لیست کامل رشته های دانشگاهی – بخش هشت

رشته های دانشگاهی تحت پوشش ترجمه کتاب ترجمک

ترجمک ترجمه تخصصی کتاب های رشته های دانشگاهی زیر را انجام می دهد. ضمانت کیفیت ترجمه های ترجمک گارانتی مادام العمری است که ترجمک برای ترجمه های کتاب خود ارائه می دهد. در صورت استفاده از پکیج طلایی می توانید تا ۷۰ درصد دستمزد ترجمه کتاب دانشگاهی ترجمک را تخفیف بگیرید. ترجمک در کلیه زبان های رایج سرویس ترجمه کتاب عرضه می کند، هرچند تمرکز ترجمه کتاب بر ترجمه فارسی به انگلیسی و ترجمه انگلیسی به فارسی می باشد. سرویس ترجمه ترجمک به صورت زیر است:

 • ترجمه کتاب انگلیسی به فارسی
 • ترجمه کتاب فارسی به انگلیسی
 • ترجمه پایان نامه انگلیسی به فارسی
 • ترجمه پایان نامه فارسی به انگلیسی
 • ترجمه محتوای بالای ۵۰۰۰ کلمه از فارسی به انگلیسی

توجه: خدمات ترجمک حرفه ای بوده و از انجام هر گونه ترجمه یا تکلیف دانشجویی معذور است.

ثبت سفارش ترجمه کتاب

ثبت سفارش ترجمه تخصصی کتاب دانشگاهی

واژه های کلیدی انتشارات ترجمک:

توجه: مطلب زیر ماشینی بوده و با هدف سئو و بهینه سازی بازدید سایت درج شده است. نیازی به خواندن آن نیست.
ترجمه کتاب, ترجمه ارزان کتاب, ترجمه آنلاین کتاب, ترجمه فوری کتاب, ترجمه حرفه ای کتاب, ترجمه تخصصی کتاب, ترجمه روان کتاب, ترجمه سلیس کتاب, تخفیف ترجمه کتاب, ترجمه کتاب پزشکی, ترجمه ارزان کتاب پزشکی, ترجمه آنلاین کتاب پزشکی, ترجمه فوری کتاب پزشکی, ترجمه حرفه ای کتاب پزشکی, ترجمه تخصصی کتاب پزشکی, ترجمه روان کتاب پزشکی, ترجمه سلیس کتاب پزشکی, تخفیف ترجمه کتاب پزشکی, ترجمه کتاب پزشکی و پیراپزشکی, ترجمه ارزان کتاب پزشکی و پیراپزشکی, ترجمه آنلاین کتاب پزشکی و پیراپزشکی, ترجمه فوری کتاب پزشکی و پیراپزشکی, ترجمه حرفه ای کتاب پزشکی و پیراپزشکی, ترجمه تخصصی کتاب پزشکی و پیراپزشکی, ترجمه روان کتاب پزشکی و پیراپزشکی, ترجمه سلیس کتاب پزشکی و پیراپزشکی, تخفیف ترجمه کتاب پزشکی و پیراپزشکی, ترجمه کتاب فنی و مهندسی, ترجمه ارزان کتاب فنی و مهندسی, ترجمه آنلاین کتاب فنی و مهندسی, ترجمه فوری کتاب فنی و مهندسی, ترجمه حرفه ای کتاب فنی و مهندسی, ترجمه تخصصی کتاب فنی و مهندسی, ترجمه روان کتاب فنی و مهندسی, ترجمه سلیس کتاب فنی و مهندسی, تخفیف ترجمه کتاب فنی و مهندسی, ترجمه کتاب فنی و مهندسی دانشگاهی, ترجمه ارزان کتاب فنی و مهندسی دانشگاهی, ترجمه آنلاین کتاب فنی و مهندسی دانشگاهی, ترجمه فوری کتاب فنی و مهندسی دانشگاهی, ترجمه حرفه ای کتاب فنی و مهندسی دانشگاهی, ترجمه تخصصی کتاب فنی و مهندسی دانشگاهی, ترجمه روان کتاب فنی و مهندسی دانشگاهی, ترجمه سلیس کتاب فنی و مهندسی دانشگاهی, تخفیف ترجمه کتاب فنی و مهندسی دانشگاهی, ترجمه پایان نامه, ترجمه ارزان پایان نامه, ترجمه آنلاین پایان نامه, ترجمه فوری پایان نامه, ترجمه حرفه ای پایان نامه, ترجمه تخصصی پایان نامه, ترجمه روان پایان نامه, ترجمه سلیس پایان نامه, تخفیف ترجمه پایان نامه, ترجمه پایان نامه پزشکی, ترجمه ارزان پایان نامه پزشکی, ترجمه آنلاین پایان نامه پزشکی, ترجمه فوری پایان نامه پزشکی, ترجمه حرفه ای پایان نامه پزشکی, ترجمه تخصصی پایان نامه پزشکی, ترجمه روان پایان نامه پزشکی, ترجمه سلیس پایان نامه پزشکی, تخفیف ترجمه پایان نامه پزشکی, ترجمه پایان نامه فنی و مهندسی, ترجمه ارزان پایان نامه فنی و مهندسی, ترجمه آنلاین پایان نامه فنی و مهندسی, ترجمه فوری پایان نامه فنی و مهندسی, ترجمه حرفه ای پایان نامه فنی و مهندسی, ترجمه تخصصی پایان نامه فنی و مهندسی, ترجمه روان پایان نامه فنی و مهندسی, ترجمه سلیس پایان نامه فنی و مهندسی, تخفیف ترجمه پایان نامه فنی و مهندسی, ترجمه کتاب مدیریت, ترجمه ارزان مدیریت, ترجمه آنلاین مدیریت, ترجمه فوری مدیریت, ترجمه حرفه ای مدیریت, ترجمه تخصصی مدیریت, ترجمه روان مدیریت, ترجمه سلیس مدیریت, تخفیف ترجمه مدیریت, ترجمه مقاله ISI, ترجمه ارزان مقاله ISI, ترجمه آنلاین مقاله ISI, ترجمه فوری مقاله ISI, ترجمه حرفه ای مقاله ISI, ترجمه تخصصی مقاله ISI, ترجمه روان مقاله ISI, ترجمه سلیس مقاله ISI, تخفیف ترجمه مقاله ISI, ترجمه کتاب مدیریت, ترجمه ارزان مدیریت, ترجمه آنلاین مدیریت, ترجمه فوری مدیریت, ترجمه حرفه ای مدیریت, ترجمه تخصصی مدیریت, ترجمه روان مدیریت, ترجمه سلیس مدیریت, تخفیف ترجمه مدیریت, ترجمه متن, ترجمه ارزان متن, ترجمه آنلاین متن, ترجمه فوری متن, ترجمه حرفه ای متن, ترجمه تخصصی متن, ترجمه روان متن, ترجمه سلیس متن, تخفیف ترجمه متن

لیست رشته هایی که ترجمک سفارش ترجمه کتاب یا سفارش تبدیل پایان نامه به کتاب آنها را قبول می کند:

 • ترجمه کتاب رشته فوتونیک
 • ترجمه کتاب رشته فوتونیک – الکترونیک
 • ترجمه کتاب رشته فوتونیک – فیزیک
 • ترجمه کتاب رشته فوتونیک – مخابرات
 • ترجمه کتاب رشته فوتونیک گرایش اپتیک و مهندسی اپتیک
 • ترجمه کتاب رشته فوتونیک گرایش بیو فوتونیک
 • ترجمه کتاب رشته فوتونیک گرایش فناوری و کاربرد لیزر
 • ترجمه کتاب رشته فوتونیک گرایش مخابرات نوری
 • ترجمه کتاب رشته فوتونیک گرایش مهندسی پلاسما
 • ترجمه کتاب رشته فوتونیک گرایش مواد فوتونیکی
 • ترجمه کتاب رشته فیزیک
 • ترجمه کتاب رشته فیزیک دریا
 • ترجمه کتاب رشته فیزیک دریا گرایش اقیانوس شناسی فیزیک توصیفی
 • ترجمه کتاب رشته فیزیک دریا گرایش دینامیک
 • ترجمه کتاب رشته فیزیک دریا گرایش ساحلی
 • ترجمه کتاب رشته فیزیک دریا گرایش هواشناسی دریا
 • ترجمه کتاب رشته فیزیک ذرات
 • ترجمه کتاب رشته فیزیک کاربردی (شاخه ی هواشناسی)
 • ترجمه کتاب رشته فیزیک گرایش اپتیک و لیزر
 • ترجمه کتاب رشته فیزیک گرایش اتمسفر
 • ترجمه کتاب رشته فیزیک گرایش اتمی
 • ترجمه کتاب رشته فیزیک گرایش اتمی و مولکولی
 • ترجمه کتاب رشته فیزیک گرایش حالت جامد
 • ترجمه کتاب رشته فیزیک گرایش دبیری فیزیک
 • ترجمه کتاب رشته فیزیک گرایش ذرات بنیادی
 • ترجمه کتاب رشته فیزیک گرایش ذرات بنیادی و نظریه میدان ها
 • ترجمه کتاب رشته فیزیک گرایش ذرات بنیادی و نظریه میدانها
 • ترجمه کتاب رشته فیزیک گرایش فیزیک آماری و سامانه های پیچیده
 • ترجمه کتاب رشته فیزیک گرایش فیزیک بنیادی
 • ترجمه کتاب رشته فیزیک گرایش فیزیک پلاسما
 • ترجمه کتاب رشته فیزیک گرایش فیزیک ماده چگال
 • ترجمه کتاب رشته فیزیک گرایش فیزیک نجومی
 • ترجمه کتاب رشته فیزیک گرایش فیزیک هسته ای
 • ترجمه کتاب رشته فیزیک گرایش گرانش و فیزیک نجومی
 • ترجمه کتاب رشته فیزیک گرایش گرانش و کیهان شناسی
 • ترجمه کتاب رشته فیزیک گرایش لایه های نازک
 • ترجمه کتاب رشته فیزیک گرایش نجوم و اختر فیزیک
 • ترجمه کتاب رشته فیزیک گرایش نظری
 • ترجمه کتاب رشته فیزیک گرایش هسته ای
 • ترجمه کتاب رشته فیزیک گرایش هواشناسی
 • ترجمه کتاب رشته فیزیک محاسباتی
 • ترجمه کتاب رشته فیزیک مهندسی
 • ترجمه کتاب رشته فیزیولوژی
 • ترجمه کتاب رشته فیزیولوژی دام
 • ترجمه کتاب رشته فیزیولوژی دامپزشکی
 • ترجمه کتاب رشته فیزیولوژی ورزشی
 • ترجمه کتاب رشته فیزیولوژی ورزشی گرایش بیوشیمی و متابولیسم ورزشی
 • ترجمه کتاب رشته فیزیولوژی ورزشی گرایش تغذیه ورزش
 • ترجمه کتاب رشته فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی
 • ترجمه کتاب رشته فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت ورزشی بالینی
 • ترجمه کتاب رشته فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض
 • ترجمه کتاب رشته فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی عصبی، عضلانی
 • ترجمه کتاب رشته فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی قلب و عروق و تنفس
 • ترجمه کتاب رشته فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی کاربردی
 • ترجمه کتاب رشته فیلم سازی – تدوین
 • ترجمه کتاب رشته فیلم سازی ـ تدوین فیلم
 • ترجمه کتاب رشته فیلم سازی – صدا
 • ترجمه کتاب رشته فیلم سازی – عکاسی و فیلم برداری
 • ترجمه کتاب رشته فیلم سازی – کمک کارگردانی
 • ترجمه کتاب رشته فیلم سازی – نقاشی متحرک
 • ترجمه کتاب رشته فیلم سازی گرایش کمک کارگردانی
 • ترجمه کتاب رشته فیلم سازی- نقاشی متحرک
 • ترجمه کتاب رشته قارچ شناسی
 • ترجمه کتاب رشته قالب سازی
 • ترجمه کتاب رشته قالب سازی با گرایش ساخت قالب های پلاستیک
 • ترجمه کتاب رشته قالب سازی با گرایش ساخت قالب های دایکاست
 • ترجمه کتاب رشته قالب سازی با گرایش ساخت قالب های فلزی
 • ترجمه کتاب رشته قالب سازی با گرایش ساخت قالب های فورج
 • ترجمه کتاب رشته قالب سازی با گرایش ساخت قالب های کفش
 • ترجمه کتاب رشته قالبسازی – گرایش ساخت قالبهای کفش
 • ترجمه کتاب رشته قالبسازی – گرایش ساخت قالبهای پلاستیک
 • ترجمه کتاب رشته قالبسازی – گرایش ساخت قالبهای فلزی
 • ترجمه کتاب رشته قالبسازی – گرایش ساخت قالبهای فورج
 • ترجمه کتاب رشته قالبسازی – گرایش دایکاست
 • ترجمه کتاب رشته قدرت
 • ترجمه کتاب رشته قلم زنی
 • ترجمه کتاب رشته کاداستر در نظام اطلاعاتی ثبت املاک
 • ترجمه کتاب رشته کار آفرینی
 • ترجمه کتاب رشته کارآفرینی گرایش MBA
 • ترجمه کتاب رشته کارآفرینی گرایش آموزش عالی
 • ترجمه کتاب رشته کارآفرینی گرایش آموزش و ترویج کارآفرینی
 • ترجمه کتاب رشته کارآفرینی گرایش بخش عمومی
 • ترجمه کتاب رشته کارآفرینی گرایش بین الملل
 • ترجمه کتاب رشته کارآفرینی گرایش توسعه
 • ترجمه کتاب رشته کارآفرینی گرایش خدمات کشاورزی
 • ترجمه کتاب رشته کارآفرینی گرایش سازمانی
 • ترجمه کتاب رشته کارآفرینی گرایش فناوری
 • ترجمه کتاب رشته کارآفرینی گرایش فناوری اطلاعات
 • ترجمه کتاب رشته کارآفرینی گرایش کسب و کار الکترونیکی
 • ترجمه کتاب رشته کارآفرینی گرایش کسب و کار جدید
 • ترجمه کتاب رشته کارآفرینی گرایش گردشگری
 • ترجمه کتاب رشته کاربرد کامپیوتر
 • ترجمه کتاب رشته کاردان فنی استخراج معادن غیر ذغال سنگ
 • ترجمه کتاب رشته کاردان فنی الکترونیک
 • ترجمه کتاب رشته کاردان فنی زیر سازی راه
 • ترجمه کتاب رشته کاردان فنی ساختمانهای بتنی
 • ترجمه کتاب رشته کاردان فنی عمران – ساختمانهای بتنی
 • ترجمه کتاب رشته کاردان فنی عملیات پتروشیمی
 • ترجمه کتاب رشته کاردان فنی کارتوگرافی
 • ترجمه کتاب رشته کاردان فنی کشتی
 • ترجمه کتاب رشته کاردان فنی مخابرات
 • ترجمه کتاب رشته کاردان فنی مکانیک تاسیسات
 • ترجمه کتاب رشته کاردانی ناپیوسته چاپ و نشر
 • ترجمه کتاب رشته کاردانی حرفه ای خدمات سلامت
 • ترجمه کتاب رشته کاردانی حرفه ای – اصلاح و تربیت
 • ترجمه کتاب رشته کاردانی حرفه ای – اطفا حریق شهری
 • ترجمه کتاب رشته کاردانی حرفه ای – امداد و نجات شهری
 • ترجمه کتاب رشته کاردانی حرفه ای – امور بورس
 • ترجمه کتاب رشته کاردانی حرفه ای – امور بیمه
 • ترجمه کتاب رشته کاردانی حرفه ای – امور تشریفات
 • ترجمه کتاب رشته کاردانی حرفه ای – امور تعاون
 • ترجمه کتاب رشته کاردانی حرفه ای – امور دهیاری و شوراها
 • ترجمه کتاب رشته کاردانی حرفه ای – ایمنی و بهداشت واحدهای صنفی
 • ترجمه کتاب رشته کاردانی حرفه ای – ایمنی و حفاظت تصرفات ساختمانی
 • ترجمه کتاب رشته کاردانی حرفه ای – بازاریابی
 • ترجمه کتاب رشته کاردانی حرفه ای – بازرگانی -مشاوره حقوقی اصناف
 • ترجمه کتاب رشته کاردانی حرفه ای – تربیت مربی آموزش های شهروندی
 • ترجمه کتاب رشته کاردانی حرفه ای – تربیت مربی پیش دبستانی
 • ترجمه کتاب رشته کاردانی حرفه ای – تربیت مربی خانه کودک و نوجوان
 • ترجمه کتاب رشته کاردانی حرفه ای – تربیت مربی مهد کودک
 • ترجمه کتاب رشته کاردانی حرفه ای – تربیت مروج سیاسی
 • ترجمه کتاب رشته کاردانی حرفه ای – تکنولوژی آموزشی
 • ترجمه کتاب رشته کاردانی حرفه ای حسابداری – حسابرسی
 • ترجمه کتاب رشته کاردانی حرفه ای حسابداری- حسابداری صنعتی
 • ترجمه کتاب رشته کاردانی حرفه ای خدمات پس از فروش خودرو
 • ترجمه کتاب رشته کاردانی حرفه ای خدمات سلامت – دارویاری
 • ترجمه کتاب رشته کاردانی حرفه ای کودک یاری
 • ترجمه کتاب رشته کاردانی حرفه ای مدیریت – امور اداری
 • ترجمه کتاب رشته کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کار ورزشی
 • ترجمه کتاب رشته کاردانی حرفه ای مراقبت زیبایی پوست و مو
 • ترجمه کتاب رشته کاردانی حرفه ای مربیگری پایه شطرنج
 • ترجمه کتاب رشته کاردانی حرفه ای میهمانداری هواپیما
 • ترجمه کتاب رشته کاردانی حرفه ای آرایش زنانه
 • ترجمه کتاب رشته کاردانی حرفه ای آشپزی
 • ترجمه کتاب رشته کاردانی حرفه ای امداد سوانح
 • ترجمه کتاب رشته کاردانی حرفه ای امور بانکی
 • ترجمه کتاب رشته کاردانی حرفه ای امور بیمه
 • ترجمه کتاب رشته کاردانی حرفه ای امور پستی
 • ترجمه کتاب رشته کاردانی حرفه ای امور ثبت احوال
 • ترجمه کتاب رشته کاردانی حرفه ای امور زائرین
 • ترجمه کتاب رشته کاردانی حرفه ای امور فرهنگی
 • ترجمه کتاب رشته کاردانی حرفه ای امور فرهنگی – امور موزه
 • ترجمه کتاب رشته کاردانی حرفه ای امور فرهنگی – ویراستاری
 • ترجمه کتاب رشته کاردانی حرفه ای امور کتابداری و اطلاع رسانی
 • ترجمه کتاب رشته کاردانی حرفه ای امور محله
 • ترجمه کتاب رشته کاردانی حرفه ای انیمیشن
 • ترجمه کتاب رشته کاردانی حرفه ای بازاریابی
 • ترجمه کتاب رشته کاردانی حرفه ای بازرگانی – امور نمایشگاهی
 • ترجمه کتاب رشته کاردانی حرفه ای بازرگانی – انبارداری
 • ترجمه کتاب رشته کاردانی حرفه ای بازرگانی – خدمات مشاوره املاک
 • ترجمه کتاب رشته کاردانی حرفه ای بازرگانی – مشاوره حقوقی اصناف
 • ترجمه کتاب رشته کاردانی حرفه ای بازیگری
 • ترجمه کتاب رشته کاردانی حرفه ای بهداشت یاری دامپزشکی
 • ترجمه کتاب رشته کاردانی حرفه ای پیرایش زنانه
 • ترجمه کتاب رشته کاردانی حرفه ای پیرایش مردانه
 • ترجمه کتاب رشته کاردانی حرفه ای تاکسیرانی
 • ترجمه کتاب رشته کاردانی حرفه ای تبلیغات
 • ترجمه کتاب رشته کاردانی حرفه ای تربیت بدنی – تربیت مربی پایه اسکیت
 • ترجمه کتاب رشته کاردانی حرفه ای تربیت بدنی – مربیگری پایه اسکواش
 • ترجمه کتاب رشته کاردانی حرفه ای تربیت بدنی – مربیگری پایه آمادگی جسمانی
 • ترجمه کتاب رشته کاردانی حرفه ای تربیت بدنی – مربیگری پایه بوکس
 • ترجمه کتاب رشته کاردانی حرفه ای تربیت بدنی – مربیگری پایه تکواندو
 • ترجمه کتاب رشته کاردانی حرفه ای تربیت بدنی – مربیگری پایه تیراندازی
 • ترجمه کتاب رشته کاردانی حرفه ای تربیت بدنی – مربیگری پایه تیراندازی با کمان
 • ترجمه کتاب رشته کاردانی حرفه ای تربیت بدنی – مربیگری پایه جودو
 • ترجمه کتاب رشته کاردانی حرفه ای تربیت بدنی – مربیگری پایه چوگان
 • ترجمه کتاب رشته کاردانی حرفه ای تربیت بدنی – مربیگری پایه راگبی
 • ترجمه کتاب رشته کاردانی حرفه ای تربیت بدنی – مربیگری پایه سنگ نوردی وصعودهای ورزشی
 • ترجمه کتاب رشته کاردانی حرفه ای تربیت بدنی – مربیگری پایه سوارکاری
 • ترجمه کتاب رشته کاردانی حرفه ای تربیت بدنی- مربیگری پایه شنا
 • ترجمه کتاب رشته کاردانی حرفه ای تربیت بدنی – مربیگری پایه کوه پیمایی و کوه نوردی
 • ترجمه کتاب رشته کاردانی حرفه ای تربیت بدنی – مربیگری پایه هندبال
 • ترجمه کتاب رشته کاردانی حرفه ای تربیت بدنی – مربیگری پایه واترپلو
 • ترجمه کتاب رشته کاردانی حرفه ای تربیت بدنی – مربیگری پایه ورزش پهلوانی و زورخانه ای
 • ترجمه کتاب رشته کاردانی حرفه ای تربیت بدنی – مربیگری پایه ورزش رزم ملی ایران
 • ترجمه کتاب رشته کاردانی حرفه ای تربیت بدنی – مربیگری پایه وزنه برداری
 • ترجمه کتاب رشته کاردانی حرفه ای تربیت بدنی – مربیگری ورزش سالمندان
 • ترجمه کتاب رشته کاردانی حرفه ای تربیت بدنی – مربیگری ورزش معلولین
 • ترجمه کتاب رشته کاردانی حرفه ای تربیت بدنی- مربیگری پایه غواصی
 • ترجمه کتاب رشته کاردانی حرفه ای تربیت بدنی- مربیگری پایه بسکتبال
 • ترجمه کتاب رشته کاردانی حرفه ای تربیت بدنی- مربیگری پایه دو و میدانی
 • ترجمه کتاب رشته کاردانی حرفه ای تربیت بدنی- مربیگری پایه دوچرخه سواری
 • ترجمه کتاب رشته کاردانی حرفه ای تربیت بدنی- مربیگری پایه ژیمناستیک
 • ترجمه کتاب رشته کاردانی حرفه ای تربیت بدنی- مربیگری پایه شنا
 • ترجمه کتاب رشته کاردانی حرفه ای تربیت بدنی- مربیگری پایه فوتبال
 • ترجمه کتاب رشته کاردانی حرفه ای تربیت بدنی- مربیگری پایه فوتسال
 • ترجمه کتاب رشته کاردانی حرفه ای تربیت بدنی- مربیگری پایه کاراته
 • ترجمه کتاب رشته کاردانی حرفه ای تربیت بدنی- مربیگری پایه کانگ فوتوآ-۲۱
 • ترجمه کتاب رشته کاردانی حرفه ای تربیت بدنی- مربیگری پایه والیبال
 • ترجمه کتاب رشته کاردانی حرفه ای تربیت مربی امور فرهنگی کودک و نوجوان
 • ترجمه کتاب رشته کاردانی حرفه ای تربیت مربی قرآن کریم
 • ترجمه کتاب رشته کاردانی حرفه ای تربیت مربی کودکان با نیازهای ویژه
 • ترجمه کتاب رشته کاردانی حرفه ای تربیت مربی کودکان کم توانان ذهنی
 • ترجمه کتاب رشته کاردانی حرفه ای تربیت مربی کودکان کم شنوا و ناشنوا
 • ترجمه کتاب رشته کاردانی حرفه ای تربیت مربی مهد کودک
 • ترجمه کتاب رشته کاردانی حرفه ای تربیت مروج سیاسی
 • ترجمه کتاب رشته کاردانی حرفه ای چاپ – چاپ پوشاک
 • ترجمه کتاب رشته کاردانی حرفه ای چاپ – طراحی چاپ
 • ترجمه کتاب رشته کاردانی حرفه ای چاپ و نشر
 • ترجمه کتاب رشته کاردانی حرفه ای حج و زیارت
 • ترجمه کتاب رشته کاردانی حرفه ای حسابداری – حسابداری دولتی
 • ترجمه کتاب رشته کاردانی حرفه ای حسابداری – حسابداری صنعتی
 • ترجمه کتاب رشته کاردانی حرفه ای حسابداری – حسابداری مالی
 • ترجمه کتاب رشته کاردانی حرفه ای حسابداری – حسابداری مالیاتی
 • ترجمه کتاب رشته کاردانی حرفه ای حسابداری – حسابرسی
 • ترجمه کتاب رشته کاردانی حرفه ای حسابداری شرکت های بیمه
 • ترجمه کتاب رشته کاردانی حرفه ای حقوق – ارشاد و معاضدت قضایی
 • ترجمه کتاب رشته کاردانی حرفه ای حقوق – امور ضابطین قضایی
 • ترجمه کتاب رشته کاردانی حرفه ای حقوق – حقوق ثبتی
 • ترجمه کتاب رشته کاردانی حرفه ای حقوق – خدمات قضایی
 • ترجمه کتاب رشته کاردانی حرفه ای حقوق – خدمات قضایی
 • ترجمه کتاب رشته کاردانی حرفه ای حقوق – شورای حل اختلاف
 • ترجمه کتاب رشته کاردانی حرفه ای حقوق- نگارش حقوقی
 • ترجمه کتاب رشته کاردانی حرفه ای حقوق ثبتی
 • ترجمه کتاب رشته کاردانی حرفه ای خبرنگاری
 • ترجمه کتاب رشته کاردانی حرفه ای خبرنگاری ورزشی
 • ترجمه کتاب رشته کاردانی حرفه ای خدمات پس از فروش خودرو
 • ترجمه کتاب رشته کاردانی حرفه ای خدمات سلامت – بهورزی
 • ترجمه کتاب رشته کاردانی حرفه ای خدمات گمرکی
 • ترجمه کتاب رشته کاردانی حرفه ای خدمات مالی واحدهای صنفی
 • ترجمه کتاب رشته کاردانی حرفه ای خدمات مشاوره معاملات خودرو
 • ترجمه کتاب رشته کاردانی حرفه ای دوخت و تکنولوژی لباس
 • ترجمه کتاب رشته کاردانی حرفه ای روابط عمومی
 • ترجمه کتاب رشته کاردانی حرفه ای زبان اسپانیولی – آثار دیداری و شنیداری
 • ترجمه کتاب رشته کاردانی حرفه ای زبان اسپانیولی – آثار مکتوب و متون رسمی
 • ترجمه کتاب رشته کاردانی حرفه ای سلامت یاری
 • ترجمه کتاب رشته کاردانی حرفه ای سینما – بدلکاری
 • ترجمه کتاب رشته کاردانی حرفه ای سینما – تدوین فیلم
 • ترجمه کتاب رشته کاردانی حرفه ای سینما – تصویربرداری
 • ترجمه کتاب رشته کاردانی حرفه ای سینما – تهیه و تولید فیلم
 • ترجمه کتاب رشته کاردانی حرفه ای سینما – جلوه های ویژه
 • ترجمه کتاب رشته کاردانی حرفه ای سینما – فیلم سازی
 • ترجمه کتاب رشته کاردانی حرفه ای شبیه خوانی
 • ترجمه کتاب رشته کاردانی حرفه ای صدا برداری / سینما – صدابرداری
 • ترجمه کتاب رشته کاردانی حرفه ای صنایع دستی – سفال و کاشی سنتی
 • ترجمه کتاب رشته کاردانی حرفه ای صنایع دستی – فرش دستباف
 • ترجمه کتاب رشته کاردانی حرفه ای صنایع دستی – مصنوعات سنگی
 • ترجمه کتاب رشته کاردانی حرفه ای صنایع دستی چرمی
 • ترجمه کتاب رشته کاردانی حرفه ای صنایع دستی- مصنوعات چوبی
 • ترجمه کتاب رشته کاردانی حرفه ای طراحی کیف و کفش
 • ترجمه کتاب رشته کاردانی حرفه ای طراحی لباس
 • ترجمه کتاب رشته کاردانی حرفه ای طلا و جواهر – تراش سنگ های قیمتی
 • ترجمه کتاب رشته کاردانی حرفه ای طلا و جواهر – ساخت زیورآلات با دست
 • ترجمه کتاب رشته کاردانی حرفه ای طلا و جواهر – گوهر نشانی
 • ترجمه کتاب رشته کاردانی حرفه ای طلا و جواهر ملیله سازی
 • ترجمه کتاب رشته کاردانی حرفه ای عکاسی خبری
 • ترجمه کتاب رشته کاردانی حرفه ای علوم ازمایشگاهی دامپزشکی
 • ترجمه کتاب رشته کاردانی حرفه ای قنادی
 • ترجمه کتاب رشته کاردانی حرفه ای کارگردانی هنری بازی¬های رایانه¬ای
 • ترجمه کتاب رشته کاردانی حرفه ای کارگردانی و طراحی بازی های رایانه ای
 • ترجمه کتاب رشته کاردانی حرفه ای کمک کارگردانی
 • ترجمه کتاب رشته کاردانی حرفه ای کودکیاری
 • ترجمه کتاب رشته کاردانی حرفه ای گردشگری
 • ترجمه کتاب رشته کاردانی حرفه ای گریم
 • ترجمه کتاب رشته کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی – آثار دیداری و شنیداری
 • ترجمه کتاب رشته کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی آثار مکتوب و متون رسمی
 • ترجمه کتاب رشته کاردانی حرفه ای مددکاری اجتماعی – اورژانس اجتماعی
 • ترجمه کتاب رشته کاردانی حرفه ای مددکاری اجتماعی – مددکاری خانواده
 • ترجمه کتاب رشته کاردانی حرفه ای مددکاری اجتماعی – مددکاری کودک
 • ترجمه کتاب رشته کاردانی حرفه ای مددکاری اجتماعی – مراقبت سالمندان
 • ترجمه کتاب رشته کاردانی حرفه ای مدیحه و مرثیه سرایی