نمایش 1-10 of 38 کتاب ها
کتاب مبانی پرستاری کوزیر و ارب مبانی پرستاری کوزیر و... دسته: پرستاری نویسنده: آدری برمن (Audrey Berman) و همکاران
دانلود کتاب اصول تهویه مکانیکی اصول تهویه مکانیکی دسته: پرستاری, پزشکی نویسنده: سوزان ویلکاکس (Susan R. Wilcox) و همکاران ترجمه مروت گیوی
ترجمه تخصصی کتاب مفاهیم پرستاری مفاهیم حرفه پرستاری دسته: پرستاری نویسنده: ژان فورت گیدنز (Jean Foret Giddens)
ترجمه کتاب مدیریت و رهبری در پرستاری رهبری تحول گرای پرستاری دسته: پرستاری نویسنده: الین مارشال (Elaine S. Marshall)، ماریون بروم (Marion Broome)
ترجمه تخصصی کتاب عملکرد مبتنی بر شواهد در پرستاری تبدیل شواهد به عمل... دسته: آموزش بهداشت, پرستاری نویسنده: کاتلین مورفی وایت (Kathleen Murphy White) و همکاران
ترجمه تخصصی کتاب سنجش و اندازه گیری پرستاری سنجش و اندازه گیری... دسته: پرستاری, روش تحقیق نویسنده: کاتلین گابرسون (Kathleen B. Gaberson) و مارلین اورمان (Marilyn H. Oermann)
ترجمه تخصصی کتاب مفاهیم پرستاری پوتر و پری چاپ دهم 2020 مبانی پرستاری پوتر و... دسته: پرستاری نویسنده: امی هال (Amy M. Hall) و همکاران
دانلود کتاب تهویه مکانیکی 2020 تهویه مکانیکی دسته: بیهوشی, پرستاری, تکنولوژیست جراحی, هوشبری نویسنده: دیوید شلدی (David C. Shelledy) و جی پترز (Jay I. Peters)