Press "Enter" to skip to content

مراقبت از گروه های آسیب پذیر

دانلود رایگان کتاب مراقبت از گروه های آسیب پذیر

عنوان: مراقبت از گروه های آسیب پذیر، نگاهی به نظریه ها، عملکرد و تحقیقات پرستاری (Caring for the vulnerable: perspectives in nursing theory, practice, and research)

نویسنده: ماری دی چسنی (Mary De Chesnay)، باربرا آلیس اندرسون (Barbara Alice Anderson)

ناشر: انتشارات جونز و بارلت

سال چاپ: 2020، چاپ پنجم

تعداد صفحات: 482 صفحه

دستمزد ترجمه: 2410000 تومان

شابک (ISBN): 9781284146813, 1284146812

ترجمه کتاب مراقبت پرستاری از گروه های آسیب پذیر

معرفی کتاب مراقبت از گروه های آسیب پذیر

کتاب مراقبت از گروه های آسیب پذیر: چشم انداز نظریه ها، اقدامات و تحقیقات پرستاری روی جمعیت آسیب پذیر و چگونگی مراقبت از آنها توسط پرستاران، ایجاد برنامه های مراقبتی برای آنها، انجام تحقیقات و تأثیرگذاری بر سیاست های بهداشتی؛ متمرکز است.

بخش های اول کتاب بر مفاهیم و نظریه ها تمرکز دارند. بخش دوم به تحقیق؛ بخش چهار به سنجه های عمل گرا، از جمله آموزش دانشجویان پرستاری برای کار با بیماران و مددجویان آسیب پذیر پرداخته است. در بخش پنجم به سیاست گذاری در مراقبت بهداشتی تخصیص یافته است.

این کتاب مروری گسترده بر مطالب حیاتی لازم برای کار با این جمعیت ها، درمان جامع مسائل مربوط به جمعیت های آسیب پذیر دارد که توسط همیاری صاحبنظران حوزه و با تمرکز جهانی نوشته شده است. چاپ پنجم کتاب همانند نسخه های قبلی حاوی محتوای به روز و اضافات جدیدی است.

کتاب در مجموع از 31 فصل تشکیل شده است و روی تحقیقات جدید و متجلی در حوزه جمعیت های آسیب پذیر تمرکز دارد. این کتاب عموماً به عنوان مکمل در رشته ها و حوزه های مختلف (از ارتقای سلامت تا سلامت جمعیت، تا بهداشت جهانی) مورد استفاده قرار می گیرد.

اضافات جدید چاپ پنجم کتاب مراقبت از گروه های آسیب پذیر

سی و یک فصل جدید با تمرکز بر تحقیقات جدید و نوظهور در حوزه جمعیت های آسیب پذیر که به کاوش موضوعات زیر پرداخته اند:

 • تداخل تبعیض نژادی و امتیازات بهداشت زنان
 • آموزش پیشگیری از ایدز
 • مراقبت از جامعه تراجنسیتی
 • مراقبت از جمعیت های آسیب پذیر: برآیندهای تحصیلات دکترای پرستاری

چند فصل نیز به موضوعات بالینی کلیدی در مناطق شناسایی شده پرداخته است، از قبیل:

 • مصرف مواد مخدر و پیشگیری از شکاف در جوامع روستایی شرق کنتاکی
 • تاثیر ترومای اسلحه بر ارائه دهندگان مراقبت بهداشتی نواحی روستایی مونتانا
 • مراقبت بهداشتی در مکزیک

در چاپ پنجم کتاب به تمرکز بر مولفان دکترای پرستاری و بررسی و شناخت هر فصل از نظر تناسب آن با دوره های آموزشی تحصیلات تکمیلی و دکترای پرستاری ادامه داده شده است. ویژگی های آن شامل بانک سئوال، اقدامات عملی، اسلاید پاورپوینت، طرح درس و برنامه ریزی درسی نمونه می باشد.

بزرگترین شکوه ما انسان ها در این نیست که هرگز سقوط نکنیم، بلکه هربار که سقوط می کنیم بلند شویم (کنفوسیوس)

فهرست مندرجات کتاب مراقبت از گروه های آسیب پذیر

بخش اول – مفاهیم و نظریه های

فصل1- جمعیت های آسیب پذیر: افراد آسیب پذیر
فصل 2- نقش وکالت داشتن ارائه دهندگان مراقبت
فصل 3- تقاطع تبعیض نژادی و امتیازات مرتبط در سلامت زنان
فصل 4- عدالت اجتماعی در پرستاری: مروری بر پیشینه و ادبیات مربوطه
فصل 5- سواد بهداشتی: از نظر یک ارائه دهنده مراقبت بهداشتی
فصل 6- قلدری و آزار (Bullying)
فصل 7- استفاده از مفاهیم و نظریه های سطح میانه (Middle-Range Concepts and Theories) در مراقبت از جمعیت آسیب پذیر
فصل 8- انعطاف پذیری در مراقبت های بهداشتی و ارتباط آن با توانبخشی موفق در پرستاران دارای سابقه اختلالات استفاده از مواد
فصل 9- پناهندگان زن افغان: کاربرد تئوری فمینیسم بینابینی
فصل 10- رویکرد کلی نگر به اشتغال زنان

بخش دوم – تحقیقات

فصل 11- پسران در ایوان: زندگی بین مردان بی خانمان اسبق
فصل 12- اعتبار سنجی سیستم ردیابی مایعات مصرفی طراحی شده برای بیماران نارسایی قلبی
فصل 13- مرور سیستماتیک کاردیومیوپاتی و مرگ و میر ناشی از زایمان در ایالات متحده
فصل 14- زندگی فراتر از حرکت: تاریخچه زندگی مردان مبتلا به فلج چهارگانه (کوادریپلژیک)
فصل 15- غلبه بر چالش های شیردهی: یک مطالعه موردی
فصل 16- روابط خانوادگی بزرگسالان پس از بدرفتاری در دوران کودکی و استفاده از مواد یا اختلال روانی والدین: پیگیری اخلاق مراقبت
فصل 17- آموزش پیشگیری از HIV

بخش سوم – اقدامات و برنامه ها

فصل 18- فیستول زنان و زایمان: هزینه های ازدواج زودرس بچه ها
فصل 19-  مراقبت از جامعه تراجنسیتی
فصل 20- توسعه برنامه های مبتنی بر جمعیت برای افراد آسیب پذیر
فصل 21- اپیدمی هپاتیت C: اطلاع رسانی و مداخله برای نسل پر زایی
فصل 22- مراقبت های اولیه مبتنی بر تروما: پیشبرد تغییر در بیماران مبتلا به مشکلات اولیه زندگی
فصل 23- پیشگیری ازسوء  مصرف مواد مخدر و جلوگیری از انحرافات در روستای شرقی کنتاکی
فصل 24- برنامه اجتماعی مبتنی بر فرهنگ برای بهبود شیردهی در میان زنان آمریکایی آفریقایی تبار
فصل 25- خفقان مرتبط با خشونت شریک زندگی محرم: مراقبت از زنان آسیب پذیر در بخش اورژانس
فصل 26- اثرات ترومای اسلحه بر ارائه دهندگان خدمات بهداشتی و درمانی روستاهای مونتانا

بخش چهارم – آموزش و یادگیری

فصل 27- آموزش پرستاران درباره جمعیت های آسیب پذیر
فصل 28- مراقبت از جمعیت آسیب پذیر: نتایج کار پرستاران دارای مدرک DNP
فصل 29- آسیب پذیری و تاب آوری: آموزش دانش آموزان در محیط های دارای محدودیت منابع و فرهنگ ناآشنا
فصل 30- مراقبت های بهداشتی در مکزیک
فصل 31- کاستپون افتخاری: ارائه گرانت برای برنامه جعبه امید

بخش پنجم – سیاستگذاری

فصل 32- سیاست عمومی و جمعیت های آسیب پذیر
فصل 33- مواجهه با کمبود نیروی کار پرستاری: سیاست ها و ابتکارات لازم برای ارتقای تاب آوری در سیستم مراقبت بهداشتی
فصل 34- اجرای برنامه شروع قدرتمند برای مادران و نوزادان در مراکز رایگان و مستقل زایمان
فصل 35- محافظت از جمعیت آسیب پذیر در برابر بیماری های ناشی از پشه: موارد تب زرد و زیکا
فصل 36- ارتباط بین سوء استفاده از حیوانات و خشونت بین فردی
فصل 37- مدتها پس از آلنده و پینوشه: کاوش آسیب پذیری در تاریخ سیاسی – روش و عامل
فصل 38- سیاست های پوشش سالمندان

دانلود و ترجمه کتاب مراقبت از گروه های آسیب پذیر، نگاهی به نظریه ها، عملکرد و تحقیقات پرستاری

لینک دانلود این کتاب در انتهای صفحه آمده است. این کتاب 482 صفحه می باشد و می توانید با پرداخت  دو میلیون و چهارصد و ده هزار تومان [icon name=”bullhorn” class=”” unprefixed_class=””]  کتاب را به نام خود منتشر کنید. پلن طلایی ترجمه کتاب دانشگاهی ترجمک به صورت زیر می باشد:

پس از ثبت سفارش ترجمه کتاب  [icon name=”shopping-bag” class=”” unprefixed_class=””] ، اپراتور سایت با شما تماس گرفته و ملزومات و توقعات شما از این همکاری را بررسی می کند. سپس یک نسخه قرارداد ترجمه و چاپ کتاب را برای شما ارسال می کند. پس از امضاء و برگرداندن فرم قرارداد، پروژه ترجمه کتاب شروع می شود.
پس از اتمام ترجمه مقدماتی، یک نسخه برای ویرایش و تایید برای کاربر ارسال می شود. سپس مراحل روند چاپ کتاب شامل ویراستاری، بازبینی، حروفچینی، طراحی جلد کتاب انجام می شود. همزمان نسخه pdf کتاب تهیه شده و برای گرفتن شابک و فیپا اقدام می شود.

پس از دریافت مجوزهای رسمی، اقدامات DRM به عمل آمده و کتاب به نام شما و به صورت نسخه الکترونیک (ایبوک) منتشر می شود.

4 Comments

 1. حمیده علیرمضانی حمیده علیرمضانی

  سلام
  با اینکه لینک دانلود مستقیم کتاب را گذاشته اید اما این کتاب قابل دانلود نیست

  • حمیده عزیز – از حسن توجه جنابعالی سپاسگزاریم. حق با شماست. سرویس های هاست دانلود خارج گاهی دچار اشکال می شود. در اینگونه موارد لطفا از طریق فرم تماس یا رسانه های اجتماعی شرکت انتشارات ترجمک با اپراتورها ارتباط بگیرید تا مستقیما فایل کتاب خدمتتان ارسال شود. پایدار باشید (id کلیه رسانه های اجتماعی tarjomac می باشد.

 2. من از ایتا درخواست کردم بلافاصله برام فرستادن. توصیه می کنم شما هم به ایتای انتشارات ترجمک رجوع کنید.

دیدگاهتان را بنویسید