردن پرداخته است. ادامه مراقبت پرستاری اختلالات روانی و درمان های آنها در جلد بعدی کتاب منتشر خواهد شد. توصیه می شود که جلد بعدی کتاب را تهیه و مطالعه نمایید. دانلود کتاب روان پرستاری ۲۰۲۱ .

کتابفروشی آنلاین انتشارات ترجمک

توضیحات

پرستاری بهداشت روان: مراقبت پرستاری اختلالات روانی

شیلا ال. ویدبک – چاپ هشتم، ۲۰۲۰

ترجمه: سالار داسدار

شامل اختلالات خلقی و خودکشی، اختلالات شخصیت، اعتیاد، اختلالات خوردن

منبع مصوب آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته پرستاری سال 1402-1403

کتاب پرستاری بهداشت روان ترجمه بخش پنجم از چاپ هشتم (۲۰۲۰) کتاب روان پرستاری، نوشته شیلا ویدبک می باشد. مخاطبان این کتاب را دانشجویان، دانش آموختگان، اساتید و صاحبنظران رشته پرستاری و گرایش های آن می باشد. هرچند مطلب جامع و کامل بوده و دانشجویان سایر رشته های گروه علوم پزشکی نیز می توانند از آن بهره ببرند. راهنمای کتاب پرستاری بهداشت روان – جلد پنجم را برای آشنایی با کتاب و مندرجات کتاب مطالعه کنید.

دانلود نمونه رایگان کتاب روانپرستاری: مراقبت پرستاری اختلالات روانی

دانلود رایگان فایل اندنوت منابع کتاب روانپرستاری: مراقبت پرستاری اختلالات روانی

مطالب کتاب روان پرستاری حاضر جایگزین طرح معاینه، تشخیص یا درمان هیچ کسی نیست. بیماران و افراد نیازمند مراقبت های روانشناختی بایستی توسط متخصصان امر معاینه و تحت درمان قرار گیرند. در این بین بایستی بررسی و شناخت منحصر به فرد هر بیمار با توجه به سن، وزن، جنس، وضعیت فعلی و تاریخچه قبلی، تاریخچه دارویی، نتایج آزمایشات و تست های تشخیصی و عوامل منحصر دیگر که مختص فرد بیمار است، انجام شود. ناشر یا مترجمان در این کتاب هیچگونه توصیه پزشکی یا روانپزشکی و روانپرستاری برای شخص خاص ارائه نکرده اند. این کتاب صرفا یک مرجع علمی جامع است. متخصصان مراقبت بهداشتی و بیماران و نه ناشر یا مترجم مسئول رفتار و قضاوت خویش هستند.

ویژگی های کتاب پرستاری بهداشت روان: مراقبت پرستاری اختلالات روانی

با توجه به رشد و پیشرفت بسیار سریع علوم پزشکی و اطلاعات بهداشتی، تمایز حرفه ای مستقل تشخیص های طبی، اندیکاسیون ها، انتخاب و دوز بندی مناسب داروها و گزینه های درمانی لازم است و متخصصان مراقبت بهداشتی و بخصوص روان پرستاران بایستی از منابع مختلف و بخصوص کتاب حاضر به عنوان یک منبع جهانی جامع کمک بگیرند.

جلد پنجم کتاب پرستاری بهداشت روان (ترجمه روانپرستاری شیلا ویدبک ۲۰۲۰، چاپ هشتم) در چهار فصل جامع به بحث نظری در مورد مراقبت پرستاری اختلالات روانی شامل اختلالات خلقی و خودکشی، اختلالات شخصیت، اعتیاد، اختلالات خوردن پرداخته است. ادامه مراقبت پرستاری اختلالات روانی و درمان های آنها در جلدهای بعدی کتاب منتشر خواهد شد. توصیه می شود که جلد آخر کتاب را تهیه و مطالعه نمایید.

فهرست مطالب کتاب پرستاری بهداشت روان: مراقبت پرستاری اختلالات روانی

فصل 1- اختلالات خلقی و خودکشی

 • مقدمه
 • دسته بندی اختلالات خلقی
 • اختلالات مرتبط
 • اتیولوژی
 • نظریه های بیولوژیک
 • نظریه های ژنتیک
 • نظریه های عصبی شیمیایی
 • اثرات عصبی آندوکرین
 • نظریه روان پویایی
 • اختلال افسردگی اساسی
 • بروز و دوره بالینی
 • درمان و پیش آگهی
 • فارماکولوژی روانی
 • سایر درمان های طبی و رواندرمانی
 • بکارگیری فرآیند پرستاری: افسردگی
 • بررسی و شناخت
 • تاریخچه (شرح حال)
 • ظاهر عمومی و رفتار حرکتی
 • خلق و عاطفه
 • محتوا و فرآیند فکری
 • فرآیندهای حسی و هوشی
 • قضاوت و بینش
 • مفهوم از خود (خود پنداره)
 • نقش ها و روابط
 • ملاحظات فیزیولوژیک و خود-مراقبتی
 • طرح مراقبت پرستاری: مددجوی مبتلا به افسردگی*
 • مقیاس عیارزنی افسردگی
 • تجزیه و تحلیل داده ها
 • تعیین برآیندها
 • مداخلات
 • فراهم کردن ایمنی
 • پیشبرد رابطه درمانی
 • ارتقای فعالیت های زندگی روزمره و مراقبت فیزیکی
 • استفاده از برقراری ارتباط درمانی
 • مدیریت داروها
 • آموزش مددجو و خانواده
 • ارزشیابی
 • اختلال دو قطبی
 • بروز و دوره بالینی
 • درمان
 • دارو درمانی
 • رواندرمانی
 • بکارگیری فرآیند پرستاری: اختلال دوقطبی
 • بررسی و شناخت
 • تاریخچه
 • ظاهر عمومی و رفتار حرکتی
 • خلق و عاطفه
 • فرآیند و محتوای فکر
 • فرآیندهای حسی و هوشی
 • قضاوت و بینش
 • مفهوم از خود (خود-پنداره)
 • نقش ها و روابط
 • ملاحظات فیزیولوژیک و خود-مراقبتی
 • طرح مراقبت پرستاری: مددجوی مبتلا به مانیا*
 • تجزیه و تحلیل داده ها
 • برآیندهای مورد انتظار
 • مداخلات
 • فراهم کردن ایمنی
 • برآورده کردن نیازهای فیزیولوژیک
 • مداخلات پرستاری
 • فراهم کردن برقراری ارتباط درمانی
 • ترویج رفتار مناسب
 • مدیریت داروها
 • آموزش مددجو و خانواده
 • ارزشیابی
 • خودکشی
 • بررسی و شناخت
 • اخطارهای قصد خودکشی
 • رفتارهای خطرناک
 • بررسی و شناخت مرگبار بودن
 • برآیندهای مورد انتظار
 • مداخلات
 • استفاده از نقش اقتداری
 • فراهم کردن محیط ایمن
 • ایجاد لیست سیستم حمایتی
 • واکنش خانواده
 • واکنش پرستار
 • ملاحظات اخلاقی و حقوقی
 • مراقبت جامعه محور
 • ارتقای سلامت روانی
 • سئوالات آزمون روانپرستاری

فصل 2- اختلالات شخصیت

 • مقدمه
 • اختلالات شخصیت
 • سایر رفتارها
 • بروز و دوره بالینی
 • اتیولوژی
 • نظریه های بیولوژیک
 • نظریه های روان پویایی
 • درمان
 • روان داروشناسی
 • رواندرمانی فردی و گروهی
 • اختلال شخصیت پارانوئید
 • تصویر بالینی
 • مداخلات پرستاری
 • اختلال شخصیت اسکیزوئید
 • تصویر بالینی
 • مداخلات پرستاری
 • اختلال شخصیت اسکیزوتایپی
 • تصویر بالینی
 • مداخلات پرستاری
 • اختلال شخصیت ضد اجتماعی
 • بکارگیری فرآیند پرستاری: اختلال شخصیت ضداجتماعی
 • بررسی و شناخت
 • تجزیه و تحلیل داده ها
 • برآیندهای مورد انتظار
 • مداخلات
 • مداخلات پرستاری
 • طرح مراقبت پرستاری: مددجوی مبتلا به اختلال شخصیت ضد اجتماعی*
 • ارتقای عملکرد نقش
 • ارزشیابی
 • اختلال شخصیت مرزی
 • بکارگیری فرآیند پرستاری: اختلال شخصیت مرزی
 • بررسی و شناخت
 • تجزیه و تحلیل داده ها
 • طرح مراقبت پرستاری: مددجوی مبتلا به اختلال شخصیت*
 • برآیندهای مورد انتظار
 • مداخلات
 • مداخلات پرستاری برای مددجوی مبتلا به BPD
 • تعیین حدود در روابط
 • آموزش مهارت های اثربخش برقراری ارتباط
 • کمک به سازگاری مددجو و کنترل احساسات
 • شکل دهی مجدد به الگوهای تفکر
 • ساختاردهی فعالیت های روزمره مددجو
 • ارزشیابی
 • اختلال شخصیت نمایشی
 • تصویر بالینی
 • مداخلات پرستاری
 • اختلال شخصیت خود شیفته
 • تصویر بالینی
 • مداخلات پرستاری
 • اختلال شخصیت اجتنابی
 • تصویر بالینی
 • مداخلات پرستاری
 • اختلال شخصیت وابسته
 • تصویر بالینی
 • مداخلات پرستاری
 • اختلال شخصیت وسواس – اجبار
 • تصویر بالینی
 • مداخلات پرستاری
 • مراقبت مبتنی بر جامعه
 • ارتقای سلامت روانی
 • سئوالات آزمون روانپرستاری

فصل 3- اعتیاد

 • مقدمه
 • انواع سوء مصرف مواد
 • بروز و دوره بالینی
 • اختلالات مرتبط
 • اتیولوژی
 • عوامل بیولوژیک
 • عوامل روانشناختی
 • عوامل اجتماعی و محیطی
 • انواع مواد و درمان ها
 • الکل
 • سمیت و اوردوز
 • ترک و سم زدایی
 • آرامبخش ها، خواب آورها و ضد اضطراب ها
 • سمیت و اوردوز
 • ترک و سم زدایی
 • محرک ها
 • مسمومیت و اوردوز
 • ترک و سم زدایی
 • حشیش
 • مسمومیت و اوردوز
 • ترک و سم زدایی
 • مخدرها
 • مسمومیت و اوردوز
 • ترک و سم زدایی
 • توهم‌زا ها
 • مسمومیت و اوردوز
 • ترک و سم زدایی
 • استنشاقی ها
 • مسمومیت و اوردوز
 • ترک و سم زدایی
 • درمان و پیش آگهی
 • محیط و برنامه های درمانی
 • طرح مراقبت پرستاری: برنامه درمان الکل *
 • درمان دارویی
 • تشخیص دوگانه
 • طرح مراقبت پرستاری: تشخیص دوگانه *
 • بکارگیری فرآیند پرستاری
 • بررسی و شناخت
 • تاریخچه
 • ظاهر عمومی و رفتار حرکتی
 • خلق و عاطفه
 • فرآیند و محتوای فکر
 • فرآیندهای حسی و هوشی
 • قضاوت و بینش
 • مفهوم از خود (خود-پنداره)
 • نقش ها و روابط
 • ملاحظات فیزیولوژیک
 • تجزیه و تحلیل داده ها
 • برآیندهای مورد انتظار
 • مداخلات
 • ارائه آموزش بهداشت به مددجو و خانواده
 • رفع مسائل خانوادگی
 • ترویج مهارت های سازشی
 • ارزشیابی
 • مراقبت مبتنی بر جامعه
 • ارتقای بهداشت روان
 • مصرف مواد در بین متخصصان مراقبت بهداشتی
 • سئوالات آزمون روانپرستاری

فصل 4- اختلالات خوردن

 • مقدمه
 • مروری بر اختلالات خوردن
 • دسته بندی اختلالات خوردن
 • اختلالات مرتبط
 • اتیولوژی
 • عوامل بیولوژیک
 • عوامل تکاملی
 • تاثیر خانواده
 • عوامل اجتماعی فرهنگی
 • بی اشتهایی عصبی
 • بروز و تصویر بالینی
 • درمان و پیش آگهی
 • درمان طبی
 • روان داروشناسی
 • رواندرمانی
 • پرخوری عصبی
 • بروز و تصویر بالینی
 • درمان و پیش آگهی
 • درمان شناختی – رفتاری
 • روان داروشناسی
 • بکارگیری فرآیند پرستاری
 • بررسی و شناخت
 • طرح مراقبت پرستاری: پرخوری عصبی
 • تجزیه و تحلیل داده ها
 • برآیندهای مورد انتظار
 • مداخلات
 • برقراری الگوهای خوردن تغذیه ای
 • شناخت احساسات و ایجاد راهبردهای سازشی
 • کنار آمدن با مشکلات تصویر از بدن
 • آموزش مددجو و خانواده
 • ارزشیابی
 • مراقبت مبتنی بر جامعه
 • ارتقای سلامت روان
 • طرح مراقبت پرستاری: بی اشتهایی عصبی
 • سئوالات آزمون روانپرستاری
 • منابع مورد استفاده جلد 5
 • پاسخ سئوالات آزمون روانپرستاری

دانلود نمونه رایگان کتاب روانپرستاری: مراقبت پرستاری اختلالات روانی

دانلود رایگان فایل اندنوت منابع کتاب روانپرستاری: مراقبت پرستاری اختلالات روانی

توضیحات تکمیلی

سال چاپ

2020

نویسنده

شیلا ال. ویدبک

مترجم

سالار داسدار

شابک

978-622-7855-25-8

تعداد صفحات

320 صفحه

نوع فایل

PDF

سال انتشار

تابستان 1401

سایز

3.87 مگابایت

ناشر

انتشارات ترجمک

قطع

قطع وزیری

برند

ترجمک

نوع کتاب

کتاب الکترونیک

نوبت چاپ

چاپ اول

برند

انتشارات ترجمک

انتشارات ترجمک: واحد تخصصی ترجمه و چاپ کتاب های تخصصی و آکادمیک در ایران و جهان

معرفی انتشارات ترجمک

انتشارات ترجمک با مجوز رسمی نشر فیزیکی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با پروانه نشر شماره 15032 و مجوز نشر دیجیتال از مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی آمادگی دارد خدمات زیرا را به کاربران خود ارائه نماید:
 • ترجمه کتاب های تخصصی علوم پزشکی و پیراپزشکی
 • ترجمه کتاب های تخصصی فنی و مهندسی
 • نشر دیجیتال کلیه کتاب های تخصصی و عمومی
 • نشر فیزیکی (هارد کاور) کلیه کتاب های تخصصی و عمومی
 • ویراستاری و تبدیل و دیجیتال سازی کتاب های قدیمی و جدید
 • ترجمه کتاب های فارسی به انگلیسی و انتشار در خارج از کشور
 • توزیع کتاب های دیجیتال در سایت های مطرح جهانی مثل گوگل پلی و آمازون

خدمات انتشارات ترجمک

خدمات ترجمه و چاپ کتاب انتشارات ترجمک در چهار پلن مختلف عرضه می شود:
 • پلن عادی: ترجمه کتاب با قیمت عادی و در فرجه زمانی عادی
 • پلن نیمه فوری: ترجمه کتاب در یک سوم زمان عادی و با قیمت 15 درصد بیشتر
 • پلن فوری: ترجمه کتاب در یک پنجم زمان عادی و با قیمت 35 درصد بیشتر
 • پلن پریمیوم: ترجمه و نشر دیجیتال کتاب با کمترین قیمت و نزدیکترین زمان

پلن معمول ترجمه کتاب

در پلن های عادی، نیمه فوری و فوری کتاب کلمه شمار شده و بر حسب تعداد کلمات قیمت گذاری و ترجمه می شود. ترجمه مقدماتی کتاب مورد بازبینی و کنترل کیفی قرار گرفته و بعد از تایید واحد کنترل کیفی در دو قالب مایکروسافت ورد (docx) و ادوبی آکروبات (pdf) به مشتری تحویل داده می شود. ترجمک هیچ گونه تعهدی در قبال حروفچینی و انتشار کتاب ندارد.

پلن پریمیوم ترجمه کتاب

در پلن پریمیوم 60 درصد هزینه ترجمه را مشتری پرداخت کرده و 40 درصد را انتشارات ترجمک پرداخت می کند. کلیه اقدامات آماده سازی کتاب از تهیه کتاب اورجینال تا ترجمه تا تبدیل دیجیتال و انتشار به عهده ترجمک خواهد بود. مالکیت حقوق معنوی کتاب به طور کامل در اختیار و متعلق به مشتری بوده و مالکیت مادی کتاب در اختیار انتشارات ترجمک خواهد بود. درآمد کتاب به صورت 60 درصد مشتری و 40 درصد انتشارات توزیع خواهد شد. برای سفارش ترجمه و چاپ کتاب کافی است فرم ثبت سفارش را تکمیل کنید. در اسرع وقت کوردیناتور ترجمک با شما تماس گرفته و اقدامات لازم برای ترجمه و نشر کتاب شما را به عمل خواهد آورد. تذکر: پلن پریمیوم برای اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی 100 درصد رایگان می باشد.
کتابفروشی آنلاین انتشارات ترجمک

1 دیدگاه برای کتاب پرستاری بهداشت روان – جلد پنج

 1. tarjomac

  برای دریافت نسخه فیزیکی از طریق رسانه های اجتماعی واتساپ، تلگرام یا دایرکت اینستاگرام انتشارات ترجمک اقدام فرمایید.

دیدگاه خود را بنویسید

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…