کتاب پرستاری بهداشت روان – جلد چهار

(1 بررسی مشتری)

360,000 ریال

تعداد فروش: 8

کتاب پرستاری بهداشت روان (ترجمه روانپرستاری شیلا ویدبک ۲۰۲۰، چاپ هشتم) در چهار فصل جامع به بحث نظری در مورد مراقبت پرستاری اختلالات روانی شامل تروما و استرس، اختلالات اضطرابی، اختلال وسواس-اجبار و اسکیزوفرنی پرداخته است. ادامه مراقبت پرستاری اختلالات روانی و درمان های آنها در جلدهای بعدی کتاب منتشر خواهد شد. توصیه می شود که دو جلد بعدی کتاب را تهیه و مطالعه نمایید. دانلود کتاب روان پرستاری ۲۰۲۱ .

کتابفروشی آنلاین انتشارات ترجمک

توضیحات

پرستاری بهداشت روان: مراقبت پرستاری اختلالات روانی

شیلا ال. ویدبک – چاپ هشتم، ۲۰۲۰

ترجمه: سالار داسدار

شامل اختلالات تروما و استرس، اختلالات اضطرابی، اختلال وسواس-اجبار و اسکیزوفرنی

منبع مصوب آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته پرستاری سال 1402-1403

کتاب پرستاری بهداشت روان ترجمه بخش چهارم چاپ هشتم (۲۰۲۰) کتاب روان پرستاری، نوشته شیلا ویدبک می باشد. مخاطبان این کتاب را دانشجویان، دانش آموختگان، اساتید و صاحبنظران رشته پرستاری و گرایش های آن می باشد. هرچند مطلب جامع و کامل بوده و دانشجویان سایر رشته های گروه علوم پزشکی نیز می توانند از آن بهره ببرند. راهنمای کتاب پرستاری بهداشت روان – جلد چهارم را برای آشنایی با کتاب و مندرجات کتاب مطالعه کنید.

دانلود نمونه رایگان کتاب روانپرستاری: مراقبت پرستاری اختلالات روانی

دانلود رایگان فایل اندنوت منابع کتاب روانپرستاری: مراقبت پرستاری اختلالات روانی

مطالب کتاب روان پرستاری حاضر جایگزین طرح معاینه، تشخیص یا درمان هیچ کسی نیست. بیماران و افراد نیازمند مراقبت های روانشناختی بایستی توسط متخصصان امر معاینه و تحت درمان قرار گیرند. در این بین بایستی بررسی و شناخت منحصر به فرد هر بیمار با توجه به سن، وزن، جنس، وضعیت فعلی و تاریخچه قبلی، تاریخچه دارویی، نتایج آزمایشات و تست های تشخیصی و عوامل منحصر دیگر که مختص فرد بیمار است، انجام شود. ناشر یا مترجمان در این کتاب هیچگونه توصیه پزشکی یا روانپزشکی و روانپرستاری برای شخص خاص ارائه نکرده اند. این کتاب صرفا یک مرجع علمی جامع است. متخصصان مراقبت بهداشتی و بیماران و نه ناشر یا مترجم مسئول رفتار و قضاوت خویش هستند.

ویژگی های کتاب پرستاری بهداشت روان: مراقبت پرستاری اختلالات روانی

با توجه به رشد و پیشرفت بسیار سریع علوم پزشکی و اطلاعات بهداشتی، تمایز حرفه ای مستقل تشخیص های طبی، اندیکاسیون ها، انتخاب و دوز بندی مناسب داروها و گزینه های درمانی لازم است و متخصصان مراقبت بهداشتی و بخصوص روان پرستاران بایستی از منابع مختلف و بخصوص کتاب حاضر به عنوان یک منبع جهانی جامع کمک بگیرند.

کتاب پرستاری بهداشت روان (ترجمه روانپرستاری شیلا ویدبک ۲۰۲۰، چاپ هشتم) در چهار فصل جامع به بحث نظری در مورد مراقبت پرستاری اختلالات روانی شامل تروما و استرس، اختلالات اضطرابی، اختلال وسواس-اجبار و اسکیزوفرنی پرداخته است. ادامه مراقبت پرستاری اختلالات روانی و درمان های آنها در جلدهای بعدی کتاب منتشر خواهد شد. توصیه می شود که دو جلد بعدی کتاب را تهیه و مطالعه نمایید.

فهرست مطالب کتاب پرستاری بهداشت روان: مراقبت پرستاری اختلالات روانی

فصل 1- تروما و اختلالات وابسته به استرسور

 • مقدمه
 • اختلال استرس پس از ضربه
 • دوره بالینی
 • اختلالات مرتبط
 • اتیولوژی
 • درمان
 • مراقبت مبتنی بر جامعه
 • ارتقای سلامت روانی
 • اختلالات تجزیه ای
 • درمان و مداخلات
 • درمان بیمارستانی کوتاه مدت برای بازماندگان تروما و سوء رفتار
 • بکارگیری فرآیند پرستاری
 • بررسی و شناخت
 • تجزیه و تحلیل داده ها
 • برآیندهای مورد انتظار
 • مداخلات
 • کمک به مددجو در سازگاری با استرس و هیجانات
 • کمک به ارتقای اعتماد به نفس مددجو
 • ایجاد حمایت اجتماعی
 • ارزشیابی
 • منابع فصل
 • مطالعه بیشتر
 • راهنمای مطالعه فصل
 • سئوالات چند گزینه ای
 • سئوالات چند پاسخی

فصل 2- اضطراب و اختلالات اضطرابی

 • مقدمه
 • اضطراب به عنوان پاسخی به استرس
 • سطوح اضطراب
 • کار کردن با مددجویان مضطرب
 • بیماری های مرتبط با استرس
 • مروری بر اختلالات اضطرابی
 • میزان بروز
 • بروز و دوره بالینی
 • اختلالات مرتبط
 • اتیولوژی
 • نظریه های بیولوژیک
 • نظریه های ژنتیک
 • نظریه های عصبی شیمیایی
 • نظریه های روان پویایی
 • نظریه بین فردی
 • نظریه رفتاری
 • درمان
 • مراقبت مبتنی بر جامعه
 • ارتقای سلامت روانی
 • اختلال هراس
 • دوره بالینی
 • درمان
 • بکارگیری فرآیند پرستاری: اختلال هراس
 • بررسی و شناخت
 • تاریخچه
 • ظاهر عمومی و رفتار حرکتی
 • خلق و عاطفه
 • فرآیند و محتوای افکار
 • فرآیندهای حسی و هوشی
 • قضاوت و بصیرت
 • مفهوم از خود
 • نقش ها و روابط
 • نگرانی های فیزیولوژیک و خود-مراقبتی
 • تجزیه و تحلیل داده ها
 • برآیندهای مورد انتظار
 • مداخلات
 • ارتقای ایمنی و آسایش
 • استفاده از برقراری ارتباط درمانی
 • درمان اضطراب
 • آموزش مددجو و خانواده
 • ارزشیابی
 • ترس یا فوبیا
 • بروز و دوره بالینی ترس
 • درمان
 • اختلال اضطراب منتشره
 • منابع فصل
 • مطالعه بیشتر
 • راهنمای مطالعه فصل
 • سئوالات چند گزینه ای
 • سئوالات چند پاسخی
 • نمونه بالینی

فصل 3- وسواس -اجبار و اختلالات مرتبط

 • مقدمه
 • اختلال وسواسی-اجباری
 • بروز و دوره بالینی
 • اختلالات مرتبط
 • اتیولوژی
 • درمان
 • بکارگیری فرآیند پرستاری
 • بررسی و شناخت
 • تاریخچه
 • ظاهر عمومی و رفتار حرکتی
 • خلق و عاطفه
 • فرآیند و محتوای افکار
 • قضاوت و بصیرت
 • مفهوم از خود
 • نقش ها و روابط
 • نگرانی های فیزیولوژیک و خود-مراقبتی
 • تجزیه و تحلیل داده ها
 • برآیندهای مورد انتظار
 • مداخلات
 • استفاده از برقراری ارتباط درمانی
 • آموزش تکنیک های آرامش و رفتار
 • تکمیل یک برنامه روزانه
 • آموزش مددجو و خانواده
 • ارزشیابی
 • مراقبت مبتنی بر جامعه
 • منابع فصل
 • مطالعه بیشتر
 • راهنمای مطالعه فصل
 • سئوالات چند گزینه ای
 • سئوالات چند پاسخی
 • نمونه بالینی

فصل 4- اسکیزوفرنی

 • مقدمه
 • دوره بالینی
 • بروز
 • دوره فوری
 • دوره بلند مدت
 • اختلالات مرتبط
 • اتیولوژی
 • نظریه های بیولوژیک
 • فاکتورهای ژنتیک
 • عوامل عصبی آناتومیک و عصبی شیمیایی
 • عوامل ایمنوویرولوژی
 • درمان
 • داروهای روان درمانی
 • درمان نگهدارنده
 • عوارض جانبی
 • درمان روانی اجتماعی
 • بکارگیری فرآیند پرستاری
 • بررسی و شناخت
 • تاریخچه (شرح حال)
 • ظاهر عمومی، رفتار حرکتی و کلام
 • خلق و عاطفه
 • فرآیند و محتوای فکر
 • هذیان
 • فرآیندهای حسی و هوشی
 • قضاوت و بینش
 • مفهوم از خود (خود پنداره)
 • نقش ها و روابط
 • توجهات فیزیولوژیک و خود-مراقبتی
 • طرح مراقبت پرستاری: مددجوی مبتلا به هذیان*
 • تجزیه و تحلیل داده ها
 • تعیین برآیندها
 • مداخلات
 • ارتقای ایمنی مددجو و دیگران
 • برقراری رابطه درمانی
 • استفاده از برقراری ارتباط درمانی
 • مداخلات پرستاری
 • اجرای مداخلاتی برای افکار هذیانی
 • اجرای مداخلاتی برای توهمات
 • تسلط بر مفاهیم
 • سازگاری با رفتارهای نامناسب اجتماعی
 • آموزش مددجو و خانواده
 • ارزشیابی
 • مراقبت مبتنی بر جامعه
 • ارتقای سلامت روانی
 • منابع فصل
 • مطالعه بیشتر
 • راهنمای مطالعه فصل
 • سئوالات چند گزینه ای
 • سئوالات چند پاسخی
 • نمونه بالینی

پاسخ تمرینات کتاب

 • پاسخ تمرینات فصل 1
 • پاسخ سئوالات چند گزینه ای
 • پاسخ سئوالات چند پاسخی
 • پاسخ تمرینات فصل 2
 • پاسخ سئوالات چند گزینه ای
 • پاسخ سئوالات چند پاسخی
 • مثال بالینی
 • پاسخ تمرینات فصل 3
 • پاسخ سئوالات چند گزینه ای
 • پاسخ سئوالات چند پاسخی
 • مثال بالینی
 • پاسخ تمرینات فصل 4
 • پاسخ سئوالات چند گزینه ای
 • پاسخ سئوالات چند پاسخی
 • مثال بالینی

دانلود نمونه رایگان کتاب روانپرستاری: مراقبت پرستاری اختلالات روانی

دانلود رایگان فایل اندنوت منابع کتاب روانپرستاری: مراقبت پرستاری اختلالات روانی

توضیحات تکمیلی

سال چاپ

2020

نویسنده

شیلا ال. ویدبک

مترجم

سالار داسدار

شابک

978-622-98398-4-3

تعداد صفحات

219 صفحه

نوع فایل

PDF

سال انتشار

بهار 1401

سایز

3.06 مگابایت

ناشر

انتشارات ترجمک

قطع

قطع وزیری

برند

ترجمک

نوع کتاب

کتاب الکترونیک

نوبت چاپ

چاپ اول

برند

انتشارات ترجمک

انتشارات ترجمک: واحد تخصصی ترجمه و چاپ کتاب های تخصصی و آکادمیک در ایران و جهان

معرفی انتشارات ترجمک

انتشارات ترجمک با مجوز رسمی نشر فیزیکی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با پروانه نشر شماره 15032 و مجوز نشر دیجیتال از مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی آمادگی دارد خدمات زیرا را به کاربران خود ارائه نماید:
 • ترجمه کتاب های تخصصی علوم پزشکی و پیراپزشکی
 • ترجمه کتاب های تخصصی فنی و مهندسی
 • نشر دیجیتال کلیه کتاب های تخصصی و عمومی
 • نشر فیزیکی (هارد کاور) کلیه کتاب های تخصصی و عمومی
 • ویراستاری و تبدیل و دیجیتال سازی کتاب های قدیمی و جدید
 • ترجمه کتاب های فارسی به انگلیسی و انتشار در خارج از کشور
 • توزیع کتاب های دیجیتال در سایت های مطرح جهانی مثل گوگل پلی و آمازون

خدمات انتشارات ترجمک

خدمات ترجمه و چاپ کتاب انتشارات ترجمک در چهار پلن مختلف عرضه می شود:
 • پلن عادی: ترجمه کتاب با قیمت عادی و در فرجه زمانی عادی
 • پلن نیمه فوری: ترجمه کتاب در یک سوم زمان عادی و با قیمت 15 درصد بیشتر
 • پلن فوری: ترجمه کتاب در یک پنجم زمان عادی و با قیمت 35 درصد بیشتر
 • پلن پریمیوم: ترجمه و نشر دیجیتال کتاب با کمترین قیمت و نزدیکترین زمان

پلن معمول ترجمه کتاب

در پلن های عادی، نیمه فوری و فوری کتاب کلمه شمار شده و بر حسب تعداد کلمات قیمت گذاری و ترجمه می شود. ترجمه مقدماتی کتاب مورد بازبینی و کنترل کیفی قرار گرفته و بعد از تایید واحد کنترل کیفی در دو قالب مایکروسافت ورد (docx) و ادوبی آکروبات (pdf) به مشتری تحویل داده می شود. ترجمک هیچ گونه تعهدی در قبال حروفچینی و انتشار کتاب ندارد.

پلن پریمیوم ترجمه کتاب

در پلن پریمیوم 60 درصد هزینه ترجمه را مشتری پرداخت کرده و 40 درصد را انتشارات ترجمک پرداخت می کند. کلیه اقدامات آماده سازی کتاب از تهیه کتاب اورجینال تا ترجمه تا تبدیل دیجیتال و انتشار به عهده ترجمک خواهد بود. مالکیت حقوق معنوی کتاب به طور کامل در اختیار و متعلق به مشتری بوده و مالکیت مادی کتاب در اختیار انتشارات ترجمک خواهد بود. درآمد کتاب به صورت 60 درصد مشتری و 40 درصد انتشارات توزیع خواهد شد. برای سفارش ترجمه و چاپ کتاب کافی است فرم ثبت سفارش را تکمیل کنید. در اسرع وقت کوردیناتور ترجمک با شما تماس گرفته و اقدامات لازم برای ترجمه و نشر کتاب شما را به عمل خواهد آورد. تذکر: پلن پریمیوم برای اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی 100 درصد رایگان می باشد.
کتابفروشی آنلاین انتشارات ترجمک

1 دیدگاه برای کتاب پرستاری بهداشت روان – جلد چهار

 1. tarjomac

  برای خرید کتاب فیزیکی از طریق رسانه های اجتماعی واتساپ، تلگرام یا دایرکت اینستاگرام اقدام بفرمایید.

دیدگاه خود را بنویسید

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…