دسته: کتاب

چاپ و نشر کتاب در انتشارات ترجمک دارای مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی – ترجمه کتاب و تبدیل پایان نامه به کتاب، کلیه اقدامات مرتبط با تبدیل پایان نامه به کتاب، انتشار کتاب در خارج از کشور، ترجمه کتاب به زبان انگلیسی و سایر خدمات مطبوعاتی