لیست کامل رشته های دانشگاهی – بخش سیزده

رشته های دانشگاهی تحت پوشش ترجمه کتاب ترجمک

ترجمک ترجمه تخصصی کتاب های رشته های دانشگاهی زیر را انجام می دهد. ضمانت کیفیت ترجمه های ترجمک گارانتی مادام العمری است که ترجمک برای ترجمه های کتاب خود ارائه می دهد. در صورت استفاده از پکیج طلایی می توانید تا ۷۰ درصد دستمزد ترجمه کتاب دانشگاهی ترجمک را تخفیف بگیرید. ترجمک در کلیه زبان های رایج سرویس ترجمه کتاب عرضه می کند، هرچند تمرکز ترجمه کتاب بر ترجمه فارسی به انگلیسی و ترجمه انگلیسی به فارسی می باشد. سرویس ترجمه ترجمک به صورت زیر است:

 • ترجمه کتاب انگلیسی به فارسی
 • ترجمه کتاب فارسی به انگلیسی
 • ترجمه پایان نامه انگلیسی به فارسی
 • ترجمه پایان نامه فارسی به انگلیسی
 • ترجمه محتوای بالای ۵۰۰۰ کلمه از فارسی به انگلیسی

توجه: خدمات ترجمک حرفه ای بوده و از انجام هر گونه ترجمه یا تکلیف دانشجویی معذور است.

ثبت سفارش ترجمه کتاب

ثبت سفارش ترجمه تخصصی کتاب دانشگاهی

واژه های کلیدی انتشارات ترجمک:

توجه: مطلب زیر ماشینی بوده و با هدف سئو و بهینه سازی بازدید سایت درج شده است. نیازی به خواندن آن نیست.
ترجمه کتاب, ترجمه ارزان کتاب, ترجمه آنلاین کتاب, ترجمه فوری کتاب, ترجمه حرفه ای کتاب, ترجمه تخصصی کتاب, ترجمه روان کتاب, ترجمه سلیس کتاب, تخفیف ترجمه کتاب, ترجمه کتاب پزشکی, ترجمه ارزان کتاب پزشکی, ترجمه آنلاین کتاب پزشکی, ترجمه فوری کتاب پزشکی, ترجمه حرفه ای کتاب پزشکی, ترجمه تخصصی کتاب پزشکی, ترجمه روان کتاب پزشکی, ترجمه سلیس کتاب پزشکی, تخفیف ترجمه کتاب پزشکی, ترجمه کتاب پزشکی و پیراپزشکی, ترجمه ارزان کتاب پزشکی و پیراپزشکی, ترجمه آنلاین کتاب پزشکی و پیراپزشکی, ترجمه فوری کتاب پزشکی و پیراپزشکی, ترجمه حرفه ای کتاب پزشکی و پیراپزشکی, ترجمه تخصصی کتاب پزشکی و پیراپزشکی, ترجمه روان کتاب پزشکی و پیراپزشکی, ترجمه سلیس کتاب پزشکی و پیراپزشکی, تخفیف ترجمه کتاب پزشکی و پیراپزشکی, ترجمه کتاب فنی و مهندسی, ترجمه ارزان کتاب فنی و مهندسی, ترجمه آنلاین کتاب فنی و مهندسی, ترجمه فوری کتاب فنی و مهندسی, ترجمه حرفه ای کتاب فنی و مهندسی, ترجمه تخصصی کتاب فنی و مهندسی, ترجمه روان کتاب فنی و مهندسی, ترجمه سلیس کتاب فنی و مهندسی, تخفیف ترجمه کتاب فنی و مهندسی, ترجمه کتاب فنی و مهندسی دانشگاهی, ترجمه ارزان کتاب فنی و مهندسی دانشگاهی, ترجمه آنلاین کتاب فنی و مهندسی دانشگاهی, ترجمه فوری کتاب فنی و مهندسی دانشگاهی, ترجمه حرفه ای کتاب فنی و مهندسی دانشگاهی, ترجمه تخصصی کتاب فنی و مهندسی دانشگاهی, ترجمه روان کتاب فنی و مهندسی دانشگاهی, ترجمه سلیس کتاب فنی و مهندسی دانشگاهی, تخفیف ترجمه کتاب فنی و مهندسی دانشگاهی, ترجمه پایان نامه, ترجمه ارزان پایان نامه, ترجمه آنلاین پایان نامه, ترجمه فوری پایان نامه, ترجمه حرفه ای پایان نامه, ترجمه تخصصی پایان نامه, ترجمه روان پایان نامه, ترجمه سلیس پایان نامه, تخفیف ترجمه پایان نامه, ترجمه پایان نامه پزشکی, ترجمه ارزان پایان نامه پزشکی, ترجمه آنلاین پایان نامه پزشکی, ترجمه فوری پایان نامه پزشکی, ترجمه حرفه ای پایان نامه پزشکی, ترجمه تخصصی پایان نامه پزشکی, ترجمه روان پایان نامه پزشکی, ترجمه سلیس پایان نامه پزشکی, تخفیف ترجمه پایان نامه پزشکی, ترجمه پایان نامه فنی و مهندسی, ترجمه ارزان پایان نامه فنی و مهندسی, ترجمه آنلاین پایان نامه فنی و مهندسی, ترجمه فوری پایان نامه فنی و مهندسی, ترجمه حرفه ای پایان نامه فنی و مهندسی, ترجمه تخصصی پایان نامه فنی و مهندسی, ترجمه روان پایان نامه فنی و مهندسی, ترجمه سلیس پایان نامه فنی و مهندسی, تخفیف ترجمه پایان نامه فنی و مهندسی, ترجمه کتاب مدیریت, ترجمه ارزان مدیریت, ترجمه آنلاین مدیریت, ترجمه فوری مدیریت, ترجمه حرفه ای مدیریت, ترجمه تخصصی مدیریت, ترجمه روان مدیریت, ترجمه سلیس مدیریت, تخفیف ترجمه مدیریت, ترجمه مقاله ISI, ترجمه ارزان مقاله ISI, ترجمه آنلاین مقاله ISI, ترجمه فوری مقاله ISI, ترجمه حرفه ای مقاله ISI, ترجمه تخصصی مقاله ISI, ترجمه روان مقاله ISI, ترجمه سلیس مقاله ISI, تخفیف ترجمه مقاله ISI, ترجمه کتاب مدیریت, ترجمه ارزان مدیریت, ترجمه آنلاین مدیریت, ترجمه فوری مدیریت, ترجمه حرفه ای مدیریت, ترجمه تخصصی مدیریت, ترجمه روان مدیریت, ترجمه سلیس مدیریت, تخفیف ترجمه مدیریت, ترجمه متن, ترجمه ارزان متن, ترجمه آنلاین متن, ترجمه فوری متن, ترجمه حرفه ای متن, ترجمه تخصصی متن, ترجمه روان متن, ترجمه سلیس متن, تخفیف ترجمه متن

لیست رشته هایی که ترجمک سفارش ترجمه کتاب یا سفارش تبدیل پایان نامه به کتاب آنها را قبول می کند:

 • ترجمه کتاب رشته معارف اسلامی و اقتصاد ( خاص دانشگاه امام صادق (ع ) )
 • ترجمه کتاب رشته معارف اسلامی و تبلیغ ( خاص دانشگاه امام صادق (ع ) )
 • ترجمه کتاب رشته معارف اسلامی و حقوق ( خاص دانشگاه امام صادق (ع ) )
 • ترجمه کتاب رشته معارف اسلامی و علوم سیاسی ( خاص دانشگاه امام صادق (ع ) )
 • ترجمه کتاب رشته معارف اسلامی و فرهنگ وارتباطات ( خاص دانشگاه امام صادق (ع ) )
 • ترجمه کتاب رشته معارف اسلامی و مدیریت ( خاص دانشگاه امام صادق (ع ) )
 • ترجمه کتاب رشته معارف قرآن کریم
 • ترجمه کتاب رشته معدن – استخراج معدن
 • ترجمه کتاب رشته معرفت شناسی اسلامی
 • ترجمه کتاب رشته معلم قرآن کریم
 • ترجمه کتاب رشته معماری
 • ترجمه کتاب رشته معماری – نقشه کشی معماری
 • ترجمه کتاب رشته معماری داخلی
 • ترجمه کتاب رشته معماری سنتی
 • ترجمه کتاب رشته معماری سیستم های کامپیوتری
 • ترجمه کتاب رشته معماری کامپیوتر
 • ترجمه کتاب رشته معماری کشتی
 • ترجمه کتاب رشته معماری کشتی گرایش سازه کشتی
 • ترجمه کتاب رشته معماری کشتی گرایش هیدرومکانیک کشتی
 • ترجمه کتاب رشته معماری- مرمت ابنیه
 • ترجمه کتاب رشته معماری منظر
 • ترجمه کتاب رشته معماری و انرژی
 • ترجمه کتاب رشته مکاترونیک
 • ترجمه کتاب رشته مکاترونیک صنعتی
 • ترجمه کتاب رشته مکانیزاسیون کشاورزی
 • ترجمه کتاب رشته مکانیزاسیون کشاورزی (زراعی و باغی)
 • ترجمه کتاب رشته مکانیزاسیون ماشین های‌کشاورزی
 • ترجمه کتاب رشته مکانیک ـ تأسیسات حرارتی نیروگاه ها
 • ترجمه کتاب رشته مکانیک ـ تعمیرات نیروگاه
 • ترجمه کتاب رشته مکانیک خاک و پی
 • ترجمه کتاب رشته مکانیک خودرو
 • ترجمه کتاب رشته مکانیک خودرو- مکانیک خودرو
 • ترجمه کتاب رشته مکانیک خودروهای زرهی
 • ترجمه کتاب رشته مکانیک صنایع
 • ترجمه کتاب رشته مکانیک صنایع با گرایش تاسیسات عمومی صنایع
 • ترجمه کتاب رشته مکانیک صنایع با گرایش ماشین آلات صنایع
 • ترجمه کتاب رشته مکانیک گرایش تاسیسات حرارتی نیروگاه‌ها
 • ترجمه کتاب رشته مکانیک گرایش تعمیرات نیروگاه
 • ترجمه کتاب رشته مکانیک گرایش ماشین‌های راهسازی
 • ترجمه کتاب رشته مکانیک ماشین الات
 • ترجمه کتاب رشته مکانیک ماشین های کشاورزی
 • ترجمه کتاب رشته مکانیک -مهندسی مکانیک در حرارت وسیالات
 • ترجمه کتاب رشته مکانیک موتورهای دریایی
 • ترجمه کتاب رشته مکانیک-ماشینهای راهسازی
 • ترجمه کتاب رشته منطق
 • ترجمه کتاب رشته منطق با رویکرد فلسفی
 • ترجمه کتاب رشته منطق فهم دین
 • ترجمه کتاب رشته مهدسی زلزله
 • ترجمه کتاب رشته مهمانداری هوایی
 • ترجمه کتاب رشته مهندس پلیمر گرایش فراورش
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی ایمنی و حفاظت راه‌آهن شهری و بین شهری
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی ریخته گری
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی سازه‌های زیر زمینی مترو و راه‌آهن
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی شکل دادن فلزات
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی فناوری اطلاعات رسانه
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی مواد مرکب
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی آب
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی آب و خاک
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی آب و فاضلاب
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون صنایع نفت
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی آبیاری
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی اپتیک و لیزر
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی اجرایی عمران
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی استخراج معدن
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی اقتصاد کشاورزی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی اقتصاد کشاورزی گرایش اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی اقتصاد کشاورزی گرایش اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی اقتصاد کشاورزی گرایش بازاریابی محصولات کشاورزی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی اقتصاد کشاورزی گرایش سیاست و توسعه کشاورزی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی اقتصاد کشاورزی-اقتصاد تولید و مدیریت واحد های کشاورزی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی اقتصاد کشاورزی-اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی اقتصاد کشاورزی-بازاریابی محصولات کشاورزی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی اقتصاد کشاورزی-سیاست و توسعه کشاورزی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی اکتشاف معدن
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی اکتشاف نفت
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی الکترو اپتیک گرایش اپتو الکترونیک
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی الکترو اپتیک گرایش اپتیک
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی الکترو اپتیک گرایش لیزر
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی الکترواپتیک
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی الکترونیک هواپیمایی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی امنیت فضای سایبری
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی امنیت فضای سایبری گرایش پدافند سایبری
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی امنیت فضای سایبری گرایش پی جویی سایبری
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی امنیت فضای سایبری گرایش پیشگیری سایبری
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی انرژی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی انرژی های تجدید پذیر
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی اویونیک
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی ایمنی در راه آهن
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی ایمنی راه و ترابری
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی ایمنی صنعتی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی ایمنی و اقدامات تامینی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی ایمنی و بازرسی فنی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی آینده پژوهی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی بازرسی فنی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی برق
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی برق – الکترونیک
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی برق شبکه‌های انتقال و توزیع
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی برق – قدرت
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی برق قدرت گرایش الکترونیک قدرت
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی برق قدرت گرایش تکنولوژی فشار قوی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی برق قدرت گرایش سیستم های قدرت
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی برق قدرت گرایش ماشینهای الکتریکی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی برق گرایش افزاره های میکرو و نانوالکترونیک
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی برق گرایش الکترو آکوستیک
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی برق گرایش الکترونیک
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی برق گرایش الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی برق گرایش برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی الکتریکی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی برق گرایش جنگ الکترونیک
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی برق گرایش سامانه های برقی حمل و نقل
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی برق گرایش سیستم های هدایت و کنترل
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی برق گرایش سیستمهای الکترونیک دیجیتال
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی برق گرایش سیستمهای قدرت
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی برق گرایش شبکه های مخابراتی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی برق گرایش قدرت
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی برق گرایش کنترل
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی برق گرایش مخابرات
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی برق گرایش مخابرات امن و رمزنگاری
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی برق گرایش مخابرات سیستم
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی برق گرایش مخابرات میدان و موج
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی برق گرایش مخابرات نوری
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی برق گرایش مدارهای مجتمع الکترونیک
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی برق گرایش مهندسی پزشکی بیوالکتریک
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی بهره برداری راه آهن
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی بیوشیمی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی پدافند غیر عامل گرایش استتار، فریب، اختفا (آفا)
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی پدافند غیر عامل گرایش طراحی صنعتی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی پرتو پزشکی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی پرواز
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی پزشکی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی پزشکی اطلاعات پزشکی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی پزشکی بالینی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی پزشکی بیوالکتریک
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی پزشکی بیومکانیک
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی پزشکی گرایش اطلاعات پزشکی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی پزشکی گرایش بافت
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی پزشکی گرایش بیوالکتریک
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی پزشکی گرایش بیومتریال
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی پزشکی گرایش بیومکانیک
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی پزشکی گرایش بیومواد
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی پزشکی گرایش توانبخشی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی پزشکی گرایش مهندسی توانبخشی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی پزشکی گرایش ورزش
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی پزشکی-بیومتریال
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی پزشکی-بیومکانیک
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی پزشکی-مهندسی بافت
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی پلاسما
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی پلیمر
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی پلیمر – نانو فناوری
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی پلیمر گرایش بیو پلیمر
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی پلیمر گرایش بیومواد
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی پلیمر گرایش پلیمریزاسیون
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی پلیمر گرایش پوششهای حفاظتی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی پلیمر گرایش چاپ
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی پلیمر گرایش رنگ
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی پلیمر گرایش طراحی مولکولی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی پلیمر گرایش علوم پایه
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی پلیمر گرایش فراورش
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی پلیمر گرایش کامپوزیت
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی پلیمر گرایش لاستیک
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی پلیمر گرایش نانو فناوری
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی پلیمر-صنایع رنگ
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی پلیمر-مهندسی علوم و فناوری چاپ
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی ترافیک هوایی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی تعمیر و نگهداری هواپیما
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی تکنولوزی راهسازی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی تکنولوژی ICT
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی تکنولوژی ICT- بهره برداری از سیستم های مخابراتی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی تکنولوژی ICT- دیتا
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی تکنولوژی ICT- مخابرات سیار
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی تکنولوژی ICT- مخابرات نوری
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی تکنولوژی آب ـ آبهای زیرزمینی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی تکنولوژی آب ـ آبهای سطحی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات ICT
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات ICT- بهره برداری از سیستم های مخابراتی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات ICT- دیتا
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات ICT- مدیریت ICT
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعاتICT
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعاتICT با گرایش انتقال
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعاتICT با گرایش ترافیک و سیگنالینگ
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعاتICT با گرایش دیتا
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعاتICT با گرایش سوئیچ
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعاتICT با گرایش سیستم های تحت شبکه
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعاتICT با گرایش کاربردهای ICT
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعاتICT با گرایش مخابرات سیار
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعاتICT با گرایش مخابرات نوری
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعاتICT با گرایش مدیریت ICT
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعاتICT با گرایش موج
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی تکنولوژی آسانسور و بالابرها
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی تکنولوژی استخراج معادن زیرزمینی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی تکنولوژی الکترونیک
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی تکنولوژی برق ـ شبکه‌های انتقال و توزیع
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی تکنولوژی برق – قدرت
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی تکنولوژی برق ـ مترو
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی تکنولوژی بهره ‌برداری راه آهن
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی تکنولوژی بهره برداری کارخانجات سیمان
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی تکنولوژی بهره‌برداری نیروگاه
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی تکنولوژی تجهیزات بندری
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی تکنولوژی تغییر شکل فلزات
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی تکنولوژی تولید
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی تکنولوژی تولید شیرینی و شکلات
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی تکنولوژی تولید شیرینی و شکلات- غیر آردی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی تکنولوژی تولید شیرینی و شکلات-آردی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی تکنولوژی جریه راه‌آهن
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی تکنولوژی جوشکاری
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی تکنولوژی خط و ابنیه راه آهن
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید گرایش ماشین‌های زراعی و باغی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی تکنولوژی ساختمان
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی تکنولوژی سرامیک ـ کاشی و چینی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی تکنولوژی سیستمهای سخت افزاری رایانه
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی تکنولوژی شبکه‌های کامپیوتری گرایش طراحی و پیاده سازی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی تکنولوژی صنایع آرد
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی تکنولوژی صنایع چوب و کاغذ – سازه‌های چوبی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی تکنولوژی صنایع روغن خوراکی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی تکنولوژی صنایع قندسازی
 • ترجمه کتاب رشته مهندسی تکنولوژی صنایع لاستیک