لیست کامل رشته های دانشگاهی – بخش یازده

رشته های دانشگاهی تحت پوشش ترجمه کتاب ترجمک

ترجمک ترجمه تخصصی کتاب های رشته های دانشگاهی زیر را انجام می دهد. ضمانت کیفیت ترجمه های ترجمک گارانتی مادام العمری است که ترجمک برای ترجمه های کتاب خود ارائه می دهد. در صورت استفاده از پکیج طلایی می توانید تا ۷۰ درصد دستمزد ترجمه کتاب دانشگاهی ترجمک را تخفیف بگیرید. ترجمک در کلیه زبان های رایج سرویس ترجمه کتاب عرضه می کند، هرچند تمرکز ترجمه کتاب بر ترجمه فارسی به انگلیسی و ترجمه انگلیسی به فارسی می باشد. سرویس ترجمه ترجمک به صورت زیر است:

 • ترجمه کتاب انگلیسی به فارسی
 • ترجمه کتاب فارسی به انگلیسی
 • ترجمه پایان نامه انگلیسی به فارسی
 • ترجمه پایان نامه فارسی به انگلیسی
 • ترجمه محتوای بالای ۵۰۰۰ کلمه از فارسی به انگلیسی

توجه: خدمات ترجمک حرفه ای بوده و از انجام هر گونه ترجمه یا تکلیف دانشجویی معذور است.

ثبت سفارش ترجمه کتاب

ثبت سفارش ترجمه تخصصی کتاب دانشگاهی

واژه های کلیدی انتشارات ترجمک:

توجه: مطلب زیر ماشینی بوده و با هدف سئو و بهینه سازی بازدید سایت درج شده است. نیازی به خواندن آن نیست.
ترجمه کتاب, ترجمه ارزان کتاب, ترجمه آنلاین کتاب, ترجمه فوری کتاب, ترجمه حرفه ای کتاب, ترجمه تخصصی کتاب, ترجمه روان کتاب, ترجمه سلیس کتاب, تخفیف ترجمه کتاب, ترجمه کتاب پزشکی, ترجمه ارزان کتاب پزشکی, ترجمه آنلاین کتاب پزشکی, ترجمه فوری کتاب پزشکی, ترجمه حرفه ای کتاب پزشکی, ترجمه تخصصی کتاب پزشکی, ترجمه روان کتاب پزشکی, ترجمه سلیس کتاب پزشکی, تخفیف ترجمه کتاب پزشکی, ترجمه کتاب پزشکی و پیراپزشکی, ترجمه ارزان کتاب پزشکی و پیراپزشکی, ترجمه آنلاین کتاب پزشکی و پیراپزشکی, ترجمه فوری کتاب پزشکی و پیراپزشکی, ترجمه حرفه ای کتاب پزشکی و پیراپزشکی, ترجمه تخصصی کتاب پزشکی و پیراپزشکی, ترجمه روان کتاب پزشکی و پیراپزشکی, ترجمه سلیس کتاب پزشکی و پیراپزشکی, تخفیف ترجمه کتاب پزشکی و پیراپزشکی, ترجمه کتاب فنی و مهندسی, ترجمه ارزان کتاب فنی و مهندسی, ترجمه آنلاین کتاب فنی و مهندسی, ترجمه فوری کتاب فنی و مهندسی, ترجمه حرفه ای کتاب فنی و مهندسی, ترجمه تخصصی کتاب فنی و مهندسی, ترجمه روان کتاب فنی و مهندسی, ترجمه سلیس کتاب فنی و مهندسی, تخفیف ترجمه کتاب فنی و مهندسی, ترجمه کتاب فنی و مهندسی دانشگاهی, ترجمه ارزان کتاب فنی و مهندسی دانشگاهی, ترجمه آنلاین کتاب فنی و مهندسی دانشگاهی, ترجمه فوری کتاب فنی و مهندسی دانشگاهی, ترجمه حرفه ای کتاب فنی و مهندسی دانشگاهی, ترجمه تخصصی کتاب فنی و مهندسی دانشگاهی, ترجمه روان کتاب فنی و مهندسی دانشگاهی, ترجمه سلیس کتاب فنی و مهندسی دانشگاهی, تخفیف ترجمه کتاب فنی و مهندسی دانشگاهی, ترجمه پایان نامه, ترجمه ارزان پایان نامه, ترجمه آنلاین پایان نامه, ترجمه فوری پایان نامه, ترجمه حرفه ای پایان نامه, ترجمه تخصصی پایان نامه, ترجمه روان پایان نامه, ترجمه سلیس پایان نامه, تخفیف ترجمه پایان نامه, ترجمه پایان نامه پزشکی, ترجمه ارزان پایان نامه پزشکی, ترجمه آنلاین پایان نامه پزشکی, ترجمه فوری پایان نامه پزشکی, ترجمه حرفه ای پایان نامه پزشکی, ترجمه تخصصی پایان نامه پزشکی, ترجمه روان پایان نامه پزشکی, ترجمه سلیس پایان نامه پزشکی, تخفیف ترجمه پایان نامه پزشکی, ترجمه پایان نامه فنی و مهندسی, ترجمه ارزان پایان نامه فنی و مهندسی, ترجمه آنلاین پایان نامه فنی و مهندسی, ترجمه فوری پایان نامه فنی و مهندسی, ترجمه حرفه ای پایان نامه فنی و مهندسی, ترجمه تخصصی پایان نامه فنی و مهندسی, ترجمه روان پایان نامه فنی و مهندسی, ترجمه سلیس پایان نامه فنی و مهندسی, تخفیف ترجمه پایان نامه فنی و مهندسی, ترجمه کتاب مدیریت, ترجمه ارزان مدیریت, ترجمه آنلاین مدیریت, ترجمه فوری مدیریت, ترجمه حرفه ای مدیریت, ترجمه تخصصی مدیریت, ترجمه روان مدیریت, ترجمه سلیس مدیریت, تخفیف ترجمه مدیریت, ترجمه مقاله ISI, ترجمه ارزان مقاله ISI, ترجمه آنلاین مقاله ISI, ترجمه فوری مقاله ISI, ترجمه حرفه ای مقاله ISI, ترجمه تخصصی مقاله ISI, ترجمه روان مقاله ISI, ترجمه سلیس مقاله ISI, تخفیف ترجمه مقاله ISI, ترجمه کتاب مدیریت, ترجمه ارزان مدیریت, ترجمه آنلاین مدیریت, ترجمه فوری مدیریت, ترجمه حرفه ای مدیریت, ترجمه تخصصی مدیریت, ترجمه روان مدیریت, ترجمه سلیس مدیریت, تخفیف ترجمه مدیریت, ترجمه متن, ترجمه ارزان متن, ترجمه آنلاین متن, ترجمه فوری متن, ترجمه حرفه ای متن, ترجمه تخصصی متن, ترجمه روان متن, ترجمه سلیس متن, تخفیف ترجمه متن

لیست رشته هایی که ترجمک سفارش ترجمه کتاب یا سفارش تبدیل پایان نامه به کتاب آنها را قبول می کند:

 • ترجمه کتاب رشته متصدی آمور آموزشی
 • ترجمه کتاب رشته مجسمه سازی
 • ترجمه کتاب رشته محاسبات نرم گرایش ساختارهای جبر منطقی
 • ترجمه کتاب رشته محیط زیست گرایش برنامه ریزی
 • ترجمه کتاب رشته محیط زیست
 • ترجمه کتاب رشته محیط زیست دریا
 • ترجمه کتاب رشته محیط زیست شهری
 • ترجمه کتاب رشته محیط زیست گرایش الودگی محیط زیست
 • ترجمه کتاب رشته محیط زیست گرایش آمایش سرزمین
 • ترجمه کتاب رشته محیط زیست گرایش برنامه ریزی
 • ترجمه کتاب رشته محیط زیست گرایش تنوع زیستی
 • ترجمه کتاب رشته محیط زیست گرایش مدیریت
 • ترجمه کتاب رشته مخابرات
 • ترجمه کتاب رشته مخابرات ـ ارتباطات داده‌ها
 • ترجمه کتاب رشته مخابرات ـ رادیوماکس
 • ترجمه کتاب رشته مخابرات ـ کابل و فیبرنوری
 • ترجمه کتاب رشته مخابرات مراکز سوئیچنیگ
 • ترجمه کتاب رشته مخابرات هواپیما
 • ترجمه کتاب رشته مخابرات هواپیمایی
 • ترجمه کتاب رشته مخابرات و الکترونیک دریایی
 • ترجمه کتاب رشته مخاطرات محیطی
 • ترجمه کتاب رشته مخاطرات محیطی گرایش انسانی
 • ترجمه کتاب رشته مخاطرات محیطی گرایش طبیعی
 • ترجمه کتاب رشته مددکاری اجتماعی
 • ترجمه کتاب رشته مددکاری اجتماعی (بازنگری شده )
 • ترجمه کتاب رشته مددکاری روانی – اجتماعی در بحران (سوانح طبیعی)
 • ترجمه کتاب رشته مددکاری قضایی
 • ترجمه کتاب رشته مدرسی اخلاق اسلامی
 • ترجمه کتاب رشته مدرسی الهیات و معارف اسلامی
 • ترجمه کتاب رشته مدرسی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی
 • ترجمه کتاب رشته مدرسی مبانی نظری اسلام
 • ترجمه کتاب رشته مدرسی معارف اسلامی
 • ترجمه کتاب رشته مدرسی معارف اسلامی گرایش اخلاق اسلامی
 • ترجمه کتاب رشته مدرسی معارف اسلامی گرایش اخلاق و تربیت اسلامی
 • ترجمه کتاب رشته مدرسی معارف اسلامی گرایش آشنایی با منابع اسلامی
 • ترجمه کتاب رشته مدرسی معارف اسلامی گرایش انقلاب اسلامی
 • ترجمه کتاب رشته مدرسی معارف اسلامی گرایش تاریخ وتمدن اسلامی
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت MBA
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت MBA گرایش استراتژی
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت MBA گرایش اقتصاد مدیریت
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت MBA گرایش سیستم های اطلاعاتی مدیریت
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت MBA گرایش کارآفرینی
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت MBA گرایش مدیریت بازار یابی
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت MBA گرایش مدیریت تکنولوژی
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت MBA گرایش مدیریت توسعه سازمانی و منابع انسانی
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت MBA گرایش مدیریت دینامیک سیستم ها
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت MBA گرایش مدیریت عملیات
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت MBA گرایش مدیریت مالی
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت اجرایی
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت اصلاح و کیفرهای قضایی(مدیریت جزا و کنترل های قضایی)
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت اطلاعات
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت اطلاعات و ارتباطات
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت آماد
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت آماد و پشتیبانی
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت اماکن متبرکه مذهبی
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت امداد در سوانح
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت امداد در سوانح گرایش سوانح طبیعی
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت امداد در سوانح گرایش سوانح غیر طبیعی
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت امنیت واطلاعات نظامی
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت امور امداد
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت امور بانکی
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت امور حج و زیارت
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت امور دفاعی گرایش عملیات ویژه
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت امور دفاعی گرایش مقاومت بسیج
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت امور دفتری
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت امور فرهنگی
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت امور گمرکی
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت امورفرهنگی (بازنگری )
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت آموزش عالی
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت آموزشی
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت ایستگاه پلیس
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت ایمنی ترافیک
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت بازاریابی
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت بازاریابی و فروش مبلمان
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت بازرگانی
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت بازرگانی – رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت بازرگانی – مدیریت بازاریابی
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت بازرگانی – مدیریت سیاستگذاری بازرگانی
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت بازرگانی دریایی
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین المللی
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی داخلی
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت بازرگانی گرایش تجارت الکترونیکی
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت بازرگانی گرایش کارآفرینی
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت استراتژیک
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت بیمه
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت تحول
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت بازرگانی و بازاریابی بین المللی
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت بازرگانی و بازاریابی بین المللی گرایش بازاریابی
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت بازرگانی و بازاریابی بین المللی گرایش بازرگانی بین المللی
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت بازرگانی و بازاریابی بین المللی گرایش مالی
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت بحران
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت بیمه
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت بیمه اکو (به زبان انگلیسی)
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت بیمه- اموال
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت بیمه با گرایش اشخاص
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت بیمه با گرایش اموال
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت بیمه با گرایش مسئولیت
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت بیمه-اشخاص
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت بیمه-مسئولیت
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت پروژه
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت پروژه گرایش تحقیق، توسعه و فناوری
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت پروژه گرایش دفاعی
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت پروژه گرایش فناوری اطلاعات وارتباطات
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت پروژه گرایش مهندسی ساخت واحداث
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت پروژه گرایش مهندسی نفت وگاز
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت پروژه و ساخت
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت پلیس قضایی
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت پیشگیری از جرم
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت تبلیغات
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت تبلیغات -تجاری
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت تبلیغات -سیاسی
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت تبلیغات -فرهنگی
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت تعاون
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت تکنولوژی
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت تکنولوژی – مدیریت انتقال تکنولوژی
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت تکنولوژی – مدیریت تحقیق و توسعه
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت تکنولوژی – مدیریت نو آوری
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت تکنولوژی گرایش استراتژیهای توسعه صنعتی
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت تکنولوژی گرایش انتقال تکنولوژی
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت تکنولوژی گرایش سیاستهای تحقیق و توسعه
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت تکنولوژی گرایش نوآوری تکنولوژی
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت تلفیقی آفات
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت توسعه
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت ثبت اسناد و املاک
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت جهانگردی
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت جهانگردی گرایش بازاریابی جهانگردی
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت جهانگردی گرایش برنامه ریزی توسعه جهانگردی
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش شیمی ، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت حفاظت اطلاعات انتظامی
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت حمل و نقل دریایی بین قاره ای
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت خاص
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت خانواده
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت خدمات اجتماعی
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت خدمات بندری
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت خطر پذیری لرزه ای
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت دادگستری
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت در سوانح طبیعی (سیل و زلزله)
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت دریایی گرایش ناوبری و عملیات دریایی
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت دفاعی
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت دفاعی پشتیبانی خدمات رزمی
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت دفاعی گرایش پدافند هوایی
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت دفاعی گرایش جنگال و سایبر
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت دفاعی گرایش دریایی
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت دفاعی گرایش زمینی
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت دفاعی گرایش هوایی
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت دولتی
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت دولتی – تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت دولتی – رفتار سازمانی
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت دولتی – مدیریت تطبیقی و توسعه
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت دولتی – مدیریت منابع انسانی
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالیه عمومی
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت دولتی گرایش تشکیلات روشها
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت دولتی گرایش خط مشی گذاری عمومی
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت دولتی گرایش طراحی سازمان های دولتی
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت دولتی گرایش طراحی سازمان های دولتی
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت دولتی گرایش مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت دولتی گرایش مدیریت تطبیقی و توسعه
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت دولتی گرایش مدیریت رفتار سازمانی
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت دولتی گرایش مدیریت سیستمهای اطلاعاتی
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی دولتی
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت دولتی گرایش مدیریت نیروی انسانی
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت دولتی و سیاستگذاری عمومی
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت راهبردی
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت راهبردی فرهنگ
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت راهبردی فضای سایبر-امنیت سایبری ومدیریت سایبری ودفاع سایبری
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت رسانه
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت رسانه ای
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت ساخته ها
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت سازمان های دولتی ایران
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت سازمان های دولتی ایران گرایش رفتاری
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت سازمان های دولتی ایران گرایش سیاست گذاری دولتی (خط مشی گذاری عمومی)
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت سازمانهای دولتی
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت سازمانهای دولتی گرایش برنامه ریزی و نظارت
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت سازمانهای دولتی گرایش منابع انسانی و روابط کار
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت سازمانهای دولتی -مالی و اقتصادی
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت سیاستگذاری عمومی
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت شعب بانک
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت شهری
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت صنایع چوب و کاغذ
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت صنعت جهانگردی
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت صنعت جهانگردی – هتلداری
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت صنعتی
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت صنعتی کاربردی
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت صنعتی گرایش استراتژی صنعتی
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت صنعتی گرایش تحقیفق در عملیات
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت صنعتی گرایش تولید
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت صنعتی گرایش تولید و عملیات
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت صنعتی گرایش مالی
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت صنعتی گرایش مدیریت پروژه
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت صنعتی گرایش مدیریت تولید و عملیات
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت صنعتی گرایش مدیریت زنجیره تامین
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت صنعتی گرایش مدیریت سیستم ها
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت صنعتی گرایش مدیریت عملکرد
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت صنعتی گرایش مدیریت کیفیت و بهره وری
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت عملیات امداد و نجات
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت عملیات راهور
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت فرهنگی هنری
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت فرهنگی و هنری
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت فناوری اطلاعات
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت فناوری اطلاعات پزشکی
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت فناوری اطلاعات گرایش سیستم های اطلاعاتی پیشرفته
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت فناوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیک
 • ترجمه کتاب رشته مدیریت فناوری اطلاعات گرایش کسب و کار هوشمند