لیست کامل رشته های دانشگاهی – بخش یک

رشته های دانشگاهی تحت پوشش ترجمه کتاب ترجمک

ترجمک ترجمه تخصصی کتاب های رشته های دانشگاهی زیر را انجام می دهد. ضمانت کیفیت ترجمه های ترجمک گارانتی مادام العمری است که ترجمک برای ترجمه های کتاب خود ارائه می دهد. در صورت استفاده از پکیج طلایی می توانید تا ۷۰ درصد دستمزد ترجمه کتاب دانشگاهی ترجمک را تخفیف بگیرید. ترجمک در کلیه زبان های رایج سرویس ترجمه کتاب عرضه می کند، هرچند تمرکز ترجمه کتاب بر ترجمه فارسی به انگلیسی و ترجمه انگلیسی به فارسی می باشد. سرویس ترجمه ترجمک به صورت زیر است:

 • ترجمه کتاب انگلیسی به فارسی
 • ترجمه کتاب فارسی به انگلیسی
 • ترجمه پایان نامه انگلیسی به فارسی
 • ترجمه پایان نامه فارسی به انگلیسی
 • ترجمه محتوای بالای ۵۰۰۰ کلمه از فارسی به انگلیسی

توجه: خدمات ترجمک حرفه ای بوده و از انجام هر گونه ترجمه یا تکلیف دانشجویی معذور است.

ثبت سفارش ترجمه کتاب

ثبت سفارش ترجمه تخصصی کتاب دانشگاهی

واژه های کلیدی انتشارات ترجمک:

توجه: مطلب زیر ماشینی بوده و با هدف سئو و بهینه سازی بازدید سایت درج شده است. نیازی به خواندن آن نیست.
ترجمه کتاب, ترجمه ارزان کتاب, ترجمه آنلاین کتاب, ترجمه فوری کتاب, ترجمه حرفه ای کتاب, ترجمه تخصصی کتاب, ترجمه روان کتاب, ترجمه سلیس کتاب, تخفیف ترجمه کتاب, ترجمه کتاب پزشکی, ترجمه ارزان کتاب پزشکی, ترجمه آنلاین کتاب پزشکی, ترجمه فوری کتاب پزشکی, ترجمه حرفه ای کتاب پزشکی, ترجمه تخصصی کتاب پزشکی, ترجمه روان کتاب پزشکی, ترجمه سلیس کتاب پزشکی, تخفیف ترجمه کتاب پزشکی, ترجمه کتاب پزشکی و پیراپزشکی, ترجمه ارزان کتاب پزشکی و پیراپزشکی, ترجمه آنلاین کتاب پزشکی و پیراپزشکی, ترجمه فوری کتاب پزشکی و پیراپزشکی, ترجمه حرفه ای کتاب پزشکی و پیراپزشکی, ترجمه تخصصی کتاب پزشکی و پیراپزشکی, ترجمه روان کتاب پزشکی و پیراپزشکی, ترجمه سلیس کتاب پزشکی و پیراپزشکی, تخفیف ترجمه کتاب پزشکی و پیراپزشکی, ترجمه کتاب فنی و مهندسی, ترجمه ارزان کتاب فنی و مهندسی, ترجمه آنلاین کتاب فنی و مهندسی, ترجمه فوری کتاب فنی و مهندسی, ترجمه حرفه ای کتاب فنی و مهندسی, ترجمه تخصصی کتاب فنی و مهندسی, ترجمه روان کتاب فنی و مهندسی, ترجمه سلیس کتاب فنی و مهندسی, تخفیف ترجمه کتاب فنی و مهندسی, ترجمه کتاب فنی و مهندسی دانشگاهی, ترجمه ارزان کتاب فنی و مهندسی دانشگاهی, ترجمه آنلاین کتاب فنی و مهندسی دانشگاهی, ترجمه فوری کتاب فنی و مهندسی دانشگاهی, ترجمه حرفه ای کتاب فنی و مهندسی دانشگاهی, ترجمه تخصصی کتاب فنی و مهندسی دانشگاهی, ترجمه روان کتاب فنی و مهندسی دانشگاهی, ترجمه سلیس کتاب فنی و مهندسی دانشگاهی, تخفیف ترجمه کتاب فنی و مهندسی دانشگاهی, ترجمه پایان نامه, ترجمه ارزان پایان نامه, ترجمه آنلاین پایان نامه, ترجمه فوری پایان نامه, ترجمه حرفه ای پایان نامه, ترجمه تخصصی پایان نامه, ترجمه روان پایان نامه, ترجمه سلیس پایان نامه, تخفیف ترجمه پایان نامه, ترجمه پایان نامه پزشکی, ترجمه ارزان پایان نامه پزشکی, ترجمه آنلاین پایان نامه پزشکی, ترجمه فوری پایان نامه پزشکی, ترجمه حرفه ای پایان نامه پزشکی, ترجمه تخصصی پایان نامه پزشکی, ترجمه روان پایان نامه پزشکی, ترجمه سلیس پایان نامه پزشکی, تخفیف ترجمه پایان نامه پزشکی, ترجمه پایان نامه فنی و مهندسی, ترجمه ارزان پایان نامه فنی و مهندسی, ترجمه آنلاین پایان نامه فنی و مهندسی, ترجمه فوری پایان نامه فنی و مهندسی, ترجمه حرفه ای پایان نامه فنی و مهندسی, ترجمه تخصصی پایان نامه فنی و مهندسی, ترجمه روان پایان نامه فنی و مهندسی, ترجمه سلیس پایان نامه فنی و مهندسی, تخفیف ترجمه پایان نامه فنی و مهندسی, ترجمه کتاب مدیریت, ترجمه ارزان مدیریت, ترجمه آنلاین مدیریت, ترجمه فوری مدیریت, ترجمه حرفه ای مدیریت, ترجمه تخصصی مدیریت, ترجمه روان مدیریت, ترجمه سلیس مدیریت, تخفیف ترجمه مدیریت, ترجمه مقاله ISI, ترجمه ارزان مقاله ISI, ترجمه آنلاین مقاله ISI, ترجمه فوری مقاله ISI, ترجمه حرفه ای مقاله ISI, ترجمه تخصصی مقاله ISI, ترجمه روان مقاله ISI, ترجمه سلیس مقاله ISI, تخفیف ترجمه مقاله ISI, ترجمه کتاب مدیریت, ترجمه ارزان مدیریت, ترجمه آنلاین مدیریت, ترجمه فوری مدیریت, ترجمه حرفه ای مدیریت, ترجمه تخصصی مدیریت, ترجمه روان مدیریت, ترجمه سلیس مدیریت, تخفیف ترجمه مدیریت, ترجمه متن, ترجمه ارزان متن, ترجمه آنلاین متن, ترجمه فوری متن, ترجمه حرفه ای متن, ترجمه تخصصی متن, ترجمه روان متن, ترجمه سلیس متن, تخفیف ترجمه متن

لیست رشته هایی که ترجمک سفارش ترجمه کتاب یا سفارش تبدیل پایان نامه به کتاب آنها را قبول می کند:

 • ترجمه کتاب رشته آب و زمین شناسی
 • ترجمه کتاب رشته آب و هواشناسی
 • ترجمه کتاب رشته آب و هواشناسی (اقلیم شناسی)
 • ترجمه کتاب رشته آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) گرایش آب هواشناسی کاربردی
 • ترجمه کتاب رشته آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) گرایش آب و هوا شناسی دیرینه
 • ترجمه کتاب رشته آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) گرایش آب و هوا شناسی شهری
 • ترجمه کتاب رشته آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) گرایش آب و هواشناسی سینوپتیک
 • ترجمه کتاب رشته آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) گرایش آب و هواشناسی شهری
 • ترجمه کتاب رشته آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) گرایش آب و هواشناسی کشاورزی
 • ترجمه کتاب رشته آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) گرایش آب و هواشناسی ماهواره ای
 • ترجمه کتاب رشته آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) گرایش تغییرات آب و هوایی (اقلیمی)
 • ترجمه کتاب رشته آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) گرایش مخاطرات آب و هوایی
 • ترجمه کتاب رشته آب و هواشناسی گرایش آب و هواشناسی محیطی
 • ترجمه کتاب رشته آب و هواشناسی گرایش تغییر اقلیم
 • ترجمه کتاب رشته آب و هواشناسی گرایش سینوپتیک
 • ترجمه کتاب رشته آبخیزداری
 • ترجمه کتاب رشته آبخیزداری ـ فرسایش و رسوب
 • ترجمه کتاب رشته آبیاری و زهکشی
 • ترجمه کتاب رشته اپتیک
 • ترجمه کتاب رشته اپیدمیولوژی
 • ترجمه کتاب رشته آتش نشانی گرایش پیشگیری و ایمنی در برابر حریق و حوادث
 • ترجمه کتاب رشته آتش نشانی و خدمات ایمنی با گرایش مدیریت عملیات در حریق و حوادث
 • ترجمه کتاب رشته آتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش ایمنی و حفاظت ساختمانهای بلند
 • ترجمه کتاب رشته آتش نشانی و خدمات ایمنی- نجات
 • ترجمه کتاب رشته آتش نشانی و خدمات ایمنی(گرایش اطفای حریق)
 • ترجمه کتاب رشته آتش نشانی و خدمات ایمنی(گرایش ایمنی و حفاظت ساختمانهای بلند )
 • ترجمه کتاب رشته آتش نشانی و خدمات ایمنی(گرایش نجات)
 • ترجمه کتاب رشته آتش نشانی و خدمات ایمنی-اطفای حریق
 • ترجمه کتاب رشته اتوبوسرانی درون شهری
 • ترجمه کتاب رشته اتومبیل
 • ترجمه کتاب رشته اجرای ساختمانهای بتنی
 • ترجمه کتاب رشته اجزاء دقیق
 • ترجمه کتاب رشته اجزاء دقیق گرایش ژیروسکوپ های نوری
 • ترجمه کتاب رشته اجزاء دقیق گرایش سنسورهای اینرسی مکانیکی
 • ترجمه کتاب رشته اجزاء دقیق گرایش سنسورهای اینرسی میکرو الکترومکانیکی
 • ترجمه کتاب رشته احیا و بهره‌برداری از مناطق بیابانی
 • ترجمه کتاب رشته احیاء و بهره برداری بیابان
 • ترجمه کتاب رشته ارتباط تصویری
 • ترجمه کتاب رشته ارتباط تصویری گرایش ارتباط تصویری
 • ترجمه کتاب رشته ارتباط تصویری گرایش تصویرسازی
 • ترجمه کتاب رشته ارتباطات اجتماعی
 • ترجمه کتاب رشته ارتباطات اجتماعی گرایش تحقیق در ارتباطات اجتماعی
 • ترجمه کتاب رشته ارتباطات اجتماعی گرایش روزنامه نگاری
 • ترجمه کتاب رشته ارتباطات -ارتباطات اجتماعی
 • ترجمه کتاب رشته ارتباطات فرهنگی
 • ترجمه کتاب رشته ارتباطات وفناوری اطلاعات (ICT)
 • ترجمه کتاب رشته ارزشیابی آموزشی
 • ترجمه کتاب رشته آزمایشگاه صنایع سرامیک
 • ترجمه کتاب رشته آزمون فلزات
 • ترجمه کتاب رشته استخراج معادن ذغال سنگ
 • ترجمه کتاب رشته استخراج معادن غیر ذغال سنگ
 • ترجمه کتاب رشته استخراج معدن
 • ترجمه کتاب رشته استخراج معدن با گرایش استخراج ایمنی در معادن
 • ترجمه کتاب رشته استخراج معدن با گرایش استخراج سنگ های ساختمانی
 • ترجمه کتاب رشته استخراج معدن با گرایش استخراج معادن زغالسنگ
 • ترجمه کتاب رشته استخراج معدن با گرایش استخراج معادن فلزی
 • ترجمه کتاب رشته استخراج معدن با گرایش تجهیزات معدنی
 • ترجمه کتاب رشته آسیب شناسی اجتماعی-پیشگیری از اعتیاد
 • ترجمه کتاب رشته آسیب شناسی دامپزشکی
 • ترجمه کتاب رشته آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی
 • ترجمه کتاب رشته آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش امداد گر ورزشی
 • ترجمه کتاب رشته آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش تربیت بدنی ویژه
 • ترجمه کتاب رشته آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش حرکات اصلاحی
 • ترجمه کتاب رشته آشپزی
 • ترجمه کتاب رشته اشتغال
 • ترجمه کتاب رشته اصلاح نباتات
 • ترجمه کتاب رشته اصلاح نژاد دام
 • ترجمه کتاب رشته اصلاح و تربیت
 • ترجمه کتاب رشته آفریقا شناسی اجتماعی و فرهنگی (یک دوره اجرا )
 • ترجمه کتاب رشته آفریقا شناسی اقتصادی و بازرگانی (یک دوره اجرا )
 • ترجمه کتاب رشته آفریقاشناسی سیاسی (یک دوره اجرا )
 • ترجمه کتاب رشته اقتصاد
 • ترجمه کتاب رشته اقتصاد انرژی
 • ترجمه کتاب رشته اقتصاد ریاضی
 • ترجمه کتاب رشته اقتصاد کارو بهره وری
 • ترجمه کتاب رشته اقتصاد کشاورزی
 • ترجمه کتاب رشته اقتصاد کشاورزی گرایش اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی
 • ترجمه کتاب رشته اقتصاد کشاورزی گرایش اقتصاد منابع طبیعی
 • ترجمه کتاب رشته اقتصاد کشاورزی گرایش اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست
 • ترجمه کتاب رشته اقتصاد کشاورزی گرایش بازاریابی محصولات کشاورزی
 • ترجمه کتاب رشته اقتصاد کشاورزی گرایش سیاست و توسعه کشاورزی
 • ترجمه کتاب رشته اقتصاد کشاورزی گرایش مدیریت مزرعه
 • ترجمه کتاب رشته اقتصاد گرایش اقتصاد سلامت
 • ترجمه کتاب رشته اقتصاد نفت و گاز
 • ترجمه کتاب رشته اقتصاد نفت و گاز گرایش حقوق تجاری و قراردادهای بین المللی نفت و گاز
 • ترجمه کتاب رشته اقتصاد نفت و گاز گرایش مدیریت مالی نفت و گاز
 • ترجمه کتاب رشته اقتصاد نفت و گاز گرایش نهادها و سیاست های بین المللی درنفت و گاز
 • ترجمه کتاب رشته اقتصاد نفت و گاز گرایش تجارت نفت و گاز
 • ترجمه کتاب رشته اقتصاد نفت وگاز گرایش بازارها ومالیه نفت وگاز
 • ترجمه کتاب رشته اقتصاد نفت وگاز گرایش حقوق و قراردادهای نفت وگاز
 • ترجمه کتاب رشته اقتصاد و تجارت الکترونیک
 • ترجمه کتاب رشته اقلیم شناسی
 • ترجمه کتاب رشته اقیانوس شناسی
 • ترجمه کتاب رشته اقیانوس شناسی شیمیایی (شیمی دریا)
 • ترجمه کتاب رشته اقیانوس شناسی فیزیکی
 • ترجمه کتاب رشته اکتشاف معدن
 • ترجمه کتاب رشته اکوهیدرولوژی
 • ترجمه کتاب رشته اگرو اکولوژی
 • ترجمه کتاب رشته اگرو تکنولوژی
 • ترجمه کتاب رشته اگرو تکنولوژی گرایش اکولوژی گیاهان زراعی
 • ترجمه کتاب رشته اگرو تکنولوژی گرایش علوم علف های هرز
 • ترجمه کتاب رشته اگرو تکنولوژی گرایش علوم و تکنولوژی بذر
 • ترجمه کتاب رشته اگرو تکنولوژی گرایش فیزیولوژی گیاهان زراعی
 • ترجمه کتاب رشته آلودگی محیط زیست
 • ترجمه کتاب رشته آماد
 • ترجمه کتاب رشته آمار
 • ترجمه کتاب رشته آمار اجتماعی و اقتصادی
 • ترجمه کتاب رشته آمار اقتصادی
 • ترجمه کتاب رشته آمار بیمه
 • ترجمه کتاب رشته آمار حیاتی
 • ترجمه کتاب رشته آمار رسمی
 • ترجمه کتاب رشته آمار ریاضی
 • ترجمه کتاب رشته آمار و سنجش آموزشی
 • ترجمه کتاب رشته آمار و کاربردها
 • ترجمه کتاب رشته امداد سوانح
 • ترجمه کتاب رشته امور اداری
 • ترجمه کتاب رشته امور اراضی
 • ترجمه کتاب رشته امور امداد
 • ترجمه کتاب رشته امور بانکی
 • ترجمه کتاب رشته امور بیمه
 • ترجمه کتاب رشته امور تربیتی
 • ترجمه کتاب رشته امور تربیتی و مشاوره
 • ترجمه کتاب رشته امور تربیتی و مشاوره گرایش امور تربیتی
 • ترجمه کتاب رشته امور تربیتی و مشاوره گرایش مشاوره
 • ترجمه کتاب رشته امور تعاون
 • ترجمه کتاب رشته امور حفاظت اطلاعات
 • ترجمه کتاب رشته امور حقوقی زمین
 • ترجمه کتاب رشته امور دامی – تکنولوژی پرورش دام
 • ترجمه کتاب رشته امور دامی – تکنولوژی پرورش طیور
 • ترجمه کتاب رشته امور دامی تکنولوژی دامداری در مرتع
 • ترجمه کتاب رشته امور دولتی
 • ترجمه کتاب رشته امور دولتی – مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
 • ترجمه کتاب رشته امور زراعی – تولیدات زراعی
 • ترجمه کتاب رشته امور زراعی – گیاهان دارویی و معطر
 • ترجمه کتاب رشته امور زراعی و باغی – تکنولوژی تولیدات باغی
 • ترجمه کتاب رشته امور زراعی و باغی ـ تکنولوژی تولیدات زراعی
 • ترجمه کتاب رشته امور زراعی و باغی – تکنولوژی گیاه پزشکی
 • ترجمه کتاب رشته امور شعب بانک
 • ترجمه کتاب رشته امور فرهنگی
 • ترجمه کتاب رشته امور گمرکی
 • ترجمه کتاب رشته امور مالی و مالیاتی
 • ترجمه کتاب رشته امور نمایشگاهی
 • ترجمه کتاب رشته امور اداری
 • ترجمه کتاب رشته امور فرهنگی
 • ترجمه کتاب رشته آموزش ابتدایی
 • ترجمه کتاب رشته آموزش ارتباط تصویری
 • ترجمه کتاب رشته آموزش بزرگسالان
 • ترجمه کتاب رشته آموزش تاریخ
 • ترجمه کتاب رشته آموزش تجربی
 • ترجمه کتاب رشته آموزش تربیت بدنی
 • ترجمه کتاب رشته آموزش تربیت بدنی گرایش تربیت بدنی پیش دبستانی -دبستانی
 • ترجمه کتاب رشته آموزش تربیت بدنی گرایش تربیت بدنی متوسطه
 • ترجمه کتاب رشته آموزش جغرافیا
 • ترجمه کتاب رشته اموزش حرفه وفن
 • ترجمه کتاب رشته اموزش راهنمایی ومشاوره
 • ترجمه کتاب رشته آموزش ریاضی
 • ترجمه کتاب رشته آموزش زبان انگلیسی
 • ترجمه کتاب رشته آموزش زبان آلمانی
 • ترجمه کتاب رشته آموزش زبان انگلیسی گرایش آموزش زبان به کمک فناوری
 • ترجمه کتاب رشته آموزش زبان روسی
 • ترجمه کتاب رشته آموزش زبان ژاپنی
 • ترجمه کتاب رشته آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان
 • ترجمه کتاب رشته آموزش زبان فرانسه
 • ترجمه کتاب رشته آموزش زیست شناسی
 • ترجمه کتاب رشته آموزش شیمی
 • ترجمه کتاب رشته آموزش عالی
 • ترجمه کتاب رشته آموزش عالی – اقتصاد و مدیریت مالی آموزش عالی
 • ترجمه کتاب رشته آموزش عالی – برنامه ریزی توسعه آموزش عالی
 • ترجمه کتاب رشته آموزش عالی – برنامه ریزی درسی در آموزش عالی
 • ترجمه کتاب رشته آموزش عالی – فناوری اطلاع رسانی در آموزش عالی
 • ترجمه کتاب رشته آموزش عالی – مدیریت آموزش عالی
 • ترجمه کتاب رشته آموزش علوم اجتماعی
 • ترجمه کتاب رشته اموزش علوم تجربی
 • ترجمه کتاب رشته آموزش فیزیک
 • ترجمه کتاب رشته آموزش کشاورزی
 • ترجمه کتاب رشته آموزش کودکان استثنایی
 • ترجمه کتاب رشته آموزش محیط زیست
 • ترجمه کتاب رشته آموزش مهندسی
 • ترجمه کتاب رشته آموزش هنر
 • ترجمه کتاب رشته آموزش هنرهای تجسمی
 • ترجمه کتاب رشته آموزش و بهسازی منابع انسانی
 • ترجمه کتاب رشته آموزش و پرورش کودکان عقب مانده ذهنی
 • ترجمه کتاب رشته اموزش وپرورش ابتدایی
 • ترجمه کتاب رشته آموزش وپرورش پیش دبستانی ودبستانی
 • ترجمه کتاب رشته آناتومی و جنین شناسی دامپزشکی
 • ترجمه کتاب رشته آناتومی وجنین شناسی مقایسه ای
 • ترجمه کتاب رشته انتظامی
 • ترجمه کتاب رشته انتقال
 • ترجمه کتاب رشته انتقال آب
 • ترجمه کتاب رشته انتقال آب گرایش بهره برداری ونگهداری ازشبکه های آبیاری وزهکشی
 • ترجمه کتاب رشته انتقال و توزیع آب کشاورزی
 • ترجمه کتاب رشته انرژی تجدید پذیر خورشیدی
 • ترجمه کتاب رشته انرژی هسته ای
 • ترجمه کتاب رشته انرژی و معماری
 • ترجمه کتاب رشته انسان شناسی زیستی
 • ترجمه کتاب رشته انگل شناسی
 • ترجمه کتاب رشته انگل شناسی دامپزشکی
 • ترجمه کتاب رشته انیمیشن
 • ترجمه کتاب رشته انیمیشن دیجیتال
 • ترجمه کتاب رشته آهنگسازی
 • ترجمه کتاب رشته آهنگسازی موسیقی پاپ
 • ترجمه کتاب رشته آواز ایرانی
 • ترجمه کتاب رشته آواز جهانی
 • ترجمه کتاب رشته آواز گروهی جهانی
 • ترجمه کتاب رشته اویونیک
 • ترجمه کتاب رشته اویونیک هواپیما
 • ترجمه کتاب رشته ایران شناسی گرایش ایران شناسی تاریخ
 • ترجمه کتاب رشته ایران شناسی گرایش ایران شناسی عمومی
 • ترجمه کتاب رشته ایران شناسی گرایش ایران شناسی فرهنگ، آداب و رسوم و میراث فرهنگی
 • ترجمه کتاب رشته ایران شناسی-اصول نسخه شناسی ومرمت نسخه های خطی ونسخه آرایی
 • ترجمه کتاب رشته ایمنی زمینی فرودگاهی
 • ترجمه کتاب رشته ایمنی شناسی
 • ترجمه کتاب رشته ایمنی صنعتی
 • ترجمه کتاب رشته ایمنی صنعتی و محیط کار
 • ترجمه کتاب رشته ایمنی کار و حفاظت فنی
 • ترجمه کتاب رشته ایمنی و بهداشت در واحدهای صنفی
 • ترجمه کتاب رشته ایمنی و حفاظت مترو
 • ترجمه کتاب رشته ایمنی، بهداشت و محیط زیست
 • ترجمه کتاب رشته ایمنی، بهداشت و محیط زیست HSE
 • ترجمه کتاب رشته آینده پژوهی
 • ترجمه کتاب رشته آینده پژوهی صنایع فرهنگی
 • ترجمه کتاب رشته بازاریابی
 • ترجمه کتاب رشته بازسازی پس از سانحه
 • ترجمه کتاب رشته بازیافت
 • ترجمه کتاب رشته بازیگری
 • ترجمه کتاب رشته بازیگری – کارگردانی
 • ترجمه کتاب رشته باستان سنجی
 • ترجمه کتاب رشته باستان سنجی گرایش آثار و مواد آلی
 • ترجمه کتاب رشته باستان سنجی گرایش آثار و مواد معدنی
 • ترجمه کتاب رشته باستان شناسی
 • ترجمه کتاب رشته باغبانی – تولید قارچ های خوراکی
 • ترجمه کتاب رشته بافت رودوزی های ایرانی
 • ترجمه کتاب رشته بافت شناسی دامپزشکی
 • ترجمه کتاب رشته بافت شناسی مقایسه ای
 • ترجمه کتاب رشته بافت و تولید فرش ماشینی
 • ترجمه کتاب رشته باکتری شناسی
 • ترجمه کتاب رشته بانکداری اسلامی
 • ترجمه کتاب رشته برق – الکترونیک و ابزار دقیق
 • ترجمه کتاب رشته برق – قدرت
 • ترجمه کتاب رشته برق – مخابرات نوری
 • ترجمه کتاب رشته برق خودروهای زرهی
 • ترجمه کتاب رشته برق صنعتی
 • ترجمه کتاب رشته برق- قدرت
 • ترجمه کتاب رشته برق- قدرت با گرایش پست و انتقال
 • ترجمه کتاب رشته برق- قدرت با گرایش توزیع
 • ترجمه کتاب رشته برق- قدرت با گرایش تولید
 • ترجمه کتاب رشته برق گرایش الکترونیک و ابزار دقیق
 • ترجمه کتاب رشته برق گرایش قدرت
 • ترجمه کتاب رشته برق مترو
 • ترجمه کتاب رشته برق و تأسیسات (کاردان فنی)
 • ترجمه کتاب رشته برق و مکانیک ماشین‌آلات(ویژه صنعت چاپ)
 • ترجمه کتاب رشته برنامه ریزی اجتماعی و تعاون
 • ترجمه کتاب رشته برنامه ریزی آمایش سرزمین
 • ترجمه کتاب رشته برنامه ریزی امور فرهنگی
 • ترجمه کتاب رشته برنامه ریزی آموزش از راه دور
 • ترجمه کتاب رشته برنامه ریزی آموزشی
 • ترجمه کتاب رشته برنامه ریزی آموزشی و درسی
 • ترجمه کتاب رشته برنامه ریزی توسعه منطقه ای
 • ترجمه کتاب رشته برنامه ریزی درسی
 • ترجمه کتاب رشته برنامه ریزی رفاه اجتماعی
 • ترجمه کتاب رشته برنامه ریزی شهری
 • ترجمه کتاب رشته برنامه ریزی گردشگری (توریسم)
 • ترجمه کتاب رشته برنامه ریزی منطقه ای
 • ترجمه کتاب رشته برنامه ریزی و تحلیل سیستمها
 • ترجمه کتاب رشته برنامه ریزی و کنترل تولید و لجستیک خودرو
 • ترجمه کتاب رشته برنامه ریزی وسیاستگذاری منطقه ای
 • ترجمه کتاب رشته برنامه و بودجه دفاعی
 • ترجمه کتاب رشته بهداشت آبزیان
 • ترجمه کتاب رشته بهداشت خوراک دام
 • ترجمه کتاب رشته بهداشت فراورده‌های دامی
 • ترجمه کتاب رشته بهداشت محصولات دامی
 • ترجمه کتاب رشته بهداشت مواد غذایی
 • ترجمه کتاب رشته بهداشت مواد غذایی با منشا دامی
 • ترجمه کتاب رشته بهداشت مواد غذایی با منشاء دامی
 • ترجمه کتاب رشته بهداشت و بازرسی گوشت
 • ترجمه کتاب رشته بهداشت و بیماریهای آبزیان
 • ترجمه کتاب رشته بهداشت و بیماریهای پرندگان
 • ترجمه کتاب رشته بهداشت و بیماریهای دامهای کوچک
 • ترجمه کتاب رشته بهداشت و بیماریهای طیور
 • ترجمه کتاب رشته بهداشت و بیماریهای گاو